Iedere zaterdag om 19.05 uur op NPO 1

Nederlandse welvaart neemt toe, maar kent ook keerzijde

Nederlandse welvaart neemt toe, maar kent ook keerzijde

Op veel vlakken neemt de Nederlandse welvaart toe. Dan denk je: goed nieuws, maar toch kent de welvaartstoename ook een keerzijde. Die keerzijde zie je het duidelijkst buiten de landsgrenzen. Zo steeg de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, die het gevolg is van Nederlandse consumptie.

Hoewel ontwikkelingslanden verdienen aan de handel met Nederland, leidt de winning van grondstoffen op zichzelf weer tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Doordat de import van mineralen uit de armste landen ter wereld fors steg, nam de invloed van Nederland op uitputting toe.

CBS trekt welvaart breder dan economische groei

Dat komt naar voren uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat welvaart breder trekt dan alleen economische groei. Deze 'brede welvaartsmonitor' verscheen vorig jaar voor de eerste keer, als aanvulling op de meting van het bruto binnenlands product (bbp).

Een groot aantal ontwikkelingen wijst erop dat de welvaart van Nederland is gestegen. Zo nam in de afgelopen acht jaar het persoonlijk welzijn toe. Ook is een kleiner deel van de bevolking slachtoffer van misdaad geweest. Een ruime meerderheid van 85,7 procent van alle Nederlanders geeft dan ook aan tevreden te zijn over het leven. Over een langere periode gemeten neemt tevens het vertrouwen in elkaar en ook in instituties toe.

De CBS stelt dat veel van de ontwikkelingen niet los te zien zijn van de economische groei van de laatste jaren. Die groei zorgde op enkele punten namelijk voor een afname van bredere welvaart. Zo is er meer tijd verloren gegaan in files door drukte op de weg. Doordat er meer werk is, daalt de tevredenheid over vrije tijd. Bovendien steeg vorig jaar in steden de blootstelling aan fijnstof. ANP