Iedere zaterdag om 19.05 uur op NPO 1

Overheid moet les in moedertaal ondersteunen

Overheid moet les in moedertaal ondersteunen

Erik Visser stelt dat de overheid meer moet doen om onderwijs in de moedertaal van kinderen met een migratieachtergrond te ondersteunen. ‘De politiek laat zich leiden door sentimenten in plaats van feiten’, schrijft Trouw.

Er is sprake van ‘nodeloze weerstand’. Deze toestand doet meer kwaad dan goed concludeert Erik Visser in zijn scriptie over thuistaalonderwijs, die hij schreef voor de master Nederlands als tweede taal aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn advies luidt dat de overheid dit onderwijs weer moet stimuleren én controleren.

Moedertaal versus tweede taal leren

Al jaren blijkt uit wetenschappelijke studies dat onderwijs in de moedertaal het leren van een tweede taal niet belemmert, maar juist een positieve invloed heeft. Des te beter een kind is in de eerste taal, des te beter het zich een tweede taal kan toe-eigenen. Dat zou er zelfs voor pleiten om jonge kinderen met een migratieachtergrond eerst les te geven in de eigen taal, totdat die ver genoeg ontwikkeld is om een tweede taal eraan toe te voegen.

Bron: Trouw