Jo
door JoanDB 15 apr. 2019 om 13:29
Geldzaken & recht

Duo, Studiebeurs, Studiefinanciering, Aanvullende beurs

Hallo, ik heb een dilema.


Al een tijdje ben ik bezig om 1 van mijn ouders zijn of haar inkomen buiten beschouwing te laten en om dit voor elkaar te krijgen moet er een probleem zijn in de volgende categorieën:

U niet bent herkent door uw ouder.    
Contact is verbroken voor uw 12e verjaardag.
Ernstig conflikt met ouder.
De verblijfplaats van uw ouder is onbekend.
De vastgestelde alimentatie is ten minste 12 aaneengesloten maanden oninbaar.
Het gezag van uw ouder is beëindigd.

Het gaat om de laatste 2 problemen. Hij of zij heeft nooit gezag over mij gehad, dit betekend dat het gezag nooit beëindigd is waardoor ik niet in aanmerking kom. Net zoals alimentatie, hij of zij heeft nooit alimentatie hoeven te betalen omdat hij of zij Nihil gesteld is. Hierdoor hoeft het niet geint te worden en telt dit ook niet mee.

Voor de andere punten kom ik ook niet in aanmerking omdat hij of zij mij herkent heeft .We zien elkaar met kerst en verjaardagen omdat het je familie is en dit hoort ook zo, verder zie ik hem of haar niet. Ik heb geen conflikt met hem of haar en ik weet de woonplaats.

Ik kom dus niet in aanmerking voor een aanvullende beurs, terweil ik ook geen inkomsten heb van hem of haar. Het feit dat hij of zij in de schultsannering zit haalt het inkomen van ouder ook niet naar 0,-

Wat kan ik nog doen om meer beurs te krijgen van duo. Is het niet oneerlijk dat iemand in zon sytuatie niks krijgt?


542 5 Rapporteer
door PerCeptie - 15 apr. 2019 om 13:57
26 Antwoorden / 2 Vragen
0

Heb je al geprobeerd om contact op te nemen met DUO? 

https://duo.nl/particulier/footer/contact/

door aurora1 - 15 apr. 2019 om 14:15
13531 Antwoorden / 6 Vragen
0

Waarom zou het oneerlijk zijn als u niet aan de voorwaarden die voor iedereen gelden voldoet? Met een aanvullende beurs kan ook gelden dat u dat later terug moet betalen, dus schulden opbouwt. Schulden maken gaat gemakkelijk, maar terugbetalen valt meestal niet mee en kan lang duren.
Kijk of u eventueel een baantje kunt vinden voor extra inkomen en of u hier en daar kunt bezuinigen. Tips daarvoor zijn ruimschoots op internet te vinden, zoals bijv. voor merk telefoons en abonnementen/prepaid.
Wat bedoelt u met dilemma?

Jo
door JoanDB 15 apr. 2019 om 14:23
Antwoorden / 2 Vragen

Klopt, daar heeft u gelijk in. Beter niet krijgen dan later terug betalen. 
Ik studeer, loop stage en werk. Ik doe er alles aan om mijn rekeningen te betalen. 
Dankjewel voor je bezuiniging tip!

door aurora1 15 apr. 2019 om 15:13
13531 Antwoorden / 6 Vragen

Succes, en het lukt zeker weet ik uit eigen ervaring van jaren her (i.c. zonder beurs, leningen of enige financiële ondersteuning).

ma
door malty - 15 apr. 2019 om 14:36
105 Antwoorden / Vragen
0

Ik heb de indruk dat nog geen verzoek bij DUO  ingediend hebt.
Wat ik lees over alimentatie is dat DUO oninbaar gelijkstelt aan geen alimentatie betalen.
Dus ik zou toch maar een verzoek indienen bij DUO.
Voor formulier en toelichting
https://duo.nl/images/verzoek-inkomen-ouders-buiten-beschouwing-laten.pdf

Jo
door JoanDB 15 apr. 2019 om 16:52
Antwoorden / 2 Vragen

Ik heb meerdere malen contact opgenomen met duo. Een jongeren informatie punt heeft mij hierbij geholpen. 
Het nihil gestelde gedeelte telt niet mee als geen alementatie inbaar. Uw bijgevoegde formulier heb ik ook al een keer ingevult, hier kwam niks uit.

Toch bedankt ;)

Iv
door Ivo W - 15 apr. 2019 om 17:45
50 Antwoorden / Vragen
0

Er is een groot verschil tussen alimentatie die op nihil is vastgesteld en alimentatie die niet geïnd kan worden. 

In geval van alimentatie die nihil is vastgesteld, heeft de betreffende ouder kennelijk onvoldoende financiële draagkracht om alimentatie af te staan. Mocht de financiële situatie van de ouder wijzigen, dan kan wel weer alimentatie worden vastgesteld.
In deze situatie maakt het normaal gesproken niet zo veel uit dat het inkomen van deze ouder mee telt bij de berekening van de studiefinanciering. Uit die berekening zal dan immers blijken dat deze ouder niet of nauwelijks in staat is om bij te dragen in de kosten van het studerende kind. 

Wanneer er sprake is van alimentatie die wel betaald zou moeten worden, maar niet geïnd kan worden ligt dat heel anders. Dan is het uitgangspunt van DUO in eerste instantie dat de ouder wel financieel draagkrachtig is om het alimentatiebedrag bij te dragen aan het studerende kind, en wordt hier dus rekening mee gehouden bij de berekening van de aanvullende beurs. Alleen als aantoonbaar dat bedrag niet geïnd kan worden, kun je als studerend kind aantonen dat je geld misloopt en dan is Duo bereid om dat aan te vullen. 

Verder is het dus gewoon zo dat je twee ouders hebt waarmee contact is. Niks bijzonders aan jouw situatie dus .


door heremietkreeft - 15 apr. 2019 om 17:58
9524 Antwoorden / 155 Vragen
0

Indien bij DUO negatief wordt gereageerd op uw aanvraag lijkt het mij zinvol om de nationale ombudsman te benaderen  (link aanklikken)

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

An
Anco0588 - 17 jun. 2019 om 20:06
Geldzaken & recht

Frustratie over overheid

In Februari kreeg ik een aanslag van de gemeentebelasting in de inbox op mijn overheid. Door drukte is deze aanslag mij volledig ontgaan. Niet wetende dat ik in overtreding was, kreeg ik eind april een aanmaning (de ironie leert dat dit wel op papier kan). Ik zag deze aanmaning als betalingsherinnering en heb dus de aanslag betaald minus de aanmaningskosten. Nu krijg ik vanwege deze 16(!) euro ee ... Lees meer

Ho
Hotel - 18 jun. 2019 om 09:14
Geldzaken & recht

Intrekken huursteun

Beste Kassa panel leden,

graag willen wij af van een ondertekende huurregeling om een gedeelte van de huur te betalen van een van onze kinderen. Dit heeft te maken met ouderafstoting door het desbetreffend kind. Ook hebben wij begrepen dat het inkomen van dit kind (leeftijd 30 jaar) gegroeid is en dat haar expartner actief meebetaald. Alleen mogen wij zomaar deze financiele bijdrage sto ... Lees meer

ru
ruudolf - 17 jun. 2019 om 18:59
Geldzaken & recht

Nationale ombudsman

Goedendag,

Mijn vraag is dat ik een probleem met de politie heb. Zonder inhoudelijk hier verder op in te gaan omdat dat een lang verhaal is en ook niet relevant is voor mijn vraag, wil ik jullie vragen.
Op een gegeven moment ben ik naar de Nationale ombudsman gegaan, omdat ik de procedure bij de politie/klachtencommissie politie doorlopen had. Toen mijn klacht bij de Nationale o ... Lees meer