Iedere zaterdag om 19.05 uur op NPO 1

Honderduizenden asbestdaken in Nederland

Honderduizenden asbestdaken in Nederland

Nederland telt vele honderdduizenden daken waarin asbest is verwerkt. Het wetsvoorstel om alle asbesthoudende daken vanaf 2025 te verbieden, waarover de Eerste Kamer dinsdag debatteert, kan voor de eigenaren een dure aangelegenheid worden.

De Omgevingsdienst regio Utrecht brengt het aantal asbestdaken in Nederland in kaart. In 182 gemeenten bevinden zich bijna 400.000 daken waarin asbest zit, met een totale oppervlakte van bijna 60 miljoen vierkante meter. Van 173 gemeenten zijn de aantallen nog niet bekend. De kaart is gemaakt op verzoek van de Tweede Kamer en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Voorlichting

Veel gemeenten geven al voorlichting over het verbod op asbesthoudende daken. Ze schrijven de eigenaren aan en zoeken samenwerking met collectieve aanbieders van vervangende daken. Landelijk wordt er gewerkt aan een stimuleringsfonds, waarbij dakeigenaren kunnen lenen om hun asbesthoudende dak te laten vervangen.

'Een illusie'

Eigenaren van asbesthoudende daken noemden het wetsvoorstel eerder al een illusie. Er zijn zo veel onduidelijkheden en tekorten, dat eigenaren van huizen met asbestdaken niet weten waar ze aan toe zijn. Ze kijken het voorlopig dus maar aan, stelde de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen.

De Vereniging Eigen Huis noemde het verbod onuitvoerbaar. "Huiseigenaren krijgen geen hulp, kunnen de sanering en vervanging van het dak niet betalen en worden aan hun lot overgelaten. De sanering van een asbestdak kost al snel 20.000 euro en dat kan in veel gevallen veel hoger uitpakken." ANP