Iedere zaterdag om 19.05 uur op NPO 1

Meer toezicht vanwege lekkagegevaar aardwarmteprojecten

Meer toezicht vanwege lekkagegevaar aardwarmteprojecten

Wegens lekkagegevaar komt er scherper toezicht op de veiligheid van zogenoemde geothermieputten, die gebruikt worden voor de verwarming van huizen, kassen en industrie. Dat meldt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De toezichthouder gaat bovendien strengere eisen formuleren waaraan dit soort putten moeten voldoen.

Bij geothermie wordt met metalen buizen warm water opgepompt dat zich diep in de bodem bevindt. Maar omdat het water zout is, hebben veel buizen last van corrosie en als gevolg daarvan lekkage. Het zoute water kan daardoor in de ondiepe bodem terechtkomen en dat is onwenselijk, zegt een woordvoerster van SodM, dat valt onder het ministerie van Economische Zaken.

Lekkage op alle plekken

In Nederland wordt op 23 locaties op deze manier warm water opgepompt en op al deze plekken is er sprake van lekkage. Hiertegen worden wel maatregelen genomen en daardoor kan verontreiniging voorkomen worden. Maar deze zijn volgens het SodM niet duurzaam genoeg en daarom zijn de maatregelen nodig.

,,Geothermie zal in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen in onze energievoorziening. Dan is het van belang dat het veilig gebeurt", aldus Theodoor Kockelkoren, inspecteur-generaal van SodM. ,,Dit probleem moet duurzaam opgelost worden door een kwalitatief betere put. Daar gaan wij dit jaar na overleg met de sector eisen voor opstellen." Door lekkages moesten drie aardwarmteprojecten stilgelegd worden om reparaties te doen.

Volgens het SodM staat geothermie ,,aan de vooravond van een grote vlucht in Nederland". Zo wordt in het concept-klimaatakkoord voorspeld dat de het gebruik van aardwarmte als energiebron bijna vertienvoudigt. Ondanks de problemen blijft aardwarmte volgens het SodM een veelbelovende techniek. ANP