Vanaf 7 september iedere zaterdag om 19.05 uur op NPO 1

Privacyboete voor zorgverzekeraar Menzis

Privacyboete voor zorgverzekeraar Menzis

Zorgverzekeraar Menzis heeft een boete gekregen van 50.000 euro van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) omdat onbevoegde medewerkers toegang hadden tot medische dossiers van klanten. Dat staat in het jaarverslag over 2018.

De toegang voor deze medewerkers is daarop onmogelijk gemaakt, maar volgens AP zijn de maatregelen te traag doorgevoerd. ,,Wij vinden het vanzelfsprekend dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot gezondheidsgegevens van klanten. Onze klanten hebben er recht op dat wij onze taak als zorgverzekeraar goed uitvoeren'', staat in het verslag.

Menzis: dossiers niet ingezien

Volgens Menzis is er geen sprake van ,,verkeerd of oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens'' door de betreffende medewerkers. Zij hebben volgens een woordvoerder niet daadwerkelijk gegevens van klanten ingezien.

Uit het jaarverslag blijkt ook dat Menzis zijn inkomsten vorig jaar zag toenemen van, 6,14 miljard euro in 2017, tot 6,42 miljard. Onder de streep halveerde de winst echter ruimschoots tot 20,5 miljoen euro. Dat kwam door tegenvallende beleggingsresultaten en doordat er reserves ingezet werden om de stijging van de zorgpremie te beperken. ANP