Vanaf 7 september iedere zaterdag om 19.05 uur op NPO 1

Controle op werkdruk bij accountskantoren

Controle op werkdruk bij accountskantoren

De Inspectie SZW gaat de komende maanden onderzoek doen naar werkdruk en -stress bij accountantsbureaus. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat met name jongere werknemers gebukt gaan onder grote werklast, mogelijk omdat werkgevers onvoldoende maatregelen nemen om de werkdruk te verminderen.

Volgens de Inspectie SZW leidt een te hoge werkdruk met name bij jonge werknemers in de financiële sector tot ziekteverzuim en mogelijk langdurige uitval of arbeidsongeschiktheid. De hoge werkdruk is vooral te wijten aan de verwachtingen van zowel het bureau als de klant, de visie op de kwaliteit van de controle en het verdienmodel. Ook kampt de sector met een personeelstekort en is de balans tussen werk en privé niet in verhouding.

Voldoende maatregelen

Onder meer wordt gekeken of accountantskantoren voldoende maatregelen nemen om zogeheten psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan. Eerder deed de Inspectie SZW soortgelijke controles bij gerechtsdeurwaarders, medewerkers bij gevangenissen en in de zorg. ANP