Iedere zaterdag om 19.05 uur op NPO 1

Ouders en scholen worstelen met nieuwe privacywet AVG

Ouders en scholen worstelen met nieuwe privacywet AVG

Ouders weten zo’n 4 maanden sinds de invoering van de nieuwe Europese privacywet nog steeds niet goed wat die wet voor hun kinderen betekent. Dat blijkt uit een enquête van Kassa. Ook scholen worstelen nog steeds met de zogeheten Algemene Verordening Persoonsgegevens. Schooldirecteuren noemen de wet onwerkbaar, lastig en moeilijk te handhaven. In Kassa is op zaterdag 15 september uitgebreid aandacht voor ouders en de AVG.  

Bijna de helft van de deelnemers aan de enquête (48%) denkt dat ze zomaar foto’s met vriendjes van hun eigen kinderen online mogen plaatsen. Maar dat mag normaalgesproken niet zonder toestemming van de ouders van die vriendjes. Ook geeft 37% aan dat de school hen nooit expliciet toestemming heeft gevraagd voor het plaatsen van herkenbare foto’s van hun kind. Uit privacy oogpunt is het wenselijk als scholen dat standaard aan ouders vragen. In geval van publicatie van de foto’s is toestemming altijd vereist, stelt de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rompslomp

Voor schooldirecteur Theo Merkx van basisschool Mariëngaarde in Gorinchem zorgt de nieuwe privacywet voor veel administratieve rompslomp. Hij is alleen al veel tijd kwijt aan het in kaart brengen wat de school aan gegevens van kinderen mag gebruiken. De nieuwe wet zorgt voor veel vragen bij de directeur. Als een ouder een foto wil maken van de eerste schooldag van zijn kind, mag die dan meer bevatten dan ‘alleen het koppie van het eigen kind?’, ‘en wat gebeurt daar dan mee?’ ‘Wat voor invloed heb je als school daarop?’.

Probleem

Uit de enquête van Kassa blijkt dat het vaker voorkomt dat anderen foto’s van de kinderen van geënquêteerden op het internet zetten. Ruim 40 procent van de ondervraagden geeft aan dat een probleem te vinden. Maar het vragen die foto’s dan te verwijderen is voor velen toch weer een stap te ver. Aan de enquête deden ruim duizend mensen mee.