Iedere zaterdag om 19.05 uur op NPO 1

Dieper in schulden door slechte bewindvoerder

Dieper in schulden door slechte bewindvoerder
Als de schulden je boven het hoofd groeien kun je de hulp inroepen van een bewindvoerder. Die zet de zaken dan op een rijtje en zorgt voor het stabiliseren van de situatie. De bewindvoerder krijgt de volledige verantwoordelijkheid over de financiƫn en ook de zeggenschap over hoe het besteed moet worden. Hij heeft dan ook de verantwoordelijkheid dat de vaste lasten op tijd betaald worden, dat de klant goed verzekerd is en dat er op tijd leefgeld gegeven wordt. Een bewindvoerder lost de schulden niet op maar moet er wel voor zorgen dat er een overzicht komt van alle schulden. Met dit overzicht moet de bewindvoerder naar een schuldsaneerder die aan de slag gaat om de schulden te verminderen en afbetalingsregelingen te regelen. Wanneer dat geregeld is komt het dossier weer terug bij de bewindvoerder die de afbetalingsregelingen moet betalen uit de inkomsten van de klant.

Reactie Joke de Kock

"Het zijn echt twee verschillende vakgebieden met eigen expertises" vindt Joke de Kock van NVVK (branchevereniging schuldhulpverlening) in de uitzending van Kassa. "Om schuldhulpverlening te doen moet je kennis hebben van fiscaal recht, het zorgstelsel, het beslagrecht etc. De meeste bewindvoerders hebben deze knowhow niet."

Wildgroei

In deze crisistijd en stijgende schulden wenden steeds meer mensen zich tot de bewindvoerders. In 2010 werden maar liefst 25.500 nieuwe beschermingsbewindaanvragen gedaan en in 2008 waren er ongeveer 85.000 lopende beschermingszaken. Big business dus en voor iedereen toegankelijk. Wat blijkt, iedereen kan bewindvoerder worden! Je hoeft er niet speciaal voor gestudeerd te hebben, je hoeft niet te voldoen aan kwaliteitseisen, je hoeft er zelfs geen bewijs van goed gedrag voor in te leveren. Neem mee dat je ruim 100 euro kan vragen per klant en dat de controle op de werkwijze ernstig te kort schiet, dan is het duidelijk dat de bewindvoerderskantoortjes als paddenstoelen uit de grond schieten. Met alle gevolgen van dien.

Uitzending

Samantha de Boer en Johnny Klooster komen bij bewindvoerder Henk Hilhorst uit Laren terecht. Zij vinden dat Hilhorst helemaal niet in hun belang heeft gehandeld en er zelfs voor heeft gezorgd dat de schulden nog hoger opliepen. Henk Hilhorst laat in een interview weten zich daar niet van bewust te zijn en wijst de beschuldigingen van de hand. In de studio pleit Tweede Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA) voor professionalisering van de beroepsgroep. Zo moeten er volgens hem opleidingseisen en kwaliteitseisen worden gesteld.**

Controle

Op dit moment ligt de controle op het werk van de bewindvoerder bij de rechter. Hij wijst een bewindvoerder toe en controleert jaarlijks de verantwoording van de bewindvoerder of zijn werkzaamheden. Jeroen Recourt vindt dit een rare gang van zaken. "Een rechter heeft de knowhow helemaal niet. Dit is namelijk een financiƫle controle en niet een juridische. Daarnaast heeft het huidige rechtbankapparaat helemaal niet de mankracht om op een gedegen manier de controle uit te voeren." De Raad voor de Rechtspraak constateert ook dat er de afgelopen jaren een sterke toename bewindvoerderaanvragen is geweest en denkt ook dat dit de komende jaren nog verder zal stijgen. De Raad is bang dat als de overheid niet op tijd in grijpt, de werklast en werkdruk van de rechters te zwaar wordt.


Wetsvoorstel

Door de enorme wildgroei in bewindvoerderskantoortjes en steeds meer verhalen over slecht functionerende bewindvoerders dringt de Tweede Kamer al langere tijd aan op een betere controle en toezicht. Begin dit jaar is het dan eindelijk zo ver wanneer staatssecretaris Teeven een wetsvoorstel indient over een wijziging van het Burgerlijk Wetboek 'inzake onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen'. Tot ongenoegen van de meeste Kamerleden ontbreken er nog steeds instrumenten om de frauderende bewindvoerders aan te pakken. Hier kunt u lezen wat de bezwaren/vragen zijn op het huidige wetsvoorstel. Begin april is er een kamerbrede bespreking over het wetsvoorstel. Recourt hoopt dat de bezwaren dan worden meegenomen en het wetsvoorstel wordt aangescherpt. "De kwaliteitseisen zijn tot nu toe te vrijblijvend. Ik vind dat er een klachtencommissie moet komen voor mensen die niet tevreden zijn over hun bewindvoerder. Daarnaast moet er een soort tuchtrecht komen waarbij een bewindvoerder ook uit zijn beroep gezet kan worden. Eigenlijk zoals het in andere beroepsgroepen ook al gebeurd." Pas als dit geregeld wordt kunnen gedupeerden een civiele of strafrechtelijke zaak maken om eventuele geleden schade te verhalen. De visie van de branchevereniging schuldhulpverlening (de NVVK) op het huidige wetsvoorstel kunt u hier lezen.

Branchevereniging
De branchevereniging van bewindvoerders de BPBI is wel tevreden met het wetsvoorstel  (dit kom ook omdat dit voorstel gebaseerd op de kwaliteitsverordering die de vereniging stelt aan hun leden). Wel vinden ze dat er nog wat haken en ogen zitten aan het voorstel.**

Update d.d. 20 augustus 2012.

De rechtbank in Amsterdam heeft uitspraak gedaan in het kort geding tussen Samantha de Boer en bewindvoerder Henk Hilhorst. De vorderingen van De Boer tegen haar belangenbehartiger zijn afgewezen. In het kort geding zijn de stellingen van De Boer onvoldoende bewezen gevonden om Hilhorst te veroordelen tot het betalen van schadevergoeding aan haar.


De volledige uitspraak is hier (in pdf) terug te lezen.