Vanaf 7 september iedere zaterdag om 19.05 uur op NPO 1

Rutte welwillend over inspraakwensen klagende jongeren

Rutte welwillend over inspraakwensen klagende jongeren

Op het Catshuis in Den Haag heeft premier Mark Rutte een groep jongeren ontvangen die vinden dat het huidige kabinet hun generatie over het hoofd ziet. De jongeren vinden dat het kabinet voortaan bij elke wet moet kijken wat de gevolgen voor jongeren zijn. Bovendien willen ze dat de onderhandelaars bij volgende kabinetsformaties ook jongeren uitnodigen om hun zorgen en wensen op tafel te leggen.

Gevolgen voor jongeren beter in kaart brengen

De wens uit het jongerencollectief om meer inspraak te hebben is bij premier Rutte in goede aarde gevallen. Hij geeft aan dat jongeren bij een volgende kabinetsformatie inderdaad een uitnodiging moeten ontvangen om eens aan te schuiven. Wel waarschuwt hij dat hij hier niet over gaat. Daarnaast belooft Rutte te onderzoeken of bij iedere nieuwe wet de gevolgen voor jongeren beter in kaart gebracht dienen te worden.

Coalitie-Y

De jongeren van de zogenoemde Coalitie-Y, waarin jongeren-, scholieren- en studentenorganisaties en de ChristenUnie zich hebben verenigd, hadden de premier gevraagd of ze langs mochten komen. Het verbond zegt dat jongeren onder steeds grotere druk staan. Ze stellen dat van hen meer wordt verwacht dan van de generaties die hen voorgingen. Terwijl studenten en starters op de arbeids- en huizenmarkt daarvoor steeds minder de tijd en mogelijkheden zouden krijgen.

Gevolgen voor jong en oud al onderzocht

Rutte wijst erop dat het kabinet de gevolgen voor jong én oud bij nieuwe wetten al onderzoekt. Toch wil hij wel nagaan of daarbij daadwerkelijk voldoende oog is voor jongeren. Een uitnodiging voor jongeren aan de onderhandelingstafel van de kabinetsformatie lijkt hem daarom dan ook een goed idee. Dit besluit ligt echter uiteindelijk bij de voorzitter van de Tweede Kamer, brengt hij in herinnering.

De jongeren spraken Rutte donderdag in het Catshuis, zijn Haagse ambtswoning. Ze werden aangevoerd door televisiepresentator Tim Hofman en ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers. ANP