door cees60 30 nov. 2018 om 14:14
Geldzaken & recht

Erfenis verwerpen

De 92-jarige moeder van mijn vrouw gaat helaas binnen zeer korte tijd overlijden.
Nu doet mijn vrouw, samen met haar jongere zus, de mantelzorg. Omdat haar moeder niet meer
in staat is de deur van haar appartement te openen heeft ze de de sleutels van het apparatement
van haar moeder. Mijn vrouw wil de erfenis verwerpen omdat er, zoals helaas zo vaak bij erfenissen,
grote problemen kunnen worden verwacht.

Mag mijn vrouw wel de volgende zaken regelen zonder dat het gevaar van zuivere aanvaarding ontstaat :
1. De begrafenisonderneming informeren,
2. De rouwkaarten opstellen en de enveloppen uitschrijven,
3. Bloemen bestellen welke op de kist komen te liggen.

Als ze op het moment van overlijden bij haar moeder aanwezig is, wat moet ze dan met de sleutels doen?
Moet ze onmiddellijk na het overlijden het appartement verlaten met achterlating van de sleutels?
Kan ze deze, uiteraard zonder opzegging van de huur, inleveren bij de woningcorporatie of een notaris en hiervoor een bewijs van ontvangst vragen?
Of mag ze in het appartement aanwezig blijven als de begrafenisondernemer komt om de begrafenis (uiteraard met haar zus en broer)
te bespreken en te regelen?
Wij hebben contact gehad met een notariskantoor maar voor wat betreft de sleutelkwestie kon men geen duidelijk antwoord geven.
Hoe snel moet ze contact opnemen met de notaris om aan te geven dat ze de erfenis verwerpt? Kan dat de volgende dag of geldt daar een
bepaalde termijn voor.
Elk antwoord en/of advies is van harte welkom want de wetgeving is, zoals gewoonlijk, erg ingewikkeld.
Bij voorbaat dank voor elke reaktie en eventuele aanvullende informatie.


10745 33 Rapporteer
Le
door Lenovo - 30 nov. 2018 om 14:36
111 Antwoorden / 2 Vragen
1

In elk geval is de opdrachtgever voor de uitvaart door het tekeken van de opdracht aan sprakelijk voor die kosten.
Bij het regelen van de uitvaart komt de tekst voor de kaart logischerwijze in beeld.
U mag privé in elk geval zelf bloemen bestellen en betalen en die op de kist leggen.

Maak na het overlijden geen gebruik meer van de sleutel, want tussen de regels door lees ik veel problemen.

Ta
door TasjaFleur 4 dec. 2018 om 20:59
10 Antwoorden / Vragen

De kosten van de uitvaart komen ten laste van de nalatenschap, ook als iemand, geen familie zijnde, de uitvaart regelt

Le
door Lenovo 4 dec. 2018 om 21:37
111 Antwoorden / 2 Vragen

Als je niet weet OF er wel of niet baten zijn voor de uitvaart en je tekent ervoor, dan ben je als opdrachtgever verantwoordeloijk en moet je betalen. En als er mogelijk familieproblemen zijn, wordt dat een langslepende affaire.

Ge
door Genee - 30 nov. 2018 om 15:26
1323 Antwoorden / 1 Vragen
2

Het is tegenwoordig niet meer zo dat je al zuiver aanvaard hebt als je wat uit het huis meeneemt en thuis bewaard, denk aan b.v. waardevolle spullen zoals sieraden.
Je moet geen spullen gaan verkopen of weggeven.
Erfenis verwerpen moet gebeuren bij de rechtbank, kan via een notaris maar niet noodzakelijk.
De rechtbank griffier opbellen en benodigd formulier op laten sturen.
Verschuldigde griffiekosten  €124 meen ik.
Ja, ook al wil je niets erven, het kost toch geld.
Maar uw vrouw kan ook beneficiar aanvaarden, wel erven bij een positief saldo maar niet als de erfenis negatief is.
Er staat niet echt een termijn voor het verwerpen, meestal gebeurd dat wel binnen 3 maanden na het overlijden.
Uw vrouw kan gerust de huissleutels houden want er moet toch ook nog het een en ander in de woning gedaan worden, papieren uitzoeken, abonnementen opzeggen o.a. van TV en telefoon.
Wanneer haar zus ook een huissleutel heeft kan toch niemand bewijzen wie wat uit het huis meegenomen heeft.
Uw vrouw kan de begrafenis regelen, uw vrouw is dan als opdrachtgever verantwoordelijk voor de kosten.
Eventuele bloemen kunnen ook bij de uitvaartverzorger besteld worden, kosten komen dan op de rekening van de uitvaartverzorger te staan.
Wanneer er een begrafenisverzekering is de betreffende maatschappij informeren over het overlijden.
De uitvaartverzorger zorgt in de regel voor de akte van overlijden.

Bij verwerping door uw vrouw, erven haar eventuele kinderen.
Dus als er kinderen zijn moeten die, als ze niet willen erven, de erfenis ook verwerpen.
 

Ta
door TasjaFleur 4 dec. 2018 om 21:01
10 Antwoorden / Vragen

De kosten van de uitvaart komen ten laste van de nalatenschap, ook als iemand, geen familie zijnde, de uitvaart regelt. U kunt met de verhuurder afspraken maken om de woning te ontruimen en de huur opzeggen. Ik moest veel foto's maken van de inboedel en de inboedel ergens opslaan.

door tenormin - 30 nov. 2018 om 16:03
14322 Antwoorden / 82 Vragen
0

Sleutels overhandigen bij de woningcorporatie zonder opzegging van de huur? Hoe ziet u dit dan voor u? Dan blijft u c.q. uw echtgenote betalen zolang het huis niet leeg is. Dat is, hoop ik, toch niet wat u bedoelt te zeggen?

door Netflixfan - 30 nov. 2018 om 16:29
13170 Antwoorden / 37 Vragen
1

Als ik even een praktische tip mag geven: plaats z.s.m. een nee-nee sticker op de brievenbus.

Bij mijn buurvrouw hadden de kinderen ook de erfenis verworpen, wat betekent dat ook de post niet meer uit de brievenbus gehaald mag worden. Voordat de verhuurder tot actie over ging, puilde de brievenbus al helemaal uit, waardoor gewone post tussen de reclamezooi uit de brievenbus stak.

door tijger1 - 30 nov. 2018 om 17:00
36837 Antwoorden / 21 Vragen
2

Ik weet natuurlijk niet waarom uw vrouw en haar broer en zus zouden willen verwerpen. Zijn er zoveel schulden dan bij iemand van 92?

Zeker als u en broer en zus kinderen hebben, is verwerpen niet aan te raden, want dan komt alles op de kleinkinderen van uw schoonmoeder neer en moeten die ook weer gaan verwerpen.

Verstandiger is beneficair te aanvaarden bij de rechtbank. Als uw vrouw dat tegelijkertijd samen doet met haar broer en zus en eventuele nichten en neven van vooroverleden broers of zussen, hoeft maar één keer griffierechten betaald te worden,

Dan kan nadien de nalatenschap keurig afgewikkeld worden nadat er een boedelbeschrijving, van de bezittingen en schulden, is opgemaakt.

Uiteraard kan uw vrouw de begrafenisondernemer informeren en zou er niet voldoende geld zijn om de uitvaart te kunnen betalen, moeten de kinderen dat sowieso betalen. Ook als ze verwerpen of beneficiair aanvaarden.

Natuurlijk mag u rouwkaarten bestellen en versturen.

Of u bloemen wilt bestellen, dat maakt u helemaal zelf uit.

En natuurlijk mag/mogen zij in het appartement blijven als uw schoonmoeder is overleden om te wachten op de begrafenisondernemer om de uitvaart te regelen, wat is dat nu voor vraag?

door cees60 - 1 dec. 2018 om 18:51
323 Antwoorden / 191 Vragen
0

Dank voor alle informatie. Ben een stukje wijzer geworden. Heb echter nog één dringende vraag.
Mag mijn vrouw vlak voor het overlijden van haar moeder nog wat sieraden accepteren en toch verwerpen?
Het gaat dus niet om geld !! Daar staan 180 dagen voor.
Graag met spoed antwoord want de toestand is kritiek aan het worden.
Bij voorbaat dank.

door tijger1 1 dec. 2018 om 21:39
36837 Antwoorden / 21 Vragen

,,

door Geboren Amsterdammer 1 dec. 2018 om 23:15
59 Antwoorden / 9 Vragen

Hallo Cees,

Zoek een goede notaris!
Die sieraden horen bij de erfenis!

Ge
door Genee 1 dec. 2018 om 23:51
1323 Antwoorden / 1 Vragen

@geboren......
Die sieraden horen helemaal niet bij de erfenis.
De erfenis bestaat uit de bezittingen op het moment van overlijden.
Wanneer de sieraden bij leven geschonken zijn behoren ze niet bij de nalatenschap.
Dat de fiscus om belastingtechnische redenen die 180 dagen regeling heeft is wat anders, die wil niet dat door nog even snel te schenken de ontvanger een belastingvoordeel krijgt. En waarom een notaris zoeken, als kinderen van de overledene de enige erfgenamen zijn heb je geen notaris nodig, kost alleen maar geld.

door Geboren Amsterdammer 2 dec. 2018 om 00:09
59 Antwoorden / 9 Vragen

@ Genee,

Ben jij notaris?

De vrouw van Ts wilt de erfenis verwerpen.
Ik heb gelezen,dat je dan bij overlijden de huissleutels moet afgeven aan
de executeur en de deur achter je dicht moet trekken.

Het gevaarlijke is,is dat er geen testament is van de schoonmoeder van Ts.
Het is een wespennest....

Dus met spoed naar de notaris!!!!!

Ge
door Genee 2 dec. 2018 om 00:29
1323 Antwoorden / 1 Vragen

@geboren
Een executeur wordt in een testament benoemd.
Als er geen testament is wordt het een gevolmachtigde en die is, normaal gesproken, bij het overlijden nog niet door de erfgenamen benoemd.
Dus bij overlijden sleutels afgeven is grote nonsens.
En verwerpen heb je zeker 3 maanden de tijd voor, waarom dan meteen de sleutels afgeven?
De rechter gaat echt niet vragen wat je allemaal uitgespookt hebt.
Sleutels gewoon houden tot de woning helemaal leeg is.
Als de bank om een verklaring van erfrecht vraagt om de bankrekening vrij te geven is het tijd genoeg om naar een notaris te gaan.
Ben geen notaris maar u ook niet.

door Geboren Amsterdammer 2 dec. 2018 om 01:42
59 Antwoorden / 9 Vragen

@Genee,

Ik heb de krantenknipsels er maar bijgepakt......:
Verdelen zonder testament (bron : Telegraaf dd 13 08 2016):

Alle erfgenamen moeten het eens zijn over de verdeling.
Komen de erfgenamen er niet uit,dan zijn er een aantal mogelijkheden.
Zo kan een mediator worden ingeschakeld.
Die begeleidt het proces van het verdelen van de stukken en het geld,maar zal nooit knopen doorhakken.
Dat moeten de erfgenamen zelf doen 
De uiteindelijke oplossing is bindend.
Een andere mogelijkheid is naar de rechter gaan.
Ligt er bij de verdeling 1 persoon in de familie dwars dan kan bijvoorbeeld worden gevraagd of hij een onafhankelijk iemand wilt aanwijzen om deze persoon te vervangen.
Ook kan de rechter worden gevraagd om een zogenoemde vereffenaar in te stellen,die de zaken verdeelt.
Meestal is dit een notaris.
Tot slot kan ook de rechter worden gevraagd om de spullen en het eventuele geld te verdelen.


door Geboren Amsterdammer 2 dec. 2018 om 01:55
59 Antwoorden / 9 Vragen

@ Genee,

Bron : De Telegraaf dd 30 06 2018:

Erfenis niet aanvaard: wie betaalt de uitvaart?

Degene die de opdracht tot de uitvaart verstrekt,is tevens degene,die de nota dient te betalen.
De kosten  van de uitvaart mogen van het nalatenschap worden afgetrokken.
Degene,die de kosten van de uitvaart heeft betaald kan deze dus terugvorderen op de nalatenschap.
Dan moet de nalatenschap wel positief zijn.
Als de waarde van de schulden groter is dan de waarde van de bezittingen,drukken de kosten van de uitvaart dus op degene,die de opdracht heeft verstrekt.
Wanneer niemand van de nabestaanden de uitvaart regelt,zal de gemeente dat doen
Overigens heeft de gemeente de mogelijkheid om de de kosten te verhalen op de bloed- en aan-verwanten van de overledene.
Dat staat los van het feit of de erfenis is aanvaard of verworpen.
Het verwerpen van de erfenis heeft dus geen effect op de wettelijke plicht als nabestaande om een uitvaart te regelen en te betalen.

door Geboren Amsterdammer 2 dec. 2018 om 02:12
59 Antwoorden / 9 Vragen

@Genee,

Bron : Westerpost dd 26 04 2016:

Sleutel van de woning van mijn overleden broer gekregen van de politie en ben de woning gaan ontruimen:

Door met ontruimen van de woning te beginnen,heb je een daad van aanvaarding gedaan.
Daardoor is de nalatenschap zuiver aanvaard.
Je bent door je erfdeel gerechtigd in het saldo van de spullen en het geld van je broer min zijn schulden.
Maar ook ben je verantwoordelijk geworden voor jouw erfdeel als er meer schulden zijn dan spullen en geld.

Je had dit kunnen voorkomen door eerst langs te gaan bij de notaris.
De notaris regelt,dat je de nalatenschap van je broer BENEFICIAIR aanvaardt.
Er wordt dan op de rechtbank een akte opgemaakt.
Je moet wel de nalatenschap gaan afwikkelen: woning ontruimen,abonnementen opzeggen en een overzicht maken van de bezittingen en schulden.
Als er meer schulden dan bezittingen blijken te zijn,ben je daarvoor niet aansprakelijk.
De rechter geeft je aanwijzingen hoe de afwikkeling nalatenschap moet worden afgewikkeld als hij negatief is.

door Geboren Amsterdammer 2 dec. 2018 om 02:23
59 Antwoorden / 9 Vragen

@Genee,

Bron : De Telegraaf dd 27 01 2018

Kan ik de erfenis van mijn ouders weigeren?

Als je erfgenaam bent maar je wilt niets erven,dan kun je de nalatenschap verwerpen.
Wanneer je dat doet ,heb je nergens recht meer op.
Dus ook niet op foto's, spulletjes of geld.
Een nalatenschap verwerpen,doe je door de rechtbank een akte van verwerping op te laten maken.
Daaraan zijn wel kosten verbonden.
Heb je zelf kinderen?
Let dan op,dat wanneer jij de erfenis verwerpt,je kinderen voor jou in de plaats komen.
Zij zullen de nalatenschap ook moeten verwerpen.
Wanneer de kinderen minderjarig zijn,heb je toestemming van de rechtbank nodig.
Indien het saldo van de nalatenschap positief is,dan zal de kantonrechter die toestemming niet zo snel geven.

Ge
door Genee 3 dec. 2018 om 13:08
1323 Antwoorden / 1 Vragen

@geboren....
Ik heb uit uw geplaatste artikelen niet op kunnen maken dat ik iets verkeerds heb gezegd.
En uw advies om snel naar een notaris te gaan slaat nergens op en kost zijn vrouw alleen maar flink wat geld.

Als de vrouw van de TS de erfenis verwerpt hoeft zij zich nergens druk over te maken.
Niet naar een notaris, alleen een formulier naar de rechtbank dat ze de erfenis verwerpt.
Ik heb ook gezegd dat je geen spullen mag weggeven of verkopen.
Waardevolle spullen mag je tijdelijk meenemen maar moeten later weer aan de boedel toegevoegd worden.
Bederfelijke waar uit koelkast/diepvriezer mag je weggooien.
Zijn vrouw is niet verplicht de sleutels in te leveren, misschien moet er nog wat uitgezocht worden of andere dingen gedaan worden, zij mag in principe geen spullen meenemen, familiefoto’s kan in principe wel deze hebben geen enkele financiële waarde voor de nalatenschap maar je hebt er geen recht op. Als een van de andere kinderen de foto’s wil sta je met lege handen


door Geboren Amsterdammer 3 dec. 2018 om 20:51
59 Antwoorden / 9 Vragen

@Genee,

Heb je zelf ooit zo'n situatie meegemaakt?
Je maakt de boel ingewikkeld met jouw uitleg.

Ge
door Genee 5 dec. 2018 om 00:10
1323 Antwoorden / 1 Vragen

@geboren...
Zit er middenin.

door hans57 - 1 dec. 2018 om 20:38
15 Antwoorden / 0 Vragen
0

Uw vrouw wil de erfenis verwerpen omdat er, zoals helaas zo vaak bij erfenissen grote problemen kunnen worden verwacht schrijft u  Maar vervolgens is uw volgende vraag Mag mijn vrouw vlak voor het overlijden van haar moeder nog wat sieraden accepteren en toch verwerpen?
Het gaat dus niet om geld !! Daar staan 180 dagen voor.
Beetje raar sieraden vertegenwordigen ook een waarde die in geld is uit te drukken Als uw vrouw voor het overlijden sieraden meeneemt dan is dat vragen om moeilijlkheden En die 180 dagen zijn ook van toepassing op waardevolle zaken en dus ook op sieraden en hebben betrekking op een schenking
Mijn raad neem niets mee regel keurig het overlijden en de nalatenschap af

Ge
door Genee - 1 dec. 2018 om 20:58
1323 Antwoorden / 1 Vragen
1

Uw vrouw mag de sieraden zonder problemen aannemen.
Heeft geen consequenties voor het verwerpen van de erfenis, uw vrouw kan dan nog steeds de erfenis verwerpen.
Maar zorgt het aannemen van de sieraden niet tot onenigheid met de andere kinderen?
Haar moeder mag aan elk kind per jaar ruim €5000 belastingvrij schenken.
Wanneer de sieraden en andere schenkingen die uw vrouw van haar moeder heeft gekregen in 2018 beneden dat bedrag blijft hoeft uw vrouw er ook geen schenkbelasting over te betalen.

https://www.doehetzelfnotaris.nl/wat-zijn-de-risicos-bij-schenken-voor-de-dood/


door Netflixfan 2 dec. 2018 om 00:15
13170 Antwoorden / 37 Vragen

Van een schenking is in het eindstadium van iemands leven natuurlijk geen sprake meer.

Ge
door Genee 2 dec. 2018 om 00:39
1323 Antwoorden / 1 Vragen

Hoe wilt u het dan noemen?

door tijger1 3 dec. 2018 om 11:39
36837 Antwoorden / 21 Vragen

Hoe u het dan wilt noemen? Benadeling van de nalatenschap.

Ge
door Genee 3 dec. 2018 om 12:39
1323 Antwoorden / 1 Vragen

@tijger1
Benadeling van de erfenis wil niet zeggen benadeling van de erfgenamen.
U weet niet wat de andere erfgenamen geschonken krijgen.

door tijger1 3 dec. 2018 om 12:42
36837 Antwoorden / 21 Vragen

Of de schuldeisers, waar de Ts bang voor is.

door tijger1 - 1 dec. 2018 om 21:42
36837 Antwoorden / 21 Vragen
0

Uw laatste vraag wordt echt te gek. Uw schoonmoeder ligt op sterven. Uw vrouw en haar zuster verlenen mantelzorg en ik neem aan dat dat gezien de leeftijd van schoonmoeder niet pas de laatste dagen is, uw vrouw wenst niet de nalatenschap af te wikkelen, maar wil nu wel vast sieraden te ontvangen?

U verwacht grote problemen na het overlijden? U maakt die problemen zelf.

door Geboren Amsterdammer 2 dec. 2018 om 00:18
59 Antwoorden / 9 Vragen

@Tijger,

Ts. heeft er "de ballen verstand van" en bevindt zich in een wespennest.
Omdat hij is getrouwd wordt hij "meegezogen" in de ellende van zijn schoonfamilie.

Het doet me denken aan een aflevering van "Het Familiediner"........

pa
door patjepayer 3 dec. 2018 om 14:32
3 Antwoorden / 0 Vragen

beneficiair via de notaris voorkom je een hoop geleuter

- maak foto's van de spullen in huis
- handgeschreven testament, indien nog mogelijk, een video

notaris aan huis?

in t algemeen kunnen ook ouderen nog schulden hebben:
- verpleeghuis, herstel huurwoning in oorspronkelijke staat, koophuis, zorgkosten, openstaande rekeningen bestelorders

door Geboren Amsterdammer - 1 dec. 2018 om 23:09
59 Antwoorden / 9 Vragen
0

Hallo Cees,

Ik begrijp jouw positie als schoonzoon,maar je vrouw zit in een wespennest!

Ik lees altijd in de plaatselijke krant informatie van een notaris.
De situatie van jouw vrouw komt mij bekend voor.

Vreemd is,dat het notariskantoor,waar jullie contact mee hebben gehad,geen advies kan geven over de huissleutels.
Ik raad je dan ook dwingend aan om advies aan een andere notaris hierover te vragen!
Zolang er geen testament gemaakt is,kan je vrouw beter geen sieraden meenemen van haar moeder!
Bereid je voor op een "oorlog" binnen je schoonfamilie.....

door tijger1 1 dec. 2018 om 23:32
36837 Antwoorden / 21 Vragen

Xx

door Theotrucker 2 dec. 2018 om 00:51
146 Antwoorden / Vragen

De diamanten moeten verdeeld worden. Het lijkt wel een krimi.

door Geboren Amsterdammer 2 dec. 2018 om 02:32
59 Antwoorden / 9 Vragen

Hallo mensen,

Deze kwestie is niet zo simpel.
Een beetje geld,kan de hele familie band kapot maken!

Ik heb het persoonlijk meegemaakt......

door tijger1 - 1 dec. 2018 om 23:36
36837 Antwoorden / 21 Vragen
0

Zijn vrouw zit helemaal niet in een wespennest. Daar wil ze zich juist insteken.

Die onzin over de sleutels slaat helemaal nergens op, en heeft met het hele gedoe ook niets te maken. 

Nu wel vast de sieraden aannemen, en niet fatsoenlijk de nalatenschap willen regelen van iemand van 92? Wat een aasgieren mentaliteit,

Ge
door Genee 1 dec. 2018 om 23:46
1323 Antwoorden / 1 Vragen

nou tijger1, weet u hoeveel die sieraden waard zijn dat u durft te spreken over aasgieren, misschien alleen maar emotionele waarde.

door tijger1 1 dec. 2018 om 23:47
36837 Antwoorden / 21 Vragen

Ja, ja, gelooft u hetzelf.

door Geboren Amsterdammer 2 dec. 2018 om 00:25
59 Antwoorden / 9 Vragen

Uit het verhaal van Ts. merk ik al,dat de familie is gebrouilleerd.
Waarom zou je anders de erfenis verwerpen?

Onbegrijpelijk is,dat er geen testament is gemaakt.

Dit soort taferelen zie je vaak bij "Het Familiediner".

door tijger1 3 dec. 2018 om 11:41
36837 Antwoorden / 21 Vragen

Heeft toch helemaal niets met een testament te maken. Er komen naar asnleiding van een testament net zo veel ruzie voor.

door Geboren Amsterdammer - 2 dec. 2018 om 02:37
59 Antwoorden / 9 Vragen
1

Hallo mensen,

Deze kwestie is niet zo simpel.
Een beetje geld kan de hele familieband kapot maken.

Ik heb het helaas zelf meegemaakt......

door tijger1 3 dec. 2018 om 11:35
36837 Antwoorden / 21 Vragen

Dan stelde die familieband al niets voor.

Ta
door TasjaFleur 4 dec. 2018 om 22:05
10 Antwoorden / Vragen

Ook bij een goede familieband kan er grote heibel komen door vaak een hele kleine onenigheid bij de verdeling van de nalatenschap.
En achteraf gezien is het vaak belachelijk waarom men onenigheid heeft gehad.

door cees60 - 3 dec. 2018 om 10:56
323 Antwoorden / 191 Vragen
1

Allen dank voor de reakties. Ik weet dat het cru overkomt maar helaas zijn de verhoudingen dusdanig dat ik geen
enkel vertrouwen heb in een goede regeling van de erfenis. Ik ben als schoonzoon weliswaar "buitenstaander" maar
mijn vrouw heeft dagelijks met deze ellende te maken. Bovendien zou het nog wel eens kunnen zijn dat er achteraf een behoorlijke claim
van het CAK en/of andere instanties om de hoek kan komen kijken. Dat schijnt regelmatig voor te komen. Mijn vrouw wil persé geen sieraden hebben
want die heeft ze ruim voldoende. En als ze iets wil kopen we het zelf wel. Zelf heb ik meegemaakt dat bij het overlijden van mijn vader (ik was 20) er een
enorme strijd binnen de familie is ontstaan wie wat wilde hebben. Dat is inmiddels zo'n ruim 55 jaar geleden. Mijn moeder was al dood. Ik ben daar 
enorm op afgeknapt en wil dat nu dus niet meer meemaken. Voor mij geldt er maar één optie : Verwerpen via de notaris.
Mijn schoonmoeder heeft een verzekering maar een van de kinderen wil schijnbaar een crematie met alle pracht en praal. In feite is het te triest voor woorden
maar het is nu eenmaal niet anders. Uiteaard wordt de crematie netjes en met eerbied geregeld. Maar na de stilte komt meestal de storm.
Allen nogmaals dank. Voor mij zijn alle reakties erg tot steun geweest. 

door tijger1 - 3 dec. 2018 om 11:34
36837 Antwoorden / 21 Vragen
0

Er is na het overlijden van uw schoonmoeder sowieso een verklaring van erfecht nodig, want ik neem aan dat er geen schoonvader meer is. 

Dat er geen testament is,is niet van belang, die verklaring van erfrecht is nidig om alles door de kinderen te kunnen afwikkelen.

Beneficiair aanvaarden is het meest verstandige.

Ge
door Genee 3 dec. 2018 om 12:36
1323 Antwoorden / 1 Vragen

Wanneer zijn vrouw verwerpt via de rechtbank hoeft zij niet naar een notaris.
Kost alleen maar extra geld voor haar.
De andere erfgenamen die zuiver of beneficiair willen aanvaarden kunnen naar een notaris voor de verklaring van erfrecht.
Wanneer zij zeker weet dat de andere kinderen een notaris inschakelen kan ze ook wachten op een bericht van die notaris en dan aangeven dat ze de erfenis verwerpt.

door tijger1 3 dec. 2018 om 12:41
36837 Antwoorden / 21 Vragen

Ze zal sowieso kosten moeten maken om te verwerpen. Of bij de rechtbank of bij de notaris. Dezelfde kosten als beneficiair asnvaarden. 

En als er geen geld is voor de uitvaart, zal ze mee moeten betalen.

Ge
door Genee 3 dec. 2018 om 13:44
1323 Antwoorden / 1 Vragen

via een notaris verwerpen is natuurlijk duurder, die werkt ook niet voor niets.
Bij beneficiair aanvaarden heeft ze toch met de erfenis te maken, er zal waarschijnlijk een gevolmachtigde gekozen gaan worden en wie gaat dat doen, daarover zullen de erfgenamen tot overeenstemming moeten komen.
Om een notaris dat te laten doen lopen de kosten ook hoog op en of er dan nog iets van de erfenis overblijft is nog maar de vraag.
Als de erfenis weinig voorstelt is verwerpen misschien wel de beste optie.

door tijger1 3 dec. 2018 om 14:10
36837 Antwoorden / 21 Vragen

De kosten voor het verwerpen of beneficiair aanvaarden via de rechtbank zijn aan elkaar gelijk. Uiteraard is beide via de notaris duurder.

Een gevolmachtigde hoeft niet per se, maar dan moet iedere erfgenaam voor van alles en nog wat tekenen, dus wel handiger. 

Maar een verklaring van erfrecht is wel nodig.

Ge
door Genee 3 dec. 2018 om 14:14
1323 Antwoorden / 1 Vragen

Een verklaring van erfrecht is niet nodig voor zijn vrouw als zij verwerpt. Zij hoeft daar dan niet aan mee te betalen.

door tijger1 3 dec. 2018 om 14:29
36837 Antwoorden / 21 Vragen

Ik schrijf niet dat de vrouw van de Ts een verklaring van erfrecht nodig heeft bij wat zij zal doen. Er is gewoon sowieso een verklaring van erfrecht nodig.

ta
door tabb - 3 dec. 2018 om 13:17
5 Antwoorden / 0 Vragen
0

Hallo,
Het verwerpen van erfrecht kan zonder Notaris!!! U douwnload hiervoor het formulier "Verklaring nalatenschap"
op www.rechtspraak.nl . Invullen, kopie overlijdensakte en kopie legitimatiebewijs verzoeker.
Op dit formulier geeft u aan dat u de erfenis verwerp, danwel Beneficairir aanvaardt.
Het formulier met bijlage opsturen na het Kantongerecht in uw regio, hiervoor heeft u 3 maanden de tijd.. Kosten € 125,00.

U leest er alles over op "www rechtsspraak.nl"

re
door red1 - 3 dec. 2018 om 13:32
222 Antwoorden / 1 Vragen
0
door sjoppie - 3 dec. 2018 om 13:35
3790 Antwoorden / 3 Vragen
1
door gerritaltena - 3 dec. 2018 om 16:19
8413 Antwoorden / 146 Vragen
0

Zoals @GENEE en @TIJGER1 al melden: benificiar aanvaarden is de meest voor de hand liggende manier.
Let op dat ook uw eventuele erfgenamen dat dan doen. 

M.b.t. de sleutel en het ontruimen: afstemmen met de verhuurder.

door gerritaltena - 3 dec. 2018 om 16:28
8413 Antwoorden / 146 Vragen
0

N.a.v. de discussie @GENEE: letterlijk alles wat in de woning aanwezig is behoort tot de nalatenschap en er kan zelfs, inhakend in een zin in de vraag, heibel ontstaan over de inhoud van een koelkast.

Als er echt angst is voor heibel en er wordt inderdaad besloten tot verwerping dan is toch zaak om een notaris erbij te betrekken.

(Een en ander op basis van ervaring met o.a. twee nalatenschappoen waarover gerechtelijke procedures noodzakelijk bleken)


Ge
door Genee 3 dec. 2018 om 17:46
1323 Antwoorden / 1 Vragen

Sorry @gerritaltena, Waarom zou je een notaris willen bij verwerping?

door Geboren Amsterdammer 3 dec. 2018 om 22:01
59 Antwoorden / 9 Vragen

@Genee,

Jij bent erg koppig!

Op dit forum is het de bedoeling om andere leden te helpen op een zo goed mogelijke manier.
Je kunt niet op eigen houtje juridische dingen gaan regelen als je geen jurist bent.

Ge
door Genee 3 dec. 2018 om 22:45
1323 Antwoorden / 1 Vragen

@geboren amsterdammer
Ik wil alleen maar duidelijk maken dat de vrouw van de TS, als zij de erfenis verwerpt, geen notaris nodig heeft.
Daarbij ook nog het misverstand dat je als erfgenaam helemaal niets mag doen.
Als je helemaal niets mag doen, papieren doorzoeken b.v. hoe kun je er dan achter komen of iemand schulden heeft? 
Waarom zou je een notaris nemen als je niets met de erfenis te maken wilt hebben.
De forumleden die een notaris adviseren jagen haar onnodig op kosten.
Notaristarief zo’n €240 per uur.
Een verklaring van erfrecht kost wanneer het om twee erfgenamen gaat al gauw zo’n €400. Begrijp van de TS dat zijn vrouw de erfenis zal verwerpen, via de rechtbank is dat zo geregeld, verder niks naar een notaris, laat de anderen dat masr doen.gy
door gypsyjoy - 3 dec. 2018 om 17:39
21 Antwoorden / 3 Vragen
0

Op de site Rechtspraak .nl kunt u een formulier downloaden geheten Verklaring nalatenschap. Ook heeft u een acte van overlijden nodig en een kopie vh geldig identiteitsbewijs. Deze documenten stuurt of brengt u naar de rechtbank in de woonplaats vd overleden persoon. Na enige tijd ontvangt u de akte van verwerping. Doet u dit samen met andere erfgenamen dan kunt u de kosten drukken, maar u stuurt dan een door ieder getekende volmacht mee.Ik ben vergeten wat de kosten zijn,maar ze vallen mee (zo'n 80 euro een jaar of 2 geleden). Alles is te vinden op de site Rechtspraak .nl Mocht u kinderen hebben en wilt u niet dat deze kinderen wel de erfenis krijgen (die gaat nl. automatisch naar hen toe als u verwerpt) dan moeten zij ook verwerpen. Het hangt er vanaf of deze kinderen minderjarig zijn. Dat is dan een andere procedure. Te vinden op Google bijvoorbeeld. Succes en vooral Sterkte!!

ro
door ron503 - 3 dec. 2018 om 19:13
554 Antwoorden / 0 Vragen
0

Als uw schoonmoeder een uitvaartpolis heeft afgesloten dan zijn de eerste drie punten niet aan de orde want die staan los van een eventuele erfenis. De begrafenisondernemer regelt vaak meer zaken dan alleen de uitvaart en kan ook advies geven over het vervolgtraject. De sleutels in de woning achterlaten is geen goed plan want dan zal de woning na einde huurcontract opengebroken dienen te worden en dat brengt nog meer kosten met zich mee. Mocht het zo zijn dan niemand anders de afwikkeling op zich wil nemen dan is een notaris inschakelen de beste optie want die brengt de eventuele erfenis in kaart en schrijft elke erfgenaam persoonlijk aan dus u hoeft dan geen grote problemen te verwachten. Direct verwerpen lijkt mij op voorhand te voorbarig want als er toch iets te erfen valt gaat het deel van uw vrouw naar de andere erfgenamen.

ad
door adofan - 3 dec. 2018 om 20:48
5 Antwoorden / 0 Vragen
0

Je kan de erfenis beneficair aanvaarden, dan krijg je alleen iets als er nog iets overblijft.
Verwerpen kan ook, maar dan komt de erfenis terecht bij de kinderen van de erfgenaam die verwerpt. Zij kunnen dan kiezen: verwerpen, beneficiair aanvaarden of aanvaarden.

Ta
door TasjaFleur - 3 dec. 2018 om 21:40
10 Antwoorden / Vragen
1

Na het overlijden is het verstandig om direct contact op te nemen met de notaris. In eerste instantie hebt u tot 3 mnd na het overlijden recht op beraad. In deze periode kunt u bekijken of de nalatenschap positief of negatief uitvalt. De begrafenis mag u zelf regelen, beter is in overleg met de familie. De kosten hiervan komen ten laste van de nalatenschap. De huur opzeggen mag u doen, opslag van de inboedel mag u ook doen. U moet wel van alles foto's nemen. 
Goederen mee nemen voor prive mag niet, dan heb je al snel te maken met zuivere aanvaarding.
De nalatenschap verwerpen is niet verstandig want dan gaat de nalatenschap over op jullie kinderen. Verwerpen die ook de nalatenschap dan gaat de nalatenschap over op hun kinderen. Zijn de kinderen minderjarig (of hebben de kinderen een verstandelijke beperking) dan wordt voor hun een executeur benoemd door de rechtbank. Accepteerd 1 ergenaam onder beficiaire voorwaarden, dan moeten de andere erfgenamen dat ook automatisch doen.
Mijn ervaring is dat na het overlijden post wordt ontvangen van incassobureau en postorderbedrijven, ten onrechte overigens.
Ook als je beneficiar aanvaard moet je volgens een procedure te werk gaan, anders heb je kans dat je alsnog zuiver aanvaard.
Ik heb zelf de ervaring, als enig erfgenaam, met beneficiaire aanvaarding en heb de notaris, na ontvangen offerte, de gehele erfenis laten afhandelen (kosten ca € 3000,--).Scheeld een hoop gestress en op het eind bleek er een schuld vanwege PGB te zijn van € 20.000,--. Achteraf gezien was opslag van de inboedel niet nodig vanwege de geringe waarde daarvan en zouden foto's voldoende zijn, maar de notaris adviseerde om de inboedel op te slaan. Ik ben blij dat ik de notaris alles heb laten afhandelen, dat gaf een hele berg gemoedsrust en geen stress.Zeker als er problemen zijn te verwachten is het laten afhandelen door een notaris het overwegen waard. Het scheeld heel veel als iemand een brief krijgt van een notaris of van Pietje. Als meerdere erfgenamen dat samen doen, dan zijn de notarieskosten mogelijk per persoon lager.
door tijger1 3 dec. 2018 om 23:05
36837 Antwoorden / 21 Vragen

Xx

door Geboren Amsterdammer - 3 dec. 2018 om 22:38
59 Antwoorden / 9 Vragen
0

@Genee,

Jij brengt de Ts. in gevaar door te stellen,dat Ts. geen notaris nodig heeft.

Lees eens het antwoord van Tasja Fleur,daar kun je nog wat van leren.....

Ge
door Genee 3 dec. 2018 om 23:51
1323 Antwoorden / 1 Vragen

U moet eens ophouden met dat doemscenario.

Ik blijf het maar herhalen, bij erfenis verwerpen heb je geen notaris nodig, kan gewoon via de rechtbank.
Je bent dan nergens meer voor verantwoordelijk dus waarom je dan nog een notaris nodig zou hebben begrijp ik niet.
U ook niet want ik heb nog geen reden gelezen waarom je dan toch een notaris nodig hebt.
En goederen meenemen voor privé gebruik mag natuurlijk niet maar als er b.v. een groot bedrag in de woning zou liggen mag je dat rustig meenemen om het zolangop een veilige plaats te bewaren.
Tasja Fleur geeft een algemeen verhaal maar heeft niets te maken met de vraag van de TS met als titel Erfenis verwerpen.
Ze zegt ook dat post van incassobureaus onterecht is.
Begrijp niet wat daar onterecht aan is als de rekeningen niet betaald worden. Dat komt omdat de bankrekening van de overledene geblokkeerd wordt en geen automatische incasso's meer mogelijk zijn.
Lopende rekeningen moeten dan via de nabestaandendesk bij de bank betaald worden.
Hopelijk begrijpt de TS dat zijn vrouw via de rechtbank de erfenis kan verwerpen en voor haar dat voldoende is.

door Geboren Amsterdammer 3 dec. 2018 om 23:59
59 Antwoorden / 9 Vragen

@Genee,

Jij bent geen jurist,dus op z'n Amsterdams gezegd:"Jij bent aan het ouwehoeren!"

Dit topic is van serieuze aard: het is niet "Mijn bril zit niet lekker,kan ik hem nog ruilen?".

Genee,je hebt er de ballen verstand van......

Ge
door Genee 4 dec. 2018 om 00:09
1323 Antwoorden / 1 Vragen

@geboren....
Geef eens één reden waarom de vrouw van TS een notaris nodig heeft als ze de erfenis verwerpt.


door Geboren Amsterdammer 4 dec. 2018 om 00:34
59 Antwoorden / 9 Vragen

@ Weledelgestrenge heer mr. Genee,

Bron : Westerpost dd 26 04 2016

De bank wilt een Verklaring van Erfrecht,wat is dat?

Met een Verklaring van Erfrecht kun je aantonen wie de erfgenamen van een overledene zijn en wie namens hen de nalatenschap mag afwikkelen.
Dit bewijsdocument wordt opgemaakt door de notaris.
Eerst zal de notaris met jou en de andere erfgenamen een gesprek hebben.
Daarin legt de notaris uit wat je rechten en plichten zijn als erfgenaam.
Ook wordt bekeken wie van de erfgenamen de nalatenschap kan gaan afwikkelen.
De notaris gaat verder aan het werk: allereerst controleert de notaris bij het Centraal Testamenten Register of overledene een testament heeft gemaakt en bij welke notaris de akte in de kluis ligt.
Ook doet de notaris onderzoek bij de Gemeentelijke Basisadministratie ,om te controleren welke familieleden de overledene heeft achtergelaten.
Als er geen testament is,geldt het wettelijke erfrecht.
De erfgenamen zijn de ouders/broers/zusters van de overledene als deze niet getrouwd was en geen kinderen had.
De notaris zorgt,dat alle betrokken personen verklaringen van aanvaarding ondertekenen en dat 1 van de erfgenamen de volmacht van de anderen krijgt.
Als alle onderzoek is gedaan en alle verklaringen/volmachten zijn ondertekend en ontvangen,geeft de notaris de Verklaring van Erfrecht af.
Je krijgt een aantal van die documenten zodat je bij diverse instanties kunt aantonen,dat jij degene bent,die de nalatenschap kan afwikkelen.
De Verklaring van Erfrecht is een maatwerkdocument,dat de notaris voor je opmaakt.

Ge
door Genee 4 dec. 2018 om 08:39
1323 Antwoorden / 1 Vragen

@geboren..
Heeft u de vraag van de TS wel gelezen?
Zijn vrouw wil de erfenis verwerpen, wil dus niks met de erfenis te maken hebben.

Ik vraag u waarom u denkt dat zij een notaris nodig heeft en u komt met een slecht krantenartikel over een verklaring van erfrecht.
En u bent er ook nog trots op, gezien de aanhef, of u mijn vraag hiermee beantwoord hebt.
Wanneer zij de erfenis verworpen heeft zal haar naam niet op de verklaring van erfrecht voorkomen, wat heeft ze er dan aan?

door tijger1 4 dec. 2018 om 09:49
36837 Antwoorden / 21 Vragen

@genee
Een bankrekening wordt pas geblokkeerd als aan de bankhet overlijden van de rekeninghouder is doorgegeven. Eerder niet. 

@geboren
Wat schiet u ermee op om hier allerlei krantenartikelen te gaan vermelden?

Mevrouw wil verwerpen, goed, naar de rechtbank en verklaring afgeven en klaar. Als dan anderen naar een notaris gaan, kan zij een kopie van die verklaring bij de notaris afgeven en dan is het gedaan.

door Geboren Amsterdammer 4 dec. 2018 om 22:28
59 Antwoorden / 9 Vragen

@Tijger en Genee,

Ik heb toch nog een krantenartikel gevonden met duidelijke uitleg hierover.

Bron: Westerpost dd 28 06 2018

Ik wil niets erven van mijn vader,hoe die ik dat?

Je erfrecht ontstaat pas na het overlijden van je vader.
Dan kan worden vastgesteld wie erfgenamen zijn.
Na het overlijden kan bij het Centraal Testamenten Register worden nagegaan of je vader een testament heeft gemaakt en bij welke notaris die akte wordt bewaard.
Als je in het testament bent onterfd of niet wordt genoemd,ben je niet zijn erfgenaam.
Wel kun je in dat geval een beroep doen op je LEGITIEME PORTIE.
Dat is een geldbedrag ter waarde van de helft van je erfdeel.
Je moet dit opeisen bij de andere erfgenamen binnen 5 jaar na het overlijden van je vader.
Maar als je NIETS wilt erven ,dan volstaat het om gedurende 5 jaar NIETS te doen.

Anders is het als je vader geen testament heeft gemaakt.
Je bent dan na zijn overlijden zijn erfgenaam geworden.
Als je op dat moment NIETS met zijn nalatenschap te maken wilt hebben,moet je bij de Rechtbank een volmacht tekenen om de nalatenschap te verwerpen.
De notaris kan je helpen bij deze procedure.

Ge
door Genee 4 dec. 2018 om 23:42
1323 Antwoorden / 1 Vragen

@geborenamsterdammer
Mooi, u ziet nu wat @tijger1 en ik al de hele tijd zeggen.
Naar de rechtbank, verklaring invullen dat je de erfenis verwerpt en verder niets.
Dat een notaris je daarbij kan helpen is duidelijk maar niet noodzakelijk.
Ga eens langs bij een notariskantoor of bel eens, misschien dat u het van een deskundige  wilt aannemen.


door Geboren Amsterdammer 5 dec. 2018 om 00:07
59 Antwoorden / 9 Vragen

@Genee,

Jouw uitleg was niet zo duidelijk voor mij.
Ik heb een HAVO diploma......

door tijger1 - 3 dec. 2018 om 23:08
36837 Antwoorden / 21 Vragen
0

Als één erfgenaam beneficiair aanvaardt, betekent dat dat de nalatenschap beneficiair afgewikkeld moet worden.  Maar het betekent niet dat andere erfgenamen automatisch beneficiair aanvaarden.

Dus als die niets gedaan hebben, en er zijn per saldo werkelijk schulden, dan draaien die daar alsnog voor op.

Ta
door TasjaFleur 4 dec. 2018 om 21:59
10 Antwoorden / Vragen

U hebt volkomen gelijk. Sorry en excuus voor het geven van een verkeerde voorstelling van zaken

door Geboren Amsterdammer - 4 dec. 2018 om 20:44
59 Antwoorden / 9 Vragen
0

Hallo mensen,ik heb nog wat krantenknipsels gevonden over dit topic:

Bron : Westerpost dd 27 09 2017

Executeur,wat betekent dat?

De executeur heeft sedert invoering van het erfrecht in 2003 een wettelijke functie.
Daarvoor heette het executeur testamentair.
De executeur kan uitsluitend bij testament worden benoemd.
De functie gaat pas na het overlijden in.
Het is een verantwoordelijke taak.
De executeur wikkelt de nalatenschap af voor de erfgenamen.
Allereerst zal de functie officieel moeten worden aanvaard.
Dit gebeurt bij de notaris die een Verklaring van Executele zal opstellen.
Met dat document kun je bewijzen dat je de executeur bent.
Hiermee kunnen de bankrekeningen van de overledene op naam van de executeur worden gesteld.
De executeur zegt de abonnementen op en ONTRUIMT DE WONING.
De executeur betaalt de kosten van de uitvaart en de eventueel andere nog te betalen kosten.
De executeur maakt een overzicht van alle bezittingen en schulden van de nalatenschap.
De executeur is verplicht de aangifte voor de erfbelasting te doen.
Dit moet uiterlijk 8 maanden na het overlijden zijn gedaan.
De executeur is hoofdelijk aansprakelijk voor de afdracht van de erfbelasting nadat de aanslag is opgelegd.
Als dit allemaal is gedaan,kan de executeur de rekening en verantwoording opmaken.
Dit is een financieel overzicht waaruit alle betalingen en ontvangsten na de datum van overlijden blijken.
De erfgenamen geven de executeur akkoord op de rekening en verantwoording.
Daarna kan de nalatenschap onder de erfgenamen worden verdeeld.

door tijger1 - 4 dec. 2018 om 22:10
36837 Antwoorden / 21 Vragen
0

@geboren

Wat schiet u nu op met al die citaten?

Als de erven geen executeur willen benoemen, dam doen ze dat simpelweg niet.

En de executeur is ook niet aansprakelijk voor het betalen van de erfbelasting, want kan iedereen zelfstandig aangifte laten doen.  

De bankrekeningen worden niet op naam van de executeur gesteld, maar op “erven”, waarbij een executeur dan gemachtigd is/kan zijn. 

De opdrachtgever voor de uitvaart moet die nota betalen, maar kan die uiteraard verhalen op de nalatenschap. 

Houd op met dat krantengedoe.

door Geboren Amsterdammer 4 dec. 2018 om 22:31
59 Antwoorden / 9 Vragen

@Tijger,

Die uitleg van jou is helemaal onduidelijk.....
Wat is jouw bron?
Google.....

door tijger1 4 dec. 2018 om 22:38
36837 Antwoorden / 21 Vragen

Wat is er onduidelijk aan? Kunt u niet lezen? Mijn bron? Helaas langdurige praktijkervaring.

door Geboren Amsterdammer 4 dec. 2018 om 22:53
59 Antwoorden / 9 Vragen

@Tijger,

Mijn krantenknipsels zijn toch heel wat duidelijker dan jouw uitleg.

Kun je ons vertellen over jouw "langdurige praktijkervaring"?
Ben jij notaris of jurist?

Mijn krantenknipsels zijn geschreven door een notaris.

door tijger1 4 dec. 2018 om 23:14
36837 Antwoorden / 21 Vragen

Heb helaas al heel wat nalatenschappen moeten regelen, met alle daarbij komende conflicten.

door Geboren Amsterdammer 4 dec. 2018 om 23:27
59 Antwoorden / 9 Vragen

@Tijger,

Bedoel je als beroep?
Ben jij een bewindvoerder?

door Geboren Amsterdammer 4 dec. 2018 om 23:55
59 Antwoorden / 9 Vragen

@Tijger,

Ik heb een vermoeden,dat jij een bewindvoerder bent.
Daarom doe je zo negatief op mijn reacties.
Als iedereen alles goed regelt bij de notaris dan heb je geen bewindvoerder (die wordt aangewezen door de rechtbank) meer nodig.

Iedereen kan zichzelf "bewindvoerder" noemen: je hebt er geen opleiding of diploma voor nodig.
Hierdoor ontstaat veel beunhazerij bij bewindvoerders!
Door een bewindvoerder ben ik in de problemen gekomen......

door tijger1 5 dec. 2018 om 00:26
36837 Antwoorden / 21 Vragen

Dat is dan heel vervelend voor u, maar het gaat hier helemaal niet over een bewindvoerder. 

Het gaat hier over een oude dame die op sterven ligt en waar de dochter haar handen vanaf wil trekken na het overlijden.

door Geboren Amsterdammer - 4 dec. 2018 om 22:49
59 Antwoorden / 9 Vragen
0

Hallo mensen,

Weer even een krantenknipsel gevonden over dit topic.

Bron : Westerpost dd 31 mei 2017

Ik wil iemand aanwijzen,die mijn financiële zaken regelt als ik dat zelf door ziekte niet meer kan.
Hoe regel ik dat?

Je kunt iemand VOLMACHT geven om te kunnen beschikken over je bankrekening (en) en die je andere zaken mag regelen.
Dat gaat het beste met een akte opgemaakt bij de notaris.
Zo'n akte heeft volgens de wettelijke bepalingen een grote bewijskracht.
De notaris heeft daarbij jouw identiteit vastgesteld en de notaris heeft in de bespreking,die onder 4 ogen is,kunnen bepalen dat het inderdaad jouw eigen wens is.
Tegenwoordig worden met een akte uitgebreidere volmachten gegeven.
Niet alleen voor financiële zaken maar ook kun je iemand aanwijzen,die de medische beslissingen voor je neemt.
We noemen dit een LEVENSSTESTAMENT.
In zo'n akte kun je meteen iemand aanwijzen,die controle houdt op de financieel gevolmachtigde.
Dat is verstandig en kan misbruik voorkomen.

door tijger1 4 dec. 2018 om 23:12
36837 Antwoorden / 21 Vragen

Wat heeft dit van doen met het topic?

door Geboren Amsterdammer 4 dec. 2018 om 23:29
59 Antwoorden / 9 Vragen

@Tijger,

Het is het goede voorbeeld.
Je kunt het ook zien als advies voor de lezers.....

Het is wel jammer,dat er geen echte notaris reageert......

door tijger1 4 dec. 2018 om 23:51
36837 Antwoorden / 21 Vragen

Maar weet u wel dat die volmacht dus vervalt als iemand is overleden? En hier ligt de schoonmoeder van de Ts op sterven, dus wat zit u nu nog met een levenstestament.

En wat moet een “echte” notaris hier? Uw krantenknipsels becommentariëren?

door Geboren Amsterdammer 4 dec. 2018 om 23:59
59 Antwoorden / 9 Vragen

@Tijger,

Ben jij soms zo'n bewindvoerder zonder officieel diploma ervoor? Haha!

Als iedereen zijn zaken goed regelt bij de notaris,dan heb je geen bewindvoerder meer nodig ,die voor nog meer ellende kan zorgen zoals in mijn geval.......

door tijger1 5 dec. 2018 om 00:03
36837 Antwoorden / 21 Vragen

Nou weer over bewindvoerders? Sleep er nog maar wat kranten verhalen bij. 

Elke volmacht vervalt bij het overlijden van de volmachtgever.

door Geboren Amsterdammer 5 dec. 2018 om 00:10
59 Antwoorden / 9 Vragen

@Tijger,

Ik ga zeker nog meer krantenknipsels zoeken.

door Geboren Amsterdammer - 5 dec. 2018 om 01:14
59 Antwoorden / 9 Vragen
0

Hallo mensen,

Dit onderwerp (topic) is eigenlijk een taboe in Nederland: niemand praat er graag over.

Het is vreselijk,dat de mensen waarmee je opgroeit (je bloedeigen broers en zussen) je grootste vijanden worden voor een paar duizend euro's omdat de nalatenschap niet goed is geregeld bij de notaris.

Zucht......

door gerbera - 5 dec. 2018 om 11:55
4350 Antwoorden / 6 Vragen
3

Als ik zo de discussie tussen enkele lees zijn wij blijkbaar een gezegende familie. Wij hebben eerst de kleinkinderen de mogelijkheid gegeven een herinnering aan Oma uit te zoeken. Daarna hebben we 6 dozen neergezet waarin ieder zijn gewenste spullen kon doen. Waren er meer gegadigden voor iets werd er ff geloot en de winnaar mocht het hebben en dat allemaal zonder gemor. Na afloop hebben we gezamelijk nog een drankje op Oma genomen. En dit alles zonder notaris, executeur, en  "schoon"aanhang, die hebben alleen maar toegekeken en mochten de zware spullen ff sjouwen.

door Geboren Amsterdammer 6 dec. 2018 om 10:06
59 Antwoorden / 9 Vragen

@Gerbera,

Als oma een koopwoning had,zou je een ander verhaal vertellen....

Ik neem aan,dat jij wel een koopwoning hebt daar in Zeeland.
Gaan jouw kinderen bij jouw overlijden ook "ff loten" om de woning?

Haha!

door tijger1 6 dec. 2018 om 10:29
36837 Antwoorden / 21 Vragen

Bij een koopwoning is het “simpel”, die moet verkocht en de opbrengst min de kosten wordt verdeeld.

door gerbera 6 dec. 2018 om 11:14
4350 Antwoorden / 6 Vragen

Mokumer, waarom zou ik dan een ander verhaal vertellen, ook de centjes zijn, na aftrek van alle kosten, netjes verdeeld. En met 6 personen loten om een woning is natuurlijk onzin, die is gewoon verkocht want die past niet in een doos. En voor onze dochter is alles al jaren geleden netjes op papier is vastgelegd v.w.d. woning betreft. 
Dus ook hiervoor is het verhaal niet anders en het kan dus ook anders, maar blijkbaar is onze een uitzondering in uw ogen. Nog vergeten te melden, er stond nog een 7e doos voor alle goedbedoelde restanten voor de kringloop. En ter info, ik woon niet in Zeeland.

Ge
door Genee 6 dec. 2018 om 23:57
1323 Antwoorden / 1 Vragen

@gerbera Denk ook aan eventuele kleinkinderen, legaat tot ruim €20.000 belastingvrij, bespaart erfbelasting,

door Geboren Amsterdammer 6 dec. 2018 om 23:59
59 Antwoorden / 9 Vragen

@Gerbera,

Excuses voor de misverstanden.
Ik dacht,dat je me weer in de maling nam.

Er zijn natuurlijk uitzonderingen.

Ik hoop alleen,dat de lezers op dit forum gaan nadenken over hoe je ruzies binnen de familie kunt voorkomen door alles goed te regelen bij de erfenis.
Ik heb vaak gepiekerd,waarom mijn broers en zussen zulke geldwolven zijn geworden bij het overlijden van mijn vader.
Ik vermoed doordat zij een hypotheek hebben .....

door gerbera 7 dec. 2018 om 11:52
4350 Antwoorden / 6 Vragen

Ik dacht,dat je me weer in de maling nam  Zou niet durfen;-)), 

Ik weet, in die gevallen kan een hoop ellende ontstaan. Wil alleen aangeven dat het ook anders kan.

En voor @genee, het is beter geven met een warme- dan met een koude hand.

Ge
door Genee 7 dec. 2018 om 12:20
1323 Antwoorden / 1 Vragen

@gerbera Het ene sluit het andere niet uit.

Pi
door PimJoris - 7 dec. 2018 om 08:51
60 Antwoorden / Vragen
1

U zegt terecht: ' de wetgeving is ingewikkeld'. Haal uw antwoorden dan ook bij degenen die die wetgeving ke nnen en vooral: die in staat zijn de vertaalslag te maken voor deze specifieke situatie en de voor u beste aanpak. Bij de notariële beroepsorganisatie zijn via hun website (www.knb.nl) diverse heel duidelijke en informatieve brochures, factsheets and checklist te vinden over wat te doen na overlijden, testament, aanvaarden van nalatenschap, schenkingen etc. etc. Zeer duidelijk en informatief. Zijn er na het lezen daarvan nog vragen, dan zullen norarissen altijd bereid zijn uw vraag te beantwoorden. Een eerste oriënterend gesprek is altijd gratis.

door Geboren Amsterdammer 7 dec. 2018 om 10:28
59 Antwoorden / 9 Vragen

Amen!

Pi
door Pitbulleke - 7 dec. 2018 om 12:05
2 Antwoorden / 1 Vragen
0

Beneficiair aanvaarden en niets meenemen na overlijden. Dus zorgen dat wat zij wil hebben er van te voren uit is. Bij aanwezigheid overlijden zelf de schouwarts bellen en wachten totdat de arts de doodsverklaring afgeeft. Daarna kun je de instantie bellen die de begrafenis verzorgt of de gemeente als er geen geld is of geen verzekering.

door tijger1 7 dec. 2018 om 12:26
36837 Antwoorden / 21 Vragen

Dus uw advies is om iemand die op sterven ligt te beroven?

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

Pi
Pitbulleke - 7 dec. 2018 om 12:21
Auto & vervoer
TinQ 11 liter meer getankt dan de inhoud van de tank kan zijn

TinQ 11 liter meer getankt dan de inhoud van de tank kan zijn

Op een Max-zondag heb ik maar liefst 11 liter meer getankt in een benzineauto van 65 liter inhoud.
Ik geloofde mijn ogen niet. 76 liter.

De auto is vaker leeg geweest (is geen nieuwe auto en ik ken deze auto) zodat ik stilstond en dan kon er 67 liter in. Nu stond hij nog niet stil en ging er maar liefst 11 liter meer in.  Als er ergens benzine onder de auto had gelegen was het d ... Lees meer

rd
rdkraker - 10 dec. 2018 om 12:58
Huishouden & energie

Wat mag ontstoppen riool / keukenafvoer kosten?

4 jaar geleden is bij ons (in principe) de afvoer van de keuken naar de (grotere) aansluiting bij het toilet vernieuwd. Dit omdat de oude leidingen van gietijzer roest gaan vertonen en daaom gaan verstoppen.

Nu hadden we de afgelopen maanden last van water wat terug kwam bij afpompen van de vaastwasser, of wanneer we veel water uit de bak lieten lopen. Loodgieter laten komen die t leidi ... Lees meer

rebek - 8 dec. 2018 om 11:04
Geldzaken & recht

Opzeggen Medische toilet pas

Ik heb een medische toilet pas om aan te kunnen geven dat mijn toiletverzoek noodzakelijk is. Daarvoor moet ik ieder jaar €18,- voor betalen. Aangezien ik dat te duur vind ieder jaar heb ik hem stopgezet. 
Nu ontvang ik een reactie: Indien 2018 nog niet betaald moet dat nog gebeuren en dan de pas uiterlijk 15 januarie 2019 retourzenden. Of een  boete van €30,- Lees meer