Vanaf 7 september iedere zaterdag om 19.05 uur op NPO 1

EU moet leiding nemen bij doelstellingen klimaattop

EU moet leiding nemen bij doelstellingen klimaattop

Nederland moet samen met andere EU-lidstaten op internationaal niveau de leiding nemen als het om klimaatmaatregelen gaat, meldt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).

De AIV roept Nederland en de EU op, in aanloop naar een extra klimaattop van de VN op 23 september in New York, snel concrete maatregelen te nemen. De adviesraad geeft regelmatig advies aan het kabinet en de Tweede Kamer over internationaal beleid.

Doelstelling

De belangrijkste doelstelling die voortkwam uit de historische klimaattop in Parijs in 2015 - het beperken van de opwarming van de aarde tot de veilig geachte 2 graden - dreigt niet gehaald te worden. Volgens de AIV zijn vooral financiële prikkels effectief om verdere opwarming van de aarde te beperken. "Met CO2-beprijzing kan een daadwerkelijke energietransitie tot stand komen", aldus de adviesraad. Verder moet de EU in New York aankondigen "extra inspanning" te leveren voor onder meer duurzame energie en het tegengaan van ontbossing. ANP