du
door duvelltje Feb 27, 2008 om 08:53
Geldzaken & recht

Belasting betalen over nog niet uitgekeerd legaat

Na het overlijden van mijn schoonvader heeft mijn vrouw een legaat gekregen. Dit legaat wordt uitgekeerd als haar stiefmoeder is overleden (hij was escheiden en weer hertrouwd).


Het is dus onzeker of het legaat uiteindelijk kan worden uitgekeerd omdat het na haar overlijden door haar erfgenamen moet worden uitgekeerd en zij de mogelijkheid hebben om de erfenis te weigeren.


Mijn vraag is nu moet de waarde van het legaat opgegeven worden in box 3 en kan ik in geval van niet uitkeren de betaalde belasting terugvorderen?


Bij een hoge uitkering zou dit overigens de zoveel gaan kosten dat ik het legaat zou moeten weigeren.

11436 18 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

vladja
door vladja - Feb 27, 2008 om 09:14
8293 Antwoorden / 27 Vragen
0

Volgens mij haalt u twee dingen door elkaar, namelijk een legaat, wat uitgekeerd wordt na overlijden en de uitbetaling van het kindsdeel van de erfenis na het overlijden van de stiefmoeder.

In de huidige wetgeving (zonder testament) erft de echtgenoot volgens het langstlevende principe. Dat wil zeggen dat de langstlevende van een huwelijk de beschikking krijgt over de hele erfenis, ook over het kindsdeel. De langstlevende kan doen en laten wat zij/hij wil met de erfenis. De kinderen hebben een vordering op de langstlevende, die pas uitgekeerd wordt na het overlijden van de langstlevende (als er dan nog vermogen is).

De langstlevende is ook aansprakelijk voor de successierechten over het kindsdeel. Het kind krijgt namelijk niets in handen en kan daarvan dus ook niet de successierechten betalen.

Vladjavladja
door vladja - Feb 27, 2008 om 09:17
8293 Antwoorden / 27 Vragen
0

Ik neem aan dat de erfenis inmiddels afgehandeld is. Dan is nu het weigeren (verwerpen) van het kindsdeel niet meer mogelijk.  Dat had moeten gebeuren, voordat de erfenis afgehandeld was.

Vladjadu
door duvelltje - Feb 27, 2008 om 09:25
8 Antwoorden / 10 Vragen
0

Ik had iets duidelijker moeten zijn het gaat om een legaat dat is vastgelegd in een testament en dat testament voldoet aan alle wettelijke eisen.


De successierechten worden betaald door de stiefmoeder ten laste van het legaat (ook vastgelegdin het testament).


Na deze afwikkelingen resteerd er een vordering op de stiefmoeder waarbij zij de vordering kan aftrekken van het vermogen in box 3 en ik de vordering moet opgeven in box 3. Dit is althans de mening van een aantal mensen in mijn omgeving. Ik kan mij dit niet voorstellen omdat je dan in geval van aanvaarding jarenlang een aanzienlijk bedrag aan belasting moet betalen zonder dat daar inkomsten tegenover hoeven te staan en het dusdaning op het maandelijks te besteden bedrag zou drukken dat ik bijna gedwongen wordt om het legaat te verwerpen.

du
door duvelltje - Feb 27, 2008 om 09:25
8 Antwoorden / 10 Vragen
0

De erfenis is nog niet afgehandeld.

marcel75
door marcel75 - Feb 27, 2008 om 09:52
5124 Antwoorden / 4 Vragen
0

Ik ben het met Vladja eens. HIer kan geen sprake zijn een legaat, aangezien een legaat uitgekeerd moet worden zo spoedig mogelijk na het overlijden. Dat is namelijk een schuld van de nalatenschap van uw schoonvader.


Waarschijnlijk had uw schoonvader als het testament van voor 2003 was een zogenaamde ouderlijke boedelverdeling, als het testament van 1-1-2003 is getekend een variant op de wettelijke verdeling. In beide gevallen heeft uw echtgenote een vordering op haar stiefmoeder die defiscaliseerd. Dat betekent dat uw echtgenote de vordering niet hoeft op te geven in box 3 en haar stiefmoeder deze niet in aftrek kan brengen in box 3. Voorwaarde is wel dat op grond van het testament alle goederen uit de nalatenschap van uw schoonvader zijn toebedeeld aan stiefmoeder en dat de kinderen een (vooralsnog) niet-opeisbare geldvordering hebben gekregen op haar.


Is er iets anders geregeld, dan zal er wel box 3 aangifte gedaan moeten worden.

du
door duvelltje - Feb 27, 2008 om 10:04
8 Antwoorden / 10 Vragen
0

Het testament is gemaakt in 2005.


Er staat duidelijk in dat de uitkering geschied na overlijden van zijn echtgenoot en enige erfgenaam.

marcel75
door marcel75 - Feb 27, 2008 om 11:04
5124 Antwoorden / 4 Vragen
0

En dat is ook logisch als het een variant op de wettelijke verdeling is. Uw vrouw heeft dan een geldvordering op haar stiefmoeder welke opeisbaar is als uw stiefmoeder is overleden, failliet gaat, gaat hertrouwen zonder huwelijkse voorwaarden etc. Die geldvordering is dan haar zogenaamde kindsdeel, maar zij moet daarop wachten todat één van de voorwaarden in werking is getreden.


Als het een legaat is, dan staat er lettelijk in het testament: "Ik legateer aan mijn dochter .......". Onmogelijk is het niet, onlogisch wel. Als dat er wel in staat dan moet u het legaat wel optellen bij uw box 3 vermogen en mag stiefmoeder het legaat als schuld in box 3 in aftrek brengen. Vandaar dat ik het niet logisch vind als het echt een legaat is.

du
door duvelltje - Feb 27, 2008 om 11:58
8 Antwoorden / 10 Vragen
0

Er staat letterlijk  Indien ik kom te overlijden voor mijn echtgenote legateer ik: .....


In dit geval zou ik dus bij bv een legaat van 250.000 euro 3000 euro belasting per jaar moeten betalen over iets dat ik niet in handen heb en ook niet perse in handen krijg als ik het goed begrijp.


volgende vraag is dan natuurlijk dat ik wil weten of ik indien niet uitgekeerd wordt de betaalde belasting terug kan vorderen.

heremietkreeft
door heremietkreeft - Feb 27, 2008 om 12:30
16906 Antwoorden / 202 Vragen
0

EWen letterlijk antwoord op de vraag (ik ga er dan vanuit dat het een legaat is:


Citaat uit Belastingalmanak: "Elsevier""Hier noemen wij enkele voordelen die gewoonlijk niet aan een bron van inkomsten kunnen worden toegerekend en dus onbelast zijn: schenkingen, erfenissen en legaten verkregen uit hoofde van een familirelatie etc ......Als door genoemde voordelen die dus op zich zelf onbelast zijn, uw vermogen groter wordt, dan kunt u wel met meer inkomsten in box 3 te maken krijgen."


 (Voor schenkingen zijn in ieder geval wel nadere regels aan de orde m.b.t. schenkingsrecht boven een bepaald bedrag.  )


De vraag is inderdaad of hier sprake is van een legaat omdat u het nog niet ontving. U heeft er dan ook nog geen aangifte over behoeven te doen en dus ook geen IB of VB over behoeven te betalen. heeft u dat wel gedaan, dan een verzoek indienen om abtshalve aanpassing omdat u dan een fout heeft gemaakt.

marcel75
door marcel75 - Feb 27, 2008 om 12:49
5124 Antwoorden / 4 Vragen
0

Dan ga ik er ook van uit dat in het testament staat dat schoonvader een legaat heeft gemaakt van een geldbedrag gelijk aan het kindsdeel. Dat betekent dat het legaat een schuld is van de nalatenschap van uw schoonvader en dat deze uitgekeerd dient te worden.


Was het een niet-opeisbare geldvordering, dan zou de vordering uiteindelijk in de nalatenschap van stiefmoeder gevallen zijn.


In dit geval zal de zogenaamde defiscalisering niet opgaan omdat niet aan de voorwaarden van art. 5.4 IB voldaan kan worden. Doordat er een legaat is opgenomen, is er geen sprake meer van een volledige verdeling waarbij de echtgenoot (stiefmoeder) alle goederen heeft verkregen onder de verplichting alle schulden voor haar rekening te nemen.


Het legaat staat overigens vast als schuld die nog uitgekeerd moet worden. Als er op het eind van de rit niets meer te halen is, zullen de erfgenamen van stiefmoeder toch zelf het legaat moeten ophoesten, tenzij zij beneficair aanvaarden (bij verwerping treden de erfgenamen van de erfgenamen namelijk in de nalatenschap). Maar tot die tijd moet er wel betaald worden.

marcel75
door marcel75 - Feb 27, 2008 om 18:20
5124 Antwoorden / 4 Vragen
0

@Gerrit,
Met het citaat uit de Belastingalmanak geef je meteen zowel het voordeel als het nadeel van de almanak weer. Het is leesbaar, maar daardoor ook erg algemeen. De tekst die jij aanhaalt slaat op de zogenaamde defiscalisatie van art. 5.4. Of een vordering op grond van een nalatenschap defiscaliseert Is altijd weer de vraag. een recht op afgifte van een legaat, defiscaliseert echter nooit. Oftewel: box 3 vermogen opgeven dus

du
door duvelltje - Feb 28, 2008 om 08:07
8 Antwoorden / 10 Vragen
0

Allereerst wil ik iedereen bedanken voor de moeite.


Ik kan uit de antwoorden concluderen dat er gewoon box 3 belasting moet worden afgedragen en het dus een manier kan zijn om onder het wettelijk kindsdeel uit te komen of dat je zonder het juiste advies in grote financiele problemen zou kunnen komen.

marcel75
door marcel75 - Feb 28, 2008 om 08:17
5124 Antwoorden / 4 Vragen
0

@duveltje,
Op grond van een dergelijk testament is het voor uw vrouw niet handig een beroep te doen op haar legitieme, omdat ze met het legaat meer krijgt/kan krijgen. Het "gevaar" dat iemand een beroep op zijn legitieme portie doet, is dus kleiner geworden.


Maar het nadeel van deze constructie is dat het kind er wel box 3 belasting over moet betalen, terwijl stiefmoeder een extra schuld in box 3 heeft (waardoor haar vermogen kleiner is geworden).


Leuker kunnen we het niet maken....

du
door duvelltje - Feb 28, 2008 om 08:23
8 Antwoorden / 10 Vragen
0

Begrijp ik het goed dat als je het legaat verwerpt je dan alsnog je legitieme erfdeel zou kunnen opeisen

heremietkreeft
door heremietkreeft - Feb 28, 2008 om 08:32
16906 Antwoorden / 202 Vragen
0

mrcel75@ al weer OK. In dezelfde tekst wordt ook aangegeven dat een legaat nadelen heeft als constructie zoals u nu ook stelt.

marcel75
door marcel75 - Feb 28, 2008 om 12:41
5124 Antwoorden / 4 Vragen
0

@duveltje,
Op zich klopt dat, maar je kunt alleen maar verwerpen als je je niet hebt gedragen als ware je het legaat wel hebt aanvaard. Als je maar lang genoeg stilzit, heb je de schijn ook opgewekt dat je het legaat zondermeer hebt aanvaardt of door handelingen te verrichten (zoals het doen van belastingaangifte) waardoor je die schijn hebt opgewekt.

du
door duvelltje - Feb 28, 2008 om 14:14
8 Antwoorden / 10 Vragen
0

We hebben de brief van de notaris ontangen op 25 januari 2008. Dat is toch nog niet zolang geleden dat er zondermeer vanuit wordt gegaan dat je het legaat aanvaard?


Is er, zonder dat de stiefmoeder er in haar leven door wordt gehinderd, een manier om het legaat deel te beschermen zodat je zeker kunt zijn dat je de box 3 belasting niet voor niets betaald of misschien een manier om de belasting pas te betalen bij uitkering, er wordt immers een rente vergoed over het legaat waarmee het legaat jaarlijks wordt verhoogd, zodat bij uiteindelijke uitkering die rente de belastingaanslag zou kunnen dekken.


Ik draaf misschien een beetje door maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat de belastingdienst op deze wijze ervoor zou zorgen dat een nalatenschap verworpen zou moeten worden en dat een notaris deze wijze van nalaten adviseert.

marcel75
door marcel75 - Feb 28, 2008 om 19:12
5124 Antwoorden / 4 Vragen
0

Het gaat niet om de datum waarop uw de brief van de notaris hebt ontvangen, maar om de datum waarop uw schoonvader is overleden, beter gezegd: de datum waarop uw vrouw kennis heeft genomen van het overlijden van haar vader.


Als er bij de brief van de notaris ook een verklaring zat en is de verklaring getekend door uw vrouw, dan heeft zij het legaat wel al aanvaardt en kan zij niet meer verwerpen.


Als er in het testament geen verplichting staat voor stiefmoeder om zekerheid te stellen, dan kunt u dat niet afdwingen. Zoals eerder aangegeven zal het legaat een schuld zijn die de erfgenamen van stiefmoeder zullen moeten voldoen. Als zij de nalatenschap zuiver aanvaarden, zullen zij eventueel uit eigen vermogen het legaat moeten betalen.


Een vordering, opeisbaar of niet, moet worden opgegeven in box 3. Dat er rente over de vordering berekent wordt heeft alleen maar tot gevolg dat uw vrouw bij de uitkering van het legaat, het legaat met rente uitgekeerd krijgt. Daarover is zij dan geen succesierechten verschldigt.


De belastingdienst zorgt ook niet voor deze situatie, dat heeft de 2e kamer gedaan door de IB2001 te aanvaarden.


Ik zie ook niet waarom een notaris dit advies niet zou geven. Er kunnen hele goede redenen zijn waarom een notaris een dergelijk advies geeft. In een testament gaat het in beginsel alleen maar om de belangen van de testatuer, niet die van de (potentieel)erfgenamen. Dat dit in uw geval ongunstig uitpakt, valt niet aan belastingdienst of notaris te verwijten, eerder (wensen van) de testateur.


 

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

Op
Opa Ed - Jul 20, 2024 om 12:55
Geldzaken & recht

Rekeningafschriften Kinderbonus wordt niet afgegeven

L.s.,
Jarenlang wordt via automatische incasso door ABN AMRO de maandelijkse bijdrage van " Kinderbonus Spaar" voor onze 3 kleinkinderen betaald.
Twee ervan zijn inmiddels ouder dan 18 jaar, maar de derde is pas 14 jaar.
In het verleden kreeg zij van ABN AMRO op ons huisadres elke maand een rekeningafschrift toegestuurd. Het laatste afschrift werd op 13 maart 2023 opgestuurd en s ... Lees meer

He
Hendrik de derde - Jul 10, 2024 om 12:20
Vakantie & reizen

Annuleren als verdienmodel hotel?

5 daags tripje geboek bij Enjoy hotels.
Mijn vrouw breekt 43 dagen voor vertrek haar heup, en ik annuleer de reis. Ben ik 60% van de reissom verschuldigd, ook al is het hotel al verder voor het hele jaar volgeboekt. Van coulance is geen sprake, zelfs bij overlijden niet.

Toch maar even de voorwaarden bekeken, blijkt dat mijn annulering, al dan niet bewust enkele dagen is opgehouden ... Lees meer

Bluelightning76
Bluelightning76 - Jul 20, 2024 om 11:37
Geldzaken & recht
Kinepolis vraagt statiegeld koffiebeker maar je krijgt het niet terug mag dat?

Kinepolis vraagt statiegeld koffiebeker maar je krijgt het niet terug mag dat?

Bij kinepolis breda ben je verplicht om een euro statiegeld te betalen voor je koffiebeker. Prima, grote kans dat de beker terugkomt want ik heb hem daarna niet meer nodig. Kom je vaker dan neem je hem gewoon mee om koffie in te doen en dan betaal je uiteraard geen statiegeld. Hoe ze dat controleren mag Joost weten.

Ik dus niet en lever netjes de beker in. Toen zegt dat meisje: je kan h ... Lees meer