pi
door pipperdepip 18 sep. 2013 om 11:26
Garantie & verzekeringen

Klacht vgz

n 2010 ben ik toegelaten tot de wnsp.
de schulden die ik heb bij vgz vallen onder deze wetterlijke regeling.
nu ben ik toegelaten op een bepaalde datum en de 3 jaar zijn nu voorbij maar vgz heeft de uitspraak van de rechtbank die nog moet plaatsvinden niet afgewacht en heeft me per direct aangemeld bij de cvz.
dus nu krijg ik de bestuurlijke boete erbij.

ik vgz gebeld en hun vinden dat ze in hun recht staan
ik heb de kopie van de bewindvoerder gestuurd.
ik heb een kopie van de brief van de rechtbank dat de uitspraak van schone lei nog moet dienen toegestuurd

maar ze willen me niet afmelden bij de cvz.
het mogen duidelijk zijn dat ik de afgelopen 3 jaar aan mijn verplichtingen heb voldaan en er geen nieuwe schulden ontstaan zijn.

heb nu zelfs een brief naar de onbudsman gestuurd want wat je ook doet ze negeren gewoon de wetterlijke regeling en doen gewoon waar ze zelf zin in hebben

hebben meer mensen dit meegemaakt en hoe hebben jullie dit opgelost gekregen

1401 10 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

door Cookies - 18 sep. 2013 om 12:08
13337 Antwoorden / 36 Vragen
0

In artikel 18d van de Zorgverzekeringswet staat dit:

1. De verzekeringnemer is aan het College zorgverzekeringen een bestuursrechtelijke premie verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand volgende op de maand waarin dat college de melding, bedoeld in artikel 18c, heeft ontvangen tot de eerste dag van de maand volgende op de maand waarin de datum, bedoeld in het derde lid, ligt.

2. De bestuursrechtelijke premie bedraagt per maand 130% van de tot een maandbedrag herleide standaardpremie, bedoeld in de Wet op de zorgtoeslag.

3. De zorgverzekeraar stelt het College zorgverzekeringen, de verzekeringnemer en, indien deze een ander is dan de verzekeringnemer, de verzekerde, met het oog op de toepassing van het eerste lid onverwijld op de hoogte van de datum waarop:
a. de uit de zorgverzekering voortvloeiende schulden zijn of zullen zijn afgelost of tenietgaan,
b. de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, bedoeld in de Faillissementswet, op de verzekeringnemer van toepassing wordt, of
c. door tussenkomst van een schuldhulpverlener als bedoeld in artikel 48 van de Wet op het consumentenkrediet een overeenkomst als bedoeld in artikel 18c, tweede lid, onderdeel d, is gesloten of een schuldregeling tot stand is gekomen waarin, naast de verzekeringnemer, ten minste zijn zorgverzekeraar deelneemt.

4. In afwijking van het eerste tot en met derde lid, is de verzekeringnemer wederom aan het College zorgverzekeringen bestuursrechtelijke premie verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand volgende op de maand:
a. waarin de toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op grond van artikel 350, derde lid, onderdeel c, d, e, f, of g, van de Faillissementswet, is beëindigd;

b. waarin hij zich, blijkens een mede door de schuldhulpverlener ondertekende melding van zijn zorgverzekeraar, aan deelname aan de in het derde lid, onderdeel c, bedoelde regeling heeft onttrokken voordat hij de in die regeling neergelegde afspraken jegens zijn zorgverzekeraar volledig is nagekomen.

**************

Zoals ik het begrijp/lees, handelt de VGZ dus correct.

Link naar ZVW: KLIK

door pipperdepip - 18 sep. 2013 om 12:15
6 Antwoorden / 2 Vragen
0

nee die handeld niet correct.
ze mogen me niet aanmelden simpel weg omdat de schuld onder de wsnp valt.
dat houdt in dat ze binnen nu en een paar maanden een bedrag krijgen wat gespaard is en dat de rest kwijt gescholden wordt.
dat is wetterlijk zo geregeld.
maar hier willen ze niet op wachten ze houden zich niet aan de regels die binnen de wsnp valt.

dit moeten ze gaan inzien , de cvz geeft me op zich wel gelijk maar kan pas wat doen als vgz de melding intrekt.

mijn bewindvoerder is 90% van haar tijd aan het verdoen aan instanties die niet weten wat de wsnp in houdt of zich er niet in willen verdiepen

mijn wsnp is ook nog niet beeindigd.
dat zou mooi zijn dan zou iedere schuldeiser die ik heb nu aan de deur kunnen kloppen en mijn huis leeghalen.

door tijger1 - 18 sep. 2013 om 13:27
38996 Antwoorden / 21 Vragen
0

Als u dan precies weet hoe het zit, waarom stelt u dan hier uw vraag?

door pipperdepip - 18 sep. 2013 om 13:42
6 Antwoorden / 2 Vragen
0

omdat ik het niet bij vgz aan hun verstand gepeuterd krijg
en ik wil weten of iemand dit ook bij de hand geeft gehad

door tijger1 - 18 sep. 2013 om 13:44
38996 Antwoorden / 21 Vragen
0

Neem contact op met uw bewindvoerder, die moet zaken voor u regelen.

door pipperdepip - 18 sep. 2013 om 13:46
6 Antwoorden / 2 Vragen
0

dat is ook al gebeurd, zelfs de brief van de rechtbank met de datum dat de zitting is ligt er al
maar ze blijven bij hun besluit.
het is echt om moedeloos van te worden

door zoekster - 18 sep. 2013 om 13:55
10921 Antwoorden / 34 Vragen
0

Ik neem aan dat je met ombudsman bedoelt, de Ombudsman Zorgverzekeringen?

Ik geef je voor de zekerheid een link naar de SKGZ
klik HIER

Het is ook handig hier een melding van te maken bij de Nederlandse Zorgautoriteit
klik HIER
Misschien kunnen zij voor je bemiddelen.

door tijger1 - 18 sep. 2013 om 13:56
38996 Antwoorden / 21 Vragen
0

Dien een klacht in bij het CVZ.

door pipperdepip - 18 sep. 2013 om 13:58
6 Antwoorden / 2 Vragen
0

Nederlandse Zorgautoriteit die had ik idd nog niet maar daar zal ik ook gelijk achter aan gaan

bedankt voor de tip

en idd Ombudsman Zorgverzekeringen die heb ik ook benaderd gaat ook even overheen maar goed dat geeft niet

heb net het uwv gebeld en mijn salaris van deze maand is nog normaal dus geen bestuurlijke premie

door pipperdepip - 18 sep. 2013 om 13:59
6 Antwoorden / 2 Vragen
0

klacht cvz heb ik ook gedaan die is onderweg per post en per email en alle gegevens erbij

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

pr
profijt - 19 okt. 2019 om 20:02
Geldzaken & recht

Notaris nodig bij huurhuis

Toen wij nog een eigen huis hadden, hebben we testament gehad. Ons huis hebben we in 2007 verkocht. We hebben nadien altijd een huurhuis gehad. Hebben eigenlijk alleen wat spaargeld nu. Als ons wat overkomt moeten de kinderen dan alles via de notaris laten doen of is dat niet nodig. Kunnen wij het testament herroepen. Lees meer

je

Computer HP

Op 4 oktober 2016 heb ik een laptopvan € 1200,- gekocht. Binnen 3 jaar en wel op 30 september 2019 is het moederbord kapot. Kosten € 500,- . Inmiddels heb ik een nieuwe laptop aangeschaft. Ik heb meerdere malen contact gehad met HP en kreeg telkens als antwoord: Dit valt niet meer onder de garantie. Ik mag toch wel verwachten van zo,n dure laptop dat hier op zijn minst een vergoeding tegenove ... Lees meer

Ha
Hanneke de Boer - 19 okt. 2019 om 09:46
Winkels & webshops

Ik heb iets bestel via internet en niet ontvangen bet hoe krijg ik mijn terug?

Ik heb bij Jomaxa via Facebook laarsjes besteld en betaald via ideal, het gaat om 79,96. Ik heb niks ontvangen en ze blijken onberijkbaar. Hoe kan ik mijn geld retour krijgen? Lees meer