justmeagain
door justmeagain Nov 6, 2019 om 15:23
Geldzaken & recht

Erfenis kleinkind

Geachte,
Mijn moeder leeft nog, haar dochter is wel al enige tijd geleden overleden.
Heeft het kleinkind, dus kind van overleden dochter straks recht op een deel van mijn moeders erfenis?
Mijn moeder heeft wel een testament laten opstellen maar daarin worden niet specifiek personen zoals kinderen of kleinkinderen benoemd.
Er staat vooral in dat ik executeur ben.

Ik kwam zelf dit tegen
https://verklaringvanerfrechtservice.nl/wie-erven-van-overledene

Hieruit máak ik op dat klei kleinkinderen alleen erven als er geen testament is.

9050 20 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

heremietkreeft
door heremietkreeft - Nov 6, 2019 om 15:28
16503 Antwoorden / 202 Vragen
1

Ja, uw kleinkind is eerste lijns erfgename volgens het vigerende erfrecht. Als er dus één kleinkind is erft die als er verder niets in het testament is geregeld. Als het kind nog minderjarig is geldt wel een regeling die ik even voor u opzoek. Zie in ieder geval dit hoewel ik daar niet direct in kan vinden hoe resp. of eventueel het instellen van een bewindvoerder nodig is als het nog een jong kind is. https://financieel.infonu.nl/geld/9349-verdeling-erfenis-en-nalatenschap-met-of-zonder-testament.html Raadpleeg in dat geval een notaris. Is het kind meerderjarig, dan geldt hetgeen ik al aangaf: het kind is erfgenaam als er verder niets is geregeld bij testament.

tenormin
door tenormin Nov 6, 2019 om 16:01
16717 Antwoorden / 107 Vragen

Het is niet het kleinkind van de TS, maar dochter van overleden dochter.

justmeagain
door justmeagain Nov 6, 2019 om 16:01
623 Antwoorden / 8 Vragen

Het is mijn kleinkind maar kleinkind van mijn moeder

tenormin
door tenormin Nov 6, 2019 om 16:19
16717 Antwoorden / 107 Vragen

Schept verwarring @justmeagain, het is niet uw kleinkind, toch?

justmeagain
door justmeagain Nov 6, 2019 om 16:25
623 Antwoorden / 8 Vragen

Nee het is het kind van overleden zus ter verduidelijking

Tr
door Trostomaat Nov 6, 2019 om 22:42
239 Antwoorden / Vragen

Heremietkreeft geeft antwoord op iets dat niet gevraagd wordt, terwijl het toch zo duidelijk in de vraag staat. Goed dat het gecorrigeerd wordt en dat de juiste situatie nog even benadrukt wordt.
En inderdaad, kleinkinderen KUNNEN erven als hun vader of moeder al is overleden. De kleinkinderen komen dan in de plaats van hun overleden ouder. Plaatsvervulling heet dat. Dat is het geval als bij het ontbreken van een testament de wettelijke verdeling wordt toegepast, of, als in het testament de regels van plaatsvervulling dienovereenkomstig van toepassing zijn verklaard.

Tr
door Trostomaat Nov 7, 2019 om 00:15
239 Antwoorden / Vragen

Aanvulling: het antwoord van heremietkreeft is bovendien evident onjuist.

tijger1
door tijger1 - Nov 6, 2019 om 15:30
42060 Antwoorden / 21 Vragen
1

Uw moeder heeft een testament waarin u genoemd wordt als executeur. Er zal verder ook nog wel het nodige in staan, maar dat maakt niet uit. 


Het kind van haar vooroverleden dochter treedt in de plaats van zijn of haar moeder. Dus dat kleinkind erft dan niet onder de noemer kleinkind, maar als plaatsvervulling voor zijn of haar moeder. 

Tr
door Trostomaat Nov 7, 2019 om 00:18
239 Antwoorden / Vragen

Onjuist, tijger1. Het maakt juist heel veel uit wat er in dat testament staat. Het kleinkind erft alleen als er expliciet in het testament is opgenomen dat de regels van plaatsvervulling van toepassing zijn. Anders niet.

tijger1
door tijger1 Nov 7, 2019 om 08:45
42060 Antwoorden / 21 Vragen

U bent abuis.

Tr
door Trostomaat Nov 7, 2019 om 09:36
239 Antwoorden / Vragen

Dat is geen argument. Waaruit blijkt dat ik 'abuis ben'?

tijger1
door tijger1 Nov 7, 2019 om 09:47
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Omdat het erfrecht voor kinderen anders is, dan voor een genoemde erfgenaam.

Tr
door Trostomaat Nov 7, 2019 om 10:17
239 Antwoorden / Vragen

Dat is de reden volgens u. Maar waaruit blijkt dat dan? Maak het eens concreet (als u dat kunt). De wettelijke verdeling geldt niet als er een testament is. Het maakt heel veel uit wat erin dat testament staat.  Als er in dat testament niets staat over plaatsvervulling (kleindochter in plaats voor dochter in dit geval), is het beslist niet zo dat de kleindochter het erfdeel krijgt dat haar moeder gekregen zou hebben als die moeder nog in leven was geweest.

lottesanne
door lottesanne Nov 13, 2019 om 10:31
437 Antwoorden / 47 Vragen

Het kleinkind treedt in de plaats van de overleden zus. Als er geen testament is opgemaakt, gebeurt dit automatisch. Zelf meegemaak, mijn broer is overleden. Onze ouders overlijden jaren later. Er is geen testament opgemaakt. Het kind van mijn broer trad automatisch in de plaats van mijn overleden broer. Dit wordt automatisch geregeld door de notaris als hij een verklaring van erfrecht opmaakt (hier ontkom je niet aan, anders kun je de erfenis niet afwikkelen). De notaris haalt zijn gegevens uit het bevolkingsregister.

marita5
door marita5 - Nov 6, 2019 om 15:31
11319 Antwoorden / 15 Vragen
1

Hallo Justmeagain , 

Mijn moeder leeft nog, haar dochter is wel al enige tijd geleden overleden.

Dan is de overleden dochter toch uw zus . 

Lees hier eens , 

https://www.erfwijzer.nl/plaatsvervulling.html

justmeagain
door justmeagain Nov 6, 2019 om 15:46
623 Antwoorden / 8 Vragen

Het was inderdaad mijn zus.

justmeagain
door justmeagain - Nov 6, 2019 om 15:37
623 Antwoorden / 8 Vragen
0

Als 1e dank voor uw snelle reacties.
Moeder heeft nog 3 levende kinderen allen met eigen kinderen. In totaal 5 kleinkinderen.
1 kleinkind vervangt dus straks haar moeder en heeft dus recht op 1/4 van de totale erfenis als ik jullie goed begrijp.
Ik kwam deze pagina tegen en dan lijkt het dat een kleinkind niet erft als er een testament is.
Of zie ik dat verkeerd?
https://verklaringvanerfrechtservice.nl/wie-erven-van-overledene/

Tr
door Trostomaat Nov 6, 2019 om 23:29
239 Antwoorden / Vragen

'Ik kwam deze pagina tegen en dan lijkt het dat een kleinkind niet erft als er een testament is.'

Als er een testament is, zal daaruit blijken wie de erfgenamen zijn. Van plaatsvervulling (bijv. kleinkind i.p.v. vooroverleden kind) kan dan alleen sprake zijn als de regels van plaatsvervulling van overeenkomstige toepassing verklaard zijn in het testament. Staat dat er niet in, dan klopt het dat het kleinkind niet erft. De pagina waarnaar u linkt biedt op dit punt overigens niet heel veel duidelijkheid

Hier vond ik dat: https://www.luminisexecuteurs.nl/erfrecht/erfgenamen-volgens-testament-of-wet.html

'Geldt plaatsvervulling ook bij testament?
Het korte antwoord op deze vraag luidt: 'Nee'. Dat wil zeggen, tenzij u de regels van plaatsvervulling van overeenkomstige toepassing
verklaart in het testament. Is dat niet het geval, dan volgt het testament de regels van 'aanwas'. Het afwikkelen van een nalatenschap met testament gebeurt volgens andere spelregels dan wanneer er geen testament zou zijn geweest.

 

Artikel 4:48 van het Burgerlijk Wetboek schrijft - sterk vereenvoudigd - voor dat, indien twee of meer personen recht hebben op hetzelfde, voor een deel of geheel en één van hen geen aanspraak kan maken (bijvoorbeeld door overlijden), de anderen gezamenlijk dat deel ontvangen, te verdelen al naar gelang hun eigen erfdelen. Afstammelingen van in uw testament benoemde erfgenamen erven dus niet automatisch wanneer de voorouder is vooroverleden!'

tijger1
door tijger1 Nov 7, 2019 om 00:20
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Masr dat geldt dus niet voor kinderen van de kinderen van een overledene. 


Masr is bijvoorbeeld een broer aangewezen als erfgenaan, maar hij is vooroverleden, dan erven de kinderen van die broer niet in plaats van die broer.m

Tr
door Trostomaat Nov 7, 2019 om 00:29
239 Antwoorden / Vragen

Wat geldt niet voor kinderen van de kinderen van een overledene?

Tr
door Trostomaat Nov 7, 2019 om 02:22
239 Antwoorden / Vragen

Voor de kinderen van de kinderen van een overledene geldt wel degelijk dat plaatsvervulling voor het erven (kleinkind van overledene in plaats voor kind) alleen dan aan de orde is als aan één van de volgende punten voldaan is:
- er is geen testament, of
- er is wel een testament en in het testament is expliciet bepaald dat die plaatsvervulling van toepassing is.

tijger1
door tijger1 Nov 7, 2019 om 08:49
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Dat is gewoon onjuist. Voor plaatsvervulling door een kleinkind hoeft helemaal niets in het testament opgenomen te zijn, want dat is door de wet geregeld,

Tr
door Trostomaat Nov 7, 2019 om 09:39
239 Antwoorden / Vragen

Ik heb mijn standpunt van juridische onderbouwing voorzien. In dat licht klopt wat u hier blijft beweren beslist niet. U vertelt er ook niet bij waar dat in de wet staat (geen onderbouwing dus). Hopelijk is dat voor andere lezers op dit forum net zo veelzeggend als dat het voor mij is.

aurora1
door aurora1 - Nov 6, 2019 om 15:52
15645 Antwoorden / 6 Vragen
0

Maar ze leeft toch nog? Kunt u dat alles niet aan haar vragen? En de door u genoemde kinderen zijn toch uw broers/zussen? Is er nu al onenigheid? U kunt tzt toch naar de notaris gaan voor advies, daar moet u toch heen voor verklaringen van erfrecht als die nodig en vereist zijn. Maar mogelijk leeft ze nog heel wat jaren....

Tr
door Trostomaat Nov 7, 2019 om 00:26
239 Antwoorden / Vragen

aurora1, de vraag gaat over erfrecht. Die vraag kan inderdaad aan moeder gesteld worden, als moeder thuis is in het erfrecht of zelf bijv. notaris is. ;)

justmeagain
door justmeagain - Nov 6, 2019 om 16:00
623 Antwoorden / 8 Vragen
1

Moeder heeft Alzheimer en loopt helaas op het einde.
Er is al jaren geen contact geweest met de  overleden dochter en/of het kleinkind.
Ik wil me gewoon goed voorbereiden op het executeurschap.
Als  kleindochter recht heeft op geld dan heeft ze daar recht op en betaal ik dat netjes.
Alleen wil ik weten of ze recht heeft op 1/4e deel net als haar moeder anders zou hebben ontvangen of dat ze recht heeft op een deel van dat deel.

Andere zussen hebben mij gevraagd hoe het straks zit en ik heb aangegeven dit uit te zoeken.
Verder is er geen onenigheid met kleinkind er is alleen geen contact al jarenlang.

tenormin
door tenormin Nov 6, 2019 om 16:05
16717 Antwoorden / 107 Vragen

Dan erft kleindochter gewoon mee, zoals ik lees uit uw eigen link.

Tr
door Trostomaat Nov 7, 2019 om 00:32
239 Antwoorden / Vragen

Nee, tenormin. Er is een testament. Dat gaat boven de 'wettelijke verdeling'. De kleindochter erft alleen als plaatsvervuller voor haar overleden moeder als in dat testament expliciet de regels voor plaatsvervulling van toepassing zijn verklaard. Als dat er niet in staat, erft het kleinkind niet.

tijger1
door tijger1 Nov 7, 2019 om 08:49
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Onzin

Tr
door Trostomaat Nov 7, 2019 om 09:30
239 Antwoorden / Vragen

Prima dat u dat onzin noemt. Maar het is het veelzeggend dat iedere vorm van onderbouwing ontbreekt. (nog afgezien van het feit dat het een onfatsoenlijke reactie is, maar dat ben ik inmiddels gewend).

marita5
door marita5 - Nov 6, 2019 om 16:04
11319 Antwoorden / 15 Vragen
0
Tr
door Trostomaat Nov 7, 2019 om 00:33
239 Antwoorden / Vragen

Top!

aurora1
door aurora1 - Nov 6, 2019 om 16:19
15645 Antwoorden / 6 Vragen
0

U kunt hier ook uw vragen stellen als antwoorden niet al op de website te vinden zijn:
http://www.gratisadviseurs.nl/search.php?query=Erfenis

http://www.gratisadviseurs.nl/

heremietkreeft
door heremietkreeft - Nov 6, 2019 om 16:20
16503 Antwoorden / 202 Vragen
0

Wellicht overbodig wijs ik u op de wetgeving in het Burgerlijk Wetboek alsgeregeld in boek 4, artikelen 142 t/m 152 waarvan deze https://www.wetboekplus.nl/burgerlijk-wetboek-boek-4-artikel-148-informatieplicht-executeur/ hoe dan ook erg belangrijk is en ook https://www.wetboekplus.nl/burgerlijk-wetboek-boek-4-artikel-143-aanvaarden-benoeming/ ,  https://www.wetboekplus.nl/burgerlijk-wetboek-boek-4-artikel-145-aanvaarden-benoeming/  , https://www.wetboekplus.nl/burgerlijk-wetboek-boek-4-artikel-144-taak-executeurs/ naast alle andere artikelen die betrekking hebben op de functie van executeur testamentair, BW boek 4 art 142 jo 152.

Ik moet mijn advies aanpassen in die zin dat het kleinkind op basis van de info die u nu geeft het erfrecht heeft over het deel dat aan uw overleden zus zou toekomen. U heeft recht op uw eigen deel. Als u nog andere broers of zusters heeft, dan heeft ieder recht op een gelijk deel als er verder niets is geregeld. Het kleinkind dient dus net zoveel te ontvangen als u.

tijger1
door tijger1 Nov 6, 2019 om 16:45
42060 Antwoorden / 21 Vragen

De term is al jaren niet meer executeur-testamentair, maar slechts executeur.

heremietkreeft
door heremietkreeft Nov 6, 2019 om 16:56
16503 Antwoorden / 202 Vragen

? Dat staat als term toch ook zo in de wetsartikelen waar ik naar verwijs? Daarin is sprake van de executeur en die executeur is testamentair benoemd (dus benoemd bij testament) Is het nu duidelijk? 

tijger1
door tijger1 Nov 6, 2019 om 22:11
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Dat komt dat u in oude boeken zit te snuffelen.

Sinds 2003 spreken we niet meer van een executeur-testamentair en is het ook niet meer mogelijk een executeur bij een codicil te benoemen. Codicillen die zijn opgemaakt vóór 2003 waarin een executeur is benoemd blijven wel geldig.

Tr
door Trostomaat Nov 7, 2019 om 00:36
239 Antwoorden / Vragen

Maak het nou niet nodeloos ingewikkeld door het halve wetboek te linken. Beantwoording van de gestelde vraag is al moeilijk. Uw aangepast advies is, net als het vorige, gewoon onjuist.

heremietkreeft
door heremietkreeft Nov 7, 2019 om 11:05
16503 Antwoorden / 202 Vragen

@TIJGER: lees nu eens goed wat er in de verwijzing staat naar de artikelen. Daar staat overduidelijk uitsluitend EXECUTEUR (en niet ececuteur-testamentair en hoe u het ook wil wenden of keren, het is en blijft een executeur die bij testament is benoemd. (En dus niet bij codicil,  dat haalt u er zelf bij.
Houd hier nu eens mee op en bevorder ook geen groei van @TROSTOMATEN in deze.

@TROSTOMAAT; alles wat wij als adviezen geven is gebaseerd op egen kennis, ervaring en vooral interpretatie van de vigerende wetgeving. Om daarop te wijzen geef ik mijn verwijzingen en ook nog omwille van het gegeven dat Ts aangeeft zich goed te willen voorbereiden. En m.i. is dan kennis hebben van de relevante vigerende wetgeving naar mijn mening een goede zaak. 

Voor de andere lezers, sorry dat ik toch nog maar eens reageerde op de tijgerin.

tijger1
door tijger1 Nov 8, 2019 om 11:49
42060 Antwoorden / 21 Vragen

@heremietkreeft

Ik heb het nergens over een codicil.

Het is gewoon executeur. Klaar.

Grunnen.
door Grunnen. Nov 9, 2019 om 13:18
509 Antwoorden / Vragen

@justmeagain
Met dat onderlinge geruzie en verschillende meningen kom je geen steek verder. Vraag het aan een deskundige die er  voor doorgeleerd heeft is miijn advies in deze.

tijger1
door tijger1 - Nov 6, 2019 om 16:44
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

Als er in dat testament staat dat de kinderen erven, komt het kleinkind, dus het kind van uw overleden zus, gewoon in de plaats van haar of zijn moeder. Of er nou jaren wel of geen contact is geweest, dat is niet van belang.

Als er over de kleinkinderen verder iets is opgenomen in het testament, er zou bijvoorbeeld kunnen staan dat elk kleinkind een bepaald bedrag erft via een legaat, dat krijgt dat specifieke kleinkind dat ook.

Als er niets is opgenomen over de kleinkinderen, dan erven die niets, maar uiteraard hun ouders plus het ene kleinkind vanwege plaatsvervulling.

De echtgenoot of geregistreerd partner (niet van tafel en bed gescheiden) en de kinderen erven ieder een even groot deel van de erfenis. Kleinkinderen erven als hun vader of moeder al is overleden. De kleinkinderen komen dan in de plaats van hun overleden ouder. Dit wordt plaatsvervulling genoemd. Stiefkinderen vallen hierbuiten. Hiervoor moet de overledene dus een testament maken. ( voor die stiefkinderen dus).

zette zelf de link al neer.


Tr
door Trostomaat Nov 7, 2019 om 00:41
239 Antwoorden / Vragen

Dat is dus onjuist. Is al uitgelegd in de thread. Het hangt af van wat in het testament staat of het kleinkind erft als plaatsvervuller voor zijn overleden moeder. Staat er niets, dan erft het kleinkind niet.

tijger1
door tijger1 Nov 7, 2019 om 08:53
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Trostomaat, houd op met die onzin. Dat kleinkind erft in de plaats van haar moeder.

Tr
door Trostomaat Nov 7, 2019 om 09:34
239 Antwoorden / Vragen

Ik vind het niet prettig dat u mijn, ook eerder onderbouwde, standpunt afdoet als 'onzin'. Nota bene terwijl u uw eigen standpunt op geen enkele wijze onderbouwt en foutieve informatie op dit forum blijft plaatsen. Ik zal nog één keer uitleggen waar u de mist ingaat: u schrijft over de vragensteller: 'u zette zelf die link al neer'en u quote daarboven een deel uit het gelinkte artikel. Wat u over het hoofd ziet, is dat dat artikel begint met de tekst: 'Wie erven van een overledene? Als er een testament is dan heeft de overledene zelf de erfgenamen gekozen. Zonder testament bepaalt de wet wie erfgenaam is. Zonder testament zijn de bloedverwanten de enige erfgenamen. Vervolgens gaat de onderstaande tekst over de situatie waarin er GEEN testament is, en daarmee is het niet van toepassing op de situatie van de vraagsteller. Snapt u nu waarom u ernaast zit?

tijger1
door tijger1 Nov 7, 2019 om 10:26
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Maar u begrijpt niet dat er een verschil is tussen de plaatsvervulling door een kleinkind en plaatsvervulling als genoemde erfgenamen zijn vooroverleden.

lo
door lovewinnie Nov 8, 2019 om 10:53
1184 Antwoorden / 1 Vragen

Elk kind heeft recht op zijn of haar kindsdeel. Is kind overleden gaat dat deel automatisch naar kleinkind. Wat er aan in testament staat maakt verder niet uit. Dat is indd gewoon plaatsvervangend. Is het kind onterft heb je nog altijd legitieme portie wat sowieso naar kleinkind gaat. Bij niet onterft krijgt kleinkind gewoon bij 4 dochter 1/4 deel. Namelijk deel van haar moeder

tijger1
door tijger1 Nov 8, 2019 om 11:50
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Tha, dat heb ik hier al diverse malen betoogd. Maar het dringt niet tot Trostomaat door:-)).

ma
door malty - Nov 6, 2019 om 16:55
1112 Antwoorden / 1 Vragen
1

Lees eens
https://www.erfwijzer.nl/plaatsvervulling.html

Wanneer uw moeder in haar testament de overleden dochter onterft zou hebben heeft de dochter recht op de legitieme portie van haar overleden moeder.
Als de overleden dochter niet onterft is, dan heeft haar dochter recht op 1/4 van de erfenis.
(Moeder heeft 3 nog levende kinderen en een overleden dochter)
Maar u moet straks toch naar de notaris voor een Verklaring van erfrecht en die zal vragen of u het executeurschap accepteert en kan u ook vertellen waar ieder, volgens het testament, recht op heeft,

justmeagain
door justmeagain - Nov 6, 2019 om 21:56
623 Antwoorden / 8 Vragen
2

Allen dank voor de antwoorden.
In het testament heb ik inmiddels gevonden dat plaatsvervulling niet wordt uitgesloten.
Het is me nu duidelijk, kleinkind gaat straks gewoon meedelen.

tijger1
door tijger1 Nov 6, 2019 om 22:08
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Plaatsvervulling door een kind van een kind kan ook niet worden uitgesloten. 


Uitsluiting door plaatsvervulling kan opgenomen zijn als bijvoorbeeld een broer als erfgenaam is benoemd, en die broer is al vooroverleden, dan erven niet de kinderen, van die broer. 


Dat kleinkind erft dus wettelijk ipv haar moeder. 

justmeagain
door justmeagain Nov 7, 2019 om 00:12
623 Antwoorden / 8 Vragen

@tijger1.
Mmmhh nu ben ik het even kwijt. Zoals ik als leek het testament las stond er dat er inderdaad plaatsvervulling plaats gaat vinden. Maar is dat nu wel of niet uit te sluiten?
Dat veranderd overigens niets aan mijn situatie want testament is er en zou überhaupt niet meer veranderd kunnen worden.
Maar dit is nieuwsgierigheid

tijger1
door tijger1 Nov 7, 2019 om 00:23
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Uw zuster zou wettelijk geerfd hebben, behalve als zij onterfd was bij testament, dan zou zij recht hebben gehad op haar legitieme portie, dat is de helft van haar wettelijk erfdeel. 


En omdat uw zuster er niet meer is, gaan haar volledige rechten over op haar kind. 

Plaatsvervulling uitsluiten heeft dus slechts betrekking op genoemde erfgenamen in een testament, anders dan kinderen.

Tr
door Trostomaat Nov 7, 2019 om 01:00
239 Antwoorden / Vragen

Justmeagain, ik weet niet wat je bedoelt met 'dat plaatsvervulling niet wordt uitgesloten'. Er kan alleen sprake zijn van plaatsvervulling (kleindochter in plaats voor de overleden moeder) als dát er ondubbelzinnig in staat. Bijvoorbeeld door de dienovereenkomstige bepalingen die gelden bij de wettelijke verdeling van toepassing te verklaren (plaatsvervullingsclausule).

Tijger1, je blijft verwarring zaaien (door het geven van onjuiste informatie). Er is geen sprake van automatische plaatsvervulling als er een testament is. Dat geldt alleen bij de wettelijke verdeling. Als je het wilt laten gelden terwijl er een testament is, moet je dat in het testament opnemen (en dat lijkt bij Justmeagain het geval te zijn). Plaatsvervulling door een kind van een kind is uitgesloten door het testament, tenzij het testament het expliciet van toepassing verklaart.

tijger1
door tijger1 Nov 7, 2019 om 08:55
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Trostomaat,u gooit verschillende plaatsvervullingen door elkaar.

Tr
door Trostomaat Nov 7, 2019 om 10:25
239 Antwoorden / Vragen

Dat valt wel mee, tijger1. Er zal best nog veel meer over te zeggen zijn maar mijn verhaal is in tegenstelling tot het uwe niet onjuist. U stelt wel, maar onderbouwt niets en daarom is het u nog niet gelukt mijn bijdrage te ontkrachten.

panter22
door panter22 - Nov 7, 2019 om 08:55
6600 Antwoorden / Vragen
0

Er is een testament gemaakt, dan is er meestal wel een behoorlijk bedrag te erven. 
En er is een kleinkind waar moeder geen contact meer mee heeft, maar vast wel wat wil erven.
Het veiligst is naar een notaris te gaan en op papier laten zetten wie erfgenamen zijn en voor welk deel.
Het kost wat, maar daarmee kun je een hoop gedoe voorkomen,
Bovendien is in 2003 het erfrecht gewijzigd. Is het testament van voor die tijd, dan kan e.e.a. anders zijn.
Kijk ook eens op:
Als iemand overlijdt die een testament had, maar een daarin genoemde was al eerder overleden, dan wast zijn erfdeel aan bij dat van de andere erfgenamen, dus zijn erfdeel wordt dan verdeeld onder de andere erfgenamen. Maar als de erflater in zijn testament de regels van plaatsvervulling van toepassing verklaarde, dan gaat het erfdeel van de al eerder overleden naar zijn kinderen in plaats van naar de andere erfgenamen.
http://www.familie-erfrechtadvocaat.nl/explandict/aanwas/
justmeagain
door justmeagain Nov 8, 2019 om 00:31
623 Antwoorden / 8 Vragen

Moeder heeft Alzheimer geen notaris die daar nog wat mee kan. Hoeft ook niet wat het verhaal is inmiddels duidelijk.
Kleinkind erft gewoon haar moeders deel.
Probleem opgelost

tijger1
door tijger1 - Nov 7, 2019 om 09:44
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

Maar dat heeft betrekking op genoemde erfgenamen, dus bijvoorbeeld iemand benoemd zijn broers en zusters tot erfgenaam, want hij heeft geen echtgenoot of kinderen. 


Als dan een broer of zuster eerder is overleden, dan moet, om de kinderen van die broer of zus het erfdeel van hun ouder te laten krijgen, plaatsvervulling opgenomen worden. 

Is dat niet opgenomen, dan krijgen de andere broers en zusters meer, maar de kinderen van die vooroverleden broer of zuster niets.

Maar dit heeft dus GEEN betrekking op een kind van je kind die al vooroverleden is. Dat kleinkind erft automatisch wat zijn ouder geerfd zou hebben. 

tijger1
door tijger1 - Nov 7, 2019 om 10:06
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

Toen mijn moeder overleed, in 2008 met een testament, was mijn zuster al vooroverleden. Zij had drie kinderen. 


Uiteraard stond er in het testament van mijn moeder niets over plaatsvervulling, waarom ook, de kinderen erfden.

Uiteraard is er een verklaring van erfrecht opgemaakt en daar staat in dat de drie kinderen van mijn vooroverleden zus in haar plaats kwamen. 


Dus met hun drieen erfden zij het erfdeel van hun moeder. 

panter22
door panter22 Nov 7, 2019 om 10:25
6600 Antwoorden / Vragen

Hier lees ik toch wat anders. Maar ik weet ook niet precies hoe het zit. Ik zou geen risico nemen en naar de notaris gaan.
https://www.voorinkadvocaten.nl/over-plaatsvervulling-en-aanwas-in-het-erfrecht/

tijger1
door tijger1 Nov 7, 2019 om 10:29
42060 Antwoorden / 21 Vragen

#panter22

De Ts moet wel naar de notaris, want als er een testament is, moet er een verklaring van erfrecht worden opgemaakt. 


Maar uiteraard hoeft hij niets aan te nemen van wat hier staat. Één telefoontje naar de notaris en hij weet 200% zeker dat nichtje erft in de plaats van zijn zus. 

panter22
door panter22 Nov 7, 2019 om 11:07
6600 Antwoorden / Vragen

Eerlijk gezegd vind ik het wel wat vreemd. Als je onterfd wordt, dan heb je recht op je legitieme portie. Nu is de moeder vooroverleden die erfgenaam was en nu krijgen haar kinderen niets.

tijger1
door tijger1 Nov 7, 2019 om 11:15
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Maar dat kind krijgt dus juist wel. 


Zou de dochter, dus de moeder van dat kind onterfd zijn, dan had die dochter recht op de legitieme portie, dus de helft, waardoor ook kleinkind recht heeft op de legitieme portie. 


Wat Trostomaat aanhaalt zijn met name genoemde erfgenamen in een testament, die niet volgens de wet erven en wat er kan gebeuren als zij vooroverleden zijn.

Als u uw buurvrouw tot erfgenaam benoemt, maar zij zou al zijn overleden voordat u overlijdt, erven niet haar kinderen bij plaatsvervulling, behalve als u dat opgenomen hebt in uw testament. 

panter22
door panter22 Nov 7, 2019 om 11:38
6600 Antwoorden / Vragen

Je hebt mij overtuigd. Wat bij wet geregeld is, dat hoef je niet meer in een testament te regelen. Tenzij je iets anders wilt. En dat wilde de moeder van ts niet,
Nog maar eens gezocht.
In een testament kunnen andere personen dan de wettelijke erfgenamen tot erfgenaam worden benoemd en een in de wet genoemde erfgenaam kan juist (impliciet of expliciet) worden uitgesloten. Door een wettelijke erfgenaam in het testament uit te sluiten, is deze persoon geen erfgenaam meer.
https://intveenadvocaten.nl/nieuws/onterven-en-de-legitieme-portie/

Tr
door Trostomaat Nov 7, 2019 om 14:33
239 Antwoorden / Vragen

Ok, tijger1. Nu wordt het duidelijk dat uw standpunt louter voorkomt uit persoonlijke ervaring. Anecdotisch bewijs heet dat (n=1). Dat is natuurlijk  niet zonder meer op iedere situatie van toepassing. Ik snap nu ook waarom u steeds maar niet met een onderbouwing uit het erfrecht kon komen.
Het kan zijn dat er niet expliciet iets over plaatsvervulling in het testament stond, dat neemt niet weg dat niet uitgesloten is dat op grond van een andere bepaling in het testament de kinderen van uw overleden zus meegedeeld hebben in de erfenis. Maar deze (minder voor de handliggende?) verklaring schuif ik even terzijde.
Wat waarschijnlijk cruciaal is, en dat is ten onrechte nog niet genoemd in dit onderwerp (had wel gemoeten!), is dat in 2003 de wetgeving van het erfrecht ingrijpend is gewijzigd. Ik neem aan dat het testament van uw moeder vóór 2003 is opgesteld. Het kan verschil maken of het testament onder het oude of onder het nieuwe erfrecht is opgesteld.
Zie deze link: https://verklaringvanerfrechtservice.nl/aanwas-erfrecht-hoe-werkt/

'Aanwas komt erop neer dat een erfdeel verdeeld wordt onder de andere erfgenamen naar evenredigheid van hun erfdeel als plaatsvervulling niet mogelijk of uitgesloten is tenzij uit het testament iets anders blijkt. In 2003 is het erfrecht gewijzigd. Vanaf 2003 is er aanwas als er twee of meer personen zijn geroepen tot een nalatenschap. Voor welke delen maakt niet uit (4:48 BW). Onder het oude recht oftewel met een oud testament was er slechts sprake van aanwas als de erfstelling luide tezamen en voor gelijke delen (art. 1049 lid 2 oud BW) oftewel zonder vermelding van de delen of gelijke delen. Vaak moet je dergelijke testamenten gaan uitleggen en zal hierdoor Art. 4:48 die weliswaar onmiddellijke werking heeft toch terzijde worden geschoven.'

Het kan zijn dat vanwege overgangsrecht dat artikel 48 niet van toepassing is.  Als het testament onder het nieuwe erfrecht was opgesteld én in dat testament staat niets over plaatsvervulling (kleinkind in plaats voor overleden kind), dan dicteert artikel 48 dat de kinderen van een vooroverleden erfgenaam niet gezamelijk dat deel erven dat de vooroverleden ouder gekregen zou hebben, had deze nog geleefd.

panter22
door panter22 Nov 7, 2019 om 15:52
6600 Antwoorden / Vragen

@trostomaat, je hoeft niet zo tegen Tijger1 te keer te gaan, dit is volkomen off-topic.
Jij geeft een uitleg, Tijger1 een andere, Wie nu gelijk heeft, kan alleen een notaris zeggen die het gehele testament gelezen heeft.
Voor zover ik begrepen heb, kun je met een testament afwijken van de wettelijke regeling.En dat kun je zo ingewikkeld maken als je maar wilt.
Het testament van de moeder van ts is waarschijnlijk niet zo ingewikkeld. Alle kinderen zijn erfgenaam voor het deel wat hun toekomt. 
Het enige wat er gebeurd is dat een van de kinderen is komen te overlijden, voor de moeder. 
Is er nu sprake van plaatsvervulling door de kleinkinderen of niet?
Tijger1 zegt van wel, jij zegt van niet. Maar met de onderbouwing die je nu geeft, kun je alle kanten op:
Aanwas komt erop neer dat een erfdeel verdeeld wordt onder de andere erfgenamen naar evenredigheid van hun erfdeel als plaatsvervulling niet mogelijk of uitgesloten is tenzij uit het testament iets anders blijkt

tijger1
door tijger1 Nov 7, 2019 om 18:03
42060 Antwoorden / 21 Vragen

@trostomaat

Tja, anekdotisch bewijs. 


U brgrijpt nog steeds niet wat dat plaatsvervulling of de vermelding daarvan in een testament inhoudt. 


Maar ik heb geen zin om er verder over te redekavelen. 


De Ts kan er één telefoontje aan spenderen en is dan volledig op de hoogte. 

1paul
door 1paul - Nov 8, 2019 om 11:42
2870 Antwoorden / 0 Vragen
1

nee kind komt in plaats van e moeder, immers, als moeder leeft erft zij waarna de kids van haar haar deel erven, in dit geval is de moeder al overleden en komt automatisch kind(eren)  in de plaats...

fikfeeks
door fikfeeks - Nov 8, 2019 om 13:38
15 Antwoorden / 6 Vragen
1

Ik zie vele reacties die elkaar tegenspreken, verwijzen naar websites enz. Is het niet beter om het bij de notaris na te vragen die het testament heeft opgesteld?

justmeagain
door justmeagain - Nov 9, 2019 om 00:13
623 Antwoorden / 8 Vragen
1

Ondanks dat er een duidelijk antwoord is gegeven heb ik de notaris vanmorgen gebeld.
Kind van zus erft deel wat anders naar zus zou zijn gegaan.
Verder veel aannames gelezen alhier.
Zo moet moeder naar notaris om eea vast te leggen. Dat kan niet meer want moeder heeft Alzheimer. Geen notaris die daar nog iets mee kan

Verder, waarom zou er veel geld moeten zijn als er een testament is? Het is ook met minder geld belangrijk om zaken goed te regelen.
@tijger, thanks voor de heldere uitleg, notaris vertelde exact hetzelfde.

panter22
door panter22 Nov 9, 2019 om 08:56
6600 Antwoorden / Vragen

Gelukkig maar dat je even gebeld hebt met de notaris.De uitleg van Tijger1 kon ook bijna niet anders zijn.
Sterkte met je moeder en bedankt voor het bericht.

tijger1
door tijger1 Nov 9, 2019 om 09:13
42060 Antwoorden / 21 Vragen

@justmeagain

Verstandig dat u even gebeld hebt. Uiteraard vertelde de notaris exact hetzelfde als wat ik schreef, want die situatie, plaatsvervulling door een kleinkind bij een vooroverleden kind is, cru gezegd, doodsimpel.

Maar de bevestiging geeft u zekerheid en rust. 


Sterkte met uw moeder. 

ma
door malty Nov 9, 2019 om 09:39
1112 Antwoorden / 1 Vragen

Toch is hier een andere mening, wel van een advocatenkantoor
https://www.voorinkadvocaten.nl/over-plaatsvervulling-en-aanwas-in-het-erfrecht/


tijger1
door tijger1 Nov 9, 2019 om 09:59
42060 Antwoorden / 21 Vragen

@Malty

Dat is dus GEEN andere mening. Als dat vooroverleden kind onterfd is, zoals in dat voorbeeld, kunnen de kleinkinderen een beroep doen op de legitieme portie van hun vooroverleden ouder. 

Maar dat moeten ze wel zelf doen, gaat niet automatisch.

 

ma
door malty Nov 9, 2019 om 10:26
1112 Antwoorden / 1 Vragen

@tijger1
Ik zie in het hele artikel niets staan over onterven.

Aanwas

Stel dat opa een testament maakte en daarin zijn 3 dochters als erfgenamen aanwijst. Geldt dan ook dat het erfdeel van de voor-overleden dochter naar haar 2 kinderen gaat? Nee, want de wet bepaalt dat het aandeel van de voor-overleden dochter dan aanwast bij de beide andere dochters, tenzij opa in zijn testament uitdrukkelijk heeft opgenomen dat zijn kleinkinderen dan in plaats van hun moeder zullen erven. In dat geval erven de kleinkinderen samen hetzelfde aandeel in de erfenis als hun (vooroverleden) moeder. Was er geen testament dan treden de kleinkinderen op grond van de wet in de plaats van een vooroverleden ouder.

Bron

panter22
door panter22 Nov 9, 2019 om 10:44
6600 Antwoorden / Vragen

@Malty, die link van jou had ik ook gelezen. Die advocaten zetten je op het verkeerde been. En een advocaat is geen notaris. De notaris heeft er voor geleerd, dus die weet hoe het zit.
Lees deze link eens, die is duidelijker:
https://www.doehetzelfnotaris.nl/wat-gebeurt-er-als-mijn-erfgenamen-eerder-komen-te-overlijden-dan-ik/

ma
door malty Nov 9, 2019 om 11:04
1112 Antwoorden / 1 Vragen

@panter22.
Ik zeg een andere mening, niet dat die advocaten gelijk hebben.
Ik vind de link van u niet duidelijke, wat als er 2 erfgenamen zijn, buurman links en buurman rechts?.
In die van de advocaten maakt hij in het stukje van Aanwas in de laatste zin, duidelijk verschil met wel en geen testament.

De vraag is dan wie je op het verkeerde been zet.


tijger1
door tijger1 Nov 9, 2019 om 11:39
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Als er geen testament is zijn er ook geen erfgenamen benoemd en genoemd. 


"Normaal" gesproken benoem je niet de kinderen bij naam, als je een testament maakt, zeker niet als je nog jonger bent, want wellicht komen er nog kinderen. 


Ook kunnen er nog kinderen, zeker van een man, zijn waar niemand weet van heeft, die bij overlijden kunnen claimen. Ook al zijn ze niet genoemd. 


Maar afgezien daarvan heeft die advocaat het mijns inziens ook in dat geval mis. Maar voor erfeniskwesties ga ik af op een notaris en niet op een advocaat.

Maar in dit topic erven de kinderen, niet Truus, Piet en Klaas, dus voor hier al helemaal niet van belang. 

ma
door malty Nov 9, 2019 om 12:37
1112 Antwoorden / 1 Vragen

@tijger1 Die laatste zin begrijp ik niet, in dit topic is een vooroverleden zus van de Ts, dus lijkt me wel van belang.
Maar haar notaris heeft uitsluitsel gegeven, dus de zaak is duidelijk.

tijger1
door tijger1 Nov 9, 2019 om 13:46
42060 Antwoorden / 21 Vragen

@malty

In dat testament van dit topic erven de kinderen. Maar die kinderen zijn niet 'MET NAME' genoemd en vooroverleden zus is niet met naam onterfd. Zou zus onterfd zijn, heeft kind recht op de legitieme portie. 

Die 'aanwas' waarover gesproken wordt in die link, heeft dus GEEN betrekking op situaties met kinderen die al eerder overleden zijn, waardoor hun nazaten niet in de plaats erven. Want die erven van rechtswege door plaatsvervulling.Dat voorbeeld van die advocaat is gewoon onjuist. 

Ma
door Marjorieh. - Nov 9, 2019 om 10:06
2 Antwoorden / Vragen
0

Afgezien van de rechten als executeur, ik zou het zelf niet over mijn hart kunnen verkrijgen, het deel wat mijn zuster zou ontvangen wanneer zij nog in leven zou zijn, haar dochter dit te ontnemen.

justmeagain
door justmeagain Nov 9, 2019 om 11:21
623 Antwoorden / 8 Vragen

Maar dat wordt toch nergens gesurregeerd.
Er staat wel 3 x dat ze krijgt wat haar ze toekomt.

tijger1
door tijger1 Nov 9, 2019 om 11:43
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Maar in het hypothetische geval dat iemand ergens geen recht op zou hebben, kan een executeur niet eenzijdig beslissen die persoon toch rechten toe te kennen. Uiteraard wel met toestemming van de erven.

tenormin
door tenormin - Nov 9, 2019 om 13:45
16717 Antwoorden / 107 Vragen
0

@justmeagain, na veel 'adviezen', tegenspraken enz. gelezen te hebben; goed dat u toch contact hebt opgenomen met de notaris. Ik was er na een paar antwoorden van overtuigd dat tijger1 volkomen gelijk heeft (meestal in deze materie). Ik wens u veel sterkte met uw moeder en daarna, helaas, met de afhandeling van...

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

OH
OHRAnaarNN - Sep 21, 2023 om 22:10
Geldzaken & recht

LIJFRENTEVERZEKERING ZOEK BIJ NN

Ik heb in 1993 een levensverzekering/lijfrenteverzekering afgesloten bij OHRA en deze heeft de einddatum bereikt en moet worden uitgekeerd. Om verlies van het bedrag te voorkomen door boete en belasting moet ik voor 31 december 2023 de uitkering geregeld hebben. Na raadplegen van de www.ohra.nl/uitkerenlijftrente website en het telefoonnummer te bellen 026-4004040 bleek dat Nationale Nederlanden ... Lees meer

Wijnand4
Wijnand4 - Sep 20, 2023 om 21:59
Garantie & verzekeringen

Zorgverzekering hheft mijn aanvullende verzekering er uit gegooid mag dat

Heeft al jaren een aanvullende zorgverzekering. Nooit problemen gehad. Nu kwam ik bij toeval erachter dat mijn verzekering is gestopt in november 2022. Idepender heeft geregeld dat de verzekering automaties van Ditzo naar ASR ging. Maar hebben vergeten ook mijn aanvullende verzekering door te geven. Zowel Independer als ASR weigeren dat als nog te doen. Heeft een nieuw klikgebit nodig en massage v ... Lees meer

Student2023
Student2023 - Jan 25, 2023 om 14:35
Geldzaken & recht

Basisbeurs voor master na HBO-opleiding 2023-2024?

Ik begin september 2023 aan een master nadat ik mijn HBO opleiding heb afgerond onder het leenstelsel. Ik probeer informatie te vinden over of ik dan recht heb op een basisbeurs, aangezien deze dit jaar weer ingaat, voor mijn master opleiding. Maar hier is nergens informatie over te vinden, alles is heel erg vaag. Weet iemand meer? Lees meer