Vanaf 7 september iedere zaterdag om 19.05 uur op NPO 1

Gebruik oppervlaktewater verboden in Oost-Gelderland

Gebruik oppervlaktewater verboden in Oost-Gelderland

Waterschap Rijn en IJssel verbiedt vanaf donderdagmiddag alle gebruik van oppervlaktewater in zijn werkgebied in het oosten van Gelderland. Het verbod is nodig omdat het nog nooit eerder zo droog is geweest in de Achterhoek. Het waterschap wil problemen met de waterkwaliteit en de volksgezondheid in gemeenten in hun gebied voorkomen, aldus dijkgraaf Hein Pieper.

Geen emmertjes water halen

Boeren, burgers en bedrijven mogen helemaal geen oppervlaktewater meer gebruiken. Het verbod geldt van akkers besproeien tot aan emmertjes water halen voor de auto of de tuin, aldus het schap. Boeren met een grondwaterpomp moeten daar zeer terughoudend mee omgaan, aangezien het grondwaterpeil met meer dan 1 centimeter per dag zakt volgens Pieper. ,,We verbieden het nog niet omdat veel maïs- en aardappelboeren in dit gebied afhankelijk zijn van water, maar ik sluit niet uit dat er toch een verbod komt.''

Gevaren

Er komt vanuit sloten, beken en rivieren nog maar zo weinig water in stedelijke watergangen en vijvers terecht dat botulisme en blauwalg exploderen, zegt het schap. Vissen gaan dood, en ratten en bacteriën gedijen volop. Het water kan gaan stinken. Het schap probeert zo lang mogelijk water naar stedelijke gebieden te sturen maar raadt contact met oppervlaktewater af.

Rijn en IJssel heeft niet eerder zo'n ingrijpend verbod ineens afgekondigd. Tot nu toe werd een sproeiverbod stapsgewijs uitgebreid, net als bij andere waterschappen. ,,Maar het is niet langer verantwoord'', zegt Pieper.

Het schap heeft vispassages in de rivieren en zijtakken van een aantal beken afgesloten om waterverlies te voorkomen. Er wordt zo weinig mogelijk geschut, zodat scheepvaart op de IJssel lang moet wachten.

Grote schade verwacht

Pieper verwacht grote schade door de droogte. ,,Het is een sluipmoordenaar. Veel schade is later pas merkbaar.'' Stuwen en dijken kunnen instabiel blijken zijn, omdat er te weinig water tegenaan heeft gestaan. Dijklichamen krijgen mogelijk een kwetsbare bovenlaag doordat de grasmat is afgestorven. ,,Ik verwacht meer kosten dan na wateroverlast.'' ANP