jd
door jdebarbanson 9 feb. 2019 om 16:13
Geldzaken & recht

Aansprakelijk voor schaden door openwaaien raam?

Ik huur een kamer en heb mijn raam meestal open staan op een kier, net zoals vandaag. De dranger van het raam is kapot, en heb daarom het raam altijd met een touwtje vastgezet. Door de harde wind van vandaag is het raam echter volledig open gewaaid en klapte daardoor tegen de lichtbak op de gevel van het restaurant onder/naast mijn kamer aan, met schade tot gevolg. Het restaurant stelt mij aansprakelijk en wil de schade verhalen. Ben ik hiervoor inderdaad aansprakelijk? Ik heb door mijn financiele situatie helaas geen aansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekering, vandaar mijn vraag hier.

Alvast bedankt!

5452 26 Rapporteer
door tenormin - 9 feb. 2019 om 16:20
14621 Antwoorden / 83 Vragen
0

Ben bang dat je wel degelijk de Sjaak bent, jdebarbanson. Een touwtje is niet echt iets wat als safe kan worden bestempeld plus, het waait stevig in heel het land. Achteraf natuurlijk: had je het raam dicht moeten doen als je wist dat de dranger niet werkte. Jammer voor je.

door sjoppie - 9 feb. 2019 om 16:23
4106 Antwoorden / 3 Vragen
0

U kunt het beste uw verzekering inschakelen die het dan verder met de andere partij afhandelt. U hoort van hen de uitslag later.

door diumenge 9 feb. 2019 om 16:27
10297 Antwoorden / 13 Vragen

Welke verzekering?

door sjoppie 9 feb. 2019 om 16:53
4106 Antwoorden / 3 Vragen

Later gezien dat ts geen aansprakelijkheidsverzekering heeft.

door dokun 11 feb. 2019 om 13:43
137 Antwoorden / 0 Vragen

Tja, sommige mensen reageren eerst en gaan dan pas lezen.  ppffff..

door tenormin 11 feb. 2019 om 13:47
14621 Antwoorden / 83 Vragen

@dokun, dat geldt zeker niet voor @shoppie.

Ge
door Genee - 9 feb. 2019 om 16:24
1509 Antwoorden / 1 Vragen
0

In principe bent u aansprakelijk maar de vraag is of de lichtbak zo dicht bij het raam mag hangen dat deze door het raam beschadigd kan raken.
Maak een foto van de situatie en ga eens naar het Juridisch Loket in uw woonplaats voor advies.

door hutch - 9 feb. 2019 om 16:37
4266 Antwoorden / 29 Vragen
0

U bent inderdaad (financieel) aansprakelijk. U weet / had kunnen weten dat het vandaag wat harder waait, waardoor uw raam open zou kunnen waaien.

Maar of u dat nu wist / had kunnen weten of niet, door uw toedoen, dan wel nalaten is er schade ontstaan.
U zult dus alle schade moeten betalen.

Maar weet u wel dat er voor ongeveer € 2,50 per maand al een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten is?

door gerbera - 9 feb. 2019 om 16:38
4721 Antwoorden / 6 Vragen
3

U zou het ook andersom kunnen stellen, mogelijk is ook het raam beschadigd door de lichtbak, en is de vraag of die lichtbak daar wel hoort te hangen. Een raam moet gewoon opengezet kunnen worden en of dat nu door de wind of op normale wijze gebeurd, en dat blijkt door die lichtbak dus niet te kunnen. In dat geval zou er dan een "begrenzing" b.v. in de vorm van een vast uitzetijzer of ketting, aangebracht moeten zijn om te voorkomen dat deze tegen de lichtbak komt. En dat is dan weer een zaak van de verhuurder die een dergelijke voorziening had moeten aanbrengen.
Althans zo denk ik er over.

door Cookies - 9 feb. 2019 om 16:51
13337 Antwoorden / 36 Vragen
2

Juist vanwege je financiële situatie is het verstandig een AVP af te sluiten. Nu ben je stukken duurder uit, want je bent wel aansprakelijk voor wat er gebeurd is.

Met harde wind is het nooit verstandig deuren of ramen open te zetten, zeker niet met een touwtje.

me
door mein33 - 9 feb. 2019 om 16:53
4209 Antwoorden / 22 Vragen
0

Wie wist dat de dranger kapot was ?
Wie heeft, ondanks dat, toch het raam opengezet met een touwtje dat het raam in bedwang moest houden terwijl er sprake was van harde windvlagen ?
Wie had redelijkerwijs kunnen/moeten weten dat een simpel touwtje  niet voldoende was om het raam in bedwang te houden, maar heeft het er toch maar op gewaagd ?
Wie zou er verantwoordelijk zijn voor de schade, dat door onzorgvuldig gedrag is onstaan ?
Wie moet er voor de herstelkosten opdraaien die door dit gedrag zijn ontstaan ?
Wie moet dit uit eigen zak betalen omdat hij, onverantwoord, niet verzekerd is ?


Het juiste antwoord kunt u, na het beantwoorden van de vragen, zelf formuleren !     :-))

door Cookies 9 feb. 2019 om 17:12
13337 Antwoorden / 36 Vragen

Ja pa. Goed pa. Tuurlijk pa. Zal ut nooit meer doen pa.......;-))

door tijger1 9 feb. 2019 om 17:28
37944 Antwoorden / 21 Vragen

Als straf een half jaar geen zakgeld.

door tijger1 - 9 feb. 2019 om 17:33
37944 Antwoorden / 21 Vragen
3

Nou aan die rechtsbijstandsverzekering zou u in deze situatie toch niets gehad hebben. 

U schrijft dat u een kamer huurt. Bent u uitwonend student? Dan blijft u normaal gesproken verzekerd op de AVP van uw ouders. En dan kunt u daar de claim indienen. 

Bent u werkzaam dan hebt u helaas geen dekking meer op de polis van uw ouders, behalve als u nig niet volwassen bent. 

U bent uiteraard wel aansprakelijk voor de veroorzaakte schade, aan het raam en of de lichtbak, want u wist dat u het raam niet veilig vast kon zetten terwijl het openstond.

door heremietkreeft - 10 feb. 2019 om 10:29
9258 Antwoorden / 153 Vragen
0

Dit is een boeiende vraag.
Laat ik beginnen met de stellingname dat u m.i. uiteindelijk wel aansprakelijk kunt zijn maar om een andere reden dan door anderen genoemd.

U huurt een kamer en dat betekent dat in principe de verhuurder aansprakelijk is voor goed raam em sluitwerk. Dat blijkt bij u niet het geval te zijn. De dranger is stuk en dat betekent dus dat het sluitwerk niet goed is. 

Het restaurant stelt u aansprakelijk en dat kan helemaal niet. Uw verhuurder is aansprakelijk en die kan eventueel aangeven dat de lichtbak van het restaurant op een plaats is gemonteerd waar van te voren kon worden vastgesteld dat indien het raam zou openklappen, die lichtbak dan beschadigd zou kunnen worden. Kortom, dat is dan wel het risico van die reatauranthouder maar ook een kwestie tussen reatauranthouder en de verhuurder van uw kamer.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/onderhoud-huurwoning

Als de verhuurder op de hoogte is van het stuk zijn van de dranger m.a.w. die op de hoogte is gesteld en vervolgens reparatie heeft nagelaten is dat ook in uw voordeel. Dat betekent dus per saldo dat slechts als de verhuurder niet op de hoogte is en u niet om reparatie heeft gevraagd u door de verhuurder kunt worden aangesproken op schadevergoeding. Niet door de restauranthouder. Ook mijn advies: raadpleeg het juridisch loket en noem bovenstaande argumenten.  (Wat zegt uw verhuurder hierover?)

me
door mein33 10 feb. 2019 om 10:35
4209 Antwoorden / 22 Vragen

@heremietkreeft,

Wie heeft het raam opengezet, geprobeerd deze vast te zetten met een touwtje terwijl er sprake was van  zware windstoten en dat  terwijl hij wist dat de dranger defect is ?


door gerbera 10 feb. 2019 om 10:56
4721 Antwoorden / 6 Vragen

Zoiets had ik ook al geschreven zij het met wat minder woorden.

om een andere reden dan door anderen genoemd.

door heremietkreeft 10 feb. 2019 om 11:01
9258 Antwoorden / 153 Vragen

@MEIN33, de verhuurder is degene die door de restauranthouder dient te worden aangesproken en als de verhuurder daar reden voor heeft kan die, slechts die, de huurder aanspreken. Ik ben geen rechter maar de diverse juridische argumenten waarop ik mijn mening baseer zijn zeer duidelijk en helder in de wetgeving terug te vinden en een rechter zal, mits de argumenten ook goed aangevoerd, de uitspraak daarop baseren. 
Daarbij is aan de orde of de verhuurder wist van het feit van de kapotte dranger. Lees o.a. de verwijzing die ik geef aangaande de rechten en plichten m..b.t. onderhoud door een verhuurder. 

En lees dan ook dat ik wel degelijk aangeef dat Ts. wel degelijk toch aansprakelijk kan zijn. Herhaald, hij kan niet worden aangesproken door de restauranthouder.

Tja, huurder heeft het raam opengezet met een touwtje. Niet handig maar vooral niet handig als niet op repareren is aangedrongen en/of de verhuurder niet op de hoogte was. Hoe dan ook is en blijft het de verhuurder die Ts kan aanspreken op de schade. Niet de restauranthouder. 

door panter22 10 feb. 2019 om 11:02
2483 Antwoorden / Vragen
door heremietkreeft 10 feb. 2019 om 11:05
9258 Antwoorden / 153 Vragen

Waar is sprake van schade aan het gehuurde? Een deel van het gehuurde heeft iets bij de buren beschadigd.

door tijger1 10 feb. 2019 om 11:12
37944 Antwoorden / 21 Vragen

@gerrit

De Ts heeft MET het gehuurde schade toegebracht aan zaken van een ander. Heeft de verhuurder helemaal niets mee van doen.

me
door mein33 10 feb. 2019 om 11:13
4209 Antwoorden / 22 Vragen

de verhuurder is degene die door de restauranthouder dient te worden aangesproken 

Echt niet, de verhuurder heeft geen schade veroorzaakt, de "huurder" heeft het raam opengezet en dat terwijl de weersomstandigheid dat eigenlijk niet toeliet.

door heremietkreeft 10 feb. 2019 om 11:13
9258 Antwoorden / 153 Vragen

@GERBERA, mee eens, ik had dat gezien en had mogelijk moeten zeggen: de meeste anderen. Maar anderen betekent niet alle anderen.
Ik geef daarbij een onderbouwing met verwijzing naar wetgeving. Frappant dat er niet bij u wordt gereageerd door anderen zoals nu op mijn reactie.
U stelde inderdaad kort wel hetzelfde:

Citaat @GERBERA 9/2 16:38  
U zou het ook andersom kunnen stellen, mogelijk is ook het raam beschadigd door de lichtbak, en is de vraag of die lichtbak daar wel hoort te hangen. Een raam moet gewoon opengezet kunnen worden en of dat nu door de wind of op normale wijze gebeurd, en dat blijkt door die lichtbak dus niet te kunnen. In dat geval zou er dan een "begrenzing" b.v. in de vorm van een vast uitzetijzer of ketting, aangebracht moeten zijn om te voorkomen dat deze tegen de lichtbak komt. En dat is dan weer een zaak van de verhuurder die een dergelijke voorziening had moeten aanbrengen' .

Ik noemde niet dat een raam normaal opengezet moet kunnen worden. Ook die mening deel ik met u.

door panter22 10 feb. 2019 om 11:14
2483 Antwoorden / Vragen

Er was sprake van een raam dat door de huurder niet goed was vastgezet en op de kas van de verhuurder terecht was gekomen, De huurder was daarvoor aansprakelijk.
De restauranthouder had er beter aan gedaan de verhuurder/eigenaar van het studentenhuis aansprakelijk te stellen.
Misschien heeft hij dat tevens gedaan,

Reactie nav mijn link van even terug.

door Cookies 10 feb. 2019 om 11:34
13337 Antwoorden / 36 Vragen

........Frappant dat er niet bij u wordt gereageerd door anderen zoals nu op mijn reactie.....

Dat verbaast mij ook.

me
door mein33 10 feb. 2019 om 11:36
4209 Antwoorden / 22 Vragen

De restauranthouder had er beter aan gedaan de verhuurder/eigenaar van het studentenhuis aansprakelijk te stellen

Heeft de eigenaar van het pand dan het raam opengezet (terwijl de dranger defect is) terwijl er sprake is van "ZWARE" windstoten
Nee toch, dat heeft de huurder gedaan en de eigenaar is niet verantwoordelijk voor de schade die de huurder heeft veroorzaakt.

door panter22 10 feb. 2019 om 11:45
2483 Antwoorden / Vragen

Het is zijn pand waardoor schade is ontstaan. De verhuurder kan de schade verhalen op de huurder.De huurder kan met de noorderzon vertrekken. Wat moet je dan als restaurenthouder?

door tijger1 10 feb. 2019 om 11:58
37944 Antwoorden / 21 Vragen

@@
Dat er op sommige reactie wel en op andere niet wordt gereageerd, komt door de indeling van deze site, waardoor je compleet het overzicht kwijtraakt van de volgorde van de reacties.

me
door mein33 10 feb. 2019 om 13:38
4209 Antwoorden / 22 Vragen

Het is zijn pand waardoor schade is ontstaan.

Het pand heeft helemaal geen schade veroorzaakt !
De schade is veroorzaakt omdat iemand meende  het raam open te moeten zetten tijdens "slecht" weer met "zware windstoten" en degene die het raam heeft opengezet is aansprakelijk voor de schade.

door heremietkreeft 10 feb. 2019 om 17:47
9258 Antwoorden / 153 Vragen

Degene die het raam niet heeft onderhouden waardoor het open kan slaan is m.i. .... maar let op, wij zijn geen van allen rechter. Ik gaf mijn reactie op basis van zeer uitgebreide kennis en ervaring m.b.t. o.a. dot soort juridische kwesties en overwegend gewonnen rechtzaken. Maar herhaald, een rechter kan anders beslissen dan op basis van het idee dat ik heb.  

Afgezien daarvan: volgens de spelregels is dit geen discussie forum.
En dan toch ook nog een keer: lees mijn reactie nog eens en zie dan dat ik de verantwoordelijkheid van Ts helemaal niet uitsluit. Ik stel onder meer letterlijk dat die wel degelijk verantwoordelijk gesteld kan worden. Maar niet door de restauranthouder maar dan wel door de verhuurder wegens nalatigheid . (Vergelijk: als iemand die in mijn auto rijdt met toestemming schade veroorzaakt, dan word ik aangesproken door degene die de schade heeft geleden).

me
door mein33 10 feb. 2019 om 18:10
4209 Antwoorden / 22 Vragen

@heremietkreeft,

Als ik u was dan zou ik maar snel stoppen met de discussie, straks levert het u nog een 'ban' op.  ;-))
Mar zolang het inhoudelijk is en blijft is het, naar mijn idee, geen probleem.

door tijger1 10 feb. 2019 om 18:21
37944 Antwoorden / 21 Vragen

@gerrit
Die vergelijking met een auto gaat helemaal niet op. Voor een auto is een WA verzekering verplicht en er gelden nog alkerlei speciale regels. Je kunt bijvoorbeeld de verzekeraar rechtstreek aansprakelijk stellen. 

En houd ook op met het schermen van gewonnen rechtzaken. Elke zaak staat op zich. 

Voor het zelfde geld is het restaurant van dezelfde eigenaar als de verhuurde kamer. En wie zegt dat het een studentenhuis is?

door heremietkreeft 10 feb. 2019 om 19:56
9258 Antwoorden / 153 Vragen

Ik heb de redactie gevraagd dit topc te sluiten. En iedere zaak staat op zich en is het een kwestie van heel goed alle juridische aspecten erbij te betrekken en het is bij iedere zaak, op zich, een rechter die het laatste woord heeft of nog beter gezegd, dat kan ook nog een een keer de Hoge Raad als hoogste rechtsorgaan zijn. 

Er is niemand die zegt dat het een studentenhuis is. Ia ook niet van belang, Ts is huurder en huurt bij een verhuurder.

Een verzekeraar aansprakelijk stellen? Sedert wanneer, de claim wordt ingediend bij de verzekeraar en dan wordt vervolgens de eigenaar van de auto als verzekerde aangesproken. Een verzekeraar kan nooit aansprakelijk zijn tenzij er sprake is van het in gebreke blijven van die verzekeraar. 

Aan u het laatste woord als u dat nodig vindt! U weet het toch beter! (Denkt dat .... ) Het is mijn mening en een rechter kan anders besluiten maar dat stelde ik dan.

door tijger1 10 feb. 2019 om 20:03
37944 Antwoorden / 21 Vragen

@gerrit, gerrit toch.

Want bent u aan het doordraven. 

Er is een lichtbak kapot gegaan door een opengewaaid raam. En u komt  asndraven met gewonnen rechtzaken en de rechter plus nu ook de Hoge Raad. Doe toch niet zo pompeus.

En ja, een autoverzekeraar erkent de aansprakelijkheid, of wijst die af. Daar heeft een verzekerde geen zeggenschap in. Maar dat raam is geen auto, dus in dit verband helemaal niet relevant. 

En waarom moet dit topic gesloten worden? Behalve op grond van dat het wellicht een neptopic is? 

Het lijkt wel of HK terug is. 


door dokun 11 feb. 2019 om 13:51
137 Antwoorden / 0 Vragen

@heremietkreeft, Dus als een discussie c.q. onderwerp u niet bevalt moet het maar gesloten worden...??  Dat toont weer eens aan dat de gewoonte reageerders hier denken meer rechten te hebben dan elke andere bezoeker van deze site. Vandaar dat steeds meer mensen hier niet meer komen of wel komen maar niet meer reageren...

door tijger1 - 10 feb. 2019 om 10:37
37944 Antwoorden / 21 Vragen
1

Die lichtbak is niet tegen het raam aangeklapt. En of die lichtbak daar al dan niet mag hangen, is ook niet van belang. 

Iemand die weet dat de dranger kapot is en toch het raam openzet bij dit weer, en het dan maar vastzet met een touwtje, neemt willens en wetens het risico dat er iets fout gaat.

door heremietkreeft 10 feb. 2019 om 11:03
9258 Antwoorden / 153 Vragen

zie mijn reactie aan @MEIN33. Iemand die niet zorgt dat een kapotte dranger wordt gerepareed neemt risico.
Als een verhuurder niet op de hoogte is is dat de huurder.

door tijger1 10 feb. 2019 om 11:06
37944 Antwoorden / 21 Vragen

En als is de verhuurder op de hoogte, maakt dat nog geen verschil, kapot hang en sluitwerk is voor rekening van de huurder.

me
door mein33 10 feb. 2019 om 11:22
4209 Antwoorden / 22 Vragen

zie mijn reactie aan @MEIN33. Iemand die niet zorgt dat een kapotte dranger wordt gerepareerd neemt risico.

Dat ontslaat de gene die het raam openzet, ondanks dat hij weet dat de dranger defect is, nog niet van zijn verantwoordelijkheid.
Als hij/zij het raam niet had opengezet tijdens de zware windstoten, dan was er ook geen sprake geweest van schade.
Er worden allelei onneigenlijke zaken bijgehaald, zoals o.a. of het reclamebord daar wel of niet zou mogen hangen, maar dat heeft met de hele schadezaak niets te maken.
Als ik mijn auto ergens parkeer waar dat niet mag en  een andere weggebruiker brengt mij schade toe dan geldt toch ook niet als excuus "sorry maar ik ben niet aansprakelijk want u mag daar niet staan".

door tijger1 10 feb. 2019 om 11:32
37944 Antwoorden / 21 Vragen

@mein33

Juist.

door Cookies 10 feb. 2019 om 11:45
13337 Antwoorden / 36 Vragen

@Tijger1. Vervanging van kapot hang- en sluitwerk zijn voor rekening van de verhuurder.

door tijger1 10 feb. 2019 om 11:55
37944 Antwoorden / 21 Vragen

@cookies. We weten niet wat er kapot is aan die dranger. Reparatie is voor de huurder. Misschien hangen de schroeven er wel bij.

Maar dat doet voir dit geval niet ter zake,

door Cookies 10 feb. 2019 om 12:04
13337 Antwoorden / 36 Vragen

Dat laatste klopt en reparatie klopt ook, maar dat is niet wat je schreef (kapot hang en sluitwerk is voor rekening van de huurder).

door tijger1 10 feb. 2019 om 12:07
37944 Antwoorden / 21 Vragen

Kapot en kapot kan je verschillend opvatten. Als iets niet werkt, kan het kapot zijn, maar simpel te herstellen, hoeft niet altijd vervangen te worden.

door sira 11 feb. 2019 om 20:55
181 Antwoorden / 18 Vragen

Zelfs al was de dranger niet stuk geweest, dan had ik het risico niet willen lopen om het raam toch open te zetten met die rukwinden.

door gerbera - 10 feb. 2019 om 11:04
4721 Antwoorden / 6 Vragen
0

Er wordt steeds over dat touwtje gesproken maar wat als die nou door de dranger geschoten was. Een raam moet gewoon opengezet kunnen worden en daar had de eigenaar van de lichtbak rekening mee moeten houden door een voorziening aan te brengen om dat te voorkomen of de bak op een normale plaats had moeten hangen.

me
door mein33 10 feb. 2019 om 11:09
4209 Antwoorden / 22 Vragen

wat als die nou door de dranger geschoten was. Een raam moet gewoon opengezet kunnen worden

Maar niet als er sprake is van "ZWARE" windstoten, daar is niets tegen bestand.
En hij/zij die het raam ondanks dat toch meent te moeten openzetten, draait wel voor de door hem/haar veroorzaakte schade op.

door Cookies 10 feb. 2019 om 11:32
13337 Antwoorden / 36 Vragen

Onzin, Gerbera, een raam moet niet in alle omstandigheden gewoon opengezet kunnen worden. Ik ga echt bij storm mijn raam of deur MET goede dranger niet openzetten. Er wordt verwacht dat je ook je gezonde verstand gebruikt.

door tijger1 - 10 feb. 2019 om 11:39
37944 Antwoorden / 21 Vragen
0

Die restauranteigenaar zou de eigenaar van de kamer van de Ts aansprakelijk kunnen stellen, want het eigendom van die kamereigenaar heeft schade toegebracht aan zijn eigendom. Maar dan heeft de verhuurder weer het recht om dat bij zijn huurder in rekening te brengen, want die heeft het raam opengezet in omstandigheden dat dat niet verantwoord was. 

Dus linksom of rechtsom, de Ts moet betalen.

me
door mein33 - 10 feb. 2019 om 11:46
4209 Antwoorden / 22 Vragen
0

Het restaurant stelt mij aansprakelijk en wil de schade verhalen. Ben ik hiervoor inderdaad aansprakelijk? 


Eenvoudige vraag vraagt om een duidelijk antwoord, nl.  "u bent aansprakelijk en dient de schade aan het reclamebord te vergoeden".

;-))   Is er tevens schade aan het raam onstaan, ook dan bent u daarvoor aansprakelijk en kan de verhuurder de schade aan het raam op u verhalen en dat ondanks dat de dranger defect is.

door Cookies - 10 feb. 2019 om 13:54
13337 Antwoorden / 36 Vragen
3
door aurora1 10 feb. 2019 om 15:34
13437 Antwoorden / 6 Vragen

Dat had ik ook gezien wegens naam opzoeken na zo’n ietwat wonderlijke vraag.
ik vind het vreemd (of toch toeval?)....

door Cookies 10 feb. 2019 om 15:47
13337 Antwoorden / 36 Vragen

Zelfs de voorletter klopt. En waar komt dat geel vandaan? Er is hier een gast die regelmatig fake vragen stelt, OOK in die oude gele kleur.

door tijger1 - 10 feb. 2019 om 18:27
37944 Antwoorden / 21 Vragen
0

Dus we worden blijkbaar weer eens in de maling genomen.

Vraag gisteren gesteld. Met een zielig verhaal, geen geld en geen verzekering. 

Heel veel reacties, maar de Ts is nergens. Ergerlijk.

me
door mein33 - 11 feb. 2019 om 10:26
4209 Antwoorden / 22 Vragen
0

DOOR TIJGER1 - 10 FEB. 2019 OM 18:27 
37378 ANTWOORDEN / 21 VRAGEN
0

Heel veel reacties, maar de Ts is nergens. ErgerlijkTs, lacht zich een dreidubbele breuk. ;-))
Hij krijgt, op deze spotgoedkope wijze, zeer bruikbaar les/voorbeeldmateriaal in handen van mensen die over een probleem van mening (kunnen) verschillen en hoe er onderling over het onderwerp wordt gesteggeld.

door panter22 11 feb. 2019 om 13:37
2483 Antwoorden / Vragen

Het is een zij. Juliet de Barbanson, heb jij die fake vraag gesteld om aan gratis lesmateriaal te komen, voor de draad er mee.

door tenormin 11 feb. 2019 om 13:58
14621 Antwoorden / 83 Vragen

@panter22, je verwacht nu toch geen antwoord meer van Juultje? ;-))

door panter22 11 feb. 2019 om 13:59
2483 Antwoorden / Vragen

Nee, maar je weet het nooit. Maar als zij de vraag heeft gesteld, dan leest ze de antwoorden. Het is aan haar om te reageren.

door mathijs_b - 11 feb. 2019 om 13:55
617 Antwoorden / 60 Vragen
0

Mij lijkt, dat de verhuurder aansprakelijk is. Het mankement aan ZIJN raam is zijn probleem. En die lichtbak hangt mogelijk te kort bij het raam waardoor dit niet helemaal open kan. Dus misschien wel probleem eigenaar bak. Maar jouw probleem in ieder geval niet. Vraag juridisch loket o.i.d.

door wimmi20 - 11 feb. 2019 om 13:56
2059 Antwoorden / 5 Vragen
0

Even een tip van oom Wim :
Ik heb een wa verzekering  bij Inshared.
1 euro en 6 cent per maand.
Bovendien vind ik het een raar verhaal.
Een raam is enigszins ingebouwd in de gevel, met andere woorden ;
Een raam kan niet zover openklappen dat het tegen de voorgevel  van de buren aankomt.

door tenormin 11 feb. 2019 om 14:00
14621 Antwoorden / 83 Vragen

Gunst, wat leuk dat u zich weer even laat horen. ;-)

Ex
door Expansievatje - 11 feb. 2019 om 14:16
24 Antwoorden / 1 Vragen
0

Het is niet uw raam, maar het raam van de verhuurder.

deze schade dus doorschuiven naar je huisbaas.

 Geen aansprakelijkheidsverzekering is asociaal .

 En als voortaan je uitzetijzer defect is,  dit ook gewoon aan de huisbaas melden.


me
door mein33 - 11 feb. 2019 om 14:18
4209 Antwoorden / 22 Vragen
0

DOOR PANTER22 11 FEB. 2019 OM 13:37 
2237 ANTWOORDEN / VRAGEN

Het is een zij. Juliet de Barbanson


Naar blijkt is de gestelde vraag voor Ts. er een is in het categorie  van  "hoofdpijndossiers"  en waar zij zelf, als deskundige (zoals ze zich zelf benoemd) niet uit kan komen. Ze heeft er nog veel meer op de plank liggen.
Vadaar haar vraag aan de leken-deskundigen op dit forum.   ;-))
Voor haar een "gratis" consult op deze site, waarvoor zij dan weer keiharde pecunia opstrijkt.
Een heidebandje* deze hij is een zij. ;-))


* dit keer geen tikfout o.i.d.

sc
door schijf01 - 11 feb. 2019 om 14:19
7 Antwoorden / 1 Vragen
0

Reparaties aan hang en sluitwerk is bij alle huurcontracten voor rekening van de huurder en niet voor de verhuurder.
Dus volgens mij bent U wel degelijk verantwoordelijk voor de schade

door panter22 11 feb. 2019 om 19:14
2483 Antwoorden / Vragen

Hang en sluitwerk van de buitenramen is voor rekening van de verhuurder,

jo
door jorisw 11 feb. 2019 om 22:10
3965 Antwoorden / 1 Vragen

Maar de huurder heeft wel de verantwoordelijkheid om schades en defecten z.s.m. te melden aan de verhuurder. Aangezien het raam met een touwtje vast zat is de huurder in gebreke gebleven.

mo
door mof - 11 feb. 2019 om 14:56
1142 Antwoorden / 2 Vragen
0

Je finanviele situatie is van geen ibvloed op aansprakelijkheid.
wanneer u  het raam voldoende sterk heeft vastgemaakt en dit kunt aantonen, bent u niet aansprakelijk. Dan is de schade ontstaan door extreme weersomstandigheden. Was het raam niet voldoende goed vastgezet, u zegt dat het met een touwtje vast zat, hoe was dat vastgeknoopt etc telt dan mee, dan bent u dit wel.

door opaplop - 11 feb. 2019 om 17:37
68 Antwoorden / 10 Vragen
0

Je kan vragen hoeveel het gaat kosten en als je het niet kan betalen, of je niet wat uren voor hen kan werken om zo de geleden schade te voldoen, als het om een redelijk bedrag gaat en je een beetje dom was het wel natuurlijk, maar leer hier maar weer van, succes ermee.

Ja
door Jacqueline... - 11 feb. 2019 om 18:16
2 Antwoorden / Vragen
0

Mocht jij een student zijn, dan geldt nog steeds de aansprakelijkheidsverz. van je ouders.

Ja
door Jacqueline... - 11 feb. 2019 om 18:17
2 Antwoorden / Vragen
0

Mocht jij een student zijn, dan geldt nog steeds de aansprakelijkheidsverz. van je ouders.

ho
door honza23 - 12 feb. 2019 om 12:02
208 Antwoorden / 3 Vragen
0

een aansprakelijkheidsverzekering kost een drol en 3 knikkers, dus zelfs in een moeilijke financiële situatie is er geen excuus om 'm niet te hebben.
Ik zou gewoon eens contact opnemen met het Juridisch Loket.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

sd
sdam - 24 apr. 2019 om 15:16
Winkels & webshops

Rolf benz

Beste lezer,

Ik wil je graag mijn verhaal voorleggen en ik zou graag advies willen in hoe ik nu het beste verdere stappen kan ondernemen.

Voor ons nieuwe huis hebben wilde wij graag een Rolf Benz Ego Bank nadat verschillende kennissen en mijn ouders al jaren al erg tevreden zijn over de bank, daarom zijn we begin oktober 2018 langs gegaan bij een Rolf Benz experience centre i ... Lees meer

mi
miranda197619761976 - 24 apr. 2019 om 12:10
Computers & telefonie

Fraude gepleegd met mijn ID en rekeningnummer

November 2017 is mijn portemonee gestolen met daarin mijn bankpas en ID.

Ik heb mijn bankrekening gelijk laten blokkeren op het moment dat ik erachter kwam.

Er zijn 2 telefoonabonnementen afgesloten bij KPN met een verkeerd emailadres. Nu zegt KPN dat ik contactloos gepind hebt en de telefoons ook heb ontvangen. Ik heb aangegeven dat ik niet thuis maar op mijn werk was (ook ... Lees meer

du
dutch249 - 24 apr. 2019 om 13:20
Geldzaken & recht

Waarom betalen we kijk- en luistergeld?

Beste allemaal,
Misschien ben ik de enige maar sinds kort wordt er niet alleen geweldig de wereld rond gereisd door allerhande lieden met een smoes om te reizzen, maar sinds kort is er een nieuw fenomeen:
NPO Extra en NPS Start.

Waarom kunnen de normaal belasting betalende bewonders van Nederland dit niet zien?

Wederom een slinkse operatie van NPO?


... Lees meer