ch
door chateau64 5 apr. 2010 om 11:37
Geldzaken & recht

Hoe stop ik Tono en Interim Justitia

Met een smoes ben ik weer benaderd door Tono. De spullen heb ik per omgaande retour gestuurd.
Nu heb ik na het negeren van hun rekeningen een brief van Interim Justitia op de mat. Hoe kom ik hier vanaf? Ik ben er pricipieel op tegen dat Tono/Provea of I.J. 1 eurocent aan mij verdienen!

29425 14 Rapporteer

Deze vraag is gesloten. De vraag kan niet meer worden beantwoord.

ve
door verwijderd - 5 apr. 2010 om 11:53
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Komt u niet van af helaas. De eerste zending dient betaald te worden en wilt u geen vervolg zult u dat per brief moeten doen, staat duidelijk op hun site. U schrijft "weer benaderd". Had er dan al geen lampje moeten gaan branden?

Ronny.

ve
door verwijderd - 5 apr. 2010 om 11:57
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Heeft u bewijs van retourneren?

Leest u de a.v. door om te kijken of u naast het retourneren nog wat had moeten ondernemen.

Klik op Hier
Draadje bij Radar medegedupeerden.

Ik zie Hier wat voorwaarden staan en een adres van Provea in Zwitserland.

Kijk eens of dit bedrijf in Nederland ingeschreven is bij KvK. Dit schijnt te moeten als een buitenlands bedrijf hier handel drijft.

Kijk ook Hier

ve
door verwijderd - 5 apr. 2010 om 12:01
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

BTW

Als u benaderd wordt door Interim dan is de incassering uit handen gegeven en dient u uw verweer met kopie bewijsmateriaal naar Interim te sturen.

incassoprocedure: Hier

ve
door verwijderd - 5 apr. 2010 om 12:08
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

De moeilijkheid is ook dat betalingen genegeerd zijn, neem aan dat er ook geen verder contact is geweest. Wordt heel moeilijk voor vraagsteller hier iets positiefs uit te halen. Retourneren is niet genoeg en is bij de eerste zending eigenlijk ook niet mogelijk de voorwaarden zijn daar heel vaag over.

ve
door verwijderd - 5 apr. 2010 om 12:41
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

ron530 schreef op maandag 5 apr 2010, 12:08: De moeilijkheid is ook dat betalingen genegeerd zijn, neem aan dat er ook geen verder contact is geweest. Wordt heel moeilijk voor vraagsteller hier iets positiefs uit te halen. Retourneren is niet genoeg en is bij de eerste zending eigenlijk ook niet mogelijk de voorwaarden zijn daar heel vaag over.


Ik kan de volledige A.V. niet vinden. Daar hoort wel in te staan hoe afgemeld moet worden.
Dit hoort ook te staan in de welkomst brief.

De eisen t.a.v. hiervan staan in de Wet Verkoop op Afstand.
Volgens deze wet heeft een klant altijd een annuleringstermijn van tenminste 7 werkdagen.

Zie Consumentenauthoriteit: klik op
Hier

Dus zorg dat ze nooit je
- eigen emailadres krijgen (hotmail of yahoo mail is ok) opzeggen naar klantenservice@provea.ch met BCC naar je eigen vaste adres als bewijs voor incassobureau.
- telefoonnummer krijgen (bellen met nrweergave uit)
- bankrekeningnr krijgen (accept contact betalen bij bank of betalen vanaf bijna lege rekening, zonder debetmogelijkheid uiteraard)


Hier is toch wel wat mee te doen.
Voor deze zaak een webmail adres aanmaken wat alleen hiervoor gebruikt kan worden.

Afdruk maken van e-mail en om lees bevestiging van de e-mail vragen.

T.s. kan controleren of de welkomst brief aan de Wet heeft voldaan. Zo niet dan contact opnemen met Consuwijzer voor advies.

Verder: aanmelden bij Bel me niet register + gebruik maken van Recht van Verzet:
verbiedt Tono u ooit nog met aanbiedingen te benaderen.ve
door verwijderd - 5 apr. 2010 om 12:49
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Laat uw gezonde verstand spreken en vertrouw op uw gevoel: als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo!

ve
door verwijderd - 5 apr. 2010 om 12:53
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

magicscanman schreef op maandag 5 apr 2010, 12:49: Laat uw gezonde verstand spreken en vertrouw op uw gevoel: als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo!


Zeg, het wordt nu wel erg eentonig; zet die repeatknop eens uit! Een wijze raad: als je niks te zeggen hebt, zwijg dan!

ve
door verwijderd - 5 apr. 2010 om 14:38
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

chateau64

Zoals ik jouw bericht lees, heb je ja gezegd tegen een telefonisch aanbod van Tono.
Dat houdt dan in, dat je tijdig de aanbieding had moeten terugsturen en ook tijdig de overeenkomst had moeten beëindigen. Het terugsturen is NIET hezelfde als het beëindigen van een overeenkomst. Naar mijn inschatting is de overeenkomst niet beëindigd en zit je vast aan periodieke toezendingen. Heb je echter wél tijdig opgezegd, dan kun je bewijzen dat er geen overeenkomst meer is en dat je niets bent verschuldigd. Stuur dan een brief naar I.J. dat je Tono/Provea niets bent verschuldigd. Stuur die brief weg aangetekend en met bewijs van ontvangst en zet er GEEN handtekening onder, maar wél je naam en adres. Maak ook een kpie van die brief zodat je later het een en ander kunt bewijzen.

Sukses en met vriendelijke groet, ReadAC.

ve
door verwijderd - 5 apr. 2010 om 14:45
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

@aanvulling

Voor het schrijven van een verweerbrief naar het incassobureau kun je gebruik maken van onderstaande modelbrief (zelf een beetje aanpassen):

Modelbrief afwijzen van incassovordering:

(naam en adres incassobureau)
(datum)

Geachte meneer/mevrouw,

Ik heb kennis genomen van uw brief gedateerd op (datum noemen) waarin u mij maant om een schuld ad € …….. voor (datum noemen) aan u te voldoen.
Mij is echter niets bekend van een schuld die ik bij u of de door u genoemde firma (naam firma noemen) zou hebben.

Ik verzoek u dan ook, om de rechtmatigheid van deze vordering binnen 14 kalenderdagen schriftelijk te bewijzen. Mocht ik binnen de genoemde termijn niets hebben ontvangen, dan beschouw ik deze zaak als afgedaan.

Indien u mij echter zonder valide grond noodzaakt om rechtsbijstand in te roepen, dan zullen alle daarmee verband houdende kosten ten titel van onrechtmatige daad op uw cliënte worden verhaald.

Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

(naam en adres)

Ps. Als je toch een handtekening zet, zet die dan dwars door de adresgegevens zodat zij daarmee geen valsheid in geschrifte kunnen plegen.

Nogmaals sukses, ReadAC.

ve
door verwijderd - 5 apr. 2010 om 14:54
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

chateau64

Als je heel zeker weet dat je bewijsbaar alleen accoord bent gegaan met een eenmalige toezending, dan kun je bij deze fraaie firma aangeven dat je verdere zendingen als ongevraagde toezending zult beschouwen en dat je de produkten niet zult terugzenden en ook niet zult betalen.

Toelichting:
Bij een ongevraagde toezending gaat de wetgever er van uit, dat je het produkt mag houden, zonder dat daar van jou een tegenprestatie tegenover staat (BW7:7). Je hebt immers nergens om gevraagd.
Je kunt (maar dat hoeft niet persé) het bedrijf een brief sturen, waarin je aangeeft dat je geen prijs stelt op de toezending en dat je er niet om hebt gevraagd.
Mocht het bedrijf je blijven lastig vallen met rekeningen die je zou moeten betalen, dan geldt dat het bedrijf moet bewijzen dat je hebt gevraagd om de zending. Dit kan zijn in de vorm van jouw handtekening onder een koopovereenkomst of een voicelog (een telefonische bestelling die zij op de band hebben opgenomen). Vraag hen dan in een brief om een onweerlegbaar bewijs. Pas als ze dat kunnen overleggen, moet je wél betalen. Let op: als je een brief stuurt naar de betreffende firma, dan kun je wel je naam en adres opgeven maar zet onder die brief niet je handtekening, zodat het bedrijf niet door creatief knippen en plakken een getekende overeenkomst in elkaar knutselt

Het zonder tegenprestatie mogen houden van een ongevraagde toezending is gebaseerd op het BW7:7:

http://www.st-ab.nl/wetten/0059_Boek_7_Burgerlijk_Wetboek_BW.htm

Nogmaals sukses en met vriendelijke groet, ReadAC.

Note: Bedrijven die deze kwalijke praktijken toepassen zijn o.a.: Miriale, Tono, Front International, Patricia Holland, Socks, Enigma, Flexiprint, enz..

ve
door verwijderd - 5 apr. 2010 om 16:42
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

birdies schreef op maandag 5 apr 2010, 12:53:
magicscanman schreef op maandag 5 apr 2010, 12:49: Laat uw gezonde verstand spreken en vertrouw op uw gevoel: als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo!


Zeg, het wordt nu wel erg eentonig; zet die repeatknop eens uit! Een wijze raad: als je niks te zeggen hebt, zwijg dan!


Goh, dat heb ik hem ook al een paar keer gemeld, de repeatknop blijft inderdaad hangen!

ve
door verwijderd - 5 apr. 2010 om 17:05
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

read schreef op maandag 5 apr 2010, 14:45: @aanvulling

Voor het schrijven van een verweerbrief naar het incassobureau kun je gebruik maken van onderstaande modelbrief (zelf een beetje aanpassen):

Modelbrief afwijzen van incassovordering:

(naam en adres incassobureau)
(datum)

Geachte meneer/mevrouw,

Ik heb kennis genomen van uw brief gedateerd op (datum noemen) waarin u mij maant om een schuld ad € …….. voor (datum noemen) aan u te voldoen.
Mij is echter niets bekend van een schuld die ik bij u of de door u genoemde firma (naam firma noemen) zou hebben.

Ik verzoek u dan ook, om de rechtmatigheid van deze vordering binnen 14 kalenderdagen schriftelijk te bewijzen. Mocht ik binnen de genoemde termijn niets hebben ontvangen, dan beschouw ik deze zaak als afgedaan.

Indien u mij echter zonder valide grond noodzaakt om rechtsbijstand in te roepen, dan zullen alle daarmee verband houdende kosten ten titel van onrechtmatige daad op uw cliënte worden verhaald.

Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

(naam en adres)

Ps. Als je toch een handtekening zet, zet die dan dwars door de adresgegevens zodat zij daarmee geen valsheid in geschrifte kunnen plegen.

Nogmaals sukses, ReadAC.


M.i. kan een incassobureau niets met deze brief, omdat
1. gedupeerde met een smoes benaderd is door bedrijf. Hier is w.s. een voicelog van.

Als er geen voicelog opgenomen is volgens gedupeerde is het m.i. meer zinvol om bewijs van telemarketing op te vragen waaruit toestemming gedupeerde zou moeten blijken.
2. Gedupeerde heeft de rekeningen genegeerd. Hier heeft bedrijf bewijs van.

Het lijkt mij dus niet zinvol om uw brief te verzenden, omdat bedrijf hier bewijzen tegenover zal stellen ( mits voicelog aanwezig is)

ve
door verwijderd - 5 apr. 2010 om 17:50
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Bijna alle reactie's ten spijt maar enkel terugsturen is niet genoeg, onder het motto ik wil het niet. Ts is zelf het contract aangegaan en daarna nalatig geweest, contract niet opzeggen, negeren van aanmaningen. Dan sta je tegen i.j. niet bijster sterk. Raar is wel dat als je het bedrijf al kent er weer ingetuind.

ve
door verwijderd - 5 apr. 2010 om 18:58
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

ron530 schreef op maandag 5 apr 2010, 17:50: Bijna alle reactie's ten spijt maar enkel terugsturen is niet genoeg, onder het motto ik wil het niet. Ts is zelf het contract aangegaan en daarna nalatig geweest, contract niet opzeggen, negeren van aanmaningen. Dan sta je tegen i.j. niet bijster sterk. Raar is wel dat als je het bedrijf al kent er weer ingetuind.


Dat kwartje is w.s. gevallen omdat er geen toelichting van t.s. komt of hij zich afgemeld heeft ( en dat kan bewijzen) en of er een voicelog gemaakt is.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

In
Index - 18 okt. 2017 om 20:19
Computers & telefonie

ZusjeTapas spam via SMS?

Goedenavond,   Eerder vandaag kreeg ik een SMS-bericht met de volgende tekst:

'Bedankt voor jouw reserving voor [X] pers. bij Brasserie 't Zusje Zaltbommel op [XX-XX-XX] om [XX:XX]. Zijn er wijzigingen? Bel ons op 0900-9875' 

Op de plaatsen in het verhaal waar een [X] staat hoort een getal. De reden van het achterwege laten van deze getallen is de privacyschending van degen ... Lees meer

He
Helen1159 - 17 okt. 2017 om 15:14
Auto & vervoer

Hoe te handelen na een "sloopauto" aan de garage te hebben verkocht, maar de auto voor veel geld te koop zien staan?

Mijn dochter had na een flinke aanrijding haat auto verkocht voor €170,- aan de garage waar zij ook altijd kwam voor onderhoud. De auto zou waarschijnlijk niet meer te repareren zijn (moeilijke kleur oa) en waarschijnlijk alleen nog fungeren als sloopauto. Tot haar verbazing staat de auto een kleine week later bij de garage te koop voor €2950,- en ziet er als nieuw uit. Ze voelt zich enorm bedonde ... Lees meer

dawson - 18 okt. 2017 om 17:33
Computers & telefonie

Verborgen bestanden op C benaderen

Tijdens de introductie heb ik W 10 schoon geinstalleerd. Na wat problemen heb ik W7 weer opnieuw geinstalleerd, recent werd mijn paswoord niet meer herkend en kon ik W7 niet meer openen, bleek een registerfout te zijn en was niet eenvoudig op te lossen.(ook niet via microsoft hulp)
Dus maar weer W10 met een herstelschijf naast W7 teruggezet. W10 draait nu prima.

Vraag: De foto's en ... Lees meer