Vanaf 7 september iedere zaterdag om 19.05 uur op NPO 1

Toch gezondheidsrisico's bij kunstgras?

Toch gezondheidsrisico's bij kunstgras?

Sporten op kunstgras met rubberkorrels kan leiden tot een hoger gezondheidsrisico. Dit kan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voorkomen, maar dat doet het instituut niet. Dat betogen vier hoogleraren in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, meldt de Volkskrant.

'Nederland is een kunstgrasland,' stelde onderzoeksprogramma Zembla. Het programma besteedde een uitzending aan de stoffen die vrijkomen in het rubbergranulaat bij kunstgras, wat veel ophef veroorzaakte. Echter klopten de beweringen die in het programma zouden worden gedaan volgens het RIVM niet. Hoe zit dat?

Kunstgras en het rubbergranulaat

In het programma werd beweerd, aan de hand van onderzoek van de Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam, dat kunstgras schadelijk was. Volgens het Rijksinstituut van de Volksgezondheid was er echter niets aan de hand. Door het RIVM werd namelijk geconcludeerd dat rubbergranulaat veilig is. Volgens het rapport van het RIVM en een rapport van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zitten de stoffen die volgens de VU vrijkomen opgesloten in het granulaat. De risico's zouden dus verwaarloosbaar zijn.

Onnauwkeurigheden en tekortkomingen

Volgens de vier hoogleraren bevatten de rapporten van het RIVM en ECHA wetenschappelijke onnauwkeurigheden en tekortkomingen. Hierdoor kan het risico voor kinderen onderschat zijn. De beslissing of sporten onder deze omstandigheden acceptabel is, ligt nu in eerste instantie bij de ouders.

Bescherming tegen granulaat

Volgens de wetenschappers zou de Nederlandse overheid ouders moeten adviseren hun kinderen zo goed mogelijk te beschermen tijdens en na het spelen op kunstgras met rubberkorrels. Contact van handen en mond met het granulaat dient zo veel mogelijk te worden vermeden. Ze bevelen douchen na het sporten en het wassen van sportkleding aan. Kinderen hoeven het veld niet te mijden.

Bron: Zembla, Volkskrant