Vanaf 7 september iedere zaterdag om 19.05 uur op NPO 1

Nederlanders zeer tevreden met hun leven: welzijnsgevoel bereikt plafond

Nederlanders zeer tevreden met hun leven: welzijnsgevoel bereikt plafond

Zo'n negen op de tien volwassen Nederlanders (86 procent) geeft aan tevreden te zijn met hun leven. Met name ouderen zijn vaker gelukkig en tevreden dan ruim twintig jaar geleden. Jongeren zijn daarentegen juist iets minder gelukkig.

Dat laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na een vergelijking van nieuwe cijfers (uit 2018) met cijfers uit 1997. Volgens het statistiekbureau is een verdere stijging van welzijn in Nederland nauwelijks mogelijk.

Scheiding tussen ouderen en jongeren

Van de 18- tot 25-jarigen gaf 86 procent aan gelukkig te zijn, in 1997 lag dat percentage nog 91 procent. Onder 55-plussers steeg het aandeel van mensen dat zegt gelukkig te zijn in diezelfde periode van 84 naar 89 procent.

Inhaalslag van mensen met een niet-westerse achtergrond

Mensen met een niet-westerse achtergrond zijn vaker gelukkig en tevreden dan in 1997, waardoor het verschil met mensen met een Nederlandse achtergrond kleiner is geworden. Ze hebben volgens het CBS duidelijk een inhaalslag gemaakt. Laagopgeleiden gaven in 2018 juist minder vaak aan gelukkig te zijn, terwijl er onder middelbaar en hoogopgeleiden geen verschil is met 21 jaar geleden. Hoogopgeleiden gaven vaker dan toen aan dat ze tevreden zijn met het leven.

Plafondeffect

Over het algemeen zijn de ontwikkelingen op landelijk niveau minimaal. "In Nederland is steevast een relatief hoog aandeel gelukkig of tevreden met het leven en daarmee scoort Nederland ook hoog ten opzichte van andere landen. Veel mensen hebben in ons land al een hoog welzijn en geven al (bijna) de maximale score. Hierdoor is sprake van een 'plafondeffect'." ANP

Poll: Wat voor cijfer geef jij je leven?

Nederlanders blijken een heel gelukkig volk. 9 op de 10 volwassen Nederlanders geeft aan tevreden te zijn met hun leven. Met name ouderen zijn vaker gelukkig en tevreden dan ruim twintig jaar geleden. Jongeren zijn daarentegen juist iets minder gelukkig. Hoe tevreden ben jij? Duid het aan met een cijfer.