in
door indefatigable 6 jun. 2018 om 13:08
Garantie & verzekeringen

Wettelijk niet toegestaan om schade op werkgever te verhalen?

Alvast excuses voor het lange verhaal, maar ik wil de situatie graag zo duidelijk mogelijk schetsen.

Eind januari dit jaar is mijn (prive) auto tijdens de zware storm die toen over ons land trok beschadigd geraakt.

De schade ontstond doordat een rokershok (metalen buizenconstructie met polycarbonaat plaat eraan geschroefd als dak) op het terrein van mijn werkgever los waaide en o.a. tegen mijn auto (netjes geparkeerd in parkeervlak voor bedrijfspand) aan is gewaaid.

Erg vervelend natuurlijk, maar mijn werkgever heeft meteen aangegeven dat ze de verantwoordelijkheid namen, aangezien het rokershok onderdeel was van het bedrijfspand en deze onvoldoende verankerd was.

Werkgever gaf dan ook aan dat ze een melding gingen maken bij hun verzekering en heeft die gegevens ook netjes met ons gedeeld zodat wij de schade via de verzekering van de werkgever konden verhalen. Ze hebben zelfs mijn schadeformulier meteen meegestuurd naar hun verzekering met de vraag of ze mijn schade ook netjes mee konden nemen in het dossier.

Zoals het hoort heb ik de schade ook meteen bij mijn eigen verzekering gemeld, die wisten mij te melden dat stormschade gewoon gedekt werd, zonder gevolgen voor mijn premie of schadevrije jaren. Ik kon mijn auto zsm laten repareren, maar moest dan wel even het eigen risico zelf betalen, dit zou later dan weer via de verzekering van de tegenpartij terugkomen.

Alles lijkt mee te zitten!

 

Waar de vraag over gaat

Maaarrrrrr, twee maanden na de melding kreeg ik een mailtje van mijn verzekering met de vraag of het rokershok eigendom was van mijn werkgever. Ik meteen mijn verzekering bellen om dit te bevestigen, die mij vervolgens vertelden dat ze in dat geval slecht nieuws voor me hadden, want: 'in de regel verhalen wij schade niet bij werkgevers omdat dit een negatieve uitwerking kan hebben op de werkgevers/werknemers relatie."

Mijn auto was inmiddels gerepareerd, maar mijn eigen risico zou nog terug moeten komen.

Dit had ik nog nooit gehoord en vond het ook erg raar klinken, daarnaast heb ik uitgelegd dat daar in dit geval absoluut geen sprake van zou zijn, aangezien de werkgever zelf de verantwoordelijkheid opeiste en alles bij hun verzekering heeft neergelegd.

Ik dus met klem gevraagd of ze dit toch op de door beide partijen verzochte manier willen doorzetten, leek me niet meer dan normaal. Ze zouden er nog op terugkomen. Heb ze ook verzocht om mij op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen.

Weer twee maanden later nog steeds niets gehoord, dus ik maar weer bellen.

Dossier was nog steeds in behandeling, maar nu kreeg ik te horen dat het "wettelijk niet is toegestaan om de schade bij de werkgever te verhalen". Maar omdat ik hier niet de dupe van moest worden zou ik mijn eigen risico van mijn verzekering teruggestort krijgen, ook dit zou geen effect hebben op mijn premie of schadevrije jaren. Netjes opgelost natuurlijk, maar toch blijf ik met een raar gevoel achter mbt het verhaal dat ze wettelijk de schade niet zouden mogen verhalen bij mijn werkgever.

Ik heb zelf kort gezocht of ik iets kon vinden, maar tot nog toe zonder resultaat. 

Ook heb ik bij een collega nagevraagd (ook schade aan de auto door diezelfde storm & rokershok), maar die gaf aan dat diens verzekering de schade gewoon verhaald heeft op de verzekering van onze werkgever.

Erg vreemd dus dat mijn verzekeraar zich beroept op een wet die hen zou verbieden om de schade bij de werkgever te verhalen, terwijl een andere verzekeraar dat wel gewoon doet. Als het een wet is zou je verwachten dat iedereen zich daaraan moet houden...

Ik heb bij mijn verzekering nu schriftelijk verzocht om aan te geven aan welk wetsartikel zij refereren, maar heb nog geen reactie mogen ontvangen.

 

Nu heb ik geen juridische achtergrond of opleiding, maar ik vond dit toch wel een erg vreemde situatie. Heeft iemand een soortgelijke ervaring of is er iemand met juridische kennis die hier wellicht meer informatie over heeft?

3388 6 Rapporteer
door tijger1 - 6 jun. 2018 om 13:21
38103 Antwoorden / 21 Vragen
0

Heel wonderlijk verhaal.

1. Het is maar de vraag of uw werkgever aansprakelijk is. Daarvoor moet aangetoond worden dat dat rokershok bij voorbaat al niet goed bevestigd was/vast stond. Stond het wel goed, maar was de storm zo hevig dat het ding daar niet tegen kon, is de werkgever niet aansprakelijk.

2. Als u een WA Casco dekking hebt of WA plus is stormschade gedekt, zonder eigen risico, en uiteraard zonder dat die geclaimde schade van invloed is op de premie of de schadevrije jaren. Dus met de uitbetaling van dat eigen risico hadden ze helemaal niet hoeven wachten

Maar afgezien van dat alles, is het verhaal van uw verzekeraar grote flauwekul en geen een verzekeraar zou de mogelijkheid laten liggen om schade te verhalen op iemand die aansprakelijk zou zijn, om de verhouding tussen hun verzekerde en zijn werkgever niet te verstoren. 

Kort gezegd, ze kletsen uit hun nek.

ha
door hanneke - 6 jun. 2018 om 13:48
321 Antwoorden / 1 Vragen
1

Toch is het waar wat de verzekeraar stelt.
In artikel 7:962 BW is geregeld dat verzekeraars die op grond van een verzekering een schade hebben betaald aan hun eigen verzekerde, die schade niet mogen verhalen op bepaalde partijen waarmee die verzekerde / benadeelde een 'nauwe relatie' onderhoudt. Hieronder vallen bijvoorbeeld de partner/echtgenoot en kinderen, maar ook werkgevers of werknemers. Dit om te voorkomen dat die relatie onder druk komt te staan. Dus uw verzekeraar heeft echt gelijk.
Overigens moet er inderdaad, zoals Tijger1 ook aangeeft, wel sprake zijn van aansprakelijkheid. De vraag is of dat in dit geval zo is. Met een dergelijke extreme storm hoeft niet altijd rekening gehouden te worden bij de bouw van een gebouw of in dit geval van een rook-abri. Maar die discussie hoeft nu niet gevoerd te worden, aangezien uw eigen verzekeraar alles aan u heeft vergoed zonder dat het voor u gevolgen heeft.

door heremietkreeft - 6 jun. 2018 om 14:01
9382 Antwoorden / 153 Vragen
0

Een uitermate vreemde en ook onacceptabele reactie van uw verzekering. U heeft schade geleden en die schade dient, op basis van uw verzekeringsvoorwaarden door de verzekeringsmaatschappij te worden verhaald bij de schuldige.

Verder is naar mijn mening hun argumentatie: schade relatie werkgever - werknemer een zware inbreuk op de zelfs al voor vorige week bestaande wetgeving aangaande bescherming persoonlijke gegevens. Men bemooeit zich onacceptasbel met uw privé zaken waarbij men nota bene ook nog geheel voorbij gaat aan de stellingname van uw werkgever dat zij zich aansprakelijk voelen.

Hoe dan ook heeft u naar mijn mening een zeer goede reden om een klacht bij KiFid in te dienen. KiFid zal dan wel eerst vragen om afhandeling door uw verzekeraar maar alsdie zoals u zegt niet reageert meldt u dat er bij. Het lijkt mij evceneens een idee om dit voor te leggen aan de autoriteit persoonsgegevens.

Daarnaast lijkt het mij ook een goede zaak dat u dit ook meldt aan / opneemt met uw werkgever.

U kunt uit hetgeen ik aangeef opmaken dat ik geen enkele regel in welke wetgeving dan ook kan vinden waar de verzekeraar haar uitspraak op baseert.

Er is eerder sprake van onrechgtmatig handelen (BW art. 6:162 (e.v) resp. Terkortkoming in de nakoming van verbintenissen BW art: 6:74 t/m94.

(TIJGER1@ - de werkgever had de aansprakelijkheid al bevestigd en is er inderdaad sprake van 'kletsen uit de nek')
M.i. is hier niet meer of minder sprake van het onder het moeten vergoeden uitkomen resp. het moeten doen van de verhaalinspanning.
door tijger1 - 6 jun. 2018 om 14:22
38103 Antwoorden / 21 Vragen
0

@hanneke

Die tekst kende ik niet. Weer wat geleerd. Bedankt. 

Maar het lijkt mij sterk dat als ik bijvoorbeeld aangereden wordt door mijn dochter en ik dat claim bij mijn verzekeraar, dat die de schade aan mij vergoeden zonder verdere consequenties voor mij en dat niet verhalen op haar verzekering.

ha
door hanneke 6 jun. 2018 om 21:10
321 Antwoorden / 1 Vragen

Dat is dus wel zo. Uw verzekeraar betaalt uw schade, en mag deze niet verhalen op (de verzekeraar van) uw dochter. Uw verzekeraar mag u echter niet in no-claim terugzetten. U kunt er immers niks aan doen dat de schade niet verhaald mag worden.
Met dit soort 'tegenslagen' wordt bij het berekenen van de premie gewoon rekening gehouden. En bij verzekeraars die meer dan alleen autoverzekeringen verkopen geldt de wet van de grote getallen: de ene keer zijn ze verzekeraar van een benadeelde (en hebben ze dus een tegenslag), en een andere keer zijn ze weer verzekeraar van een aansprakelijke partij (en hebben ze dus een meevaller omdat ze niet hoeven te betalen). Uiteindelijk middelt zich dat dus weer deels uit.

door tijger1 6 jun. 2018 om 21:24
38103 Antwoorden / 21 Vragen

Mooi verhaal, maar ik weet wel zeker dat verzekeraars zich daar niet aan houden. 

Kort geleden had schoondochter een ongelukje. Reed met haar auto tegen de auto van haar zus. Uiteraard werd de schade van zus door de verzekeraar van schoondochter betaald, en voor haar als gevolg daarvan verlies van no claim.

ha
door hanneke 7 jun. 2018 om 12:45
321 Antwoorden / 1 Vragen

Een zus is geen bloedverwant in rechte lijn maar via een zijlijn. Rechte lijn is ouder-kind, maar ook grootouder-kleinkind. Er moet dus sprake zijn van rechtstreekse afstamming.
In dit geval klopt het dus dat de verzekeraar van uw schoondochter dit wetsartikel niet kon gebruiken, en de verzekeraar van de zus wel schadeloos moest stellen.

door tijger1 7 jun. 2018 om 12:54
38103 Antwoorden / 21 Vragen

Duidelijk, over het hoofd gezien, sorry.

door tijger1 7 jun. 2018 om 13:10
38103 Antwoorden / 21 Vragen

Het is toch wel een heel apart wetsartikel, want als ik doorredeneer dan zou bijvoorbeeld in het geval van twee werknemers, van zeg KPN, als de een de ander aanrijdt, waarbij de veroorzaker zeg een flutje schade heeft die hij voor eigen rekening neemt, en het “slachtoffer” die een flinke schade heeft, dan door zijn eigen verzekeraar schadeloosgesteld worden, zonder verdere consequenties. En zijn er ook geen consequenties voor de “dader”..?

door gerbera - 6 jun. 2018 om 15:53
4763 Antwoorden / 6 Vragen
0

@hanneke, u vergeet een regel, de laatste uit het artikel, te vermelden die toch ook wel belangrijk is.

 Deze regel geldt niet voor zover zulk een persoon jegens de verzekerde aansprakelijk is wegens een omstandigheid die afbreuk zou hebben gedaan aan de uitkering, indien die omstandigheid aan de verzekerde zou zijn toe te rekenen.
 

door tijger1 6 jun. 2018 om 17:32
38103 Antwoorden / 21 Vragen

Ik vraag mij werkelijk af hoe je deze zin moet lezen. 

Dus als de Ts dat rookhok omver gereden had, was de omstandigheid aan de Ts toe te rekenen, maar dan is de werkgever al sowieso niet aansprakelijk. Het puzzelt me.

ha
door hanneke 6 jun. 2018 om 21:14
321 Antwoorden / 1 Vragen

Dit gaat vooral over zaken als opzettelijk veroorzaakte schade. Als een werkgever bewust iets kapot maakt van een werknemer, dan geldt deze verhaalsimmuniteit niet. In dat geval kan de verzekering van de werknemer de schade dus wel verhalen op de werkgever. (De aansprakelijkheidsverzekeraar van de werkgever zal dan echter geen dekking geven, maar dan moet de werkgever het dus zelf betalen.)

door heremietkreeft - 6 jun. 2018 om 17:30
9382 Antwoorden / 153 Vragen
0

zie HANNEKE@ die nu ik een redelijke hoeveelheid jurisprudentie(te vinden via googelen) heb doorgenomen m.b.t. BW 7:962 dat de subrogatie betrekking heeft op het niet kunnen verhalen van een werkgever resp. diens verzekeraar op een werknemer die schade heeft veroorzaakt. 
Op basis van hetgeen ik hier nu lees vestopt de verzekeraar zich ten onrechte op basis van het artikel, vergeet lid 2 en heeft geen kennis van o.a. tenminste al één iuitspraak van de Hoge Raad.


Toch merk ik wel op dat nu de werkgever zijn aansprakelijkheid aan de werknemer heeft bevestigd waarom de werggever dan niet zelf de schade vergoed en vervolgens zijn verzekeraar aanspreek op 'wanprestatie' maar kan het ook bij een melding laten dat de schade is vergoed. Het lijkt mij dat de werkgever zijn/haar verzekeraar kan aanspreken voor de schade die doe door zijn/toedoen door een ander is geleden.

ha
door hanneke 6 jun. 2018 om 21:02
321 Antwoorden / 1 Vragen

Nee, helaas klopt het niet wat u zegt.
In lid 2 staat alleen maar dat de eigen verzekeraar (in dit geval de autoverzekeraar) niet tegen zijn eigen verzekerde (in dit geval de vraagsteller) mag zeggen "Wij betalen pas nadat wij het geld terug hebben gekregen." De verzekeraar moet dus gewoon afhandelen, en daarna verhalen.
En in lid 3 staat vervolgens op welke partijen een verzekeraar de door hem betaalde schade niet kan verhalen. Zoals u ziet staat daar zowel werkgever als werknemer in.

Daarnaast is het zo dat de werkgever zich wellicht moreel aansprakelijk *voelt*, maar dat is wat anders dan aansprakelijk *zijn*. En als er geen aansprakelijkheid *is*, zal zijn verzekeraar sowieso niks doen. Maar zelfs als de werkgever het uit eigen zak wil betalen, vált er hier niks meer te betalen, omdat de autoverzekering alles al betaald heeft zonder gevolgen voor de no-claim. Vraagsteller heeft dus geen (niet vergoede) schade meer.

ha
door hanneke 6 jun. 2018 om 21:20
321 Antwoorden / 1 Vragen

Overigens is er geen sprake van wanprestatie van de verzekeraar, wanneer de wet die verzekeraar verbiedt iets te doen.

En als de vraagsteller zélf rechtstreeks (de verzekeraar van) de werkgever had aangesproken, én er was inderdaad sprake van aansprakelijkheid (wat gezien de omstandigheden dus nog maar de vraag is), dan zou de verzekeraar van de werkgever wel hebben betaald.
Dit wetsartikel gaat echt alleen over verzekeraars die op grond van een verzekering (auto, opstal, zorg...) iets betaald hebben en die overgenomen vordering op iemand anders willen verhalen.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

nijssenr - 8 apr. 2019 om 17:35
Geldzaken & recht
Vpay vs Maestro

Vpay vs Maestro

Ik ontving vorige week een nieuwe betaalpas van de ING.
Hierop stond ineens VPay. Ik had hier nog niet eerder van gehoord.
Dit bleek een concurent van het al oude Maestro te zijn.
Ook bleek deze pas in het buitenland dus ineens een stuk minder geaccepteerd.
Een korte zoektocht leerde dat ING random nieuwe passen uitdeeld met 1 van de 2 betaalsystemen.
En dat je kostenloos ... Lees meer

aw
awm - 20 mei 2019 om 16:50
Elektronica & tv

Nieuwe digitenne werkt slecht

Sinds kort heb ik een nieuwe ontvanger gekregen van KPN maar er is steeds storing. Ik zit in Baarn met een antenne op het dak. Met mijn oude Samsung twintuner nooit problemen maar nu met de nieuwe Rebox is het waardeloos. Tor 9 juli kan ik nog mijn oude gebruiken maar dan wordt het signaal omgezet naar HD en moet ik dat nieuwe doosje gebruiken. Iemand een suggestie? Lees meer

Da
Dantumadh - 20 mei 2019 om 17:12
Garantie & verzekeringen

Zorgpicht verzekeringsmaatschappij

Ik heb 2 lopende ORV's. Eén bij FBTO en één bij Centraal Beheer. Beide zijn ergens in 1994 afgesloten en ik betaal nu al bijna 25 jaar voor elke verzekering ca. 45 euro per maand. Ik heb geen tussenpersoon (meer) wat nu? Kan ik de FBTO en CB zelf benaderen omtrent hun zorgplicht? Vallen zij ook onder de uitspraak van het Kifid? Lees meer