Iedere zaterdag om 19.05 uur op NPO 1

ABN AMRO mag aflossingsvrij doorlopend krediet beëindigen

ABN AMRO mag aflossingsvrij doorlopend krediet beëindigen

Onlangs hebben twee consumenten zich bij Kifid, klachtenloket voor een klacht over een financieel product of dienst van de bank, beklaagd over ABN AMRO. Deze bank wilde hun doorlopend krediet niet aflossingsvrij voortzetten.

Aan nieuwe klanten wordt dit product niet meer aangeboden. Voor bestaande klanten wil de bank het product zodanig aanpassen dat klanten naast rente iedere maand ook nog een deel van het krediet moet terugbetalen. De Geschillencommissie van Kifid oordeelt dat de bank het aflossingsvrije doorlopend krediet eenzijdig mag opzeggen indien het krediet geen aflossingscomponent krijgt.

Het beklag

De twee consumenten die beklag hebben gedaan, hebben in 2016 samen een doorlopend krediet (Flexibel krediet) afgesloten bij de bank. Hiervan bedraagt het maximaal krediet 70.000 euro. De consumenten betalen maandelijks rente en hoeven het krediet niet af te lossen, tot medio 2018. Toen liet de bank weten het Flexibel Krediet aan te willen passen. De bank vindt het voor de financiële situatie van de klanten beter dat ze elk maand een deel van hun krediet terugbetalen naast hun rente. De consumenten weigerden met een aflossingsverplichting in te stemmen. Ze willen dat het doorlopend krediet ongewijzigd wordt voortgezet.

Besluit tot eenzijdige wijziging

De Geschillencommissie besluit echter dat het doorlopend krediet eenzijdig mag worden opgezet. Volgens algemeen geldend recht mag de bank een overeenkomst als deze te allen tijde op zeggen met een opzegtermijn van twee maanden, zoals dat ook in de voorwaarden van het doorlopend krediet staat. Uitzondering is wanneer de opzegging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Van dit laatste is volgens de Geschillencommissie geen sprake. Dat betrokken consumenten gebaat zijn bij de flexibiliteit van een doorlopend krediet doet daar niets aan af.

Kredieten omzetten naar krediet met aflossingscomponent

De bank vindt het vanwege haar zorgplicht wenselijk dat klanten gaan aflossen op bestaande doorlopende kredieten. Dan gebruiken consumenten het krediet niet langer dan nodig en betalen ze bovendien minder rente. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) dringt er daarnaast bij kredietverstrekkers op aan om doorlopende kredieten om te zetten naar kredieten met een aflossingscomponent. De Geschillencommissie volgt deze redenering, gezien de bank voldoende rekening heeft gehouden met het belang van betrokken consumenten. Het belang van de bank dient in deze zaak te gaan boven het belang van deze consumenten om het doorlopend krediet ongewijzigd voort te zetten.

Bron: Kifid