Iedere zaterdag om 19.05 uur op NPO 1

Richtlijnen BKR in strijd met arrest

Richtlijnen BKR in strijd met arrest

Het Bureau Krediet Registratie (BKR), dat het register beheert met de kredieten van 10,25 miljoen Nederlanders, handelt in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. Dat blijkt uit onderzoek van NRC.

Verplicht
Kredietverstrekkers zijn verplicht om kredieten vanaf 250 euro in de database van het BKR op te nemen. Als klanten een betalingsachterstand oplopen, volgt een negatieve registratie die vijf jaar na aflossing van de schulden in het register blijft staan.

Aanpassing reglementen
Negatieve registraties van kleine schulden die jaren later leiden tot het afwijzen van een hypotheek mogen op grond van een arrest uit 2011 uit het BKR-register verwijderd worden. Maar in februari paste het BKR, dat niet onder overheidstoezicht staat, op eigen initiatief zijn reglementen aan, waardoor het voor kredietverstrekkers onmogelijk is gemaakt om op basis van zo’n belangenafweging zelf registraties te verwijderen.

Bron: NRC/ANP