ki
door kimmie12 15 mrt. 2013 om 23:13
Geldzaken & recht

Executeur-testamentair

Mijn moeder had in haar testament een executeur-testamentair vermeld.Mijn moeder overleed 9-3 2010 en de executeur heeft toen het huis en inboedel verkocht,maar heeft al het geld verspeeld in het casino.Ik moet nu zelfs nog € 14000,- erfbelasting betalen(wat eigenlijk van de opbrengst van het huis betaald moest worden)wat ik niet kan betalen(ik ben afgekeurd en ontvang een WAO uitkering van € 790,- p/m,Ik sta nu op straat met een schuld van € 14000,-In Belgie is een executeur-testamentair verboden,zou het niet tijd worden dat het in Nederland ook verboden wordt?Ik ben echt niet de enige gedupeerde!En wat ik nog wilde vragen.kan ik de raad van rechtsbijstand aanklagen?Toen ik n.l. aanvoelde in het begin dat de executeur helemaal geen verantwoording aan mij af wilde leggen(ik was enig erfgenaam)heb ik meteen een pro-deo advocaat gezocht maar de raad van rechtsbijstand wilde geen toevoeging verlenen,toen het eenmaal te laat was en ik er achterkwam dat de executeur al het geld had verspeeld in het casino,heb ik meteen weer een pro-deoadvocaat gezocht en nu werd wel toevoeging verleend!!!!
Alleen nu is het te laat,ik zie geen eurocent meer terug,sta op straat en moet ook nog € 14000,- erfbelasting betalen!
Kunt U mij misschien nog raad/advies/hoop geven wat ik evt.nog kan doen en dat ik weer een dak boven me hoofd krijg?En wordt het geen tijd dat een executeur testamentair in Nederland ook verboden wordt?

4871 51 Rapporteer

Deze vraag is gesloten. De vraag kan niet meer worden beantwoord.

ve
door verwijderd - 15 mrt. 2013 om 23:21
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Een hele trieste en nare zaak.

Het enige wat ik u kan aanraden schuldsanering aan te vragen.

Voor u is het te laat, maar het is nu zo dat de executeur aansprakelijk is voor het betalen van het erfrecht., maar daar hebt u niets meer aan. Hebt u wel aangifte gedaan van verduistering tegen de executeur?

Dat u toen geen pro deo toevoeging kreeg is logisch. Er stond u een erfenis te wachten, dus u kunt mijns inziens die Raad niet aanspreken.

Is er niets meer te halen bij de executeur?

ve
door verwijderd - 15 mrt. 2013 om 23:34
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Geachte "tijger"
Dank U wel voor Uw reactie.

Het komt nog voor de rechter maar helaas valt er bij de executeur niets meer te halen
omdat de executeur zijn huis ook zwaar belast is,hij heeft twee hypotheken op zijn huis
alles voor in het casino te spelen.
En ja,dat ben ik wel met U eens met wat U zegt over die toevoeging dat ik die niet kreeg omdat
er een erfenis ZOU komen,maar op het moment dat ik zag(en de pro-deo advocaat ook)had ik die erfenis nog niet en ik zal toch eerst die advocaat moeten betalen zodra hij voor mij aan het werk gaat en de pro-deo advocaat had bij de raad van rechtsbijstand aangegeven waar het om ging,ik dreigde mijn erfenis kwijt te raken!
Maar nogmaals bedankt voor Uw reactie,
Vriendelijke groeten

ve
door verwijderd - 16 mrt. 2013 om 10:46
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Een paar zaken die ik niet begrijp. Hoe heeft de executeur de woning kunnen verkopen zonder uw medewerking? Dat is namelijk in Nederland niet mogelijk zonder dat de erfgenamen ook daarvoor getekend hebben.

Hoe is het mogelijk dat u niet zelf regelmatig controle hebt uitgeoefend op de werkzaamheden van de executeur?

Waar baseert u uw opvatting op dat in België de executeur niet meer toegestaan is? Daar heeft het beestje een andere naam, te weten: "vereffenaar". De functie bestaat ook wel degelijk. Een executeur wordt juist benoemd om bijvoorbeeld te voorkomen dat meerdere erfgenamen gezamenlijk zaken moeten regelen of om er voor te zorgen dat iemand met verstand van zaken de erfenis kan regelen.

Dat de toevoeging is geweigerd is een gevolg van het erfrecht. Het enkele feit dat u het geld nog niet op de rekening had, maakt niet dat u nog geen eigenaar was. Eigenaar was u al op het moment dat uw moeder overleed. Anders zou er een periode zijn dat niemand eigenaar is van de zaken die uw moeder nagelaten heeft. De raad van de rechtsbijstand heeft dus naar de financiële situatie van dat moment moeten kijken.

U kunt altijd nog aangifte doen tegen de executeur, hem laten ontslaan via de rechter en schadevergoeding eisen.

ve
door verwijderd - 16 mrt. 2013 om 12:59
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

@marcel75. Nog wat vragen van een nieuwsgierige buitenstaander. Is een executeur bevoegd om een woning en inboedel te verkopen en het geld (tijdelijk) op zijn rekening te zetten?
En nu hij het geld heeft gehouden, wordt het toch een schenking? Zou hij dan geen belasting moeten betalen over die schenking?
En is een testament nodig als er maar 1 erfgenaam is, die zonder testament ook de erfgenaam zou zijn?

ve
door verwijderd - 16 mrt. 2013 om 13:09
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

@zoekster

Uw vraag is wel gericht aan Marcel, maar ik wil toch uw vragen beantwoorden. Op de laatste vraag is het antwoord NEE, als iemand wilt dat zijn kind alles erft, is er geen testament nodig..
Uw tweede vraag. Het ka natuurlijk geen schenking zijn. Het is verduistering.

Uw eerste vraag: ik las dit

.schulden, maar ook bijvoorbeeld erfbelasting en legaten.
Bij het maken van de keuze welke goederen op welke manier worden verkocht, moet de executeur zoveel mogelijk in overleg treden met de erfgenamen. Erflater kan de executeur van deze overlegverplichting hebben vrijgesteld of juist hebben voorgeschreven dat de executeur toestemming van de erfgenamen nodig heeft. In dit laatste geval kan de toestemming van de erfgenamen worden vervangen door machtiging van de kantonrechter. In het rechtsverkeer blijft de executeur echter bevoegd, ook als de toestemming en rechterlijke machtiging ontbreken. De executeur dient zich er wel bewust van te zijn dat hij achteraf rekening en verantwoording aan de erfgenamen schuldig is over zijn handelen.
Degene die het vruchtgebruik van (een evenredig deel van) de nalatenschap heeft, moet - net als de erfgenamen - in het overleg worden betrokken of om toestemming gevraagd worden.
Als er geen schulden (meer) zijn die ertoe noodzaken om het huis te verkopen, kan de executeur slechts tezamen met de erfgenamen tot vervreemding over gaan.
Aan een 'executeur-afwikkelingsbewindvoerder' ('drie sterren') kan in beginsel voor alle gevallen de bevoegdheid zijn verleend om goederen van de nalatenschap te gelde te maken zonder enige inmenging van de erfgenamen.
Tot slot wordt nog opgemerkt dat als het huis tot een huwelijksgemeenschap behoort, altijd de medewerking van de langstlevende echtgenoot - eventueel via een volmacht - nodig is voor vervreemding, ook als de executeur drie sterren heeft. Dit speelt met name als de echtgenoot niet zelf executeur is.

ve
door verwijderd - 16 mrt. 2013 om 13:11
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Ik zag dat ik verzuimd had het eerste stukje te kopiëren, daarom nog een keer.Mag een executeur een huis uit de nalatenschap verkopen?
Dat hangt er van af. De 'beheersexecuteur' ('twee sterren') is alleen bevoegd een huis uit de nalatenschap te gelde te maken, als dit nodig is om de schulden van de nalatenschap te kunnen voldoen. De executeur geldt dan als vertegenwoordiger van de erfgenamen. Onder 'schulden' vallen niet alleen de door erflater tijdens leven gemaakte schulden, maar ook bijvoorbeeld erfbelasting en legaten.
Bij het maken van de keuze welke goederen op welke manier worden verkocht, moet de executeur zoveel mogelijk in overleg treden met de erfgenamen. Erflater kan de executeur van deze overlegverplichting hebben vrijgesteld of juist hebben voorgeschreven dat de executeur toestemming van de erfgenamen nodig heeft. In dit laatste geval kan de toestemming van de erfgenamen worden vervangen door machtiging van de kantonrechter. In het rechtsverkeer blijft de executeur echter bevoegd, ook als de toestemming en rechterlijke machtiging ontbreken. De executeur dient zich er wel bewust van te zijn dat hij achteraf rekening en verantwoording aan de erfgenamen schuldig is over zijn handelen.
Degene die het vruchtgebruik van (een evenredig deel van) de nalatenschap heeft, moet - net als de erfgenamen - in het overleg worden betrokken of om toestemming gevraagd worden.
Als er geen schulden (meer) zijn die ertoe noodzaken om het huis te verkopen, kan de executeur slechts tezamen met de erfgenamen tot vervreemding over gaan.
Aan een 'executeur-afwikkelingsbewindvoerder' ('drie sterren') kan in beginsel voor alle gevallen de bevoegdheid zijn verleend om goederen van de nalatenschap te gelde te maken zonder enige inmenging van de erfgenamen.
Tot slot wordt nog opgemerkt dat als het huis tot een huwelijksgemeenschap behoort, altijd de medewerking van de langstlevende echtgenoot - eventueel via een volmacht - nodig is voor vervreemding, ook als de executeur drie sterren heeft. Dit speelt met name als de echtgenoot niet zelf executeur is.

ve
door verwijderd - 16 mrt. 2013 om 13:24
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Ik heb verzuimd de bron te vermelden, dat is executeur.nl

ve
door verwijderd - 16 mrt. 2013 om 13:52
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

@tijger1 bedankt voor je antwoorden. Ik noemde de schenkbelasting (natuurlijk is het verduistering) omdat ik niet begrijp wat de belastingdienst doet met iemand die grote sommen geld in beheer krijgt en daarna (onrechtmatig) uitgeeft. Ontsnapt een executeur aan de belastingdienst als hij in de fout gaat? En als het huis wordt verkocht op wiens rekening wordt dat geld dan overgemaakt?

Verder vind ik de macht van de executeur redelijk ver gaan. Laatst was hier ook al een topic over. Wie controleert de executeur? Achteraf nog proberen wat op hem te verhalen, lijkt me behoorlijk lastig. En hem tijdens zijn handelingen iets opleggen, als de executeur daar geen zin in heeft, kan dan alleen met behulp van een advocaat?

Begrijp sowieso niet dat hier een testament was opgemaakt, als vraagsteller enige erfgenaam was.

ve
door verwijderd - 16 mrt. 2013 om 14:19
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

@zoekster

Volgens Marcel, in dat andere topic, zou dus een executeur een woning niet kunnen verkopen. Daar was de vraag, als ik me wel herinner, hoe je er achter komt of je erfgenaam bent of niet. Zuster van overleden broer zonder kinderen en vrouw? En uiteindelijk de vraag, wie controleert de executeur?

Het zou kunnen zijn dat in het geval van deze Ts hij wel toestemming heeft gegeven tot verkoop, maar niet de revenuen heeft ontvangen.

De wet is nu, van wanneer weet ik niet precies, dat de executeur aansprakelijk is voor het betalen van de erfrechten. Zoals Marcel al opmerkte i.v.m. De Edeweissroute.

Ts heeft het erover dat het voor de rechter komt, maar wat precies is mij niet duidelijk.

Waarom Ts ook op straat staat, zoals hij zegt, weet ik ook niet.

Ik kan mij ook niet voorstellen dat de belastingdienst die erfrechten nog op Ts zal proberen te verhalen. Zijn inkomen zit al onder het minimum, onder de beslagvrije voet.

Voor wat betreft uw laatste opmerking, zou het zo kunnen zijn, dat de ouders van Ts testamenten hebben opgemaakt met een langstlevendeclausule en dat testament van moeder is gewoon in stand gebleven na het overlijden van zijn vader. Dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Van mijn moeder was er ook nog gewoon een testament, nadat mijn vader was overleden, terwijl na haar overlijden alles gelijkmatig en zonder bijzonderheden naar de kinderen moest. Kostte dus wel het nodige aan eigenlijk een overbodige verklaring van erfrecht.

Moeilijke materie.

ve
door verwijderd - 16 mrt. 2013 om 16:41
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Gelukt is een rechtenopleiding tegenwoordig, op welke niveau ook, nog altijd meer dan iets intikken bij google en dan knippen en plakken.

Een executeur mag alleen de nalatenschap beheren. Op grond van de huidige leer mag een executeur roerende zaken, zoals inboedel, wel verkopen, maar gaat de verkoop van een woning verder dan het gewone beheer en kan hij dat dus niet zelfstandig doen. Daarvoor is de medewerking van de erfgenamen nodig. Ongeacht wat in een testament staat.

Ook als verkoop van de woning nodig is om schulden te voldoen, moet de notaris zeer terughoudend zijn om zijn medewerking te verlenen aan de overdracht en dient alle erfgenamen te laten tekenen.

Een erfgenaam is overigens gewoon eigenaar, zeker geen vruchtgebruiker. Er bestaat een groot en zeer wezenlijk verschil, zowel juridisch als in spreektaal, tussen een eigenaar en een vruchtgebruiker.

Los van welke zaken een executeur heeft verkocht, hij mag de opbrengst nimmer op zijn eigen rekening storten. Hij zal dit moeten storten op de rekening van de overledene, ook wel de erven-rekening genoemd. Hierdoor blijft er een duidelijke scheiding tussen zijn eigen vermogen en het vermogen van de erfgenamen en kan er ook relatief eenvoudig rekening en verantwoording worden afgelegd op het moment dat de taak van de executeur er op zit.

Ook als er maar een kind is, blijft het raadzaam een testament op te stellen. Waar Tijger namelijk aan voorbijgaat is de zogenaamde privé-clausule. Daarmee wordt voorkomen dat een erfenis in geval van echtscheiding deels naar de koude kant gaat en het kind dus de helft van de erfenis moet afstaan aan zijn ex.

In dit geval kunnen er natuurlijk ook meerdere kinderen/afstammelingen geweest zijn waardoor middels een testament één tot erfgenaam is benoemd.
Daarnaast dient een executeur bij testament benoemd te zijn wil de executeur enige bevoegdheid hebben.

De fiscale regels op grond waarvan de executeur hoofdelijk aansprakelijk is voor de aangifte en betaling van erfbelasting zijn vorig jaar ingevoerd en niet op dit topic van toepassing.

ve
door verwijderd - 16 mrt. 2013 om 17:11
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

@marcel75

Blijkbaar mag van u niet op Google gekeken worden om iets na te zoeken. Jammer dan. Niet alleen bij executeur.nl, maar ook op andere sites staat vermeld, dat een executeur extra bevoegdheden kan hebben, zelfs om zonder toestemming van de erfgenamen de woning te verkopen.

Goed, dan zullen die wel allemaal volkomen ongelijk hebben.

Afgezien daarvan weten we niet of Ts wel of geen toestemming heeft verleend. In ieder geval heeft hij volgens zeggen geen geld ontvangen.

En of de opbrengst nou op de erven rekening of zijn de rekening van de executeur is gestort, maakt ook niets uit. De executeur kon over die erven rekening beschikken uit hoofde van zijn executeurschap.

U zegt de notaris moet terughoudend zijn. Dat betekent dus niet dat hij nooit medewerking zal verlenen.

ve
door verwijderd - 16 mrt. 2013 om 17:42
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Tijger,
Het zijn uw woorden,niet de mijne voor wat betreft de medewerking van de notaris.Dat een notaris zich terughoudend moet opstellen, betekent in de praktijk dat hij niet mee zal werken.

Google is op zich niets mis mee, maar kan nimmer tippen aan het Handboek nieuw erfrecht onder redactie van prof. mr. Verstappen en/of het Handboek erfrecht in combinatie met enige juridische opleiding. Die vergen immers tijd en moeite. Via google kun je immers ook veel informatie over ziekten en kwalen vinden, maar dat maakt je nog geen arts. Zo maakt google kunnen gebruiken, ook niet iemand tot een (gekwalificeerd) jurist. Algemene websites proberen complexe zaken zeer algemeen te houden.

Ik merk nog wel graag op dat er ook een groot verschil tussen verkopen en leveren. Verschil is ook via google te vinden.

ve
door verwijderd - 16 mrt. 2013 om 18:21
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

@marcel75

U gebruikte de term "terughouden" ten aanzien van de medewerking van de notaris. Ik haal hem dus slechts aan.

Terughoudend betekent onder meer: aarzelend, niet toeschietelijk. Het betekent dus niet, categorisch nee.

Ik pretendeer helemaal geen jurist, of dokter te zijn. En ik ben mij er zeker van bewust dat gecompliceerde zaken soms te eenvoudig worden uitgelegd, maar als ik op vier sites van notariskantoren een uitleg lees over een executeur met speciale bevoegdheden, neem ik niet aan dat dat louter sprookjes zijn.

De sneer in uw laatste alinea is echt overbodig.

ve
door verwijderd - 16 mrt. 2013 om 19:18
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Volgens de wet kan een testateur bij testament de taken en bevoegdheden van de executeur uitbreiden en beperken. Daarmee wordt echter niet bedoeld dat de testateur hier ongebreideld gebruik van kan maken. De wetgever heeft de taak van de executeur beperkt tot beheren, niet tot beschikken.

De wetgever heeft echter ook gemeend om de mogelijkheid open te houden zodat de notaris onder bijzondere omstandigheden aan de handtekening van de executeur voldoende heeft om de woning in eigendom over te dragen. Dat de notaris in de praktijk "terughoudend" zal uit leggen als: "dat doe ik dus niet" heeft vooral met een verzekeringsaspect te maken.

Ook, misschien wel juist, voor websites van notarissen geldt dat het niet mogelijk is een 4 jaar durende academische opleiding, gevolgd door een 3 jaar durende post-academische opleiding en de verplichting permanente educatie en daarmee opgedane kennis zodanig samen te vatten dat deze in algemene termen vermeld kunnen worden.

Is dat wel de bedoeling, dan zou de testateur eventueel gebruik kunnen maken van de bewindvoering (de zogenaamde 3 sterren executeur).

ve
door verwijderd - 16 mrt. 2013 om 23:49
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Beste Tijger,U heeft in bijna alle opzichten gelijk.Een executeur is gerechtigd zelfs zonder dat ik het ermee eens ben te doen wat hij wil.Hij kan mijn mening aanhoren maar kan doen en laten wat hij wil!!
En hij heeft in het begin alles op mijn (overleden)moeders rekening gezet maar alleen hij is gemachtigd over de rekening.Hij blokkeert de pas en pincode en gebruikt een eigen pincode en ook al weet de bank dat ik erggename ben ik heb geen recht meer over die rekening!!Een executeur mag(nogmaals)alles doen zonder mijn toestemming,hij moet wel met mij overleggen vooraf maar als het er op aankomt mag hij zelf over alles beslissen.Ook ik heb eerst alle informatie bij google opgezocht en kwam toen ook bij de voorzitter van de vereniging executeurs(is zelf notaris)Waar ik verder niet meer aan gedacht heb is dat het klopt dat ook ik moet ondertekenen als(toen)het huis werd verkocht,dat is niet gebeurd,het ging ook allemaal zo snel ,ik kreeg ineens te horen dat het huis verkocht was en ook al was ik niet tevreden met de opbrengst,hij heeft het huis verkocht ,hij en de notaris van de koper hebben ondertekend.Vergeet niet dat ik ook (nog erg in de war en verdietig was zo kort na het overlijden en je bent dan nog zo in een roes en ik stond er alleen voor(samen met die executeur)Hij heeft ook van de inboedel veel weggegooid en verkocht wat ik later pas in de gaten had.En dat alles komt omdat,EN DAT IS ECHT WAAR;zodra een executeur in het spel komt,heb je als erfgenaam niets meer in te brengen(dit heeft ook mijn advocaat en de voorzitter van de executeur-vereniging meegedeeld.

ve
door verwijderd - 17 mrt. 2013 om 00:24
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Ik vind het verschrikkelijk triest voor u en ook schandalig dat dit gebeurd is. Waarom heeft uw moeder in hemelsnaam die persoon als executeur benoemd?

ve
door verwijderd - 17 mrt. 2013 om 11:53
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Tja, dat is wel de huidige positie die de executeur in het rechtsverkeer inneemt. Juist om de afwikkeling van een nalatenschap soepel(er) te laten verlopen,heeft de wetgever er voor gekozen om de executeur vergaande bevoegdheden te geven en een privatieve vertegenwoordigsbevoegdheid te geven. Hij vertegenwoordigt dus de erfgenamen. Zouden alle erfgenamen eerst moeten aangeven of ze willen meewerken of niet, dan vertraagt dat de afwikkeling. Dat was de situatie zoals die veel voor 2003 voorkwam en als zeer onwenselijk werd ervaren.

Heeft de wetgever de erfgenamen dan geen enkele mogelijkheid om de macht van de executeur aan te pakken? Nee. De executeur moet op eerste afroep inzage in de administratie geven. Daarnaast kunnen erfgenamen naar de rechter stappen om de executeur te laten ontslaan als hij zijn taak niet naar behoren uitvoert.

Dat aan de versterkte positie van de executeur nadelen kunnen kleven is ook wel over nagedacht, maar de voordelen hebben opgewogen tegen de nadelen, zeker door de erfgenamen de mogelijkheid te geven het handelen van de executeur aan de rechter voor te leggen.

ve
door verwijderd - 17 mrt. 2013 om 14:12
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

@marcel75

Uit de reactie van Ts blijkt dus dat die notaris met zijn zeven jarige opleiding klaarblijkelijk niet terughoudend is geweest.

En ik maak nu uit uw reactie van vandaag op, dat zo'n verkoop dus gewoon wel mogelijk is en daar hoefde ik niet eens voor te gogglen .

ve
door verwijderd - 17 mrt. 2013 om 14:26
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

@marcel75, ook ik vind uw laatste reactie behoorlijk ontnuchterend en enigszins verbazingwekkend.
U laat m.i. een heel ander licht schijnen op deze materie.

Misschien dacht u dat u in uw vorige reacties en ook in het andere topic al heel duidelijk was geweest over de positie van de executeur.
Mij, als leek, is echter nu pas duidelijk hoe de vork in de steel zit.

Overigens mijn dank voor de antwoorden op mijn vragen.

ve
door verwijderd - 17 mrt. 2013 om 14:39
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

@zoekster

De laatste reactie van Marcel75 is mijns inziens wel in tegenspraak met zijn eerdere reacties dat een verkoop zonder medewerking van de erfgenamen niet zou kunnen en dat notarissen daar ook niet aan meewerken.

Helaas voor Ts blijkt dat niet uit de praktijk.

Ik weet natuurlijk niet waarom de moeder van Ts die executeur haar vertrouwen heeft geschonken. Dat in hem gestelde vertrouwen is helaas voor Ts niet bewaarheid

ve
door verwijderd - 17 mrt. 2013 om 15:38
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

@tijger1

Mijn reactie was voornamelijk gericht op mijn onduidelijkheid over wat je als erfgenaam kunt doen tegen de macht van de executeur als je het niet eens bent met de manier waarop hij zijn taken uitvoert. Op dit moment is deze verslaafde executeur misschien weer iemands erfenis in een casino aan het vergokken.

Wat betreft de verkoop zonder toestemming van de erfgenamen zijn we het eens. Volgens marcel75 was dat niet mogelijk, maar nu acht hij het toch weer wel mogelijk.

ve
door verwijderd - 17 mrt. 2013 om 16:05
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Ten eerste wil ik U alle bedanken voor medeleven en meedenken,
Mijn moeder had deze executeur aangesteld omdat "het een goede vriend van de familie was"
Deze lui weten iemand zo goed te kunnen manipuleren.Ik ben er ook ingestonken,hij had allang
in zijn hoofd gepland dit te doen,hij was als een zoon voor mijn moeder en als een broer voor mij.
Nogmaals dit moet gewoon afgeschaft worden want zoekster,ik ben het met U eens,hij kan zo zijn volgende slachtoffer zoeken.En waarom ik op straat sta(binnenkort komt omdat ik volledig afgekeurd ben,echt niet in staat te werken en al een jaar (nog)alle rekeningen,belasting aan het betalen ben wat de executeur had moeten betalen van de opbrengst inboedel enz.En nu(wat ook een executeur betalen moet van de opbrengst)de erfbelasting ook nog,€ 14.000,- en dat kan ik niet van mijn uitkering.
Maar wat mij het meest frustreerd is dat toen ik na 4 maanden doorhad dat deze executeur aan "zelfverijking" deed en ik een pro-deo advocaat in de arm wilde nemen,ik van de recht voor rechtsbijstand geen toevoeging kreeg ,dan had ik mijn erfenis kunnen redden,nu het te laat is krijg ik wel een toevoeging voor een pro-deo advocaat.Het komt voor de rechter voor verduistering van de executeur omdat als er nog iets te halen valt(of als hij weer gaat werken enz)hij dit dan aan mij af moet lossen.Maar dat is allemaal te laat.Breng dit allemaal aub onder het publiek,kennissen,vrienden enz,BEGIN ER NOOIT AAN om met een executeur testamentair in zee te gaan of aan te stellen in je testament.Ik kan er niet mee leven,het is ongelooflijk dat zoiets voor kan komen,En zo ziet mijn toekomst er nu ook uit.Mijn hele leven(tot ik 40 jaar was)heb ik voor mijn ouders alles gedaan en verzorgd.Ik ben alleen met m´n hondje en wilde nog een beetje genieten van mijn leven,ik ben er zo kapot van.Nogmaals aan iedereen,BEGIN ER NOOIT AAN,

ve
door verwijderd - 17 mrt. 2013 om 16:10
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Ik hoop voor u dat er nog iets te halen valt bij die executeur en dat hij in ieder geval flink gestraft wordt.

Sterkte,

ve
door verwijderd - 17 mrt. 2013 om 16:19
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Dank beste Tijger en mocht er toch iets veranderen(want ik wil toch nog even duidelijk vragen aan een onafhankelijke advocaat of notaris of het inderdaad zo is dat een executeur het huis mag verkopen zonder mijn handtekening )zal ik het zeker op deze site zetten want een gewaarschuwd mens telt voor twee en hoop mensen te waarschuwen die misschien dachten dat executeur een mooie "oplossing"zou zijn voor later:Nogmaals dank voor het needenken,

ve
door verwijderd - 17 mrt. 2013 om 16:21
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

meedenken(sorry)tijger1

ve
door verwijderd - 17 mrt. 2013 om 16:58
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Zeer trieste kwestie maar één ding verbaasd me: waarom heeft de ouder vertrouwen geschonken aan een vriend van de familie en niet aan het eigen kind?
Ik was ook enig kind en daar ik altijd mijn ouders en zeker mijn vader na het overlijden van mijn moeder met alles tot in detail heb geholpen 24/7 was het klip en klaar voor mijn vader dat (hij was toen beginnend dementerend) ik bewindvoerder werd, ondersteund door de huisarts en de neuroloog. Dus is hier, ook na het overlijden van mijn vader alles soepel een rechtmatig verlopen zonder enig hiaat.
Vergeef me oprecht als ik de plank missla maar wat is er eventueel voorgevallen dat uw ouder u niet de volmacht/bewindvoering heeft gegeven danwel niet heeft aangewezen als E.T.?
Nogmaals: er is veelal een reden voor de ouder(s) geen vertrouwen in het eigen kind te hebben danwel gemanipuleerd te zijn. Kan zijn dat ze al gemanipuleerd waren door de aangewezen E.T. maar dat valt helaas niet te bewijzen.
Rot situatie en dat is bepaald zacht uitgedrukt.

ve
door verwijderd - 17 mrt. 2013 om 17:54
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Ik wil graag mijn vermeende opvattingswijziging toelichten. Ik heb nimmer mijn opvatting gewijzigd, maar het lezen van nuances is blijkbaar lastig. En dat terwijl de juristerij leeft van de nuances.

De wetgever heeft bepaald dat een executeur zaken behorend tot een nalatenschap mag verkopen en leveren, mits dit nodig is ter voldoening van schulden van de nalatenschap. Dat valt dan onder beheren en niet onder beschikken. Dat lijkt duidelijk, maar is het zeker niet. Welke goederen moeten verkocht worden om de schulden te voldoen.

In de heersende leer wordt op dit moment al snel aangenomen dat de verkoop van een woning meer is dan beheren en dus dat de executeur niet zelfstandig bevoegd is om de woning te verkopen en te leveren. Maar let op: het wordt snel aangenomen.... dat betekent dus dat het onder bijzondere omstandigheden niet onmogelijk is. Een notaris zal echter niet zonder meer mogen en kunnen meewerken aan de overdracht van een woning, zonder eerst onder andere met zijn verzekeringsmaatschappij overlegt te hebben.

Het is dus mogelijk dat de woning wordt overgedragen zonder handtekening van de erfgenamen, maar dit zal zeer uitzonderlijk zijn en de notaris zal ook uit het dossier moeten kunnen laten blijken dat het een beheershandeling betrof en niet een beschikkingshandeling.

Feit blijft dat de erfgenaam in dit geval zelf ook niet goed opgelet heeft en niet de wettelijke middelen gebruikt heeft die hem ter dienst stonden. Dat is geen verwijt, alleen een constatering omdat anders de executeur al lang ontslagen zou zijn.

Het idee om de executele te verbieden is ingegeven door emotie, weliswaar in dit geval terecht, maar niet door goede argumenten. De argumenten die voor de verstrekkende bevoegheden van de executeur pleiten, blijven nog steeds staan.

ve
door verwijderd - 17 mrt. 2013 om 18:06
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Hoe men het wendt of keert, in het geval van Ts is de woning verkocht zonder zijn handtekening en met de opbrengst zijn niet de schulden of het erfrecht voldaan.

TS had zelf wel degelijk in de gaten dat het niet goed ging, maar niet voldoende middelen om die zaak bij de rechter aan te vechten. En nu staat hij met lege handen en schulden.

Dat een notaris eerst zijn verzekeringsmaatschappij raadpleegt ligt voor de hand. Dat is om zich in te dekken en niet ten faveure van een erfgenaam.

ve
door verwijderd - 17 mrt. 2013 om 18:15
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Tijger,
Het erfrecht kan ook niet voldaan zijn, aangezien het erfrecht in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek is opgegeven en de privaatrechtelijke regels inzake het erfrecht bevat.

Waarschijnlijk wordt de erfbelasting bedoeld. Dat is een schuld van de nalatenschap. Als de executeur heeft kunnen aantonen dat verkoop en levering van de woning nodig was om onder meer die schuld te voldoen en er verder onvoldoende vermogensbestanddelen waren om de erfbelasting te voldoen, dan kan een notaris onder omstandigheden soms mee moeten werken aan de overdracht.

Het informeren hiervan van de verzekeringsmaatschappij is tegenwoordig verplicht voor het geval er een claim zou komen en dus ook in het belang van de erfgenaam om uitkering door de verzekeringsmaatschappij aan de erfgenaam veilig(er) te stellen.

Dat TS geen middelen had, is ook niet echt van belang aangezien de kantonrechter in dit geval bevoegd was geweest en daarvoor geen verplichte procesvertegenwoordiging bestaat.

ve
door verwijderd - 17 mrt. 2013 om 19:11
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Het informeren hiervan van de verzekeringsmaatschappij is tegenwoordig verplicht voor het geval er een claim zou komen en dus ook in het belang van de erfgenaam om uitkering door de verzekeringsmaatschappij aan de erfgenaam veilig(er) te stellen.

Het kan dan verplicht zijn, maar u gelooft toch zeker niet dat dat ten behoeve van de erfgenaam is. Ook de notaris heeft Ts blijkbaar niet van zijn rechten en mogelijkheden op de hoogte gesteld.

U zult wel weer zeggen dat dat of niet zijn taak was of dat hij dat niet mocht.

Maar goed, of beter slecht, Ts is het slachtoffer.

ve
door verwijderd - 17 mrt. 2013 om 19:20
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

marcel75 schreef op zondag 17 mrt 2013, 18:15:
Dat TS geen middelen had, is ook niet echt van belang aangezien de kantonrechter in dit geval bevoegd was geweest en daarvoor geen verplichte procesvertegenwoordiging bestaat.

Wat bedoelt u hiermee? Wilt u dat uitleggen?

Ik neem toch aan dat u niet bedoelt dat kimmie12 haar eigen dagvaarding had moeten opstellen, zonder juridische hulp? Een rechtszaak aanspannen zonder een advocaat? Dus zonder iemand met minimaal 7 jaar studie achter de rug? Bedoelt u, dat iemand van het gewone volk die de nuances van de rechtspraak niet kent en zoals zovelen het moet hebben van wat knip- en plakwerk van Google zelf een zaak had moeten aanspannen tegen de executeur en dat in de rechtszaal moet zien hard te maken met de juiste juridische grondslag?

Ik krijg nu het idee, dat u het probleem op het bordje van kimmie12 legt, eigenlijk heeft zij het verkeerd aangepakt.

ve
door verwijderd - 17 mrt. 2013 om 19:24
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Tijger,
De vraag stellen is hem zelf inderdaad beantwoorden. De notaris heeft inderdaad een geheimhouding welke u overduidelijk niet aanstaat. Zoals overigens eigenlijk het hele (erf)recht u eigenlijk niet aanstaat.

Tja, dan zijn er een aantal opties: ga rechten studeren en u verdiepen in de wetgeving, wordt politicus en ga wetten schrijven, wordt zelf notaris, advocaat, jurist of wat dan ook en/of ga emigreren en tot de ontdekking komen dat de Nederlandse wetgeving nog niet zo slecht is en in vrijwel alle landen soortgelijke regelingen bestaan.

Dat TS slachtoffer is van een executeur die zijn taak niet naar behoren heeft uitgevoerd, wil ik op basis van de verstrekte gegevens nog wel aannemen. Maar dan moet ook vastgesteld worden dat TS niet van zijn rechten gebruik gemaakt heeft om de executeur nog enigszins tijdig terug te fluiten. TS wist immers wel dat de woning verkocht was en had toen al aktie kunnen ondernemen. Wellicht daarvoor ook al als er eerder signalen over het handelen van de executeur waren. Daarnaast is het geen argument om de executele te verbieden of alleen aan kinderen over te laten. Wat te doen als er geen kinderen zijn of er geen contact is met de kinderen? Moet in dat laatste geval toch een kind tot executeur worden benoemd? Lijkt mij niet reël om zo te denken.

ve
door verwijderd - 17 mrt. 2013 om 19:28
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

@zoekster

Het komt erop neer dat niemand Ts heeft geholpen en /of wegwijs heeft gemaakt. Niet de notaris en niet de Raad voor de rechtsbijstand. De een dekt zich in bij zijn verzekering en de ander zegt u krijgt geen toevoeging, want u bent bemiddeld. Wat Ts wel had kunnen doen wordt niet gezegd.

Dat had Ts dus blijkbaar allemaal zelf moeten weten en dat zelfs zonder op Google te kijken.

ve
door verwijderd - 17 mrt. 2013 om 19:29
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Zoekster,
Met hulp van de griffie van de rechtbank is het ook mogelijk een dagvaarding op te stellen. Of ga anders langs het juridisch loket. Er is voldoende gratis/betaalbare juridische hulp te vinden en in te schakelen.

Overigens waren de Romeinen al van mening dat het enkele feit dat je de wet niet voldoende kent, dat geen reden is om je achter je eigen onwetendheid te verschuilen. Het niet inzetten en gebruiken van je eigen rechten, is inderdaad niet slim en kan in dit geval er toe hebben geleid dat de schade hoger opgelopen is. Daarmee is de executeur zeker nog niet van zijn aansprakelijkheid af, dit blijft immers bestaan, maar TS had wel middelen om eerder in te grijpen. En het blijft voor mij onbegrijpelijk dat daar geen gebruik van gemaakt is, maar dat dit nu wel als argument wordt gebruikt om de executele te verbieden.

ve
door verwijderd - 17 mrt. 2013 om 19:33
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

@marcel75

. Zoals overigens eigenlijk het hele (erf)recht u eigenlijk niet aanstaat.


Waar baseert u dat nu op?

ve
door verwijderd - 17 mrt. 2013 om 19:34
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Tijger,
Leg mij dan maar eens uit waarom de notaris TS had moeten informeren over de gokverslaving van de executeur? Leg mij vervolgens dan eens uit hoe de raad van de rechtsbijstand een advies moet geven op het gebied van het erfrecht.

In mijn ogen is dat steeds vragen aan de groenteboer hoe je een varken moet slachten.

TS had ook zelf naar een notaris kunnen stappen en vragen kunnen stellen. Voor zover mij op dit moment bekend heeft zij dat niet tijdig gedaan. Waarom is mij een raadsel.

De afwikkeling van een nalatenschap is behalve een emotioneel moeilijk proces, vaak ook juridisch lastiger dan menigeen denkt. Zeker als een buitenstaander tot executeur is benoemd. En dat is gewoon bedacht door simpel boerenverstand te gebruiken. Het moeilijke is echter vaak om het emotionele los te zien van het juridische gedeelte.

ve
door verwijderd - 17 mrt. 2013 om 19:54
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

marcel75 schreef op zondag 17 mrt 2013, 19:29: Zoekster,
Met hulp van de griffie van de rechtbank is het ook mogelijk een dagvaarding op te stellen. Of ga anders langs het juridisch loket. Er is voldoende gratis/betaalbare juridische hulp te vinden en in te schakelen.


Nee, dat is er niet. De betaalbare juridische hulp die was juist niet aanwezig omdat het toekomstige vermogen van TS werd meegerekend.

Het juridisch loket gaat NIET je dagvaarding opstellen. En gaat niet jouw zaak voeren. Je kunt er advies krijgen maar daarmee houdt het op! Een gerechtsdeurwaarder kan je helpen met het opstellen van de dagvaarding, maar dat doet hij niet voor niets. Ook moet je eerst de dagvaarding en het griffierecht voorschieten.
U heeft waarschijnlijk nooit een beroep op het juridisch loket hoeven doen, gezien uw eigen achtergrond, maar het is geen vervanging voor een jurist of advocaat. Daarom raadt het juridisch loket sommige zaken af, omdat het voor 'de gewone man' te duur is om zelf de kosten voor de procesgang te dragen. Daarom nemen mensen een rechtsbijstandverzekering.

ve
door verwijderd - 17 mrt. 2013 om 20:55
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Leg mij dan maar eens uit waarom de notaris TS had moeten informeren over de gokverslaving van de executeur? Leg mij vervolgens dan eens uit hoe de raad van de rechtsbijstand een advies moet geven op het gebied van het erfrecht.


U gaat nu onzin praten. De notaris had Ts kunnen wijzen op het nodig zijn van zijn handtekening, de R vR had hem kunnen wijzen op het feit dat hij voor die zaak geen advocaat nodig had.

Maar nee de notaris neemt contact op met zijn verzekering, volgens u zogenaamd ten behoeve van de erfgenaam en de R vR zegt u bent te rijk. De notaris is toch wel een heel ander soort functionaris in deze kwesties.

Zeker als je nu de voorstellen leest over als iemand een testament komt laten maken, gebracht door een "neefje", terwijl dat neefje als erfgenaam wordt benoemd. Dat dan de notaris moet gaan doorvragen of alles wel klopt, om zo maar te zeggen.

En u vindt werkelijk dat iemand die waarschijnlijk een enkele keer in zijn leven met deze zaken te maken krijgt, dat allemaal maar gewoon zelf had moeten weten.

Maar goed, Ts wordt helaas met deze wisseling van gedachten en ideeën niet verder geholpen. Dus ik laat het hierbij.

ve
door verwijderd - 17 mrt. 2013 om 22:13
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

De testamentair-executeur persoonlijk aansprakelijkstelling stellen en de verspilde gelden terugvorderen. Dat kan uw advocaat regelen.

Wat heeft u dan geërfd dat u € 14.000,00 erfbelasting moet betalen?!

ve
door verwijderd - 17 mrt. 2013 om 22:15
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

wolfgang wölfe schreef op zondag 17 mrt 2013, 22:13: De testamentair-executeur persoonlijk aansprakelijkstelling stellen en de verspilde gelden terugvorderen. Dat kan uw advocaat regelen.

Wat heeft u dan geërfd dat u € 14.000,00 erfbelasting moet betalen?!Misschien verstandig als u de vraag en de reacties leest?

ve
door verwijderd - 17 mrt. 2013 om 22:38
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Ten eerste,beste Marcel75,ik vind het niet prettig hoe U af en toe commentaar geeft en ook
kloppen bepaalde dingen niet.Ten eerste moet je met hele goede argumenten en bewijzen komen om aan te kunnen tonen dat de executeur niet goed bezig is.Aangezien bijna niets in mijn bezit was(o.a administratie,rekeningen,bankafschriften van mijn moeder,zijn plannen enz,wat hij uitgegeven heeft wat hij wel betaald heeft/niet,wat de inboedel opgebracht heeft,ik kreeg geen inzage en nogmaals een executeur hoeft geen verantwoording af te leggen bij de erfgenaam.Ik mocht zelfs het ouderlijk huis niet meer in,hij had zelfs andere sloten op de deur laten bevestigen.Een executeur "mag"veel meer dan U denkt .Het enige wat ik had was ,dat toen ik na 4 maanden om uitleg vroeg en dat ik ineeens incassoburo´s aan de deur kreeg en toen ik om wat geld vroeg en niet kreeg,heb ik meteen aan de bel getrokken door een pro-deo advocaat in de arm te nemen.(wat dan door de raad voor rechtsbijstand niet mogelijk was.Zo´n geval als mijn geval,dat er iemand sterft en dat je met een executeur te maken krijgt(wat zgn een goede "vriend van de familie was)gebeurt maar één keer in je leven en ik denk dat driekwart van de bevolking ook niet weten wanneer zoiets gebeurd,wat je dan moet doen.Je weet op dat moment niet wat je moet doen,ik heb eerst de notaris gevraagd maar die zag niet in dat de executeur verkeerd bezig was en zijn antwoord was dat hij geen schuld aan dit alles heeft,na het openen van het testament houdt het voor de notaris op.Mijn eerste wanhoopsgedachte was meteen een advocaat in de arm te nemen(ik ben een gewone doorsnee nederlander met een gezond verstand)En heeft U enig idee hoe lang het nog duurt voor de kantonrechter eindelijk de executeur ontslaat?Dat gaat ook niet van vandaag op morgen,dan moet je met harde bewijzen komen en eindelijk komt dan de brief dat de executeur ontslagen is.In die tijd had hij nog wel 3 keer het huis en inboedel kunnen verkopen en verspelen in het casino.En zoekster kwam ook nog met een goede opmerking,hij kan zelfs nu zijn nieuwe slachtoffer zoeken.En nogmaals,alleen een advocaat kan de executeur op het matje roepen om verantwoording af te leggen,IK NIET!!!!En niemand wist dat de executeur een gokverslaving had,daar kwam mijn advocaat achtertoen hij de bankafschriften bij de bank opvroeg(daar is hij bevoegd voor,IK NIET)Je hebt eenvoudig een advocaat nodig!Tijger1 en zoekster met jullie mening ben ik het compleet eens,ik begrijp de opmerkingen niet van Marcel,en voel me er niet goed bij,ik voel me nu zo dat ik de schuldige ben,alles verkeerd heb gedaan,Marcel ik wil alleen aan U kwijt,ik hoop dat het U noooooit zal overkomen want dan zult U merken dat het in de praktijk heel anders zit dan U beweerd
Dank U allen voor Uw reacties,helaas nog met 10 stenen in m´n buik.

ve
door verwijderd - 17 mrt. 2013 om 22:44
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

tijger1 schreef op zondag 17 mrt 2013, 22:15:
wolfgang wölfe schreef op zondag 17 mrt 2013, 22:13: De testamentair-executeur persoonlijk aansprakelijkstelling stellen en de verspilde gelden terugvorderen. Dat kan uw advocaat regelen.

Wat heeft u dan geërfd dat u € 14.000,00 erfbelasting moet betalen?!Misschien verstandig als u de vraag en de reacties leest?


Ga ook niet alle pagina's met zinnige en onzinnige antwoorden doorlezen.

Geef mijn visie van wat ik beoordeel aan het geschift van topicstarter.

ve
door verwijderd - 17 mrt. 2013 om 22:44
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Beste Wolfgang Wölfe,ik vind het fijn dat U ook reageert maar zoals tijger1 al schrijft,dat heb ik
allemaal al beschreven,zo lees dan aub het begin,reacties en mijn reacties hier weer op.

ve
door verwijderd - 18 mrt. 2013 om 08:28
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Tijger,
Ik ga er vooralsnog van uit (ik heb immers de betrokken notaris niet gesproken) dat de notaris tot de conclusie is gekomen dat de handtekening van de erfgenaam niet nodig was. Zoals al eerder aangegeven mag en hoeft de notaris in dat geval geen contact met de erfgenamen op te nemen.

Overigens heb ik nog steeds mijn eigen mening niet laten blijken, alleen de mening van de wetgever en enkele gezaghebbende juridische auteurs.

Kimmie,
Dat u na gedaan verzoek geen inzage kreeg in de administratie, was al voldoende om de gang naar de rechter te maken en bij herhaalde weigering de executeur te laten ontslaan. Bewijs daarvoor is niet moeilijk bij elkaar te krijgen mits u schriftelijk contact hebt met de executeur.

De executeur moet wel degelijke rekening en verantwoording afleggen, maar dat moet hij doen als zijn taak er op zit. Gedurende de uitoefening van zijn taak moet hij dus inzage geven in de administratie.

Als erfgenaam hebt u overigens ook recht op toezending van de bankafschriften. Daarvoor moet u wel een verklaring van erfrecht kunnen overleggen. Daarvoor had u bij de notaris moeten zijn.

Ook tegen u kan ik niet anders dan toch de hoop uit te spreken dat u inziet dat bij mijn bijdragen de emoties gefilterd zijn en de mening van de wetgever wordt weergegeven. En die gaat nu eenmaal van bepaalde zaken uit.

Ter voorkoming dat de executeur de woning hangende de rechtszaak had kunnen verkopen had u beslag kunnen leggen op de woning, de makelaar in kunnen seinen (die had op dat moment niet alleen met de executeur mogen handelen) en zodra bekend was welke notaris bij de overdracht betrokken zou zijn, ook deze berichten over de hangende rechtszaak. Er waren dus middelen beschikbaar om de overdracht ook tegen te gaan.

En ja, dat moet dan allemaal geregeld worden in een emotioneel moeilijke tijd. Daar ben ik me van bewust.

ve
door verwijderd - 18 mrt. 2013 om 19:24
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

@marcel 75

Toch nog een opmerking.

U zegt dat Ts bijvoorbeeld de makelaar had kunnen inseinen, want: (die had op dat moment niet alleen met de executeur mogen handelen) terwijl de notaris, daarna gewoon het transport kon verzorgen?

Dan zou dus iemand die van het erfrecht helemaal geen verstand hoeft te hebben, wel zijn voet dwars moeten zeggen, terwijl die notaris dus volledig meewerkt.

Wonderlijk geredeneerd.

ve
door verwijderd - 18 mrt. 2013 om 22:24
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Uw samenvatting van mijn bijdrage is verre van juist. Als u de hele alinea leest, zult u tot een andere conclusie moeten komen.

Even de praktijk: veelal wordt een woning in de verkoop gezet bij een makelaar. Als voor dat de woning verkocht is een rechtszaak wordt aangespannen door een erfgenaam tegen de executeur en de makelaar is daarvan op de hoogte, dan moet de makelaar al enigszins pas op de plaats maken. Van een makelaar mag in het rechtsverkeer een basiskennis van het erfrecht worden verwacht.

Pas nadat de woning verkocht is, komt de notaris om de hoek kijken. Wordt die ook ingeseind van de rechtszaak, dan zal hij daar aandacht aan moeten besteden. De redenering dat een notaris dan nog mee kan werken, gaat dan niet meer op. In dat geval zal de notaris zich ook eerst moeten verdiepen in de hangende rechtszaak en hangende die rechtszaak zijn medewerking moeten opschorten.

ve
door verwijderd - 18 mrt. 2013 om 22:28
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Beste Marcel,Ik wilde toch ook naar de rechter om de executeur te ontslaan maar had daar
een advocaat bij nodig(een pro-deo advocaat want een gewone advocaat vraagt ongeveer € 200,-
per uur!!!!)maar nogmaals,ik kreeg toen geen toevoeging!!!!!Dus ook geen pro-deo advocaat,wel toen het te laat was.
En ik vind dat U makkelijk praten heeft,zoiets overkomt je en je bent ineens in een roes en weet niet wat je doen moet(en dom ben ik niet)ik heb advies ingewonnen en iedereen adviseerde mij om een
advocaat in de arm te nemen.
En nee ,ook al kwam ik met bewijs dat ik erfgename was,ik kreeg geen inzicht in de bankafschriften van mijn moeder!Alleen de executeur,alleen hij was nu gemachtigd over die rekening.

ve
door verwijderd - 18 mrt. 2013 om 22:34
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Marcel,de woning is niet verkocht door een makelaar,de executeur heeft de woning uit eigen hand verkocht,ik was niet eens met de verkoopprijs ,heb hem dat duidelijk gemaakt en ik kreeg toen ineens een email dat de woning was verkocht ,zonder een handtekening van mij onder het koopcontract

ve
door verwijderd - 18 mrt. 2013 om 22:56
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

@marcel75

Ik heb geen samenvatting gegeven van uw bijdrage. De cursieve zin in mijn reactie, heb ik letterlijk overgenomen uit uw bijdrage.

Maar om daar verder over te praten, is overbodig, want uit de latere reactie van Ts blijkt dat er geen makelaar aan te pas is gekomen.

ve
door verwijderd - 18 mrt. 2013 om 23:13
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Er is alleen een makelaar van de koper bij betrokken geweest.
ik vind dat een makelaar van de koper mij ook had kunnen verwittigen,maar
is niet gebeurd.Heb de makelaar later gevonden en hij vertelde dat de executeur uit naam handelde van de overledene en er geen erfgenamen waren.

ve
door verwijderd - 19 mrt. 2013 om 08:56
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Een makelaar koper komt alleen op voor de belangen van de koper. Een makelaar is nimmer onpartijdig. Die hoeft je dus nergens op te wijzen.

Ik waag te betwijfelen dat de makelaar heeft gezegd dat er geen erfgenamen waren. Er zijn namelijk altijd erfgenamen,al is het zelfs de Staat der Nederlanden als er geen enkel familielid te vinden is.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

mi
minordrempel - 16 okt. 2017 om 12:20
Computers & telefonie

Bepaalde sites bij Leopard 10.5.8 niet meer te openen!

Bij Marktplaats kan ik niet meer inloggen. Gemeld bij Marktplaats dan is de besturing te "oud". Ik neem aan dat er velen zijn met een apple imac met leopard. Dit openen via Safari 5.0.6. Ook bij kpn gaat niet meer krijgt men hetzelfde antwoordt. Browser te oud. Ik kan bij mijn imac niet naar een hogere versie van Safari of Firefox. Het is ergerlijk! Kiest men tweedehands gaat alles feilloos! Kun j ... Lees meer

di
diversion - 19 okt. 2017 om 07:56
Computers & telefonie

Firefox probeert voortdurend oude sessie te herstellen

Sinds vorige week merk ik bij het opstarten van de computer en openen van Firefox dat deze voortdurend probeert om de vorige sessie te herstellen, wat dan niet lukt, of dat deze automatisch naar de laatst geopende pagina springt en niet naar de startpagina. Ik heb onder "Opties" bij "Als Firefox start" gewoon "Uw startpagina tonen" ingesteld, dus hij zou dat niet moeten doen. Ik sluit ook Firefox ... Lees meer

BP
BPFR - 19 okt. 2017 om 20:48
Winkels & webshops

Klacht over Bol.com en BATE BVBA

Onze dochter zag een camera voor een bedrag van € 65,00 (adviesprijs € 88,95) op de website van Bol.com. Met de door haar bij elkaar verzamelde verjaardag centjes had ze precies genoeg om deze camera te kunnen kopen. Bij ontvangst van de camera hebben wij de factuur direct betaald. Bij een controle achteraf bleek de factuur echter voor een bedrag te zijn van € 88,95 in plaats van de € 65,00. Er ... Lees meer