Vanaf 7 september iedere zaterdag om 19.05 uur op NPO 1

'51 misleidende mededelingen op website Vlees.nl'

'51 misleidende mededelingen op website Vlees.nl'

Op de website Vlees.nl, een initiatief van de Nederlandse vleessector, staan alleen al over varkensvlees 51 misleidende mededelingen. Dat concludeert de Reclame Code Commissie. Dierenwelzijnsorganisatie Varkens in Nood diende vorige maand een klacht in tegen Vlees.nl, vanwege het ‘grote aantal misleidende uitspraken’ op de site.

Reclame

Tijdens de behandeling van de klacht op 26 oktober stelde Vlees.nl dat het niet gaat om reclame, maar om ‘voorlichting en inspiratie’. De commissie oordeelde echter dat het wel om reclame gaat. De klacht van Varkens in Nood werd op 51 gevallen gegrond verklaard.

De commissie achtte onder andere bewezen dat de huisvesting niet aan de behoeften van varkens voldoet, dat de leefsituatie de gezondheid van de dieren negatief beïnvloedt en dat lijden en stress regelmatig voorkomen. Indien Vlees.nl geen gehoor geeft aan de uitspraak van de commissie, volgt een gang naar de gewone rechter.