Vanaf 7 september iedere zaterdag om 19.05 uur op NPO 1

10 financiële zaken die je dit jaar nog moet regelen

10 financiële zaken die je dit jaar nog moet regelen
Het eind van het jaar nadert. Samen met FiscAlert presenteren wij tien eindejaarstips waarmee je een voorschot neemt op het nieuwe jaar en nu alvast een aantal fiscale en financiële zaken regelt voor 2016 en volgende jaren. Je profiteert ervan bij de jaarlijkse belastingaangifte!

1) Los een kleine (rest)hypotheek af

Het einde van het jaar is altijd een goed moment om eens kritisch naar je eigenwoningschuld te kijken. Aflossen kan soms duizenden euro's per jaar schelen, vooral als jouw spaargeld praktisch renteloos op de bank staat. Omdat je spaargeld van box 3 naar box 1 verhuist, scheelt dat bovendien jaarlijks nog eens 1,2%! Wacht echter niet te lang. De bank heeft tijd nodig om je aanvraag administratief te verwerken.


Let op: los nooit zomaar af, maar maak eerst een berekening! Hier vind je daarvoor een calculator 'Hypotheek aflossen'.


Let op: heb je een (bank)spaarhypotheek of heb je plannen om een duurder huis te kopen? Dan is aflossen in de regel niet verstandig!


2) Betaal eigenwoningrente vooruit

Val je volgend jaar in een lager belastingtarief, bijvoorbeeld omdat je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Betaal dan de eigenwoningrente over de eerste zes maanden van 2016 nog dit jaar (maar alléén de rente die betrekking heeft op de periode tot en met 30 juni 2016 en vooral niet méér, anders wordt je aftrek over 2015 alsnog beperkt tot de rente tot en met december 2015).Let op: als je rente vooruit betaalt, moet je vooraf schriftelijk met je geldschieter (meestal de bank) overeenkomen dat het bedrag niet in een depot wordt gestort en dat je het reeds betaalde bedrag niet kunt terugvorderen. Je kunt jouw bank overigens niet dwingen om vooruitbetaling te accepteren. Doet de bank niet mee, dan is vooruitbetalen dus niet mogelijk.Wil de bank niet meewerken aan het vooruitbetalen van rente? Kijk dan eens of het aantrekkelijk is om de hypotheekrente te verlagen. De boeterente die je daarvoor moet betalen is ineens aftrekbaar (feitelijk is het vooruitbetaalde rente).3) Haal het maximale uit je hypotheek


Heb je een bankspaarhypotheek, dan kan een extra storting in de bankspaarpot voordeel opleveren. In vrijwel alle gevallen is de rente daarvan hoger dan op je gewone bankrekening. Bovendien bespaar je 1,2% belasting in box 3 over het gestorte bedrag als je totale box 3-vermogen hoger is dan de vrijstelling.Let op: stort nooit bij zonder dit met de bank af te stemmen. De hoogste storting mag namelijk niet hoger zijn dan tien maal de laagste (berekend op jaarbasis). Als het eindkapitaal door de extra stortingen niet hoger mag worden, moet de bank de hoogte van de vervolgstortingen aanpassen of de looptijd verkorten.4) Koop pensioen bij en creëer een aftrekpost


Heb je aantoonbaar pensioentekort? Om jouw pensioen te zijner tijd aan te kunnen vullen, mag je een aftrekbaar bedrag voor een lijfrente storten bij verzekeraar of, liever nog, bank (bancair lijfrenteproduct). Dat is aantrekkelijk als de toekomstige uitkeringen tegen een lager tarief zullen worden belast dan het tarief waartegen de inleg nu worden afgetrokken, ook als je anders over de inleg nog jaren 1,2% vermogensrendementsheffing zou moeten betalen. Hoeveel je maximaal kunt aftrekken in je belastingaangifte, hangt af van de zogenaamde 'jaar- en reserveringsruimte'. Vergelijken van bankspaarproducten kan op 123lijfrente.nl en MoneyWise. Check ook altijd de voorwaarden op de site van de aanbieder.Let op: als je het bedrag over 2015 wil aftrekken, dan moet je bank/verzekeraar de storting uiterlijk op 31 december 2015 hebben ontvangen. Maak hier de berekening van je maximale aftrek voor een pensioentekort.5) Benut de ouderenkorting


Om als AOW'er in aanmerking te komen voor de hoge ouderenkorting van €1042 mag je eigen verzamelinkomen (het gaat hier dus niet om het gezamenlijke verzamelinkomen) niet hoger zijn dan €35.770. Is je inkomen net te hoog, zorg dan voor een extra aftrekpost. Je kunt bijvoorbeeld je hypotheekrente over het eerste halfjaar van 2016 al (deels) dit jaar betalen (zie ook tip twee). Ook kun je giften die je eigenlijk volgend jaar wilde doen, alvast dit jaar overmaken. Je bespaart zo €890, aangezien de ouderenkorting voor hogere inkomens een schamele €152 bedraagt.Let op: besef dat je volgend jaar mogelijk een hoger inkomen hebt door het naar voren halen van aftrekposten. Dat kan gevolgen hebben voor je recht op bijvoorbeeld zorgtoeslag en huurtoeslag (dit jaar meer en volgend jaar mogelijk minder).6) Overweeg afkoop levenslooptegoed


Wie het hele resterende levenslooptegoed in 2015 laat uitkeren hoeft over een bedrag ter grootte van 20% van het tegoed op 31 december 2013 geen belasting te betalen. Wat voordeliger is, doorgaan (en dus afzien van de vrijstelling van 20%) of stoppen, hangt af van je persoonlijke financiële/fiscale plaatje. Neem zo snel mogelijk contact op met je werkgever/bank als je hiervan nog gebruik wilt maken. Deze hebben tijd nodig om het in hun administratie te verwerken.Let op: de vrijstelling van 20% geldt alleen voor het laatste bedrag dat je in 2015 laat uitkeren en op voorwaarde dat het gehele resterende tegoed wordt opgenomen.Let op: levenslooptegoed dat nog niet is uitgekeerd, wordt niet in box 3 belast. Afhankelijk van de ruimte die je binnen de box 3-vrijstelling heeft, kan dat tot 1,2% van het levensloopsaldo schelen per jaar dat het tegoed langer op de levenslooprekening staat (uitgaande van de huidige heffing in box 3). Neem dit mee in je afweging.7) Los consumptieve leningen af


Heb je tegelijkertijd spaargeld en consumptieve leningen? Dat is niet handig, want je betaalt altijd (veel) meer rente voor lenen dan je voor sparen ontvangt. Bovendien kun je je box 3-schulden nooit volledig wegstrepen tegen uw bank- en andere box 3-tegoeden, omdat daarvoor een drempel van €3000 per persoon geldt (2015). Los daarom je consumptieve leningen af met je spaargeld. Het mes snijdt dan aan twee kanten: je bespaart debetrente bij de bank en belasting in box 3. Betaal meteen al je openstaande rekeningen vóór 1 januari aanstaande.8) Doe alsnog aangifte


Het indienen van een belastingaangifte is vaak lucratief, bijvoorbeeld als je niet het hele jaar hebt gewerkt, of vanwege de extra heffingskortingen als je kinderen hebt, of vanwege de aftrek van giften, levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar (tot en met 2011 gold een grens van 30 jaar en met ingang van het belastingjaar 2015 is deze aftrekpost vervallen), reisaftrek, studiekosten en ziektekosten.Je kunt dit jaar nog tot en met het belastingjaar 2010 geld terugkrijgen als de teruggave méér bedraagt dan €14. Je moet dan wel aangifte doen. De aangifte over 2010 kun je nog tot en met 31 december 2015 indienen. Download het elektronische aangifteprogramma van de Belastingdienst op deze pagina (kan voor 2010 t/m 2014) of doe online aangifte via deze pagina van de Belastingdienst (alleen voor 2013 en 2014).Wie te weinig inkomen heeft om van de aftrek van zorgkosten te kunnen profiteren (dit is vaak het geval bij AOW'ers of chronisch zieken met een laag inkomen) heeft mogelijk recht op de zogenaamde 'Tegemoetkomingsregeling Specifieke Zorgkosten' (TSZ). Als het belastingbiljet is ingediend en de ziektekosten daarin zijn meegenomen, wordt het TSZ-geld automatisch op de bankrekening gestort.9) Vergeet niet te middelen


Wanneer je in drie opeenvolgende jaren sterk wisselende inkomsten had, kom je waarschijnlijk in aanmerking voor een extra belastingteruggaaf. Deze teruggaaf krijg je door middeling aan te vragen. Een middelingsverzoek moet worden ingediend binnen 36 maanden na het onherroepelijk worden van de laatste aanslag van de te middelen jaren. Je krijgt geen rente van de fiscus, dus laat niet onnodig lang geld liggen. Hier kun je met de 'middelingscalculator' berekenen of middelen voor jou zin heeft.De aanslag wordt zes weken na dagtekening onherroepelijk. Als je geen bezwaar hebt ingediend, heb je vanaf de dagtekening van de laatste aanslag dus 36 maanden plus 6 weken de tijd om je middelingsverzoek in te dienen.10) Red je toeslagen


Voor de zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget geldt een vermogenstoets. Iedereen die op 1 januari méér vermogen heeft dan de gewone vrijstelling, krijgt geen huurtoeslag meer. Wie méér box 3-vermogen heeft dan de (al dan niet gezamenlijke) vrijstelling plus €82.504 (dit bedrag wordt voor fiscaal partners niet verdubbeld!) krijgt geen zorgtoeslag en kindgebonden budget meer. Check daarom tijdig hoeveel box 3-vermogen je hebt.Let op: AOW’ers moeten extra alert zijn. De ouderentoeslag (de extra vrijstelling van maximaal €28.236 per persoon in box 3 voor AOW'ers met een inkomen in box 1 lager dan €20.075 (vóór aftrek van de persoonsgebonden aftrekposten zoals ziektekosten en giften)) vervalt komend jaar. Vanaf 2016 geldt dus in box 3 voor alle AOW'ers alléén de gewone vrijstelling (€21.437 per persoon).

Gebruik de 'Rekenhulp Afschaffen ouderentoeslag' op de website van de Belastingdienst om te zien wat de gevolgen zijn voor uw belastingen en toeslagen. Zit dat net boven het voor de betreffende toeslag relevante maximum? Neem dan maatregelen. Je kunt je box 3-vermogen bijvoorbeeld verlagen door consumptieve leningen af te lossen, te schenken, hypotheek af te lossen en/of je premie zorgverzekering vooruit te betalen.Meer informatie en tips kan je vinden op FiscAlert.nl.