Iedere zaterdag om 19.05 uur op NPO 1

SER pleit voor één verlofregeling na geboorte

SER pleit voor één verlofregeling na geboorte

De regelingen voor verlof rond de geboorte van een kind moeten eenvoudiger en beter. Voor elke vorm van verlof gelden nu andere voorwaarden en manieren van financiering. Complex, vindt de Sociaal Economische Raad (SER). De SER adviseert daarom om het ouderschapsverlof, het kraamverlof en het partnerverlof samen te voegen.

Ook verlof voor vader

In de verlofregeling die de SER voor ogen heeft, een ouderschapsverlof voor zowel de moeder als haar partner, kunnen beide ouders minder gaan werken na de geboorte van hun kind. Ze kunnen hiervoor ieder 26 keer het aantal arbeidsuren per week inzetten. Zes weken verlof worden doorbetaald.

De SER vindt niet dat dit moet leiden tot lastenverzwaring bij de werkgevers. De financiering zou uit de algemene middelen moeten komen.

FNV positief

Vakbond FNV is positief over het advies, maar vindt dat het betaald verlof uiteindelijk langer moet worden dan zes weken. FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha noemt het voorstel van de SER wel ,,voor Nederlandse begrippen een grote stap in de goede richting''. ,,Het zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn dat vaders en moeders maximaal worden gefaciliteerd bij de zorg voor kinderen'', vindt hij.

Om tot een betere verdeling van betaalde arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen te komen is het volgens de SER belangrijk om vooral in het eerste half jaar na de bevalling het opnemen van betaald verlof te stimuleren.

,,Het is een periode waarin ouders keuzes maken voor bepaalde arbeid- en zorgpatronen. En die blijven in de verdere loopbaan vaak gehandhaafd”, aldus de raad.

De partner van de moeder heeft nu recht op twee betaalde dagen vrij na de geboorte. Het kabinet heeft bij zijn aantreden gezegd dit partnerverlof volgend jaar uit te breiden tot vijf dagen doorbetaald. Per 1 juli 2020 kan de partner vijf weken thuis blijven tegen 70 procent van het salaris, aldus het kabinetsvoorstel. ANP