door martin.lans 16 okt. 2021 om 10:31
Garantie & verzekeringen

Wlz en aangepaste basisverzekering

Ik heb een aantal vragen en antwoorden over de Wlz en basisverzekering langs zien komen maar het volgende gegeven nog niet.De Wlz dekt onder andere de kosten voor medicijnen, huisarts en hulpmiddelen.


Deze kosten zitten ook in de dekking van de basisverzekering.


Zou de Zorgverzekeraar nu niet een pakket aan moeten bieden, ontdaan van deze overlappingen.


Private ondernemingen ontvangen nu premie voor kosten die nimmer gedeclareerd zullen worden.


 

3160 14 Rapporteer
door heremietkreeft - 16 okt. 2021 om 11:25
14270 Antwoorden / 187 Vragen
1

Correctie Mogelijk was hetgeen ik schreef   helemaal niet adequaat aangezien de Wlz een regeling is waarvoor u geindiceert moet zijn om er hoe dan ook voor in aanmerking te komen.

Afgezien vanPrivate ondernemingen die premie ontvangen vor iets dat niet geleverd /gedeclareerd wordt????.....

door gerbera 16 okt. 2021 om 11:36
6820 Antwoorden / 12 Vragen

TS is wat onduidelijk maar bedoeld met Private onderneming de zorgverzekeraar;))

door heremietkreeft 16 okt. 2021 om 12:13
14270 Antwoorden / 187 Vragen

Dat begreep ik al. Zoals u ook zelf al aangaf: de wlz staat los van zorgverzekering

door Pharmacopolam Circumforaneum - 16 okt. 2021 om 11:45
1280 Antwoorden / 10 Vragen
0

Elke verzekeraar heeft ietsje andere Polis voorwaarden en als je die niet noemde?

 

Graag een duidelijker vraag voor foutloze antwoorden.

door gerbera 16 okt. 2021 om 16:05
6820 Antwoorden / 12 Vragen

Wlz ( Wet langduriger zorg) heeft niets met de zorgverzekering en/of polisvoorwaarden te maken.

ma
door martin.lans 17 okt. 2021 om 00:48
1 Antwoorden / 1 Vragen

De dekking voor de basisverzekering is wettelijk vastgesteld bij mijn weten.

Het gaat er niet om of de Wlz iets met de zorgverzekering te maken heeft. Het gaat er om dat ik vanuit de Wlz, waarvoor ik  betaal, medicijnen vergoed krijg en dat ik voor diezelfde medicijnen ook de Zorgverzekeraar betaal.

door Pharmacopolam Circumforaneum 17 okt. 2021 om 08:16
1280 Antwoorden / 10 Vragen

De Wet Landurige Zorg heeft enkele  dingen die niet in de standaard polis zitten.

 

De medicijnen  zijn  voor de eerste €385,-  gewoon eigen risico, tenzij je  die verhoogde zoals ik.


Maar als je eind dit jaar al  gratis zit en dus boven de €385,- is volgende kwartaal  medicijnen ietje eerder halen waardoor je in 2021 geen 4 maar  5 kwartalen  kreeg geleverd?  

Dan krijg je er in  2022 maar 3x  en  onder de €385,- en die fraude  is al jarenlang  bij die rond de grens zaten.

 

Helaas  maakte Corona er een puinzooi van, maar   mijn schoonmoeder plande  niet noodzakelijke vaak in 1 jaar om die reden.

De oogarts + andere zaken in 1 jaar afhandelen en  volgende jaar ruim onder de €300,- gebleven.

 

Dat was in 2019 dus  flink er overheen en in 2020  maar €263 betaald!

2021 word lastiger maar zal er ook 5 kwartalen geleverd worden, nu €382,- dus  nog €3,- voor 1e kwartaal  2022 dan maar hamsteren straks!

 

Maar de WLZ,  je betaalde wel en ik hoop hier nooit gebruik van te hoeven maken.

door gerbera - 16 okt. 2021 om 11:49
6820 Antwoorden / 12 Vragen
3

De Wlz staat geheel los van de zorgverzekeraar in die zin dat de Wlz zaken vergoed die niet in uw zorgverzekering zitten en/of vergoed worden. U heeft het o.a. over medicijnen, hiervoor geldt dat u de eigen bijdrage betaald als deze via de zorgverzekering gaan. In de WLZ worden deze volledig vergoed als deze betrekking hebben op de aandoening, zo ook de langdurige thuiszorg/ verpleging, hulpmiddelen enz, enz,  Lees wat de Wlz, voorheen AWBZ inhoud bij de link van @sjoppy.

ma
door martin.lans 17 okt. 2021 om 00:42
1 Antwoorden / 1 Vragen

Ik betoog juist dat er premie betaald wordt aan de Zorgverzekeraar voor kosten die nooit gedeclareerd worden omdat deze juist door de Wlz worden vergoed.

Topantwoord

door 1paul - 16 okt. 2021 om 14:37
2022 Antwoorden / 0 Vragen
10

er zijn medicijnen die niet in de basisdekking vallen maar wel onder deze extra dekking.

ma
door martin.lans 17 okt. 2021 om 00:38
1 Antwoorden / 1 Vragen

Wat verstaat u onder deze extra dekking?
Verklaart dit dat het onnodige betalen van premie aan de Zorgverzekeraar.


door Pharmacopolam Circumforaneum 17 okt. 2021 om 08:28
1280 Antwoorden / 10 Vragen

Gronische ziektes die buiten basis polis vallen en  veel eigen middelen nodig?

Wlz is voor de uitzonderingen  te vergoeden, maar ook lastige voorwaarden.

Er voor betalen moet en  je hebt geen keuze.

 

Of je ooit iets terug kan krijgen?

Ik betaal graag en ontvang het liefste niets, net als brandverzekering Opstal.

door 1paul 17 okt. 2021 om 08:53
2022 Antwoorden / 0 Vragen

als je niet wil betalen aan de verzekeraar dan neem enkel de basisdekking en verder niets maar dan kom je wel voor uitgaven te staan die normaal onder de extra dekking vallen, op zich niets mis mee als je dit zelf denkt te kunnen dragen financieel....

als jij vind dat dit onnodige betalingen zijn niet doen dan....

ma
door martin.lans - 16 okt. 2021 om 16:34
1 Antwoorden / 1 Vragen
0

Wellicht een aanvullling op de vraagstelling en de reeds gegeven antwoorden.:

Het gaat natuurlijk om de groep mensen die bijvoorbeeld een ZZP8 hebben. Dus mensen die aanspraak maken op de Wlz.

Links met de zorgplicht van de Wlz  staan los van de vraagstelling.

En een basisverzekering is volgens mij een basisverzekering en dekt in alle redelijkheid vrijwel allemaal hetzelfde. De aanvullende pakketen maken het verschil.

Het  solidariteitsprincipe geldt voor de overheid, dat zijn wij allemaaal samen. Private ondernemeningen, lees Zorgverzekeraars, vallen daar niet onder.

Dat de Wlz zaken vergoedt die niet in de basisverzekering zitten, bv tandarts, ligt in de aard van de wet.

Bottom line: waarom betaal je premie voor medicijnen bij een Zorgverzekeraar indien je een ZZP8 hebt, in een verzorgingshuis woont, en de Wlz deze medicijnen vergoed? In principe draag je ook nog via de eigenbijdrage via het CAK nog een keer voor medicijnen bij.  De Zorgverzekeraar ontvangt premie voor nooit uit te betalen kosten.

En dat de Wlz los staat van je basisverzekeing is ook duidelijk, maar het gaat er juist om dat het beide verzekeringen zijn waarvoor voor alletwee premie betaald moet worden en dat 1 partij, de Zorgverzekeraar, zeker weet dat hij bepaalde kosten nooit hoeft te betalen. 

Ik vertouw er op dat deze aanvulling verduidelijking geeft.


Topantwoord

door gerbera - 16 okt. 2021 om 23:01
6820 Antwoorden / 12 Vragen
10

Van het geld van de basisverzekering gaat ruim 95% direct naar de zorg, dit geld gaat dus niet naar de zorgverzekering zoals u denkt. Die overlapping waar u het over heeft wordt uit die 95% betaald waarvan een deel ook uit uw eigen bijdrage bestaat voor medicijnen e.d. Het is door gezondheidsraad bepaald wat er in het basispakket wel of niet vergoed wordt. Veel onderdelen die daar buiten vallen worden door dan de Wlz indicatie vergoed en vervalt hiermee ook uw eigen bijdrage die dan niet betaald hoeft te worden. En aangezien men in Nederland verplicht verzekerd dient te zijn kan hiermee geen onderscheid gemaakt worden. Kortom voor wat de basisverzekering betreft gaat er slechts een paar procent naar de zorgverzekering voor (administratief)afhandelen van o.a. de declaraties e.d.

ma
door martin.lans 17 okt. 2021 om 00:21
1 Antwoorden / 1 Vragen

Wat bedoelt u precies dat 95% van de door mij betaalde premie rechtstreeks naar de zorg gaat. Waat verstaat u onder de zorg?

door Pharmacopolam Circumforaneum 17 okt. 2021 om 08:44
1280 Antwoorden / 10 Vragen

Een Verzorgingshuis?

 

Je betaalde nu als je nog werkte, en later als je  zo erg ziek bent  betalen we allen hiervoor om jou een laatste plek te geven.

 

Zelf zie ik dit soort instellingen als Wachtkamer Crematorium en zou vermoedelijk voor Euthenasie kiezen.

Geheel Nederland mag dan veel geld voor een Medisch wrak betalen die  nauwelijks nog plezier in leven heeft.

 

Ik was op bezoek bij mijn Buurman  ¾ jaar en achteraf  had  iets eerder overlijden beter geweest.

Voor mijn en buurvrouw erg zware periode.

Enkele medebewoners die er vele jaren zitten prima maar meeste is binnen 1 jaar  weg!

 

Vooral de zwaar demente die niets meer weten, lief, kunnen nog jarenlang leven maar  wat heb je eraan?

Wegens personeel tekort erg vaak op visite voor Eten  geven, opruimen en  koffie drinken...  

Gewoon doen, en geen VOG  of zo nodig als je gewoon doet, en geen vrijwilliger met lastige regels bent.

 

Naast mijn Buurman  nog  jaar langer daar gebleven.

Wat komt U hier doen,  hij is al  overleden!

Blij dat ik Part time dementie heb en gewoon doorging.

Wegens de  strenge  Covid 19 regels  helaas  moeten stoppen.

 

Als ik me goed voelde dit doen,  of er bekende tussen zit doet er na enige tijd niet meer toe.

Klagen over de kosten?   

Voor mee eten als er teveel was  maar personeel was er erg blij mee.

 

Alleen die Muziek en zo, oude meuk van voor mijn tijd!

Die Blanke  Topless in de Duinen,  ze konden om mijn variaties wel lachen!

 

Vaak vergeet de familie dat ook oudere daar nog gevoel voor Humor hebben.

Wat heb jij gestemd?

Bij ons is de Piano weer gedaan!

Na vele jaren niets doen weer minder beroerd,

en ik kon weer verzoekjes redelijk laten horen!

 

Vooral de Jordanezen die  graag mijn  variaties  op oude meuk geleerd hadden....

Elk weekend weer iets nieuws.... na hele weet studeren!

Maar om er later zelf te komen zitten?

 

Ik weet hoe zwaar het is en  liever  spuitje van Dierenarts!

 

door gerbera 17 okt. 2021 om 13:01
6820 Antwoorden / 12 Vragen

Wat er met die 95% gedaan wordt, deze wordt direct aan de zorg besteed zoals o.a opname/behandeling ziekenhuis,kosten huisarts, medicijnen nadat uw eigen bijdrage volledig betaald is, enz, enz, Het percentage dat de verzekering er aan over houdt is geheel afhankelijk van de kosten die ze uit de basis-premie moeten uitgeven.

door gerbera 17 okt. 2021 om 13:06
6820 Antwoorden / 12 Vragen

@pharma, wilt u a.u.b niet met dergelijke onzin op mijn berichten reageren, uw wartaal slaat nergens op.

door panter22 - 17 okt. 2021 om 08:39
5431 Antwoorden / Vragen
0

Je wilt minder betalen voor jezelf of een familielid?
Lees eens de wetschiedenis over de invoering van de WLZ. 
bv deze:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-3.html
Lees dit eens over de eigen bijdrage:
https://www.hetcak.nl/vragen/eigen-bijdrage
en deze:
https://promeetec.nl/nieuws/samenloop-wlz-en-zvw/

ro
door ronny530 - 17 okt. 2021 om 09:29
1638 Antwoorden / 41 Vragen
0

De WLz (Wet Landurige zorg) is in het leven geroepen om mensen die langdurige intensieve extra zorg nodig hebben financieel te ondersteunen. U stelt dat medicijnen e.d. uit de basisverzekering vergoedt worden en ook nog eens door de WLz maar is dat wel zo omdat langdurige zorg niet door de zorgverzekering vergoedt wordt. Een zorgverzekering staat compleet los van de WLz en kan dus geen pakketten waarbij de aanspraak op WLz uitgezonderd wordt aanbieden omdat het twee aparte wetten betreft.

ma
door martin.lans 17 okt. 2021 om 09:55
1 Antwoorden / 1 Vragen

Mijn punt is dat je van de een iets krijgt, medicijnen  van de Wlz, en dat je voor hetgeen je krijgt ook nog betaalt bij een ander, de Zorgverzekeraar.

Ik stel dus dat de Zorgverzekeraar juist niet de medicijnen vergoedt maar wel de premie voor ontvangt.

ro
door ronny530 17 okt. 2021 om 10:13
1638 Antwoorden / 41 Vragen

De WLz vergoedt de kosten die door de zorgverzekeraar niet gedekt worden dus worden de medicijnen vanuit de bais zorgverzekering vergoed en de extra kosten van uit de WLz, nogmaals de WLz is een toevoeging op de basis zorgverzekering en is bij wet bepaald.

door panter22 17 okt. 2021 om 16:47
5431 Antwoorden / Vragen

@martin Lans, wat wil je met jouw punt. Bezwaar maken? Alles is geregeld in wetgeving. Dat staat vast. Dat kun je niet veranderen. Of je moet een politieke partij meegkrijgen.

ma
door martin.lans 20 okt. 2021 om 10:58
1 Antwoorden / 1 Vragen

@panter22,  daar ik uiteraard ook niet de wijsheid in pacht heb probeer je eerst te toetsen of een gedachtengang houdbaar is. Ik had gehoopt dat op deze site te kunnen uitvinden maar niemand gaat echt inhoudelijk op de vraagstelling in of kan concreet aangeven waar waar mijn punt niet klopt.
Met antwoorden als "hebben niets met elkaar te maken",  "wet is wet" en allerlei goed bedoelde links zijn weinig constructief en dragen niet bij aan de dicussie. Veel antwoorden zijn ook geheel onjuist en het is vermoeidend om dat allemaal weer te weerleggen. Als voorbeeld RONNY530 hierboven: medicijnen worden juist wel door de Wlz vergoed en niet door de Zorgverzekeraar. Het gaat natuurlijk niet om gezonde mensen maar om mensen die buiten hun schuld om in de Wlz terecht gekomen zijn. Mensen met bv ZZP8 die in een verzorgingshuis verblijven.

En als mijn punt niet bij voorbaat "afgeschoten" zou worden kun je inderdaad een volgende stap zetten om het de politiek voor te leggen. Daar heb jij een punt. 
Ik krijg niet de antwoorden waarop ik gehoopt had en ben mij er van bewust dat ik de vraag verkeerd gesteld heb. En het gaat niet om gelijkkrijgen.

door gerbera - 17 okt. 2021 om 22:22
6820 Antwoorden / 12 Vragen
0

U blijft maar beweren dat u aan de zorgverzekering premie betaald voor medicijnen maar het ontgaat u dat u deze zelf betaald uit uw eigen bijdrage, als dit geheel verbruikt is betaald de zorgverzekering o.a uw medicijnen. Door de WLZ indicatie heeft u geen kosten voor uw medicijnen dus bespaart u al de eigen bijdrage. Verder is het niet de verzekering maar de regering die de vergoedingen bepaald welke door de basisverzekering gedekt zijn en tevens de premie die u betaald. Dus nogmaals uit de pot van de basisverzekering houdt de verzekering weinig over.

ma
door martin.lans 17 okt. 2021 om 22:45
1 Antwoorden / 1 Vragen

Mij ontgaat juist niet dat ik geen eigen bijdrage betaal aan de Zorgverzekeraar omdat ik niets claim bij de Zorgverzekeraar. In de premie die ik betaal aan de Zorgverzekeraar zit wel een dekking voor medicijnen.

Is het nou zo moeilijk te begrijpen dat je uit de ene pot iets krijgt en dat je toch bij een ander alsnog er voor moet betalen.....

door gerbera - 18 okt. 2021 om 11:19
6820 Antwoorden / 12 Vragen
0

Is het nou zo moeilijk te begrijpen dat je uit de ene pot iets krijgt en dat je toch bij een ander alsnog er voor moet betalen.....

 

Is het nou zo moeilijk te begrijpen dat de pot medicijnen slechts een fractie is van de basispremie die u betaald. Dat er totaal geen inschatting gemaakt kan worden in hoeverre daarvan gebruik gemaakt wordt. Dat de basispremie niet naar de zorgverzekeraar gaat maar gebruikt wordt voor de gezondheidszorg in zijn algemeen. Dat er heel veel mensen zijn die nooit medicijnen gebruiken en dan volgens u onnodig hiervoor betalen. Dat de WLZ medicijnen betaald worden uit de pot waarvoor u en ik betalen, terwijl ik daar geen gebruik van maak, dus dat ook maar in mindering gebracht moet worden op de premie die ik daarvoor betaal. Dat de premie basisverzekering voor eenieder gelijk is noemen ze ook wel solidariteit.
Maar ja als u vindt dat het onterecht is dat u de medicijnen betaald zal u toch even bij de regering langs moeten gaan, die beslissen hier over. Ben echter bang dat u ook daar uw gelijk niet zal krijgen, iets wat u op dit forum blijkbaar wel verwacht. Wees dankbaar dat de WLZ zo geregeld is want als dit uit de basisverzekering betaald zou moeten worden zouden velen de kosten van medicijnen niet eens op kunnen brengen, dus neem die paar rot centen die u voor medicijnen in de basispremie betaald voor lief.

door marijke77 - 18 okt. 2021 om 15:00
123 Antwoorden / 3 Vragen
0

https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2018/aanvullende-zorgverzekering-overbodig-wlz-indicatie

il
door iljaha - 18 okt. 2021 om 15:28
152 Antwoorden / 3 Vragen
0

Pas op hoor! Hulpmiddelen als hoorapparaten, rollator, steunzolen, bril, worden allemaal NIET door de WLZ vergoed. Goed uitrekenen wat duurder is: de aanvullende verzekering of belastingteruggave en geen aanvullende verzekering.

PS: de WLZ wordt grotendeels uit de basisverzekering betaald, dus of/of is geen optie (wijsheid gekregen van een vrouw die vanwege ggz-achtergrond NIET van de (te)huisarts gebruik mag maken maar bij een externe huisarts ingeschreven MOET blijven van haar ziektekostenverzekeraar). Basisverzekering is verplicht.

door gerbera 18 okt. 2021 om 15:53
6820 Antwoorden / 12 Vragen

U bent abuis v.w.b. financiëring WLZ, deze wordt niet uit de basis (zorg)verzekering betaald.

De zorg in de WLZ wordt gefinancierd vanuit een landelijke verzekering waar iedereen die belastingplichtig is aan meebetaalt. Vanuit de centrale overheidskas gaat het geld naar zorgkantoren.

Kijk maar op uw loonstrook,AOW / pensioen specificatie of anders op uw aangifte belasting, staat precies op wat u voor deze landelijke verzekering betaald. Was voorheen de AWBZ.

Topantwoord

ma
door maartje41 - 25 okt. 2021 om 22:21
4 Antwoorden / 3 Vragen
10

Beste Martin, 
Ja dat klopt ja. Wlz dekt best veel wat ook in basisverzekering zit. Inderdaad raar dat er geen aparte verzekeringen zijn voor mensen met Wlz. Mijn moeder heeft ook gebruik gemaakt van Wlz in verpleeghuis. Ze moest evengoed een zorgverzekering hebben. In principe was die zorgverzekering alleen voor ziekenhuiszorg. Ik had voor haar een zorgverzekering met een ziekenhuis in de buurt en het hoogste eigen risico. Maar je hebt gelijk; een boel kosten (verpleeghuis arts, medicatie) ging allemaal via wlz

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

He
Henk M dg - 29 nov. 2021 om 09:00
Winkels & webshops

Statigeld

Wat ik erg vreemd vind is dat je de statiegeld flessen alleen kunt inleveren bij de gekochte supermarkt. Als ze er voor willen zorgen dat het sluitend is dan zou je elke fles, waar ook gekocht, moeten kunnen inleveren bij een flessen inname.


Lees meer

ge

Fysio vergoeding menzis

Ik heb een collectieve verzekering bij menzis met aanvullende verzekering kreeg mijn nieuwe polis met bijgaande folder waarop stond dat ik recht had op 27x fysio. nou hoorde ik dat menzis de fysio verlaagd had naar 20x dus ben ik gaan bellen met hen want in het folder dat ik gekregen had stond duidelijk 27x daar kreeg ik te horen dat dit alleen geld voor collectief maar dat had ik ook. maar toen z ... Lees meer

Ma
Maaikesok - 29 nov. 2021 om 01:51
Huishouden & energie
Vanish BLEEKT Wel!!!

Vanish BLEEKT Wel!!!

Goedenacht.   Ik had een nieuw beige tshirt gekocht van het merk Balenciaga. Ik had een paar vlekken erop en kocht dus de Vanish oxi advance. Ik heb de vlekken van het t shirt behandeld met de Vanish oxi advance (ZONDER bleek stond er op de verpakking).    Het product beloofde dit: Ontdek Vanish Oxi Advance - Multi Power Poeder - 600 g, bleekvrije vlekverwijderaar. De krachtige formule verw ... Lees meer