Bananavandana
door Bananavandana May 10, 2022 om 17:13
Geldzaken & recht

Huur opzeggen mag niet in het weekend

Mijn vriendin huurt en wil verhuizen en heeft daarvoor ongeveer 3 maanden van te voren aangegeven dat ze de huurovereenkomst de 31e van juli wil stoppen. 30 juli willen wij verhuizen, zodat op 31 juli de verhuurder de check uit kan voeren. Echter krijgt zij te horen dat de verhuurder niet werkt in het weekend en dat hij vind dat we de verhuizing eerder in de week moeten plannen. Als hij 1 augustus, de maandag na het weekend, langs moet komen voor de check, geeft hij aan dat de huur voor augustus ook betaald moet worden. Mag de verhuurder dit doen, aangezien mijn vriendin op tijd haar huurovereenkomst heeft opgezegd? 

In het contract is overigens niks opgenomen over speciale regeling omtrent opzegging van de huur in weekenden.

Alvast bedankt!

2456 12 Rapporteer
He
door HenkDeZevende - May 10, 2022 om 17:20
959 Antwoorden / Vragen
1

Uw vriendin levert 30 juli op en dat is voor de einddatum. Als de verhuurder geen personeel heeft om 31 juli de check uit te voeren lijkt mij dat zijn probleem, en zijn verantwoordelijkheid als hij dat pas 1 augustus doet. Ik zie geen reden waarom uw vriendin daarvoor de huur voor heel augustus moet betalen. Een logisch compromis is dat uw vriendin één dag huur in augustus betaalt daarna kunnen ze immers hun gang gaan.

heremietkreeft
door heremietkreeft - May 10, 2022 om 17:24
15169 Antwoorden / 193 Vragen
1

Merkwaardig want wat zou de reden zijn dat de verhuurder dan niet iets eerder kan komen om op te nemen? Is dat de wens van uw vriendin (hetgeen ik mij nauwelijks kan voorstellen) ? M.i. is er geen enkel probleem indien de verhuurder al controleert voor dat alle boedel uit de woning is verdwenen en dat de verhuurder aangeeft niet in het weekeinde te willen komen lijkt mij niet geheel onlogisch.

Anderzijds, de huur is opgezegd, uw vriendin verlaat te woning en dan heeft de verhuurder geen enkel recht om dan voor de maand daarop nog huur te vragen/te vorderen.

Ergo: laat de inspectie eerder doen! De verhuurder kan evenmin dwingen dat er eerder wordt verhuist aangezien de woning is gehuurd tot en met 30 juli. 

Voor nadere hulp is het eventueel zinnig om dit te benaderen maar dan is wel een lidmaatschap nodig: https://www.woonbond.nl/huurderslijn of dit - Het Juridisch Loket, tel. 0900 - 8020 (10 cent per minuut, met een starttarief van 4,5 cent plus uw gebruikelijke belkosten, tot een maximum van 12,50 euro, zie voor meer informatie https://www.juridischloket.nl  Het compromis dat u voorstelt is niet logisch aangezien de huur op 1 juli is geëindigd en de woning dan moet zijn verlaten.En dan nogmaals, het is m.i. geen enkel probleem indien de verhuurder eerder de inspectie komt doen. Het is dan wel zinnig om hetgeen zij uit de woning wil verwijderen en vastzit/zat zoals bijv. gordijnrails, zonwering etc. wel al los te hebben. Het lijkt mij overigens ook helemaal geen probleem indien de verhuurder wel een dag later komt en uw vriendin dan aanwezig is.  Indien de verhuurder echter al een nieuwe huurder gheeft is dat geheel en al wel het probleem van de verhuurder en is er niets neer op uw vriendin te verhalen, naar mijn uitdrukkelijke mening.

 

Thecla58
door Thecla58 - May 10, 2022 om 17:25
278 Antwoorden / 3 Vragen
4

Werkt je vriendin in de weekenden? Indien niet, dan kun je niet van de verhuurder vragen dat hij dat wel doet. De verhuurder heeft, mijns inziens, gelijk dat als hij op 1 augustus de oplevering doet dat hij dan nog huur vraagt. Dat je vriendin 3 maanden van te voren opzegt doet er volgens mij niet zoveel toe.

Wat ik niet snap is waarom je het zo strak plant. Waarom niet een of twee weken eerder? Dan heb je tijd om de gebreken (als die er zijn) die bij de vooroplevering geconstateerd zijn om zelf te verhelpen. Als je de oplevering zo laat staan en er zijn gebreken die niet verholpen zijn dan doet de verhuurder dat en dan krijgt je vriendin de rekening gepresenteerd. Lijkt me niet dat ze dat moet willen.

Nog even over de extra huur het volgende. Heel veel wbv's hanteren ook huuropzeggingen op bijvoorbeeld de helft van de maand. Mijn wbv hanteert een opzegging van een maand. Dus als ik nu op zou zeggen dat zou dat per 10 juni zijn.

sira
door sira - May 10, 2022 om 17:43
1077 Antwoorden / 23 Vragen
2

31 Juli is een zondag, natuurlijk komt er dan niemand en dat heeft niets met geloof o.d. te maken. Uw vriendin kan toch gewoon de huur per 31 juli opzeggen en de check op de 29e laten doen. Kan ze gelijk de sleutel meegeven. Ik neem aan dat uw vriendin niet pas de 29e gaat inpakken, ze heeft 3 maanden de tijd.
Uw vriendin moet zelf daar maar een mouw aanpassen of werkt zij of u wel in het weekend? Desnoods de maand augustus ook nog maar betalen.

me
door mein33 - May 10, 2022 om 18:02
5386 Antwoorden / 26 Vragen
0

De huur van een woning kan maandelijks worden opgezegd op elke werkdag van de maand, met inachtneming van de opzegtermijn.
Op zaterdag en zondag is opzeggen niet mogelijk.

M.a.w. op de laatste werkdag van de maand opzeggen en de woning overdragen.
Al met al zal de verhuisplanning moeten worden aangepast aan de geldende regeling hieromtrend.

Ar
door AriEllis May 10, 2022 om 20:22
43 Antwoorden / Vragen

En waar is deze geldende regeling hieromtrent terug te lezen?

ro
door ronny530 - May 10, 2022 om 18:23
1867 Antwoorden / 41 Vragen
2

Het is wel zo dat de oplevering voor 1 augustus plaats dient te vinden en als in dit geval 1 augustus op een maandag is geldt de werkweek voor 1 augustus dus op uiterlijk vrijdag 29 juli de oplevering met overhandiging van de sleutels. U kan en mag niet van een verhuurder verlangen om in het weekend nog aan het werk te gaan omdat uw vriendin heeft besloten om tot de laatste dag te wachten met het laten inspecteren van de woning. In mijn optiek mag de verhuurder dit doen omdat huurcontract per 1 augustus is ontbonden en uw vriendin ruim de tijd heeft om de verhuizing eerder in te plannen. Voor wat betreft de huurbetaling voor augustus mag de verhuurder die in rekening brengen en dient ook nog eens voor 1 augustus op de rekening bijgeschreven te zijn en is zonde geld want al zou uw vriendin op 1 augustus de inspectie laten doen duurt het nog een paar dagen of langer voordat de verhuurder het restant op de rekening terug stort met aftrek van de eventuele geconstateerde gebreken. Mijn advies zou zijn plan de verhuizing indien mogelijk 2 weken eerder en laat de woning voor inspecteren want dan heeft uw vriendin nog tijd om de geconstateerde gebreken te herstellen en als er geen gebreken geconstateerd worden de sleutels eerder inleveren. Het hangt van de verhuurder af of die een deel van de resterende maand juli terug gaat geven maar in de sociale huursector wordt een deel van die huur terug betaald omdat de woning direct weer in de verhuur gaat.

heremietkreeft
door heremietkreeft May 10, 2022 om 18:51
15169 Antwoorden / 193 Vragen

@RONNY530, er behoeft geen enkel probleem te zij dat de verhuurder op bijv. de vrijdag voor de verhuizing komt inspecteren. Ik ben vaak verhuisd, ook m.b.t. huurwoningen en inspectie voor feitelijke ontruiming is bij mij nooit een probleem geweest. De vriendin kan niet verlangen dat de verhuurder in het weekeinde komt. Dat ben ik met u eens al ook door mij aangegeven. De verhuurder mag geen extra dag in rekening brengen. De huur is geëindigd op basis van de zeer tijdige opzegging. Volledig mee eens dat er eerder verhuisd zou kunnen worden.

heremietkreeft
door heremietkreeft - May 10, 2022 om 19:00
15169 Antwoorden / 193 Vragen
1

Bij deze kom ik nog even terug omdat ik wel een ander probleem zie indien uw vriendin eerst op de laatste dag van de huur verhuist. Indien de verhuurder eerder komt is er tijd om indien er eventuele gebreken worden geconstateerd deze zelf te herstellen of te doen herstellen. Indien de woning is verlaten en de inspectie zou daarna plaatsvinden heeft uw vriendin die mogelijkheid niet meer en dat kan onnodige kosten betekenen als herstel alsdan in rekening wordt gebracht.

Ergo, of regelen dat er inspectie plaats vindt voor de daadwerkelijke verhuizing of eerder waarbij ook de gedachte bij mij opkomt: huurt zij dan vanaf een ander moment dan de eerste van de maand (1 augustus?).

mahadma
door mahadma - May 11, 2022 om 01:27
10307 Antwoorden / 48 Vragen
0

Hoe kan ik mijn huurovereenkomst beëindigen?

U kunt de huur iedere werkdag van de maand opzeggen, met inachtneming van de opzegtermijn van één maand. Tijdens de opzegtermijn betaalt u gewoon huur en blijft u nog geheel verantwoordelijk voor de door u gehuurde woning. Daarnaast willen wij u erop attenderen dat tijdens het in ontvangst nemen van de huuropzegging, tevens een afspraak voor de vooropname wordt gemaakt.
De huur is mondeling, telefonisch, per e-mail, schriftelijk of via het volgende webformulier opzegbaar. Wij sturen u binnen vijf werkdagen een schriftelijke bevestiging van de opzegging. Uw huuropzegging wordt alleen in behandeling genomen, wanneer u  bij de opzegging, uw nieuwe woon-/correspondentieadres vermeld.

panter22
door panter22 - May 11, 2022 om 08:35
6008 Antwoorden / Vragen
0

Je vriendin heeft pech. Zij zal per 1 augustus haar nieuwe woning krijgen en kon vrijdag de sleutel al halen, zodat ze in het weekend kon verhuizen en zondagavond de sleutel in de bus bij de verhuurder  doen.
1 augustus is op een maandag en dan kan de nieuwe huurder 'smorgens om 9 uur de sleutel ophalen. 
Dan er is geen tijd meer voor de eindinspectie. 
In je huurcontract zal staan dat je per het eind van de maand moet opzeggen, dus de maand september moet je vriendin nog betalen.
Een huis hoort niet leeg te staan, dus je vriendin kan voor begin augustus de eindinspectie plannen en de sleutel inleveren.
Heeft ze tijd genoeg om eventuele schade te herstellen.
In overleg met de verhuurder en de nieuwe huurder kun je afspreken dat de nieuwe huurder eerder het huis kan huren dan op 1september. Lukt dat, dan kun je huur terugkrijgen.

1paul
door 1paul - May 11, 2022 om 09:14
2230 Antwoorden / 0 Vragen
0

Lees het huurkontrakt na, als dit hierin vermeld staat, dan heeft de verhuurder een punt, staat dit niet in het kontrakt vermeld dan niet en mag uw vriendin de huur gewoon per laatste dag van de maand opzeggen.

De meeste, denk alle, woningbouwverenigingen hebben deze bepaling opgenomen in hun voorwaarden, particuliere verhuurder echter niet altijd, staat er dus niet specifiek in het huurkontrakt dat als uw opzegdatum in het weekend valt dat deze op een werkdag moet vallen dan heeft verhuurder geen poot om op te staan.

 

Is er een opnamestaat gemaakt toen uw vriendin de woning betrok?  is deze er niet dan kan de verhuurder ook geen extra kosten op uw vriendin verhalen mbt eventuele gebreken ontstaan tijdens haar huurperiode!

Is er wel een opnamestaat dan vraag de verhuurder om 14 dagen voor afloop verhuurperiode een vooropname te maken, leg deze schriftelijk vast met beider handtekening, zo heeft uw vriendin nog 14 dagen om eventuele gebreken te verhelpen en staat ze niet voor verrassingen, is er namelijk een gebrek volgens verhuurder moet uw vriendin de huur nog doorbetalen tot het gebrek verholpen is!!!!

 

Immers, ruimte kan niet verhuurd worden emt een gebrek....

pe
door pebk - May 11, 2022 om 15:32
480 Antwoorden / 0 Vragen
0

Volgens mij mag de verhuurder dit gewoon eisen. Als het goed is komen ze twee keer langs. Het is logisch dat de eindinspectie komt voordat uw vriendin daar vertrekt en dat men alles kan zien. Volgens onderstaande link kan de verhuurder alles wat uw vriendin niet heeft hersteld of onderhouden op uw vriendin verhalen. Het is wel verstandig om wat tijd te nemen tussen de verhuizing en de eindinspectie, zodat voorkomen kan worden dat de 'naheffing' hoog wordt. Als ze zelf niet bij de laatste inspectie wil zijn, is dat misschien mogelijk, maar dan kan achteraf ook niet geklaagd worden over de gevonden punten.

Toen wij onze huurwoning verlieten moest er een en ander geschilderd worden, enkele gaten gedicht en een drempel vervangen (de laatste was bij de verhuizing door een van mijn vrienden per ongeluk gesloopt). Daar is een zondag vrij kortdag voor. Op zondag kunnen opleveren zou een service kunnen zijn, maar is volgens mij geen recht.

https://www.juridischloket.nl/wonen-en-buren/huurwoning/huuropzegging/#

mo
door mof - May 11, 2022 om 15:49
2797 Antwoorden / 3 Vragen
0

Als de verhuurder akkoord is gegaan met 31 juli als datum einde huurcontract dan hoeft u niet een maand extra te betalen omdat hij op maandag wil controleren.
Hij heeft gelijk wanneer hij zegt op zondag niet te controleren maar hij moet dat dan gewoon op maandag doen. U hoeft niet eerder dan 31 juli de woning uit als u de huur over juli
volledig hebt betaald.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

pa

Wat kan ik doen aan een veel te hoge factuur?

Ik heb een bedrijf gebeld I.L Sanitair en Installatie (085-3035583) omdat wij een verstopping in de keuken hadden. De afvoer liep niet door, dus veel wateroverlast. Werd terug gebeld en een afspraak gemaakt, konden al na een paar uur langs komen. Heel snel de prijzen op de laptop laten zien, voorrijkosten € 37,- en € 159,- werkzaamheden. Mogelijk nog wat kosten die erbij zouden komen. geen off ... Lees meer

gs
gscager - May 25, 2022 om 13:24
Computers & telefonie

Oude pc legen?

hallo ik heb nog een oude vista computer staan die naar de kringloop moet ,maar er zal nog het eea opstaan,is er ook een eenvoudige manier om dit te doen,heb wel op google gekeken maar dat is allemaal  ingewikkeld enzo
heeft iemand  hier een tip voor
bvb dank
groet Lees meer

Ku
Kum86 - May 23, 2022 om 19:23
Winkels & webshops
Koop niets bij woononlinehuis.com

Koop niets bij woononlinehuis.com

Beste, 

Afgelopen week ben ik opgelicht door de webshop woononlinehuis.com 

Bericht website na een bestelling:
de bestelstatus voor uw bestelling op: (Nummer: . We hebben de beschikbaarheid van de goederen in het magazijn gecontroleerd en verzendklaar gemaakt. Zodra we de betaling hebben ontvangen, wordt de pakket binnen 1-2 dagen verzonden. Gelieve het openstaande f ... Lees meer