Ag
door Agamemnon Oct 10, 2022 om 09:48
Geldzaken & recht

Erfenis verwerpen en daardoor méér krijgen?

Broers A en B erven 40.000 euro. Ieder 20.000 zou je denken.

Maar B is slim en leent een groot bedrag, groter dan 20.000 van zijn vriend X en B verwerpt tevens de erfenis.
De zoon van B, B-junior, wordt nu in plaats van B erfgenaam.

X is 'boos' dat hij een gedeeltelijke aflossing van 20.000 zou mislopen en dient een claim in.
En nu komt het vreemde: die maximaal 20.000 wordt als nalatenschapsschuld behandeld en uit de nalatenschap wordt die schuld deels afgelost.
Blijft over 20.000 om te verdelen. 10.000 voor broer A en 10.000 B-junior. Zodoende heeft de brave familie A maar 10.000 ontvangen en familie B  30.000.

Klopt dit? Is dat eerlijk? Is dit overcompensatie door de wetgever?

Op deze pagina staat dit vreemde voorbeeld uitgewerkt: 
https://www.judex.nl/rechtsgebied/overlijden-nalatenschap/aanvaarden-verwerpen/artikelen/wat-gebeurt-er-als-ik-een-nalatenschap-verwerp
l
aatste voorbeeld onderaan:

4621 11 Rapporteer
heremietkreeft
door heremietkreeft - Oct 10, 2022 om 10:01
16439 Antwoorden / 201 Vragen
1

Dit is een boeiende juridische kwestie en daarmee een kwestie van het hebben van een advovcaat die dat op basis van argumenten weet de rechtbank te overtuigen om een dergelijge beslissing te nemen. 

De vraag die bij mij opkomt is nu echter wel: wie is hier de erflater? X? Het lijkt mij van niet omdat die een claim indient. En u geeft aan dat X de schuldeiser is die kennelijk de angst heeft dat het door hem uitgeleende niet zal worden afgelost. 

???


Ag
door Agamemnon Oct 10, 2022 om 10:15
60 Antwoorden / 6 Vragen

Als u het voorbeeld op de genoemde website leest, dan is daar de erfenis van een oom afkomstig. Ik geloof niet dat het er verder toe doet wie er dood is. X leeft gewoon en werkt misschien wel mee aan een constructie... Er blijkt dus een speciale wettelijke regeling te zijn waar de rechtbank dan waarschijnlijk ook aan mee moet werken. Het verhaal gaat er om dat door te verwerpen zijn familie (B) meer krijgt en de andere familie (A) benadeeld wordt.

heremietkreeft
door heremietkreeft Oct 10, 2022 om 10:22
16439 Antwoorden / 201 Vragen

Als al aangegeven, dit is een juridische kwestie en in deze kwestie zal de Rechtbank afdoende reden hebben gezien op basis van verkregen en beoordeelde argumenten om een beslissing als hier aan de orde te nemen.

In die zin zou het handig zijn om de gehele jurisprudentie te kennen en daarin te lezen wat al die argumenten en afwijzingen zijn geweest. Hoe dan ook is het zo dat indien wie dan ook over welke zaak dan ook iets aanhangig maakt bij 'Rechtspraak' men daar een oordeel zal moeten geven en er in de casus die u noemt kennelijk afdoende wetgeving afwezig was om aldus te besluiten. Op zich best interessant om na te gaan hoe dit als m.i. een kwestie van schuldenaar en schuldeiser aan een nalatenschap kan worden gekoppeld. Is er hier ook sprake geweest van bijv. hoger beroep?

sw
door swat1500 - Oct 10, 2022 om 10:32
3493 Antwoorden / 0 Vragen
2

U heeft de casus niet helemaal correct verwoord. Deze situatie is alleen van toepassing als X een vordering op B heeft als B in gebreke is bij het aflossen van de lening en de rechter heeft geoordeeld dat X recht heeft op een directe en volledige aflossing van de lening door B. In die omstandigheden kan B niet zonder meer de erfenis verwerpen. Dat is dan pech voor de overige erfgenamen.

Ag
door Agamemnon Oct 10, 2022 om 10:40
60 Antwoorden / 6 Vragen

De verwerping blijft bestaan. Zie het voorbeeld in de link, want B-junior wordt plaatsvervullend erfgenaam.

Logischer zou zijn, dat de rechter moet besluiten om de verwerping niet te accepteren en te veranderen in benificiaire aanvaarding.
Zo zou A. niet benadeeld worden.  Het is raar dat een willekeurige schuldeiser van B. er voor kan zorgen dat A. benadeeld wordt.

Ik zie dit verhaal trouwens op meerdere juridische sites terugkomen, tot nu toe pas een met een uitgewerkt voorbeeld.
Ik ben het met u eens dat een schuld aangegaan na overlijden van erflater evt. als een frauduleuze handeling kan worden gezien. Maar zeker is dat niet.

sw
door swat1500 Oct 10, 2022 om 11:23
3493 Antwoorden / 0 Vragen

Inderdaad de verwerping blijft want de zoon van B is erfgenaam voor het resterende deel van de erfenis en niet B.

Het zou interessant zijn om het feitelijk vonnis te zien en niet de "samenvattingen" die over internet circuleren. In samenvattingen willen nog wel eens essentiële onderdelen van de uitspraak wegvallen.

Overigens wil dit voorbeeld niet zeggen dat het altijd zo zal gaan in vergelijkbare zaken. Elke zaak heeft zijn eigen merites.

sw
door swat1500 Oct 10, 2022 om 12:57
3493 Antwoorden / 0 Vragen

Het zou overigens goed kunnen dat de " benadeelde" erfgenamen hierdoor een vordering op B hebben gekregen voor het aldus gemiste deel van de erfenis.

panter22
door panter22 Oct 10, 2022 om 17:35
6600 Antwoorden / Vragen

Ik vind het maar een vreemde situatie. Wat hebben de overige erfegenamen te maken met de schulden van een erfgenaam. Dan zou je eerst bij elke erfgenaam moeten  controleren of er schulden zijn.
Maar dan nog. De erfgenaam met schulden verwerpt de erfenis. De erfenis wordt aan de andere erfgenamen uitgekeerd en dan komt er nog een schuldeiser op de proppen. Moeten de erfgenamen hun erfenis weer teruggeven? 

Het moet duidelijk zijn hoe die regeling er uit ziet. En dat weten we nu niet.

Geboren Amsterdammer
door Geboren Amsterdammer - Oct 10, 2022 om 12:59
1373 Antwoorden / 26 Vragen
1

Geachte Agamemnon,

Mag ik u vragen waarom u interesse heeft in deze kwestie?

Heeft u zelf met zo'n kwestie te maken?

va
door vanlotjegetikt Oct 10, 2022 om 14:11
681 Antwoorden / Vragen

Deze zaak heet bij mij thuis juridisch iemand een pootje lichten met behulp van een stel uitgekookte advocaten.
Is tegenwoordig standaard. Als rechtgeaarde burger heb je het nakijken.
Mijn vertrouwen in de rechtspraak is al een tijdje  niet meer aanwezig.

Thecla58
door Thecla58 - Oct 10, 2022 om 14:18
541 Antwoorden / 3 Vragen
0


erfenis

Uit de link 

Erfenis verwerpen

U kunt een erfenis weigeren. Dit heet verwerpen. U bent dan niet verantwoordelijk voor de nalatenschap en niet betrokken bij de afwikkeling ervan. U ontvangt niets, maar u bent ook niet aansprakelijk voor schulden.

panter22
door panter22 - Oct 10, 2022 om 14:54
6600 Antwoorden / Vragen
0

Wat een vreemd verhaal. Dat Bas zijn erfenis niet mag verwerpen, als de schuldeiser X een beroep  doet op de wettelijke regeling, is duidelijk. Dat gebeurt ook als je een bijstandsuitkering hebt, die mag je ook niet verwerpen, want de erfenis wordt verrekend met de bijstandsuitkering. De zoon van Bas, Lucas erft niets.
Maar dan, als Bas de erfenis verwerpt. Dan gaat de erfenis naar Lucas. En Jeroen staat met lege handen. Als die regeling er niet zou zijn, dan moet Jeroen er maar voor zorgen dat hij dat geld krijgt van Bas. Bovenstaande is even gemakkelijker en eerlijker, want Bas benadeelt Jeroen.
Meer is het toch niet. Wat heeft erfenaam Bernard te maken met de schulden van Bas? Hij erft gewoon zijn €20.000.
Om nog even bij het bijstandsverhaal te blijven. Een van de erfgenamen heeft voor €50.000 bijstand genoten. Er zijn 3 erfgenamen en een erfenis van €10.000. Moeten dan de 2 andere erfenamen €40.000 betalen aan de sociale dienst als zij de erfenis aanvaard hebben? Lijkt mij een onlogisch verhaal.

Ag
door Agamemnon Oct 10, 2022 om 17:11
60 Antwoorden / 6 Vragen

De website Judex schrijft toch  echt: Er blijft dan dus nog maar een nalatenschap over van 20.000 euro. Van dit bedrag hebben Bernard en Lucas allebei recht op de helft, 10.000 euro dus. In feite heeft Bernard dus 10.000 euro meebetaald aan de schuld van Bas.

panter22
door panter22 Oct 10, 2022 om 17:28
6600 Antwoorden / Vragen

Mooi dat dat er staat, maar dat wil nog niet zeggen dat het klopt.
Ik zie geen onderbouwing door jurisprudentie.

ro
door ronny530 - Oct 10, 2022 om 15:27
2224 Antwoorden / 41 Vragen
1

Broer B heeft van vriend X 20.000 euro geleend en kan dat bedrag door het verwerpen van de erfenis niet terug betalen. Broer B erft helemaal niets en maakt dat vriend X een vordering op broer B heeft. Vriend X kan die 20.000 euro niet als zijnde nalatenschapsschuld inbrengen omdat de erflater de overledene niets met vriend X te maken heeft. B-junior is na verwerpen de opvolgende erfgenaam en heeft recht op de helft van de nalatenschap en de andere helft behoort aan broer A toe. Als broer B zich als afwikkelaar van de erfenis heeft op geworpen zonder tussenkomst van een notaris dan heeft broer B samen met vriend X frauduleus gehandeld en riekt dan naar oplichting.

Ag
door Agamemnon - Oct 10, 2022 om 17:38
60 Antwoorden / 6 Vragen
0

Eigenlijk heb ik nog geen andere website gevonden waarin bevestigd wordt dat als broer B de erfenis verwerpt een andere staak, zoals A, daardoor benadeeld wordt. Andere websites handelen zo te zien de schuld van B binnen staak B af waardoor B-junior niets krijgt of zelfs aansprakelijk wordt voor de restschuld. Zou het hier een foute interpretatie van de site Judex betreffen?

Geboren Amsterdammer
door Geboren Amsterdammer - Oct 10, 2022 om 22:58
1373 Antwoorden / 26 Vragen
1

Geachte Agamemnon, 

Kunt u ,ter verduidelijking van uw vraag, iets meer informatie geven?

Wat wilt u precies met de informatie, die u hoopt hier te krijgen?

Heeft u al juridisch advies gevraagd (uiteraard tegen betaling)aan een advocaat ,die gespecialiseerd is familierecht ?

Heeft u al contact gehad met het Juridisch Loket?

Klik op de volgende link voor het contactformulier:


https://www.juridischloket.nl/email-ons/

panter22
door panter22 - Oct 11, 2022 om 06:43
6600 Antwoorden / Vragen
1

Ik vond het al zo'n vreemd verhaal. Lees deze blog waarin staat dat de schuldeisers hun vordering kunnen verhalen op het erfdeel van de schuldenaar en dat het trucje van verwerpen ten gunste van de kinderen niet werkt.
https://www.infotaris.nl/blogs/erfenis-verwerpen-gevolgen/
E
n misschien nog duidelijker :
https://www.erfwijzer.nl/gevolgen-van-verwerpen-erfenis.html

Ag
door Agamemnon Oct 11, 2022 om 12:45
60 Antwoorden / 6 Vragen

Bedankt voor het plaatsen van die eerste link. Die heeft allemaal interessante filmpjes met uitleg.
Deze lijkt ook te bevestigen dat het voorbeeld van judex niet klopt, omdat de rechter zou beslissen dat B benificiar moet aanvaarden, en daardoor valt B-junior buiten de boot en blijft A binnen de boot.

mo
door mof - Oct 12, 2022 om 12:11
3093 Antwoorden / 3 Vragen
0

B leent een bedrag van > 20000 van X. Dat heeft geen invloed op de erfenis. B verwerpt de erfenis dus die gaat naar de overige erfgenamen. Waarom de zoon van
B erfgenaam wordt is me dan onduidelijk. Die zou dan al erfgenaam moeten zijn, dus A, B en B-junior zouden erfgenamen zijn. B-junior kan niet meer van B erven als
B de erfenis heeft verworpen. Die zou dan in zijn geheel naar A gaan.

X kan een claim indienen maar niet over de erfenis, want B heeft die verworpen. De claim gaat rechtstreeks naar B. Als B junior al 10000 EUR erft dan moet B zelf nog steeds
die 20000 EUR aan X terugbetalen, ergo, A ontvangt 10000 en B-junior ook 10000 (let wel, als B-junior erfgenaam is, en dus niet FAMILIE B!). Of B-junior ontvang 20000 EUR en A  ook.

Maar als B de erfenis verwerpt krijgt B niets. En B mag ook het deel dat evt B-junior wel erft (als deze als erfgenaam wordt erkend) NIET gebruiken om zijn schuld bij X af te lossen.

Ag
door Agamemnon Oct 12, 2022 om 12:50
60 Antwoorden / 6 Vragen

U begrijpt niet waarom de zoon van B erfgenaam wordt als B de erfenis verwerpt? Dat is wettelijk bepaald en heet plaatsvervulling. Hetzelfde geldt als B al dood was voordat de erflater dood ging. Dan treden de kinderen van de dode erfgenaam op als plaatsvervuller. Tenzij in het testament bepaald is dat er geen plaatsvervulling maar aanwas moet plaatsvinden. Deze begrippen zijn nieuw voor u denk ik?

Ag
door Agamemnon Oct 12, 2022 om 12:55
60 Antwoorden / 6 Vragen

Interessant filmpje over verwerpen dan:
Klik hier

atlas1302
door atlas1302 - Oct 12, 2022 om 13:19
173 Antwoorden / 8 Vragen
0

Nou het zal in de praktijk niet werken in ieder geval, en maar goed ook. Broer B verwerpt de erfenis en daarmee is alles voor hem verkeken. Hij mag nog wel even de notaris betalen, iets van 150 euro of zo.
Zijn vriend X voelt de bui aankomen en probeert het geleende bedrag veilig te stellen, en wil zich beroepen op nalatenschapschuld van B. Maar die is er helemaal niet, want B heeft de boel verworpen.

Dus X kan fluiten, of een zaak gaan maken om zijn geleende geld terug te krijgen. Niets meer, of nog minder.

Maar het was bedoeld dat B en X er samen wijzer van zouden worden, maar dit zijn constructies waar anderen veel slimmer mee zijn, en het schijnt dat in Nederland veel mogelijk is, slimme tricks en trucs... en de mazen van de wet, waar haaien gewoon doorheen zwemmen.

Ag
door Agamemnon Oct 12, 2022 om 13:30
60 Antwoorden / 6 Vragen

Stel dat die schuld al bestaat voor overlijden. Nou daar is die speciale bepaling dus voor om te voorkomen dat schuldeisers ernaast grijpen als een erfgenaam de erfenis verwerpt. Door die bepaling wordt de schuldeiser beschermd en kan hij toch maximaal het deel van de verworpen erfenis krijgen, via de rechtbank. Daar is geen discussie over. Dat wordt op iedere website ook verteld.
De vraag hier gaat om of die schuld deels (voor 20K) uit de nalatenschap wordt afgelost, zoals op de site van Judex wordt voorgerekend of dat de verwerping ongedaan wordt gemaakt en deel (20K) uit de erfenis van B wordt afgelost. In het eerste geval zou A benadeeld worden en in het tweede geval niet.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

schiphuis
schiphuis - Feb 7, 2023 om 19:25
Elektronica & tv
An
Anoniem64 - Feb 7, 2023 om 16:28
Geldzaken & recht
HHP andumedic, Persoon die de huurovereenkomst (geen koop) is overleden.

HHP andumedic, Persoon die de huurovereenkomst (geen koop) is overleden.

Persoon die de huurovereenkomst met HHP is aangegaan is overleden en HHP wil de overeenkomst (geen koop of lease) niet ontbinden maar doorgeven aan weduwe.
De weduwe heeft hier niets aan en kan dit ook niet opbrengen. Mag HHP dit zonder meer op deze manier doorzetten? Lees meer

Ko
Koekepeer1 - Feb 7, 2023 om 14:25
Geldzaken & recht

Mag je werken bij nieuwe baas terwijl je vakantie hebt van oude baas?

Ik heb volledig vakantie genomen. Dus niks meer te doen. Ik krijg uitbetaald vanaf 1 maart maar doe wat dingen in februari voor de nieuwe baas. Moet ik dat oude baas melden? Kan oude baas er achter komen? Moet omdat ik nieuwe baan anders niet krijg. Ik heb geen ww rechten opbouw voldoende om uitkering te krijgen. Ik krijg dus geen loon uitbetaald in februari van nieuwe baas.

Ik krijg va ... Lees meer