Iedere zaterdag om 19.05 uur op NPO 1

Minister stelt eisen aan ‘herrie’ waterpompen

Minister stelt eisen aan ‘herrie’ waterpompen

Warmtepompen en airco's buiten een woning mogen straks niet meer dan 40 decibel veroorzaken bij de buren. Dit is één van diverse wijzigingen aan het Bouwbesluit die de Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Kassa stelde de herrie eerder aan de orde; klik hier voor meer informatie.

Waterpompen leiden tot geluidshinder, maar minister Ollongren wijst erop dat er steeds vaker aardgasloos wordt gebouwd waardoor het aantal waterpompen juist toeneemt. De voorschriften zouden nu nog onvoldoende op toegesneden zijn op de geluidshinder. Daar hebben consumenten- en belangenorganisaties aandacht voor gevraagd.

PUR-schuim

Er komen ook strengere regels voor het werken met PUR-schuim, om de gezondheid van bewoners te beschermen. Bewoners mogen tijdens het aanbrengen van dit isolatiemateriaal niet meer in de woning aanwezig zijn. Ook moet de kruipruimte tijdens het isoleren geventileerd worden. 

Bouwplaatsen

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Naar aanleiding van aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid worden twee nieuwe voorschriften opgenomen om de veiligheid op bouwplaatsen te vergroten.

Ollongren komt met richtlijnen voor "veiligheidsafstanden" rond bouw- en sloopplaatsen. Trottoirs, fietspaden en wegen in de omgeving van de bouwplaats kunnen (gedeeltelijk) moeten worden afgesloten door deze afstanden. 

Daarnaast is er een wijziging die moet zorgen dat vluchtroutes rookvrij blijven bij brand. het Bouwbesluitvoorschrift voor zelfsluitende deuren is aangepast zodat woningtoegangsdeuren in woongebouwen met inpandige gangen zelfsluitend moeten zijn.

Bronnen: NOS en Rijksoverheid