Vanaf 7 september iedere zaterdag om 19.05 uur op NPO 1

Besluit over meerouderschap: maximaal 2 ouders per kind

Besluit over meerouderschap: maximaal 2 ouders per kind

Een kind kan maar twee wettelijke ouders hebben. Dit besluit, dat voortkomt uit onderhandelingen tussen coalitiepartijen, wordt vandaag na de ministerraad bekendgemaakt, bevestigen enkele ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws.

Dit nieuws leidt tot grote teleurstelling bij belangenorganisaties. In de regeling die de coalitiepartijen samen hebben uiteengezet houden maximaal twee ouders het wettelijk gezag over het kind. Wel komt er een 'deelgezag' voor maximaal twee andere ouders, zoals stiefouders of pleegouders. Deze krijgen hiermee beperkte invloed. Deze invloed strekt zich tot het kind mee kunnen nemen naar de huisarts of cijfers op school kunnen opvragen.

Andere gezinsvormen dan het traditionele gezin

In 2016 pleitte de Staatscommissie Herijking ouderschap voor vier wettelijk erkende ouders. Deze hebben meer rechten én plichten tegenover het kind. Gezien er tegenwoordig, naast het traditionele gezin, andere gezinsvormen bestaan, zou dat volgens de commissie nodig zijn. 

"Meerouders mogen dan straks wel mee naar een klassenavond, maar hun kind wordt wees als de officiële ouders overlijden."

De nieuwe regeling van het kabinet zal niet zover gaan. Het COC, dat opkomt voor de belangen van onder meer homoseksuelen, is "uiterst bezorgd" naar aanleiding van het bericht. "Meerouders mogen dan straks wel mee naar een klassenavond, maar hun kind wordt wees als de officiële ouders overlijden. Dat vind ik onacceptabel", zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

Poll: Moet een kind maximaal twee wettelijke ouders hebben?

Vandaag wordt in de ministerraad bekend gemaakt dat een kind wettelijk gezien maar twee ouders kan hebben. Maar past dat nog wel bij de gezinsvormen die er tegenwoordig bestaan?

Draagmoederschap

Naast deze regeling, komt er tevens een nieuwe regeling voor draagmoeders. Voor de geboorte moet bij het draagouderschap al vast worden gesteld wie de ouders van het kind zijn. Dit moet bij een rechter worden geregeld. Hierna wordt elk draagmoederschap in een register vastgelegd. Kinderen kunnen op deze manier altijd hun biologische ouders terugvinden. Op de geboorteakte staat gewoon de naam van de wensouders.

Hierbij komt dat draagmoederschap nu ook in het buitenland mogelijk wordt. Ook komt er op korte termijn onderzoek naar de vergoeding die er moet komen voor de kosten die bij het draagmoederschap worden gemaakt. 

Bron: RTL Nieuws