door futuredeer 31 jul. 2011 om 11:25
Geldzaken & recht

Horeca

waarom word er in de hotelbranc niet op zaterdag en zondag extra uitbetaald en krijgen zij het zelfde als in de week dit geld vanaf
1 juli zij krijgen alleen de feestdagen

3743 9 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

rj
door rjw - 31 jul. 2011 om 12:46
1636 Antwoorden / 5 Vragen
0

In de horeca zijn zaterdag en zondag gewone werkdagen, daarom is er geen verschil met andere dagen. Dit komt in meer branches voor.

door duif2 - 31 jul. 2011 om 13:09
367 Antwoorden / 113 Vragen
0

Dat heb ik me ook wel eens afgevraagd, in de zorg zijn het ook gewone werkdagen en daar krijg je wel een toeslag.
Op zon en feestdagen zelfs 60 %

door valerius-2 - 31 jul. 2011 om 13:46
7840 Antwoorden / 95 Vragen
0

Volgens mij is dit opgenomen in het salaris, omdat dit vaste werkdagen zijn in deze branche.Er is dus al rekening mee gehouden met deze manier dit mee te berekenen.

door tdehond - 31 jul. 2011 om 13:57
4744 Antwoorden / 9 Vragen
0

Op de volgende site kunt u kijken of er conform de cao betaald wordt.
klik hier

Ik neem aan of voor het bedrijf waar u werkt de CAO horeca geldt.


door poltol - 31 jul. 2011 om 14:05
3885 Antwoorden / 22 Vragen
0

Hallo,

Vraag uw werkgever om een CAO. Dat is verplichte kost.
Daarin staat precies hoe en wat er geregeld is.
Zaterdagen zijn al jaren gewone werkdagen.
Zondagen zijn nu ook gewone werkdagen en het kunnen er 52 op jaarbasis zijn.

Vr.gr. poltol

door bosbess - 31 jul. 2011 om 14:08
354 Antwoorden / 40 Vragen
0

De cao Horeca geldt van 1 april 2010 t/m 31 maart 2012. Deze cao is per 23 oktober 2010 algemeen verbindend verklaard (zie hier). Er is per 1 juli 2011 dus niets veranderd, alles geldt al vanaf 1 april 2010. Het enige wat dit jaar is veranderd: een loonsverhoging per 1 januari van 0,75% en per 1 juli van 1%.

Uit de cao voor de Horeca (zie hier)

Artikel 7: Arbeidstijden en rusttijden

"8. Werken op zondag. De aard van de arbeid in het horecabedrijf brengt met zich mee dat ook op zondag werkzaamheden verricht moeten worden. Indien een werknemer op een zondag wordt ingeroosterd, wordt hij geacht op die zondag werkzaamheden te verrichten. In afwijking van artikel 5:6 lid 3 van de Arbeidstijdenwet geldt er geen minimum aantal zondagen in elke periode van 52 weken waarop geen arbeid wordt verricht, met dien verstande dat de werknemer uitsluitend op 40 of meer zondagen arbeid verricht, indien hij daarmee voor dat geval instemt."

Artikel 13: Feestdagen

"1. Erkende feestdagen zijn: nieuwjaarsdag, eerste paasdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, eerste pinksterdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag, tweede kerstdag en de dag waarop op grond van een besluit van de overheid Koninginnedag wordt gevierd en 5 mei, mits 5 mei, blijkens publicatie in de Nederlandse Staatscourant, als nationale feestdag wordt gevierd.

2. Een werknemer kan eenmalig in plaats van eerste paasdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, eerste pinksterdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag (een) andere, vanuit godsdienstige opvattingen door die werknemer gewenste, feestdag(en) aanwijzen. Aanwijzing van een alternatieve feestdag onder vermelding van de erkende feestdag waarvoor hij in de plaats komt, dient schriftelijk te geschieden.

3. Als een werknemer werkzaamheden heeft verricht op een erkende dan wel door hem aangewezen alternatieve feestdag tussen 02.00 uur tot 02.00 uur van de dag daaropvolgend, heeft hij voor ieder gewerkt uur of gedeelte van een uur recht op vervangende vrije tijd. De te compenseren vrije tijd dient te worden toegekend in de periode van 26 weken volgend op de feestdag. Als compensatie in vrije tijd niet mogelijk is, moet uiterlijk binnen 4 weken na afloop van de periode van 26 weken per gewerkt uur of gedeelte daarvan een toeslag à 50 procent van het betreffende uurloon, of gedeelte ervan, worden uitbetaald."

door bosbess - 31 jul. 2011 om 15:14
354 Antwoorden / 40 Vragen
0

Ik vergat nog het volgende:

Je schrijft dat de toeslag voor werken op zaterdag en zondag per 1 juli (2011) niet meer wordt betaald. Daarvóór dus kennelijk wel.

Een werkgever mag altijd van de cao afwijken in het voordeel van de werknemer(s). Hij mag dus bv méér loon betalen dan de cao-lonen, maar niet minder, méér vakantiedagen toekennen maar niet minder.

Wanneer een werkgever in afwijking van de cao altijd een toeslag heeft betaald voor werken op zaterdag en zondag, dan kan hij niet plotseling besluiten om dat per 1 juli 2011 niet meer te doen. Als deze toeslag in de individuele arbeidsovereenkomst wordt genoemd, is het uiteraard duidelijk dat de werkgever dit niet eenzijdig kan veranderen. Maar ook als deze toeslag altijd of gedurende langere tijd gebruikelijk is geweest in een horecabedrijf, kan de werkgever dit niet zonder toestemming van de werknemer(s) terugdraaien. Deze toeslag is dan namelijk een onderdeel geworden van de arbeidsvoorwaarden.

door tdehond - 31 jul. 2011 om 15:17
4744 Antwoorden / 9 Vragen
0

[quote=poltol schreef op zondag 31 jul 2011, 14:05]Hallo,

Vraag uw werkgever om een CAO. Dat is verplichte kost.
Daarin staat precies hoe en wat er geregeld is.
Zaterdagen zijn al jaren gewone werkdagen.
Zondagen zijn nu ook gewone werkdagen en het kunnen er 52 op jaarbasis zijn.

Vr.gr. poltol
Het is m.i. niet duidelijk of voor dit bedrijf de CAO geldt.

door bosbess - 31 jul. 2011 om 16:21
354 Antwoorden / 40 Vragen
0

tdehond, zoals ik al schreef is de Horeca cao 2010-2012 per 23 oktober 2010 algemeen verbindend verklaard, dwz. dat de cao per die datum voor alle horecaondernemingen geldt.

Uit Wikipedia:

"Als de werkgever (of de werkgeversorganisatie waarvan hij lid is) partij is bij een CAO, maar de werknemer niet, is de CAO toch van toepassing.

Op verzoek van bij een CAO betrokken partijen kan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een CAO "algemeen verbindend" verklaren (avv = algemeen verbindend verklaring). Dit heeft tot gevolg dat die CAO van toepassing wordt verklaard op de gehele bedrijfstak, ongeacht of de betrokken werkgevers daarin nu wel of niet georganiseerd zijn (dat wil zeggen: wel of niet lid zijn van een werkgeversorganisatie).

Indien een CAO van toepassing is gelden de bepalingen die daarin staan. Als de cao een minimum karakter kent, is het wel toegestaan om in een bedrijfsregeling of individuele arbeidsovereenkomst in voor de werknemer gunstige zin af te wijken van de CAO. Echter, afwijkende afspraken die nadelig uitpakken voor de werknemer zijn nietig."

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

Marco Broekman - 20 okt. 2020 om 17:49
Auto & vervoer

Klacht QWIC fiets

Zijn er meer mensen die een qwic fiets hebben gekocht en klachten hebben.
Ik zit al vanaf 06-06-2020 op een nieuwe batterijte wachten, en mijn fiets leverancier kan mij niet helpen want zit op QWIC te wachten

Als je QWIC een mailtje stuurt moet je naar de leverancier.

Iets met kastje en boom :-( Lees meer

Br
Broodmes - 20 okt. 2020 om 21:17
Geldzaken & recht

Keuken bedrag alleen totaal bekend niet van onderdelen?

Hoi iedereen,

Een maand geleden een keuken gekocht na lang zoeken en een offerte getekend omdat het goed voelde.

We hebben echter ontdekt dat het boven ons budget is en willen kijken of we verschillende onderdelen kunnen aanpassen zodat we goedkoper uit kunnen zijn.
Mondeling gaven ze aan dat we nog dingen konden aanpassen en dat de prijs goedkoper kon indien de gekoze ... Lees meer

M.
M. Kramer - 18 okt. 2020 om 17:52
Winkels & webshops
Klacht retourbeleid mediamarkt.

Klacht retourbeleid mediamarkt.

Ik heb vandaag 18 oktober een samsung televisie gekocht bij de mediamarkt. Bij thuiskomst de tv netjes volgens de voorschriften uitgepakt en neergezet. Op het moment dat ik de tv aanzette was het hele beeld vol met strepen en plekken. Gelijk gebeld en Mediamarkt bleef volhouden dag ik met de tv terug moest komen in de ORIGINELE ONBESCHADIGDE DOOS. zo gezegd zo gedaan. Bijnde servicebalie werd mij ... Lees meer