zoom1
door zoom1 Feb 18, 2013 om 21:20
Geldzaken & recht

Belastingaangifteprogramma 2012 bug?

Zoals ieder jaar doe ik m.b.v. het belastingaangifteprogramma de belastingaangifte voor mijn ouders. Tot nu toe geen probleem, maar vorige maand is mijn moeder overleden, en daardoor is haar digid niet meer werkend. Ik kan nu met het programma geen gezamenlijke aangifte meer doen, want dan moeten beiden middels digid ondertekenen. Daarom dacht ik in het programma aan te geven dat mijn moeder geen aangifte meer doet. Haar inkomen (AOW) moet wel worden aangegeven op de aangifte van mijn vader, gek genoeg bij de aftrekposten. Alles lijkt nu ok, maar aan het einde blijkt dat nu de extra teruggaven vanwege specifieke zorgkosten zijn komen te vervallen ondanks dat de inkomensafhankelijke drempel voor specifieke zorgkosten hetzelfde blijft.. Ik snap het niet. Als ik aangeef dat ma wel aangifte doet, zoals ik dat altijd al deed, en verder alles hetzelfde invul, dan komen aan het einde wel de bijna € 400,- teruggave. t.g.v. specifieke zorgkosten terug.
Is dit misschien een bug? Of zie ik iets anders over het hoofd?

1425 19 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

ve
door verwijderd - Feb 18, 2013 om 21:39
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

U ziet iets over het hoof, ik had toen mijn vrouw overleed in 2010 ook zo iets maar het in de datum in het daar moet u het zoeken. Alleen kreeg ik via de aangifte van die door die daardoor als zelfstandig wordt gezien nog geld terug, waarbij de medeling dat ik het gironummer van mijn vrouw moest op of een kopy van het trouw de bladzijd waar de overlijding genoteerd was door de gemeente, dan weet u vast bij voorbaat dat u dat moet laten doen.Maar daar wij een gezamelijke rekening hadden heb ig gewoon dat nummer opgegeven.Als u er niet uitkomt bel even met de belastelefoon dan kan die wel weten als opleest wat u ingevuld heeft de fout aan u doorgeven.

ve
door verwijderd - Feb 18, 2013 om 21:45
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Nog gecondoleerd met het verlies van uw moeder.

Het inkomen van uw moeder moet niet aangegeven worden bij de aftrekposten. Waarom veronderstelt u dat?

Er zit geen bug in het programma.

Neem contact op met de belastingdienst 08000543 om te vragen hoe de aangiften nu moeten worden ondertekend.

Normaal gesproken blijft de digid nog wel een tijd werken, raar dat die al vervallen is.

ve
door verwijderd - Feb 18, 2013 om 22:02
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Gecondoleerd met het verlies van uw moeder.

Wacht tot u een bericht krijgt dat uw vader en moeder aangifte moeten doen, zal binnenkort wel komen. denk ik.
Daarop staan machtigingscodes. Wellicht werkt die wel als u ij het invullen van de aangifte van uw vader en moeder gebruik maakt van de machtigingscode van uw moeder.

ve
door verwijderd - Feb 18, 2013 om 22:05
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Als uw moeder in januari is overleden, zie ik niet waarom er bij het invullen over 2012 verschil zou zijn met 2011, qua methodiek dan.
Voor 2013, het jaar van overlijden, krijgt u in de tweede helft van 2013 formulieren van de belastingdienst die u met de hand moet invullen.

ve
door verwijderd - Feb 18, 2013 om 22:09
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Beste Tijger1,
Ik heb me verkeken. Het staat niet onder Aftrekposten, maar apart onder de kop "Inkomensgegevens " en nu niet meer in box 1

Marc

ve
door verwijderd - Feb 18, 2013 om 22:35
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

@zoom1

Als u aangeeft dat u voor uw moeder geen aangifte doet, moet u wel haar inkomen gegevens vermelden, omdat voor sommige posten, zoals de ziektekosten de inkomens samen van belang zijn.

U kunt beter even contact opnemen met de belastingdienst om te vragen hoe u nu moet ondertekenen.

U hebt het over de teruggave wegens specifieke zorgkosten, dus blijkbaar hebben, hadden uw ouders een zeer laag inkomen en zeker dan is het van belang alles wat maar mogelijk is terug te krijgen.

Weet u wel zeker dat de digid van uw moeder niet meer werkt?

Dus nog maar even wachten, tot u weet hoe u namens haar kunt tekenen.

ve
door verwijderd - Feb 18, 2013 om 22:45
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

@zwaardvis

Op de biljetten die binnenkort komen staan geen machtigingscodes meer. dat is nieuw en stilgehouden door de belastingdienst. Men moet die nu zelf met digid aanvragen. schiet dus niet op.

Wellicht kanTs die zodra de uitnodiging van de belastingdienst binnen is, bij de belastingtelefoon informeren hoe hij zo'n machtiging alsnog kan krijgen.

ve
door verwijderd - Feb 18, 2013 om 22:49
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Ik zie het Tijger. Maar als ik het goed begrijp heb je voor het aanvragen van een machtiging de digid van de moeder niet nodig.

klik hier

ve
door verwijderd - Feb 18, 2013 om 23:01
0 Antwoorden / 0 Vragen
0@zwaardvis

Inderdaad zo kan Ts regelen dat zijn overleden moeder, eigenlijk een dwaze manier, hem machtigt ook haar aangifte te verzorgen.

Ik gebruik die machtigingen nooit. Krijg altijd van iedereen de digid's.

ve
door verwijderd - Feb 18, 2013 om 23:04
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

@zwaardvis

De aangifte van de moeder van Ts over het jaar 2013 mag ook gewoon gedaan worden met de aangifte van zijn vader in 2014. Hoeft dus niet handmatig met een F-biljet.

ve
door verwijderd - Feb 18, 2013 om 23:08
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Ja Tijger, dat systeem met machtigingen op de uitnodiging was wel makkelijk en goed bruikbaar. Maar nu er weer een wachttijd van een of enkele weken tussen aanvragen en ontvangen zit, zal (vrijwel) niemand dat meer gebruiken en zijn DigID weer aan de belastingadviseur of vakbond gaan geven. Wat een domme zet van de fiscus. Nu wordt fraude weer in de hand gewerkt. Straks kan de vakbond of de adviseur gaan (waterschap) stemmen of zo. Of stiekum een uitkering aanvragen.

ve
door verwijderd - Feb 18, 2013 om 23:16
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

@zwaardvis

Zo veel tijd zal dat niet kosten en er maakten slechts ca. 250.000 mensen gebruik van die machtigingscodes.

Volgens mij heeft de vakbond een speciale regeling met de belastingdienst, net zo als belastingconsulenten, maar dat weet ik niet zeker.

ve
door verwijderd - Feb 19, 2013 om 13:21
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Correctie van mijn vraag.

Beste mensen, ik ben er vandaag nog eens ingedoken.
Ik heb e.e.a. niet goed bekeken. Ik ben er nu achter dat het teruggave bedrag in beide gevallen gelijk is, maar alleen als BEIDEN samen aangifte doen, dan wordt er ook nog een TEGEMOETKOMING SPECIFIEKE ZORGKOSTEN uitbetaald.
Dat is dat bedrag van bijna € 400,-. Doet echter mijn vader alleen aangifte over 2012 (daarbij moet wel het inkomen van mijn moeder over 2012 worden opgegeven t.b.v. bepalen van de drempel voor de specifieke zorgkosten).dan krijgt hij die tegemoetkoming niet. Mij is nog niet duidelijk waarom niet, want de situatie is verder hetzelfde.

ve
door verwijderd - Feb 19, 2013 om 13:44
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Wonderlijke zaak, want men is niet verplicht samen aangifte te doen. Het zou bij gehuwd zijn, geen verschil moeten maken.

Ik zou dan voor uw moeder ook eens een aangifte invullen, uiteraard met dan de gegevens van uw vader erbij ter vaststelling van de drempel, en kijken wat dan de uitkomst is.

Maar afgezien van dat al, vraag een machtingscode aan voor uw moeder en u kunt de aangiften samen afwikkelen.

ve
door verwijderd - Feb 19, 2013 om 14:02
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Beste Tijger1,

Die machtigingscode krijg ik niet want mijn moeder is onlangs overleden! Dat is nu net het probleem.

ve
door verwijderd - Feb 19, 2013 om 14:11
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Dan zult u de belastingtelefoon moeten bellen om te vragen hoe u nu moet handelen.

ve
door verwijderd - Feb 19, 2013 om 21:37
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

De Belastingdienst heeft de regelingen die bestonden bij overlijden de laatste twee jaren gewijzigd. En wel op een onduidelijke niet transparante wijze. T/m 2010 kon er gezamenlijk aangifte worden gedaan via digitale invulling en versturing. De nog in leven zijnde partner kon op zijn of haar Digid de gezamenlijke aangifte versturen.

Vanaf 2011 is de procedure uit veiliheidsoverwegingen gewijzigigd. Soms werkt de Digid van de overledene nog een tijdje en is het versturen van de gezamenlijke aangifte geen probleem. Maar vaak zoals hier wordt de Digid van de overledene direct geblokkeerd. In 2011 toen nog machtingingscodes op de uitnodiging stonden was versturen via deze machtigingscode soms mogelijk, soms niet (meer). In 2012 zoals hierboven reeds gemeld geeft de Belastingdienst geen machtigingscode meer op de uitnodiging. En als er geen aangifteplicht is, was er sowieso al geen machtigingscode beschikbaar.

Wat in elk geval NIET gedaan moet worden: dan maar besluiten om geen aangifte te doen voor de overledene, als deze niet aangifteplichtig is. GEZAMENLIJK aangifte doen en zeker als de partner vroeg in het jaar is overleden. De heffingskortingen worden beter benut, waardoor er extra teruggave is. Ook problemen met de TSZ worden hierdoor voorkomen. Bij enkelvoudige aangifte komt het voor dat de TSZ 'dood' in het systeem achterblijft.

Er zit in veel gevallen bij ovrlijden niets anders op als het invullen van een papieren (gezamenlijke) aangifte. Waarbij je natuurlijk de gegevens van het digitale programma overneemt in de papieren aangifte.
Er is OOK een andere mogelijkheid: doe de aangifte via een ouderenbond (of vakbond). Lidmaatschap ouderenbond kost een paar tientjes per jaar. De ouderenbonden en vakbonden werken voor belastingjaar 2012 nog met de elektronische handtekening (vijfcijferige code) Verzending van de gezamenlijke aangifte is dan geen enkel probleem. Ik check zelf voor de zekerheid bij de Belastingtelefoon of de aangifte is binnengekomen. Geen probleem in dezen.

N.B: een F-aangifte voor een overledene (zonder partner) moet en moest altijd al op papier.
Ook hier stuurden brutalen soms gewoon de aangifte digitaal in via het programma van de ouderenbonden / vakbonden. met de elektronische handtekening.

ve
door verwijderd - Feb 19, 2013 om 23:31
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

@fisbel

Het is niet helemaal juist wat u zegt over geen machtigingscode als men niet aangifteplichtig was, men kon dan een machtigingscode aanvragen. In 2010 en 2011 aangiften verzorgd voor een echtpaar wat niet belastingplichtig was en voor hen machtigingscodes gebruikt.

Ik heb zelf de de aangifte van mijn moeder, midden in het jaar overleden, het jaar daarop gewoon met haar digid electronisch gedasn. Zonder problemen.

Maar goed Ts moet in ieder geval ook aangifte doen voor zijn moeder, dat had ik hem al geadviseerd.

ve
door verwijderd - Feb 20, 2013 om 00:07
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Alsnog gecondoleerd met het verlies van uw dierbare moeder.

Maar u mag straks wel - over enige tijd (maanden) - zondermeer het formulier voor 'Successie' gaan invullen!

In uw situatie kan ik geen (zinnig) antwoord geven, bezit niet de kennis om in uw materie te antwoorden.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

De
Debs64 - Jul 10, 2024 om 17:51
Geldzaken & recht

PostNL stopt met digitale zegel. Tegoed onder 15 wordt niet teruggegeven.

PostNL stopt per 15 augustus met digitale zegels. Bedragen onder de 15 euro worden niet teruggestort. Boven de 15 euro wel. Advies PostNL is zo veel mogelijk opmaken. Kan van restant 9 euro geen zegels printen want die zijn maar 5 dagen geldig. Mag dit zomaar? Lees meer

Sh
Shopper1998 - Jul 12, 2024 om 07:57
Winkels & webshops

Shopcredit ipv geld terug

Hoi,

Ik heb een aankoop gedaan via een webshop. Echter kom ik er nu echter dat er bij retour geen geld wordt teruggegeven maar een zogenoemd 'shopcredit' om opnieuw bij de webshop te besteden.

In de algemene voorwaarden:
'De ondernemer gebruikt voor terugbetaling een shopcredit zoals aangegeven bij de disclaimer en akkoord bij het aangaan van de aankoop voorwaarden.' ... Lees meer

Bl
BlueSee - Jul 8, 2024 om 20:31
Huishouden & energie

Karcher: service zeer slecht

De service bij Karcher is zeer slecht: er wordt niet gereageerd, ook na diverse herinneringen. Indien je belt sta je meer dan 45 minuten in de wacht. Ik wil een kappotte baterij vervangen maar tot op heden niet gelukt (4 weken wachttijd). De diverse revieuws van Karcher zijn dramatisch dus er is iets aan de hand. Lees meer