door eefie 11 jul. 2018 om 20:16
Geldzaken & recht

Achmea keert niet uit

Mijn zoon heeft een aantal weken geleden iets onder zijn auto gekregen en heeft daardoor schade. De auto die voor hem reed heeft dashcam beelden van het voorval gemaakt en daarop is duidelijk te zien dat een voor hem rijdende caravan iets verliest. De auto van mijn zoon werd door een lekke band onbestuurbaar en de auto met caravan is gewoon doorgereden. Ondanks de beelden en de getuigen houdt Achmea (de verzekering van de caravaneigenaar) vast aan de verklaring van de caravaneigenaar dat hij niets aan de caravan mist. Dit zal hoogstwaarschijnlijk te maken hebben met de no-claim. Daarbij gaf Achmea wel aan dat de waarheid in het midden ligt. Nu begrijp ik niet dat als de waarheid in het midden ligt, mijn zoon door deze schade gedupeerd wordt. Wij weten niet precies wat het object geweest is, Rijkswaterstaat en politie zeggen niets gevonden te hebben en mijn zoon staat met lege handen.
 Hij is alleen WA+ plus verzekerd dus zijn verzekering vergoedt niet. Kan iemand ons aanraden wat nu nog te ondernemen tegen de starheid en het onrecht dat Achmea onze zoon aandoet?

3903 14 Rapporteer
door tijger1 - 11 jul. 2018 om 20:33
37468 Antwoorden / 21 Vragen
1

Als eerste, Als men alleen WA verzekerd is, is het verstandig een verkeersrechtsbijstandverzekering te hebben.

Maar goed, er viel iets van die caravan. De daarna rijdende auto heeft dat opgenomen, maar had geen schade. En de auto van uw zoon heeft een lekke band. 

Blijkbaar is die eerste auto ook gestopt, waardoor uw zoon dat verhaal kon horen. Dan had hij ook dat wat verloren, was kunnen oprapen. Dan had uw zoon bewijs gehad dat het iets van de caravan was, voor hetzelfde geld is er een zak opgewaaid of iets dergelijks.


En het is nog altijd zo, wie eist, bewijst. En een lekke band zal hem de kop niet kosten.

Hoe weet uw zoon eigenlijk dat die caravaneigenaar bij Achmea verzekerd is? 

Maar uw zoon kan altijd nog hulp zoeken bij Schadehulp.nl.door eefie 11 jul. 2018 om 20:54
69 Antwoorden / 30 Vragen

Bij de voorganger is het recht onder de auto doorgevlogen, maar heeft wel de onderkant van de auto geraakt, wat op het filmpje duidelijk te horen is. Bij mijn zoon kwam het onder het wiel en tegen de bumper.
Mijn zoon heeft meer schade dan alleen een lekke band! 
Het object is een onbekende kant op geslingerd en zoeken is op een snelweg geen optie.
Kenteken van de caravan was duidelijk te zien! Naam en gegevens waren dus te achterhalen via politie. Blijkbaar vond die de beelden voldoende reden om deze gegevens bekend te maken!

sw
door swat1500 - 11 jul. 2018 om 22:28
2572 Antwoorden / 0 Vragen
0

Ik kan mij de teleurstelling van uw zoon voorstellen, echter op basis van het beschrevene kan ik mij voorstellen dat Achmea de aansprakelijkheid afwijst. Nu niet vastgesteld kan worden dat er daadwerkelijk een voorwerp van de betreffende caravan is afgevallen en dit voorwerp de schade heeft veroorzaakt. Kennelijk is ook met de dashcam beelden niet duidelijk wat de aard van het voorwerp was.
Uw zoon kan bezwaar maken tegen de afwijzing en uiteindelijk ook klagen bij het Kifid.

door tijger1 - 11 jul. 2018 om 23:19
37468 Antwoorden / 21 Vragen
2

Een schadeherstelbedrijf is helemaal geen partij in dezen. En ook de politie niet. 

Als men een auto heeft, kan het gebeuren dat men schade lijdt, die niet te verhalen valt, omdat het niet te bewijzen is. Heel vervelend. Maar er kan net zo goed iets op de weg gelegen hebben, wat door die caravan omhoog geslingerd is, waardoor men denkt dat er iets van die caravan afgevallen is. 

Ik kan trouwens niets bedenken wat een caravan kan verliezen, wat zo’n schade veroorzaskt en wat later niet terug te vinden is. 

Het zal geen fiets geweest zijn, die van de standdaard gevallen is of zo. Of een tv schotel. Ge
door Genee - 11 jul. 2018 om 23:22
1450 Antwoorden / 1 Vragen
0

Is op de beelden dan niet te zien wat voor voorwerp het is en waar dat vandaan kwam?
Wanneer het onder caravan vandaan kwam heeft de auto met caravan er misschien ook overheen gereden zoals de auto met de dashcam en was het voorwerp helemaal niet van de caravan.

door eefie 11 jul. 2018 om 23:44
69 Antwoorden / 30 Vragen

Het gaat allemaal heel snel, 
maar als je op het juiste moment op pauze klikt, is het een metalen staaf met iets zwarts eraan, iets dat heel sterk lijkt op een beugel met een caravanspiegel of zoiets. Weet alleen niet of er bij Achmea zo zorgvuldig naar de beelden gekeken is,
om daar achter te komen. Waarom zouden ze ook?

Ge
door Genee 11 jul. 2018 om 23:57
1450 Antwoorden / 1 Vragen

Wanneer het een caravanspiegel is mist de eigenaar ervan inderdaad niks van zijn caravan maar wel van zijn auto.
Zou dat filmpje op de computer zetten en de beelden met voorwerp beeldje voor beeldje bekijken.

door eefie 12 jul. 2018 om 00:09
69 Antwoorden / 30 Vragen

Dat hebben we gedaan en daardoor ons vermoeden.
Achmea zal dit de moeite niet waard vinden.
Hun cliënt ontkent immers iets kwijt te zijn?
Dat weegt zwaarder dan beeldmateriaal en getuigenverklaring.

Tr
door Trostomaat 12 jul. 2018 om 11:03
39 Antwoorden / Vragen

"Achmea zal dit de moeite niet waard vinden.
Hun cliënt ontkent immers iets kwijt te zijn?
Dat weegt zwaarder dan beeldmateriaal en getuigenverklaring".
Dit soort insinuaties zijn niet kies.
Als het beeldmateriaal onvertuigend zou aantonen dat 'duidelijk te zien dat een voor hem rijdende caravan iets verliest', zoals u beweert in uw openingsbijdrage en dat dat object de schade aan de auto van uw zoon veroorzaakte, dan zou dát natuurlijk zwaarder wegen. Kennelijk blijkt dat niet uit de beelden, noch uit de getuigenverklaring.

Tr
door Trostomaat 12 jul. 2018 om 11:18
39 Antwoorden / Vragen

Wazige beelden die exact op het juiste moment moeten worden stilgezet om iets te kunnen concluderen:
'.....is het een metalen staaf met iets zwarts eraan, iets dat heel sterk lijkt op een beugel met een caravanspiegel of zoiets...'.
Als er een vrachtauto had gereden in plaats van een caravan, dan was u nooit op dit idee gekomen.

door eefie 12 jul. 2018 om 12:38
69 Antwoorden / 30 Vragen

@TROSTOMAAT, Beelden zijn alles behalve wazig. 
Voor een kenner van caravanspullen zal het geen probleem zijn het te herkennen, maar dat ben ik dus niet.

Tr
door Trostomaat 13 jul. 2018 om 02:21
39 Antwoorden / Vragen

@eefie: ik zou niet weten waarom een kenner van caravanspullen expert zou zijn in het identificeren van het object, als het object bijv. door een vrachtwagen verloren zou zijn.

door diumenge - 12 jul. 2018 om 07:26
10174 Antwoorden / 13 Vragen
1

Dus het is een vermoeden dat er iets van de caravan is gevallen en geen absolute zekerheid? En dan bestaat er ook nog jullie aanname dat de eigenaar verklaart niets kwijt te zijn vanwege de no-claim. Nou begrijp je niet dat als de waarheid in het midden ligt, dat je zoon door de schade gedupeerd wordt. Maar is het dan wel rechtvaardig als verzekeraar en verzekerde (vanwege de no-claim) gedupeerd worden als de waarheid in het midden ligt? Het is helemaal niet uitgesloten dat het voorwerp niet van de caravan komt tenslotte.

door pino123 - 12 jul. 2018 om 08:49
2509 Antwoorden / 14 Vragen
0

Heeft u al officieel bezwaar gemaakt tegen deze uitspraak, eventueel kunt u het nog hogerop zoeken dan alleen bezwaar maken bij Achmea

door heremietkreeft 12 jul. 2018 om 09:50
8884 Antwoorden / 149 Vragen

PINO23@ de meest eenvoudige weg is zoals al aangegeven de weg via het KiFid maar dan moet er wel eerst bezwaar zijn genaakt bij de verzekeraar en moet een afwijzende reactie zijn ontvangen. Procedrene kan ook maar dan gaat een niet onaanzienlijk kostenaspect (proceskosten etc.) 'om de hoek kijken'.

door eefie 12 jul. 2018 om 12:54
69 Antwoorden / 30 Vragen

@PINO123:
Dat zal inderdaad de volgende stap zijn.

door panter22 - 12 jul. 2018 om 09:07
2264 Antwoorden / Vragen
0

De mederwerker van Achmea zal toch niet uren naar dat filmpje kijken.Die heeft meer te doen. Je zoon stelt de eigenaar van de caravan aansprakelijk en moet zorgen voor bewijs.Hij moet zelf zorgen dat het juiste beeld naar Achmea gestuurd wordt. 
Van welke kant van de caravan komt het voorwerp aanvliegen? 

jo
door jorisw - 12 jul. 2018 om 12:47
3891 Antwoorden / 1 Vragen
0

Mocht de zoon van TS toch gelijk krijgen, dan zullen we wel een klacht/vraag krijgen van een caravaneigenaar die vindt dat hij onterecht schuldig is bevonden en nu zijn no-claim kwijt raakt....

me
door mein33 - 12 jul. 2018 om 13:49
4098 Antwoorden / 21 Vragen
1

De auto die voor hem reed heeft dashcam beelden van het voorval gemaakt en daarop is duidelijk te zien dat een voor hem rijdende caravan iets verliest.

De auto die voor de auto van uw zoon heeft gereden heeft een dashcam opname waarop te zien is dat er "iets" van een voor  hem rijdende caravan valt.
Nu wordt er zondermeer van uitgegaan dat dat voorwerp ook de oorzaak zou zijn van de schade die aan de auto van uw zoon is ontstaan, maar ieder bewijs daarvoor blijkt te ontbreken aangezien er geen voorwerp is aangetroffen welke de schade zou kunnen hebben veroorzaakt.
Zowel de Politie als Rijkswaterstaat heeft onderzoek gedaan naar het betreffende voorwerp, maar hebben niets kunnen vinden.
En zonder bewijsmateriaal staat uw zoon helaas met lege handen, vandaar dat de verzekering van de als veroorzaker aangemerkte tegenpartij de schadeclaim afwijst.
Ook hier is de regel "wie eist bewijst" van toepassing en het bewijs ontbreekt.

ne
door neodutchio - 12 jul. 2018 om 15:50
2480 Antwoorden / 11 Vragen
1

Uw zoon stelt dat er iets van de caravan af gevallen is, maar bewijs ontbreekt. Ook het voorwerp ontbreekt. Op dashcambeelden is te zien dat er iets onder de caravan uit komt, maar bewijs dat het van de caravan af komt is er ook niet. Helaas is het in verzekeringsland niet dat als je met een vinger naar iemand wijst dat deze ook schuldig is. Iemand is pas schuldig aan iets als dat bewezen is. En bewijzen betekend ook niet dat de tegenpartij moet bewijzen onschuldig te zijn. Het is dus aan uw zoon om te bewijzen dat de schade is veroorzaakt door een bepaalde gebeurtenis. Kan hij dit niet is dat helaas pech.

door tijger1 - 12 jul. 2018 om 17:39
37468 Antwoorden / 21 Vragen
0

Hoe kwam uw zoon eigelijk aan dat filmpje van die voor hem rijdende auto? 

Zat daar een kennis of familie in?

door eefie 13 jul. 2018 om 14:56
69 Antwoorden / 30 Vragen

Nee Tijger1,
In tegenstelling tot de caravaneigenaar (die aangaf wel iets gehoord te hebben) keken deze mensen wèl in hun spiegels en merkten dat mijn zoon naar de vluchtstrook ging. 

ne
door neodutchio 13 jul. 2018 om 15:10
2480 Antwoorden / 11 Vragen

Dus als ik in mijn spiegels kijk en zie dat er een auto achter mij, die niet eens direct achter mij rijdt maar verder weg, naar de vluchtstrook gaat, dan moet ik ook stoppen? Aparte redenatie. 
Indirect beschudigd u de caravanrijder van fraude. Deze geeft aan niets te missen en u zegt van wel. Als deze persoon ook over het ding is heen gereden lag het dus al op de weg. U zoekt een zondebok, maar kan het niet hard maken.

door eefie 13 jul. 2018 om 15:58
69 Antwoorden / 30 Vragen

Even voor de duidelijkheid:
Als er een voorwerp op de weg ligt en ik zou daar met mijn auto en caravan overheen rijden, terwijl ik hoor dat het ergens tegenaan klapt, zou ik niet meer gewoon door durven rijden met het risico dat mijn caravan misschien een lekke band heeft opgelopen. 


Wij worden hier door sommigen neergezet als leugenaars en blijkbaar is het wel aanvaardbaar dat wij door o.a. Tijger1 beschuldigd worden alles in scène gezet te hebben m.b.v. bekenden in een andere auto. Daarom heb ik besloten vanaf nu geen reacties meer te lezen en te geven. Voor degene die ons verhaal als leugen bestempelen, hoop ik dat ze ooit hetzelfde eens mee mogen maken. Vaak is zelf iets ondervinden de beste manier om iets te kunnen begrijpen. Uiteindelijk mogen wij blij zijn dat mijn zoon als reactie zijn stuur niet heeft omgegooid en het er zonder lichamelijke letsel heeft af gebracht.

door tijger1 13 jul. 2018 om 16:37
37468 Antwoorden / 21 Vragen

Ten eerste “beticht” ik u helemaal nergens van. Ik verwonderde mij slechts over het feit dat uw zoon beschikte over dat filmpje, dus ik vroeg me af hoe hij daar aan kwam. 

Persoonlijk vind ik het helemaal niet logisch dat als ik zie dat er achter mij een auto naar de vluchtstrook gaat, dat ook te doen. 

Er ligt in Nederland niet zoveel rommel op de weg, maar ik zou zeker niet op een rijksweg, als ik iets tegen mijn auto hoor tikken, naar de vluchtstrook gaan. En een lekke band bemerk je per omgaande. 

U wordt niet neergezet als leugenaar, maar u schijnt niet te begrijpen dat als je een schade vergoed wilt krijgen van een ander, u dan moet bewijzen dat hij die schade veroorzaakt heeft. 

En die caravan eigenaar heeft ook iets gehoord, dus er is ook al iets tegen hem aangevlogen. 

Kan gebeuren als je op een weg rijdt. En waarom zou zoon zijn stuur omgooien? Zo groot is een caravanspiegel niet. Maar kon hij dat voorwerp dan ontwijken?

door panter22 13 jul. 2018 om 16:52
2264 Antwoorden / Vragen

Het enige wat je weet is dat er iets wat leek op een metalen buis met spiegel onder de caravan vandaan  is gestuiterd, De automobilist die achter de caravan reed, kon het voorwerp ontwijken.
Je zoon niet en kreeg een klapband en belandde op de vluchtstrook.
Het voorwerp is niet gevonden. 
Er is alleen een vermoeden dat het voorwerp van de caravan of de auto afkomstig was.
Niemand heeft gezien dat het voorwerp van de caravan of auto afbrak. 
Blijft over dat er een voorwerp op de weg lag en je zoon er overheen greden is.
Je zoon moet de schade aan zijn auto zelf betalen.

ne
door neodutchio 13 jul. 2018 om 16:57
2480 Antwoorden / 11 Vragen

Het enige waar u van beticht wordt is dat u zegt dat de caravan bestuurder opzettelijk de boel aan het bedonderen is. En daar is geen enkel bewijs voor.

Even een andere redenatie. De caravanbestuurder mag 90km/u op de snelweg of autoweg (u praat over een vluchtstrook, dus dat moet een van deze wegen zijn). De dashcam rijdt daar minimaal 50 meter achter (25 meter per seconde en 2 seconden tussenafstand). Uw zoon rijdt daar weer minimaal 50 meter achter. De caravanbestuurder reed dus al minimaal 105 meter voor uw zoon voordat deze een lekke band kreeg. Ik kijk niet in mijn spiegel om te zien wat er aan de hand is met een voertuig meer dan 100 meter achter mij.
Andere optie is dat er te weinig tussenafstand is waardoor beide bestuurders verrast zijn door het obstakel. 

Feit blijft dat 3 bestuurders iets gemerkt hebben, bestuurder 1 niets mist, bestuurder 2 iets ziet wat niet duidelijk is en bestuurder 3 schade heeft.

mo
door mof - 13 jul. 2018 om 12:08
1032 Antwoorden / 2 Vragen
0

Uw zoon moet niet alleen aantonen dat de caravan iets is verloren, maar ook dat dat tot de lekke band heeft geleid. Als er geen voorwerpen zijn gevonden wordt het lastig aan te tonen dat het van de caravan kwam. Misschien lag het al op de weg n is de caravan eroverheen gereden en had meer geluk dan uw zoon.
als de waarheid in het midden ligt zegt Achmea slechts dat zij het niet weten, en er onvoldoende gegevens zijn om uit te maken wie aansprakelijk is. 
Gevalletje van pech gehad

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

Ja
Jacquelinex - 19 feb. 2019 om 10:10
Voeding & gezondheid

I9 waterfles

Maakt iemand gebruik van deze i9 waterfles?
www.i9fles.nl

In deze fles zit een tag die het water weer zou terugbrengen naar zijn oorspronkelijke levende staat. Het drinken van dit water zou een heilzame werking op je gezondheid hebben.

Hoor graag of er positieve ervaringen met gebruik van deze fles zijn! Lees meer

empee - 19 feb. 2019 om 20:50
Computers & telefonie

Ringtoongeluid te zacht

De geluiden van mijn nieuwe iPhone 7 zijn bijna niet te horen. Ik heb aan de linkerkant de knop voor harder op zijn max gezet en bij Instellingen in de rubriek Horen en Voelen ook de beltoon helemaal open gezet. En toch is bijna niets te horen, ook niet als ik andere ringtones instel.
Wat kan ik nog meer instellen? Lees meer

Al
AlMaLe - 19 feb. 2019 om 21:12
Computers & telefonie

Inbraakpogingen op facebook

De laatste week krijg ik een aantal keren een code toegestuurd om mijn wachtwoord voor facebook aan te passen. In een andere mail wordt gevraagd of ik het zelf ben geweest. Dat is niet zo, dus pas ik het beveiligingsprocesje toe om uiteindelijk een nieuw wachtwoord in te voeren. Dit gaat al een aantal keten zo door. Hoe kom ik van die 'inbrekers' af? Lees meer