door JacquelinedD 25 okt. 2020 om 11:35
Auto & vervoer
Letselschade gehuurde quad

Letselschade gehuurde quad


Onlangs werden wij geconfronteerd met het volgende. Mijn dochter was een weekendje weg met vrienden en heeft een quad gehuurd. Ze kon daarmee niet goed overweg en is tegen een paal gereden waarbij een flinke schade is ontstaan. In de huurovereenkomst bleek alleen sprake van een WA verzekering. Daar is door mijn dochter (21) niet goed op gelet. De schade is door de verhuurder bepaald op ruim EUR 1.000,00. Dat moest ter plekke worden betaald. 


 


De verhuurder was kennelijk in het bezit van de autosleutels van de vriendin van mijn dochter als een soort onderpand en wilde deze voor betaling niet afgeven. Daarop zijn wij gebeld en (nadat we bij de politie hadden geinformeerd of zoiets gebruikelijk is en zomaar mag, waarop het antwoord bevestigend was) hebben het bedrag uiteindelijk betaald.


 


Vooropgesteld dat we het standpunt van de verhuurder zeer begrijpelijk vinden, hebben we hier toch vragen bij.


 


1. In hoeverre heeft een handelaar/verhuurder een zorgplicht? Bijvoorbeeld door te achterhalen of het goed is begrepen dat er geen dekking is bij veroorzaakte schade en door zich ervan de vergewissen dat de huurder kan omgaan met het gehuurde (door bijvoorbeeld een korte instructie te geven en even te kijken of dat is begrepen).


 


2. In hoeverre mag een handelaar/verhuurder eisen dat een door hemzelf vastgesteld schadebedrag onmiddellijk dient te worden betaald? Wij hebben getracht e.e.a. in redelijkheid op te lossen door voor te stellen deze zaak netjes af te handelen nadat er onderzoek is gedaan naar de gang van zaken en de hoogte van de schade is bepaald door een (verzekerings) expert. Dat bleek niet bespreekbaar en onder druk van de situatie is er dus betaald, maar op afstand en 


op zijn blauwe ogen’; gezien het bedrag eigenlijk onverteerbaar, we hebben wat foto’s gezien, maar geen enkele onderbouwing. Daarmee is overigens niet gezegd dat we twijfelen aan de integriteit van de verhuurder, maar ‘zomaar’ EUR 1.000,00 neerleggen voor iets dat niet goed te beoordelen is, is zeer onbevredigend.


3345 13 Rapporteer
door Geboren Amsterdammer - 25 okt. 2020 om 11:46
295 Antwoorden / 15 Vragen
0

Geachte Jaqueline, 

Uw vragen zijn niet zo eenvoudig te beantwoorden;daarom wat vragen:

Hoe heet dit bedrijf?

Was het een eis om je autosleutels in te leveren als een soort borg?

Heeft uw dochter een aansprakelijkheidsverzekering?

Kunt u ons ook de algemene voorwaarden geven van dit bedrijf?

door john devries 26 okt. 2020 om 12:03
25 Antwoorden / Vragen

Vragenuurtje ?

he
door henry1942 26 okt. 2020 om 13:52
98 Antwoorden / 27 Vragen

Allemaal WEER onzinnige vragen !!

door Geboren Amsterdammer 26 okt. 2020 om 18:53
295 Antwoorden / 15 Vragen

Geachte JohndeVries en Henry 1942,

Kunnen jullie onderbouwen waarom mijn vragen "weer onzinnig"  zijn? 

Weten jullie de algemene voorwaarden van het bedrijf?

door tijger1 - 25 okt. 2020 om 12:53
41061 Antwoorden / 21 Vragen
1

De regels voor een quad.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijzondere-voertuigen/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-verkeersregels-voor-een-quad

Uw dochter moest in ieder geval 16 of 18 jaar zijn. En nee, de verhuurder heeft geen zorgplicht en het is aan uw dochter aan te geven dat ze eerst les wil, als ze er niet mee kan omgaan.

Ik kan mij voorstellen dat die verhuurder boter bij de vis wil hebben. Nu had hij door die sleutels nog een borg. 


Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt deze schade niet. 

door mahadma - 25 okt. 2020 om 12:53
9269 Antwoorden / 45 Vragen
1

Met wat meer info o.a. verhuurder kunnen wij hier naar een contractmodel zoeken.

Ik zie als kop staan Letselschade. Is er nu letselschade en of materiaalschade?

door tijger1 - 25 okt. 2020 om 13:09
41061 Antwoorden / 21 Vragen
3

De quad heeft letsel. :-))

door sira - 25 okt. 2020 om 13:15
350 Antwoorden / 21 Vragen
2

Ik heb niet zo veel verstand van quads, maar was dit een quad voor de openbare weg of mocht deze quad uitsluitend op een omheind terrein rijden. Was er voor deze quad een brommer- of autorijbewijs nodig en heeft uw dochter dat moeten tonen aan de verhuurder? Het tonen van een rijbewijs kom ik namelijk bij meerdere verhuurbedrijven in de algemene voorwaarden tegen. Indien de huurder een rij(vaardigheids)bewijs heeft, kan de verhuurder er in het algemeen van uitgaan dat de bestuurder rij-ervaring heeft. Weliswaar niet met een quad, maar wel met een brommer of auto, ook aan iedere nieuwe auto moet je wennen.

Bij een WA-verzekerd voertuig is de huurder bij schade te allen tijde aansprakelijk, een WA-verzekering dekt alleen schade aan derden. Een huurauto is ook (minimaal) wettelijk WA-verzekerd, maar de huurder sluit dan zelf een eigen risico verzekering af.

Een schadebedrag kan al gauw oplopen, maar ik kan niet beoordelen of € 1.000,- te hoog is. Ik kan wel zien dat het een flinke klap is geweest. In de € 1.000,- zitten natuurlijk ook de benodigde onderdelen en het arbeidsloon. Hoe dan ook, schade is altijd vervelend, zowel voor de huurder als de verhuurder.

U heeft het over letselschade, in hoeverre heeft uw dochter letsel opgelopen?

Indien inderdaad voor het rijden met deze quad een rijvaardigheidsbewijs nodig was en uw dochter zou geen bewijs hebben kunnen overleggen, is de verhuurder alleen daar op aan te spreken, dan had hij de quad eigenlijk niet aan haar moeten meegeven. Maar uw dochter is 21 en volwassen, dus aansprakelijk voor de schade.

rj
door rjw - 25 okt. 2020 om 13:45
1713 Antwoorden / 5 Vragen
1

Een verhuurder die autosleutels als borg vraagt zit toch al op het randje. Met dat soort bedrijven ga je toch niet in zee?

door tijger1 25 okt. 2020 om 14:17
41061 Antwoorden / 21 Vragen

Dan hoefde er wellicht geen borg in geld betaald te worden.

door getty - 25 okt. 2020 om 14:28
3439 Antwoorden / 10 Vragen
0

Dochter heeft zelf een onderzoeksplicht.
Wanneer je dergelijke activiteiten gaat ondernemen is het aan u zelf om zich goed te laten informeren. Lezen dus als je wat tekent en vragen stellen.

sw
door swat1500 - 25 okt. 2020 om 15:09
2955 Antwoorden / 0 Vragen
1

Alles staat en valt met hetgeen in de voorwaarden voor de huur van deze quad is beschreven.
Als in de voorwaarden staat dat een ander voertuig als borg kan worden gebruikt dan is het niet terug geven van de auto sleutels gerechtvaardigd.
Of dit een onredelijk bezwarende voorwaarde is moet de civiele rechter, en niet de politie, bepalen.
Ik vermoed dat de 1000 euro als voorwaarde is gesteld om de autosleutels terug te geven. Dat kan.
Wellicht heeft u recht op teruggave van een deel van de 1000 euro als de schade daaronder blijft. Daarentegen is het ook mogelijk dat, als de schade hoger is, uw dochter nog wat moet gaan bijbetalen.


He
door HenkDeZevende 25 okt. 2020 om 21:22
194 Antwoorden / Vragen

Laten we een gedachte expert doen en aannemen dat dit niet in de algemene voorwaarden staat. Wat voor verschil maakt dat dan nu in de verdere afwikkeling? Ik kan namelijk geen verschil ontdekken of dat er nu wel of niet ingestaan zou hebben.

sw
door swat1500 25 okt. 2020 om 22:03
2955 Antwoorden / 0 Vragen

Als het niet in de voorwaarden staat zou je aan een vorm van dwang kunnen denken en wellicht een onrechtmatige daad. Je zou dan naar de rechter kunnen stappen en de 1000 euro kunnen terug vorderen. Verandert verder niets aan het feit dat aansprakelijkheid blijft bestaan voor het vergoeden van de schade.

He
door HenkDeZevende 27 okt. 2020 om 13:19
194 Antwoorden / Vragen

Kan je begrijpen dat ik dan totaal niet snap waarom je zoiets dan te berde zou brengen? Je bent verantwoordelijk voor die schade, je hebt die schade (weliswaar onder dwang) al betaalt, je zou dan een rechtszaak aan gaan spannen om geld terug te vorderen dat je alsnog toch verschuldigd bent. Kortom, "Waar gaat het nou eigenlijk over Thé?"

Iv
door Ivo W - 25 okt. 2020 om 20:39
235 Antwoorden / Vragen
2

1: de zorgplicht van de handelaar bestaat uit het wijzen op de algemene voorwaarden en het op verzoek aan de (potentiële) klant verstrekken van de algemene voorwaarden. Ervan uitgaande dat in de huurovereenkomst iets staat als "op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing", dan is dat voldoende. 
Wanneer niet in de overeenkomst of algemene voorwaarden staat dat bepaalde schades voor rekening en risico van de verhuurder zijn, dan zijn daarmee automatisch alle schades die door het handelen van de huurder ontstaan (zoals tegen een paal aan rijden) ook voor rekening van de huurder.

De wetgever gaat er vanuit dat de huurder voorafgaand aan het tekenen de overeenkomst gelezen heeft en kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden wanneer deze in de overeenkomst van toepassing zijn verklaard. 

2: Hier ligt het ietwat anders dan u schetst. Ter borgstelling zijn door de huurder auto/autosleutels afgegeven aan de verhuurder. Hoewel er schade ontstaan is, wilde de huurder toch direct de auto/autosleutels terug die als borgstelling werden gebruikt. Er van uitgaande dat er iets in de overeenkomst staat voor het afgeven van de auto(sleutels) als borgstelling, mag de verhuurder uiteraard verlangen dat de schade vergoed wordt voordat hij de auto terug geeft. Dat is nou juist het principe van het afgeven van een borg wanneer je iets huurt of in bruikleen hebt.
Door de borg direct terug te eisen van de huurder, is er door het handelen van de klant geen tijd geweest om door een (extern) deskundige eerst een schaderapport/herstelofferte op te laten maken. En dan zal de verhuurder op basis van ervaringen met eerdere schades een schatting maken, en daar wellicht nog een 20-25% bij optellen om zelf in elk geval niets tekort te komen.
Van een rapport door een verzekeringsexpert zou in dit geval sowieso geen sprake zijn, de schade wordt immers niet gedekt door een verzekering. Wel zou er natuurlijk op kosten van de huurder een externe, onafhankelijk schade expert ingehuurd kunnen worden om de schade vast te stellen. Hou er rekening mee dat schade niet alleen bestaat uit de herstelkosten, maar ook uit omzetderving en inzet van manuren door de verhuurder. Wanneer de quad bij de schadehersteller staat kan deze namelijk niet gebruikt worden en het regelen van het herstel én vervoer van/naar de hersteller kost tijd. Een schade kost een verhuurder al snel 2-3manuren voor de afhandeling a 70 euro per uur en een paar dagen waarop de quad niet verhuurd kan worden.

door audb - 26 okt. 2020 om 13:48
1610 Antwoorden / 5 Vragen
1

Ik zou zeer snel een advocaat gaan inschakkelen.

Als ik het goed heb is de schade alleen aan de bumper en de lamp en dat is zeker geen schade van €1000.

Uitgaande dat het hier om een Kymco MXU 500(cc) gaat kan u hier de prijzen van de onderdelen bekijken gaat het om een ander model dan even terug gaan naar de pagina waar het meest lijkende model staat vermeld of evt via de klanten service opvragen.

 

Iv
door Ivo W 27 okt. 2020 om 20:47
235 Antwoorden / Vragen

Lees mijn bericht nog maar even. 

Bumper, lamp, spatbord, diverse onderliggende delen, arbeidsloon voor montage en demontage, derving van huurinkomsten, arbeidsloon tbv afhandeling van de schade door het verhuurbedrijf (administratief en transport naar/van reparateur) en daaroverheen nog 21% BTW. Ook bij een relatief kleine schade is 1000 euro zo op.

mo
door mof - 26 okt. 2020 om 14:19
2041 Antwoorden / 3 Vragen
0

Uw dochter is 21, volwassen en heeft een rijbewijs B want ze reed auto. Een quad mag je rijden met rijbewijs B . Instructie is niet nodig, het is een viereielig motorvoertuig dat is toegelaten op de openbare weg. De wa verzekering is verplicht, verdere verzekering niet.
de wa stond in de huurovereenkomst, als uw dochter geen afkoop eigen risico heeft getekend dan is het terecht dat de verhuurder 1000€ achterhoudt. Uw dochter heeft het recht de schade door een onafhankelijk expert te laten beoordelen maar is voor het volledige schadebedrag verantwoordelijk.

ja
door jan24 26 okt. 2020 om 14:32
90 Antwoorden / 4 Vragen

Ik zie nergens staan, dat zij auto reed. Wel haar vriendin.

door gerbera 27 okt. 2020 om 13:52
6059 Antwoorden / 10 Vragen

Wilt u een quad besturen die goedkeuring heeft als bromfiets

  • u moet minimaal 16 jaar zijn; u moet een bromfietsrijbewijs hebben; u doet een helm op; uw quad heeft een kenteken.
  • Wilt u een quad besturen die goedkeuring heeft als motorvoertuig?
  • minimaal 18 jaar oud zijn; een quad moet een kenteken hebben; een geldig rijbewijs B hebben.
  • Bron, Rijksoverheid

door 1paul - 27 okt. 2020 om 08:49
1496 Antwoorden / 0 Vragen
0

tja als je schade rijd moet je deze betalen, dat is bij ieder verhuurbedrijf zo, vaak kun je dit van tevoren afkopen maar blijkbaar was dat hier niet zo en dan heb je botte pecht....

schadebedrag lijkt me terecht, beugel en spatbord met arbeidsloon en eventueel onderliggende schade die wij hier niet kunnen zien kom je al snel op zo een bedrag, onderpand is gebruikelijk trouwens, als je een auto huurt moet je ook borg storten!!!!

U legt nu verantwoordelijkheid bij de verhuurder maar kijk ook eens naar dochterlief, stapt zomaar, zonder ook maar enige ervaring op die machine zonder dit blijkbaar te melden en even om een goede instructie vragend, ik zou zeggen, een goed leermoment....

so
door sommige denken alles beter te weten - 27 okt. 2020 om 18:55
108 Antwoorden / 2 Vragen
1

Was dit wel €1000,- schade en zo snel vastgesteld?

Ik denk  eerder €1000,- eigen risico als je geen aanvullende verzekering  afgesloten hebt.

Als je dochter  dit meld,  ik denk dat  eigen risico en  de schade mag dan hoger of lager zijn.
De niet kunnen verhuren en  reparatie zelf  tellen ook mee voor de ondernemer.

De vragen steller weet vermoedelijk  geen verschil tussen de schade en  eigen risico bij niet afkopen!
En ja,  als je sleutels in borg geeft mag dat...  om te voorkomen dat je €1000,- moet betalen en later terug betalen.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

HappyHenny - 28 nov. 2020 om 18:33
Computers & telefonie

BEWAARMAPPEN plotseling LEEG

Eerder zijn bij een crash al eens al mijn bestanden en mail teruggekomen, maar mijn bewaarmappen waren allemaal LEEG. Nu is er helemaal geen sprake van een crash en ik heb ik geavanceerde niuewe DeskTop PC met Windows 10 en Edge, maar plotseling blijken (bijna) alle bewaarmappen opnieuw plotseling LEEG te zijn.  BIJNA alle, want heel bizar zijn er een paar, waar nog wel iets in zit.  Hoe kàn ... Lees meer

We
Wesleywesley - 30 nov. 2020 om 23:26
Winkels & webshops

Heeft iemand ervaring met deretourboer.nl

Ik wil hier graag wat bestellen ze hebben van alles heeft iemand hier ervaring mee? Lees meer

Me
Mentor1 - 28 nov. 2020 om 13:41
Garantie & verzekeringen
Stappen ondernemen tegen schildersbedrijf

Stappen ondernemen tegen schildersbedrijf

Goedendag,   Weet iemand hier misschien waar ik schilderwerk kan laten keuren ?   Schildersbedrijf heeft voor flink bedrag (€3700) huis geschilderd en dit is echt vreselijk slecht gedaan. Na 2 maanden komen er al scheuren, het zit vol met schroeiplekken, druipers, oneffenheden en er zijn hele stukken niet geschuurd en zo de verf erop gekwakt, ook stukken overgeslagen, etc,etc.

... Lees meer