Vanaf 7 september iedere zaterdag om 19.05 uur op NPO 1

'Kansenongelijkheid in onderwijs wegnemen'

'Kansenongelijkheid in onderwijs wegnemen'

Kamerleden krijgen maandag een manifest aangeboden waarin politieke jongeren- en onderwijsorganisaties pleiten voor gelijke kansen in het onderwijs.

Volgens de opstellers spelen de financiële positie van gezinnen en de achtergronden van scholieren nog altijd een rol bij een succesvolle schoolperiode. Zij wijzen op een recent rapport van de Inspectie van het Onderwijs, waaruit volgens hen blijkt dat grote verschillen bestaan in de schooladviezen tussen leerlingen van ouders die wel hebben gestudeerd en leerlingen van wie de ouders niet hebben gestudeerd.

Toegankelijk voor iedereen

In het manifest wordt onder meer gepleit voor het verbieden van uitsluiting wanneer iemand de ouderbijdrage niet kan betalen. Verder moeten bijles, examentrainingen en andere ondersteuning voor alle leerlingen toegankelijk zijn. Het eisenpakket is opgesteld door acht politieke jongerenorganisaties en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). ANP