Vanaf 7 september iedere zaterdag om 19.05 uur op NPO 1

'Wees ambitieus als het om recycling gaat'

'Wees ambitieus als het om recycling gaat'

Meer inzetten op recycling is niet alleen goed voor de economie en de werkgelegenheid in Nederland, het is ook echt nodig. Volgens de Sociaal-Economische Raad (SER) is het zaak dat de overheid met een goed doordacht plan komt om deze omschakeling mogelijk te maken.

Efficiënter grondstofgebruik
,,Het kan straks gewoon niet anders, zonder grondstoffen hebben wij geen welvaart'', zegt Ed Nijpels, voorzitter van de SER-commissie die hierover een uitgebreid advies heeft opgesteld. Het polderoverlegorgaan van werkgevers en werknemers, en ook de milieubeweging, wijst erop dat bijvoorbeeld de voortdurende groei van de wereldbevolking het nodig maakt om veel efficiënter met de grondstoffen om te gaan.

Slimmer ontwerp
Door producten slimmer te ontwerpen, de levensduur ervan te verlengen en onderdelen opnieuw te gebruiken moet het mogelijk zijn om minder afhankelijk van grondstofwinning te worden. Een en ander wordt met een moeilijk woord circulaire economie genoemd. ,,De circulaire economie is de zuurstof van de 21e eeuw. Zonder zuurstof kun je niet leven'', verklaart prominent VVD'er Nijpels.

Omschakeling
Volgens de SER vergt de omschakeling naar deze andere manier van ondernemen wel de nodige aanpassingen in het overheidsbeleid. Bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving en financiële prikkels zullen er zaken moeten veranderen. Maar ook in het onderwijs zou meer aandacht aan dit thema gegeven kunnen worden. En naar bepaalde zaken zou nog nader onderzoek gedaan moeten worden. De inspanningen zullen Nederland uiteindelijk nieuwe exportkansen en extra banen opleveren.

Advies
Het kabinet had de SER zelf om advies gevraagd. In Den Haag wordt al enige tijd gewerkt aan een rijksbreed programma voor de circulaire economie. De SER zegt nu die plannen te ondersteunen. En het orgaan pleit er tegelijkertijd voor om de agenda hiervoor ambitieus op te stellen. Hierdoor zou Nederland in bepaalde branches ook koploper kunnen worden op dit gebied. ANP