Iedere zaterdag om 19.05 uur op NPO 1

Aanpak medicijnen in water dringend nodig

Aanpak medicijnen in water dringend nodig
Het is dringend noodzakelijk nieuwe technologieën te ontwikkelen waarmee medicijnresten uit huishoudelijk afvalwater kunnen worden gehaald. Alleen als dat water kan worden gevrijwaard van hormonale chemicaliën, resten van pijnstillers en antibiotica is het geschikt voor hergebruik.

Hergebruik van zoet water is onontkoombaar, aangezien er wereldwijd veel te veel zoet water wordt verspild. Als dat in dit tempo doorgaat, beperkt een watertekort in 2050 de voedselvoorziening op de planeet. Nu al is op veel plaatsen in de wereld sprake van 'waterstress', wat betekent dat het gebruik en de verspilling van zoet water groter zijn dan het plaatselijke ecosysteem kan verdragen. Die waarschuwing laat hoogleraar milieutechnologie Huub Rijnaarts donderdag horen in zijn intreerede aan de Wageningen Universiteit. Wageningen en het instituut voor duurzame watertechnologie Wetsus in Leeuwarden werken hard aan oplossingen, aldus Rijnaarts. Volgens Rijnaarts zijn tot nu toe in huishoudelijk afvalwater al 290 stoffen geïdentificeerd die afkomstig zijn van medicinale resten en chemische producten. Het aandeel van antibiotica in afvalwater is volgens hem relatief klein, maar wel schadelijk. Als de antibioticaresten niet worden verwijderd, en het water wordt hergebruikt om bijvoorbeeld de tuin te sproeien, kunnen organismen resistentie ontwikkelen. Op den duur helpen de antibiotica dan niet meer tegen levensbedreigende ziekten, omdat mensen ongemerkt resistent zijn geworden. In huishoudelijk afvalwater zijn al resistente organismen aangetroffen, zegt de Wageningse professor. Ook die moeten uit het water worden gehaald, maar ze zijn vooralsnog moeilijk biologisch afbreekbaar. Rijnaarts pleit voor 'eco-innovatie': het in samenhang bestuderen van oplossingen voor de productie van voedsel, het zuiveren van water en het sparen van het milieu. Bron: ANP