Iedere zaterdag om 19.05 uur op NPO 1

Belasting op vliegen schaadt economie als geheel niet

Belasting op vliegen schaadt economie als geheel niet

Belastingvrij vliegen is als roken in de jaren vijftig: het is de gewoonste zaak van de wereld. Substantiële vliegbelastingen zijn er in de meeste Europese landen niet, zelfs al zouden ze niet of nauwelijks nadelige effecten op de werkgelegenheid of de economie hebben. Dat blijkt uit een nog ongepubliceerd rapport van de Europese Commissie, dat in handen is gekomen van Trouw via de Europese ngo Transport & Environment.

Het heffen van vliegbelastingen leidt in de Nederlandse luchtvaartsector weliswaar tot banenverlies en slechtere financiële resultaten, maar vanwege de hogere belastinginkomsten heeft dit op nationaal niveau geen invloed op de werkgelegenheid of de economie, zo stelt het rapport. Doordat het aantal vliegreizigers bij het invoeren van belastingen terugloopt, daalt de uitstoot van CO2 en wordt de geluidsoverlast voor omwonenden van luchthavens minder.

Tegenspraak

De conclusies van het rapport zijn in tegenspraak met de bewering van KLM dat een vliegtaks Nederlandse banen kost en dat een louter Nederlandse vliegtaks ‘geen enkel positief milieueffect’ heeft. ANP