ko
door kollie98 12 dec. 2018 om 19:43
Geldzaken & recht

Bewindvoerder maakt fout

Goedenavond,

De bewindvoerder van een kennis heeft tijdens de Wsnp een verkeerde aangifte over 2016 gedaan bij de belastingdienst. 
In 2017 werd hierdoor geld ontvangen, hiervan ging een grootdeel naar de boedelrekening tbv schuldeisers.

nu is de Wsnp net gestopt er krijgt ze een aanslag over 2016 ivm die verkeerde aangifte en moet ze het bedrag dat ze ten onrechte heeft gekregen (eigenlijk bijna niks gehad want dit is aan de schuldeisers inmiddels uitgekeerd) terugbetalen. Wat nu? Is de bewindvoerder hiervoor aansprakelijk of?1709 9 Rapporteer
door sjoppie - 12 dec. 2018 om 21:40
4317 Antwoorden / 3 Vragen
1

De bewindvoerder heeft wel een verkeerde aangifte gedaan in 2016 maar het teveel uitgekeerde geld is naar de schuldeisers gegaan.
Uw kennis heeft geen schade geleden want de schuld moest uiteindelijk toch betaald worden.
Er kan wel om een betalingsregeling gevraagd worden.

door tijger1 13 dec. 2018 om 00:01
38964 Antwoorden / 21 Vragen

Natuurlijk heeft de kennis schade geleden. Die kennis moet nu de ten onrechte ontvangen belasting terug betalen.

door sjoppie 13 dec. 2018 om 00:35
4317 Antwoorden / 3 Vragen

De kennis moet inderdaad het onterecht ontvangen geld terug betalen. Of de schuld nu bij de belastingdienst ligt of bij de schuldeisers.

door diumenge 13 dec. 2018 om 07:26
10612 Antwoorden / 13 Vragen

Na drie jaar had de kennis, indien aan alle voorwaarden was voldaan, gewoon een schone lei gekregen. Mét of zonder de extra betaling/aflossing door de ontvangen belastingteruggave. Fijn voor de schuldeisers, maar de kennis is dus wel degelijk benadeeld.

door sjoppie 13 dec. 2018 om 08:13
4317 Antwoorden / 3 Vragen

Mijn zienswijze was dat het onterechte geld teruggeven moest worden maar dat de kennis pas benadeeld wordt als er over die verkeerde aangifte een boete betaalt moet worden en dat lees ik niet.

door pino123 13 dec. 2018 om 08:53
2558 Antwoorden / 14 Vragen

Er hoeft ook geen boete betaald te worden, er komt een navordering die er niet geweest was als de bewindvoerder geen fout had gemaakt.

door sjoppie 13 dec. 2018 om 09:22
4317 Antwoorden / 3 Vragen

Als de bewindvoerder geen fout had gemaakt had de kennis geen geld teruggekregen en dat onterecht teruggekregen geld is verrekend met de openstaande schuld. Of zie ik dat niet goed?

door marita5 13 dec. 2018 om 11:12
7943 Antwoorden / 13 Vragen

@sjoppie , Als de bewindvoerder geen fout had gemaakt had de kennis geen geld teruggekregen , dat is juist en had de kennis nu ook geen probleem gehad . Dat het onterecht teruggekregen geld is verrekend doet hier niks aan af , de bewindvoerder maakt deze fout ..

door sjoppie 13 dec. 2018 om 11:32
4317 Antwoorden / 3 Vragen

@marits5
Ik ontken de fout van de bewindvoerder niet, het ging mij erom dat de kennis geen geldelijke schade heeft geleden.
Ik dacht dat het de Ts daarom ging.
De kennis wordt blijkbaar wel verantwoordelijk gehouden voor de aangifte, anders moet de bewindvoerder een en ander alsnog rechtzetten.
Ik ga er verder maar vanuit dat ik het verkeerd begrepen heb.

door tijger1 13 dec. 2018 om 12:31
38964 Antwoorden / 21 Vragen

De belastingdienst vordert nu een ten onrechte uitbetaald bedrag terug, dat de kennis, tijdens de looptijd van de WSNP, heeft ontvangen, wat uiteraard aangewend is om schuldeisers te betalen.

Natuurlijk heel fijn voor de schuldeisers, maar nu zit die kennis opgezadeld met een schuld bij de belastingdienst.

Als die onjuiste belastingteruggave er niet was geweest, hadden de schuldeisers met minder genoegen moeten nemen.

Mijns inziens is de bewindvoerder voor deze fout aansprakelijk.

door marita5 - 12 dec. 2018 om 21:56
7943 Antwoorden / 13 Vragen
6

Hallo Kollie98 , 

Is een bewindvoerder aansprakelijk voor fouten die hij maakt?


Een bewindvoerder wordt op persoonlijke titel benoemd. Wanneer de bewindvoerder fouten maakt waardoor betrokkenen benadeeld worden, is hij hiervoor aansprakelijk.

Iedere bewindvoerder heeft voor dergelijke gevallen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Als een bewindvoerder aansprakelijk blijkt dan kan de bewindvoerder een beroep doen op deze verzekering .
Kan een conflict niet tijdens het traject van de Wsnp opgelost worden, dan kan de benadeelde een aparte civiele procedure opstarten tegen de bewindvoerder Wsnp. 

Bron : bureauwsnp.nl 

Neem contact op met het Juridisch Loket in uw gemeente , klik op de rode regel en scroll naar beneden . 

https://www.juridischloket.nl/contact/#

door tijger1 - 12 dec. 2018 om 23:12
38964 Antwoorden / 21 Vragen
1

En wat voor fout was dat dan wel? En wat is een groot deel? En waar is het andere deel?

Pi
door PimJoris - 12 dec. 2018 om 23:38
67 Antwoorden / Vragen
1

Ok, de bewindvoerder heeft een fout gemaakt en die wordt hersteld. Dat is met de bestecwil van de wereld geen benadeing te noemen. Als de aangifte wél juist was geweest, was immers de uitkomst hetzelfde geweest. Natuurlijk jammer voor haar, maar iets waar je geen recht op blijkt te hebben, moet je terug geven. Zo simpel is het.

door tijger1 12 dec. 2018 om 23:59
38964 Antwoorden / 21 Vragen

Natuurlijk was de uitkomst niet hetzelfde geweest als die fout niet was gemaakt.

door pino123 13 dec. 2018 om 08:51
2558 Antwoorden / 14 Vragen

Hoe kom jer nu bij dat de uitkomst hetzelfde was? Nu zit je een jaar later met het probleem dat je aan de belastingdienst moet terugbetalen en anders niet....

Pi
door PimJoris 13 jan. 2019 om 01:41
67 Antwoorden / Vragen

Je betaalt terug waar je, achteraf, nooit recht op gehad hebt. Per saldo is de uitkomst dus gelijk aan de situatie waarin de bewindvoerder wel direct de juiste belastingaangifte  zou hebben gedaan. Je had geen recht op dat geld en dat krijg je dus niet. 
Dat je daar een jaar later alsnog een aanslag voor krijgt is vervelend, maar wel normaal. Dat het teveel uitgekeerde al is uitbetaald aan schuldeiseres kan natuurlijk tot betalingsproblemen leiden. Probeer daarvoor een regeling te treffen met de belastingdienst. Kleine troost is dat een stukje van uw schuld is afbetaald. Dat scheelt rente.

door panter22 - 13 dec. 2018 om 09:04
3093 Antwoorden / Vragen
0

Heeft de kennis al contact opgenomen met de bewindvoerder? 
De bewindvoerder heeft wel het belastingformulier ingevuld en het geld verdeeld onder de schulseisers. 
Neem contact op met het Juridisch loket.

lo
door lovewinnie - 13 dec. 2018 om 09:58
671 Antwoorden / 0 Vragen
0

Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de aangifte. Helaas zit er niks anders op dan terug betalen.

door marita5 - 13 dec. 2018 om 10:36
7943 Antwoorden / 13 Vragen
1

@panter22 , 

Een bewindvoerder vult bijvoorbeeld ook niet uw belastingformulieren in. Daar blijf u zelf verantwoordelijk voor

Hier lees ik toch iets anders .

De hoofdtaak van een bewindvoerder is het beheren van alles wat onder bewind is gesteld. Dat wil zeggen, dat hij ervoor moet zorgen dat alles wat onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd.
Bovendien moet hij er de administratie over voeren. Zo moet geld goed worden belegd, rente op tijd worden bijgeschreven en een huis op tijd worden geschilderd.
Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoort ook het regelen van de financiële huishouding van de betrokkene. Hieronder valt bijvoorbeeld belastingaangifte doen, maar ook het aanvragen van (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB).

https://www.goedvertegenwoordigd.nl/maatregelen/bewindvoering/procedures-en-regelgeving-bij-bewindvoering/  

Taken bewindvoerder

 • Werkzaamheden

  Dit betekent dat u:

  • controleert of de betrokkene zijn inkomsten ontvangt
  • gewone dagelijkse uitgaven betaalt
  • zorgt voor dagelijks onderhoud van de goederen
  • belastingaangifte doet en toeslagen aanvraagt
  • de administratie van inkomsten en uitgaven bijhoudt
  • zorgt voor een doelmatige belegging van het vermogen
  Bron : rechtspraak.nl

door panter22 13 dec. 2018 om 12:43
3093 Antwoorden / Vragen

Je hebt 2 soorten bewindvoering. Die van de WSNP en de bewindvoering als je zelf je fanancien niet kunt regelen.
Over die laatste bewindvoerder gaat jouw verhaal. Die bewindvoerder moet wel de aangifte van de belasting invullen.
De kennis heeft een bewindvoerder van de WSPN. Die vult geen belastingformulieren in. 
Daar ben je zelf verantwoordelijk voor, dus ook voor het verstrekken van onjuiste gegevens, ook al vult een ander het formulier in, Dus de kennis moet de belastingaanslag betalen.
Echter, hoe kan het dat de bewindvoerder wel de aangifte heeft verzorgd. Was dat voor dat kantoor gebruikelijk. Was het iets eenmaligs op verzoek van de kennis? Heeft hij en grove fout gemaakt?
Of deze bewindvoerder aansprakelijk kan worden gesteld, dat is dus de vraag. 
Daarvoor moet de kennis naar een Juridisch loket. 

door Geboren Amsterdammer - 13 dec. 2018 om 11:26
181 Antwoorden / 15 Vragen
0

Hallo Kollie,

Het probleem met een bewindvoerder is,is dat het een vrij beroep is: iedereen kan zich bewindvoerder noemen: je hebt er dus geen opleiding voor nodig.
Hierdoor ontstaat beunhazerij.....

Misschien helpt het om een brief te sturen naar de betreffende rechtbank.

door sjoppie - 13 dec. 2018 om 12:17
4317 Antwoorden / 3 Vragen
2

Niet tot de normale taken van een bewindvoerder behoren:
 • Problematische schuldsanering
 • Belastingaangifte box 2 en 3
 • Bewind bij ondernemersactiviteiten
 • Ingewikkelde nalatenschappen
 • Ontruiming van de woning
 • Frequent naar zitting kantonrechter
 • Meegaan naar een WNSP zitting of naar het UWV
 • Het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling
 • Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling
 • Administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB)
 • Verkoop van onroerend goed
https://boxbudgetbeheer.nl/taken-bewindvoerder/

door tijger1 13 dec. 2018 om 12:34
38964 Antwoorden / 21 Vragen

Bij iemand in de WSNP zal er niet gauw sprake zijn van Box 2 en box 3.

ben wel benieuwdwat voor fouter gemaakt is.

door sjoppie 13 dec. 2018 om 12:47
4317 Antwoorden / 3 Vragen

Hopelijk komt er nog wat uitleg.

door aurora1 16 dec. 2018 om 00:33
13903 Antwoorden / 6 Vragen

Komt vast niet.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

diva deka - 16 okt. 2019 om 17:30
Huishouden & energie
Mini handnaaimachine

Mini handnaaimachine

Ik denk er over een mini handnaaimachine te kopen voor klein naaiwerk. Wie heeft hier ervaring mee? Valt daar goed mee te werken, of valt dat tegen in de praktijk? Het is moeilijk hier informatie over te vinden.  Lees meer

Sp
Spiem112 - 17 okt. 2019 om 00:47
Geldzaken & recht

Moet ik de schade door lekkage verhelpen?

Ik heb sinds deze week een bruine vochtvlek op het plafond van mijn huurappartement (doorsnee +/- 10 cm). Het appartement is op de bovenste verdieping, dus er is lekkage aan het dak (neem ik aan). 
Als ik het goed gelezen heb, is verhuurder verplicht de lekkage te verhelpen, maar niet verplicht de vervolgschade hiervoor te vergoeden. Dat betekent dus dat ik het plafond op eigen kosten moet ... Lees meer

Ha
Havenwerker - 16 okt. 2019 om 18:13
Vrije tijd & tuin

Kan ik een trampoline in mijn voortuin plaatsen voor de buurt?

Goedendag,

Mag ik een trampoline in mijn voortuin plaatsen zodat de kinderen in de buurt er openbaar gebruik van kunnen maken? Lees meer