Iedere zaterdag om 19.05 uur op NPO 1

Onafhankelijk klachtenorgaan voor mbo-student

Onafhankelijk klachtenorgaan voor mbo-student

Er komt een onafhankelijk orgaan waar mbo-studenten terechtkunnen als ze klachten of geschillen met hun school hebben over afspraken. Studenten moeten daarvoor nu nog de gang naar de rechter maken.

Het nieuwe orgaan moet het voor studenten makkelijker maken om een klacht in te dienen. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) wil de rechtspositie van mbo-studenten versterken.

Wet

Ze gaat zaken als schorsing en verwijdering van school in de wet regelen. Ook wordt in de wet de plicht opgenomen voor mbo-scholen om studenten met een handicap of chronische ziekte te ondersteunen.

Onderwijsovereenkomst

De bewindsvrouw schaft ook het schriftelijk contract (onderwijsovereenkomst) af waarin rechten en plichten van studenten en scholen staan beschreven. ,,De onderwijsovereenkomst werkt niet. We stoppen met deze overbodige papieren regel." ANP