door kamphuysen 24 jul. 2011 om 12:53
Geldzaken & recht

IS DIT KRAKEN? namelijk een huurster van een Onzelf standige Kamer zet een eigen cylinderslot in de voordeur van ons huis

Wat kunnen we hiertegen doen?
Andere sloten zelf plaatsen en de huurder de straat op bonjouren?

Huurder van een onzelfstandige Kamer (bewoont een kamer met een eigen deurslot en mag gebruik maken van de (onze) openbare ruimte oa huiskamer en de keuken wc ijskast vriezer en wasmachine douche.....volgens contract afgesproken

Huurder woont zelf in een af te sluiten eigen kamer, (er zijn ook andere huurders met een afsluitbare kamer idem situatie), maar nu plotsklaps laat deze ene huurder de toegang tot de gehele woning niet meer toe, als we aankondigen te komen voor inspectie, doucheputjes enz enz.worden wij tegengehouden.

Er is nu een eigen slot cylinder gezet in de algemene toegangs voordeur zonder kennisgeving op voorghand, sleutels hebben we niet gekregen, daardoor kunnen nu niet de nodige controle uitoefenen. Pas toen de cylinder was geplaatst kregen we een e mail waar dat werd medegedeeld.

We zien dit '''gewoon als het innemen van eigen bezit'' ongeoorloofd kraken want we hebben geen controle meer over ons eigen bezit nu.

1296 21 Rapporteer

Deze vraag is gesloten. De vraag kan niet meer worden beantwoord.

door vladja - 24 jul. 2011 om 13:10
8293 Antwoorden / 27 Vragen
0

Als ik het goed begrijp verhuur je kamers in een pand. Al deze individuele kamerbewoners hebben samen recht van het gebruik van de andere aanwezige ruimtes in het pand, als woonkamer, douche etc.

Kennelijk hebben de kamerbewoners geen trek meer in de inspecties en hebben ze het lsot op de voordeur veranderd, waardoor je buitengesloten bent.

Wat staat er precies in het huurcontract over het gebruik van die gemeenschappelijke ruimtes? Staat er in dat er regelmatig inspecties zullen plaatsvinden door de verhuurder of dat de verhuurder daar vrij toegang toe heeft?

Vladja

..
door ... - 24 jul. 2011 om 13:12
104 Antwoorden / 2 Vragen
0

Als de huurders last hadden van vorige huurders of ongewenst bezoek mag deze een ander slot monteren.

Wel moeten alle overige huurders en de eigenaar voor controle ook een sleutel krijgen.

De overige huurders en de eigenaar buiten sluiten mag niet.
Dus nieuwe slot en huurder als deze geen sleutel geeft voor U eruit zetten is toegestaan.

De huurder moet eerst iedereen die legaal toegang heeft een sleutel verstrekken voor die de nieuwe cilinder mag plaatsen.

door empyria - 24 jul. 2011 om 13:20
504 Antwoorden / 3 Vragen
0

Ik vraag me af, hoe worden de inspecties die u doet door de bewoners ervaren?

Ik kan me zo voorstellen dat als die te pas en te onpas voorkomen en de bewoners het gevoel geeft dat er inbreuk wordt gedaan op hun privacy, ze unaniem hebben besloten daar een eind aan te maken.

Natuurlijk behoort de eigenaar een sleutel te hebben van zijn pand/eigendom.
Maar als deze verhuurd is, vind ik het niet netjes ongevraagd het pand te betreden.

..
door ... - 24 jul. 2011 om 13:40
104 Antwoorden / 2 Vragen
0

De eigen kamer slot vervangen mag altijd.

U mag slechts na tijdig melden een controle uitvoeren.
Maar de voordeur is ook Uw recht dus die gezamenlijke ruimte moet ook voor U bereikbaar blijven.

Maar vele ex huurders die een copy sleutel hebben willen nog wel eens als dakloze dit misbruiken.
Dus ik begrijp die nieuwe sleutel voordeur wel.

door vladja - 24 jul. 2011 om 13:44
8293 Antwoorden / 27 Vragen
0

Empyria,

Natuurlijk behoort de eigenaar een sleutel te hebben van zijn pand/eigendom.

Dat staat in geen enkele wettelijk bepaling. Sterker nog het tegenovergestelde is geregeld. Namelijk dat een verhuurder geen enkel recht heeft een verhuurd pand/ruimte zonder toestemming van de huurder te betreden. Doet hij dat wel, dan pleegt hij huisvredebreuk. Met als uitzondering: als het als voorwaarde uitdrukkelijk in het huurcontract is overeengekomen.

Een advies wat door woningbouwverenigingen gegeven wordt bij het overhandigen van de sleutels is: vervang het slot, want wij weten niet hoeveel sleutels er in omloop zijn.

Vladja


door kamphuysen - 24 jul. 2011 om 14:04
251 Antwoorden / 68 Vragen
0

VERDUIDELIJKINGEN

Huis...en verhuurde kamers..dat heet onzelfstandige kamer, die kamers kunnen op slot worden gedaan door de huurders en natuurlijk niet betreden door de verhuurder zonder overleg wordt er niet naar binnen gegaan....

De overige ruimte(s) mag (moet soms) worden bekeken want er mag geen opstapeling van rotzooi of dieren of andere troep (wat te zeggen van een stel fietsen tegen je stucwanden?) in de openbare ruimte aanwezig zijn, lijkt mij ook niet normaal., , de controle zo nu en dan is eigenlijk alleen als er weer is iets uit de klauwen loopt, en wat je gewoon al merkt als je er in de buurt bent of uit het kontakt wat er is, of feitelijk niet tussen huurder en de verhuurder, wij dus, pas de huurder aan de telefoon gehad en het werd gewoon bakkeleien en schreeuwen vanuit die huurder er doorheen praten je niet uit laten praten te gek voor woorden allemaal, maar dat even terzijde...dat binnen kijken wordt aangekondigd altijd en liefst ruim voor die tijd (5 dagen vooruit in deze keer) zodat ze tijd hebben de troep op te ruimen , nu zit er pas een nieuwe huurder en die is aan het muiten geslagen,,,wij hebben aangekondigd we komen, dan en dan langs, en nota bene bij het aan de deur komen na driekeer langdurig aanbellen werd er niet opengedaan...er stonden wel 2 mensen waarvan 1 de huurder in de openbare ruimte, maar ze vertikten het domweg om de voordeur open te doen ze keken en gingen telefoneren met? de politie 112 blijkt later ..we zijn even naar binnen gegaan via de eigen sleutel de voordeur van ons huis in., en hebben even gekeken in de openbare ruimte en geconstateerd dat het er een troep was..diegene die huurde en er net woont doet dus niet open maar belt wel de politie post op, we zijn weer weg gegaan binnen 3 minuten want wat hadden we verder te zoeken? Een twee dagen later komt er een e mailtje van de huurder dat er nieuwe cylinder was gezet zodat we niet meer in ""het huis"" zo staat het er ook, van de huurder kunnen komen'' om verder huisvredebreuk te voorkomen?? ...

Dus aan al de mensen die denken dat wij een beetje te keer zijn gegaan en niet netjes zijn geweest, kunnen we als antwoord geven we hebben gemeld te komen kijken, we zijn even binnen geweest hebben geconstateerd dat het er een zooitje was, we denken dat de huurder meer mensen 'mee laat wonen; wat niet mag, weten nu ook dat er ook huisdier wordt gehouden wat ook al niet mag, dat hebben we allemaal al in het huur kontrakt staan nota bene, er ook voor getekend door die huurder, overigens het huis staat Te Koop de huurders weten dat , al voor dat ze kwamen huren, en hebben een tijdelijke overeenkomst (bepaalde tijd) mee werken aan de bezichtigingen is part of the deal, voluit meewerken dus, maar dat kan nu niet meer want de makelaar die al bezichtigingen heeft gedaan, moet nu op zijn knieen liggen (huurder opbellen) om de sleutel te vragen aan die nieuwe persoon. Kraken van je eigen huis is dit naar ons idee!

door kamphuysen - 24 jul. 2011 om 14:13
251 Antwoorden / 68 Vragen
0

Toegang
11.1 Verhuurder en alle door hem aan te wijzen personen zijn gerechtigd het gehuurde na overleg met huurder op
werkdagen tussen 08.00 uur en 17.30 uur te betreden voor inspectie van de staat van het gehuurde voor de in 10.3 tot en
met 10.6 genoemde werkzaamheden en voor taxaties. In noodgevallen is verhuurder gerechtigd ook zonder overleg en/of
buiten genoemde tijdstippen het gehuurde te betreden.
11.2 Bij voorgenomen verkoop of veiling van het gehuurde, en de laatste drie maanden voor het einde van de
huurovereenkomst, is huurder verplicht, na voorafgaande mededeling door of vanwege verhuurder, gelegenheid tot
bezichtiging van het gehuurde te geven van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur op werkdagen alsmede op de
veilingdagen en zal hij gebruikelijke 'te huur' of 'te koop' borden of biljetten aan of bij het gehuurde gedogen.

door kamphuysen - 24 jul. 2011 om 14:24
251 Antwoorden / 68 Vragen
0

3.4 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, verleent verhuurder geen toestemming voor veranderingen entoevoegingen die huurder wenst aan te brengen indien:
- daardoor de verhuurbaarheid van het gehuurde wordt geschaad;- de wijziging leidt tot een waardedaling van het gehuurde;
- deze niet noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het gehuurde;
- deze het woongenot niet verhogen
;
-wanneer zwaarwichtige bezwaren van verhuurder zich overigens tegen het aanbrengen daarvan verzetten.
3.5 Er is in ieder geval sprake van zwaarwichtige bezwaren van verhuurder, indien de veranderingen of toevoegingen:
- niet voldoen aan de terzake geldende overheidsvoorschriften en/of voorschriften van nutsbedrijven of wanneer
de eventueel daarvoor benodigde vergunningen niet zijn verkregen;
- van onvoldoende technische kwaliteit zijn;
- de verhuurbaarheid van het gehuurde en/of naastliggende woningen aantasten;
- een goed woningbeheer bemoeilijken;- overlast en/of hinder aan derden veroorzaken of kunnen veroorzaken;2
- leiden tot het niet meer kunnen toewijzen van de woning aan woningzoekenden uit de primaire doelgroep van
verhuurder;
- redelijkerwijze schadelijk zijn of kunnen zijn voor het gehuurde of het gebouw waarvan het gehuurde deel
uitmaakt;
- de aard van het gehuurde wijzigen;- in strijd zijn met de voorwaarden waaronder de eigenaar van het gehuurde de eigendom van het gehuurde heeft
verworven.
3.6 Verhuurder is bevoegd aan zijn toestemming voorschriften voor de huurder te verbinden of daarbij een last op te
leggen,

door vladja - 24 jul. 2011 om 14:32
8293 Antwoorden / 27 Vragen
0

Maar nog steeds niets gelezen wat er nu zwart op wit staat in het huurcontract over toestaan van bezichtigingen/controle/inspectie. Wat is daarover schriftelijk overeengekomen?

Ik heb er weinig vertrouwen in dat de kamerbewoner, die het slot vervangen heeft,
zich houdt aan het "tijdelijke" huurcontract. Als die weigert op te stappen, zal je naar de rechter moeten gaan om hem/haar eruit te krijgen. Want ook een huurder van onzelfstandige woonruimte heeft recht op huurbescherming.

Trouwens voor een huurontbinding op andere gronden (het zich houden aan het huurcontract) moet je langs de rechter, wil je ze rechtmatig eruit kunnen zetten. En ja, als ze de politie bellen, omdat je de woning toch betreedt zonder toestemming, dan word jij uit het huis verwijderd.

Vladja

door kamphuysen - 24 jul. 2011 om 14:36
251 Antwoorden / 68 Vragen
0

[quote=vladja schreef op zondag 24 jul 2011, 13:44]Empyria,

Natuurlijk behoort de eigenaar een sleutel te hebben van zijn pand/eigendom.

ruimte zonder toestemming van de huurder te betreden.
Met als uitzondering: als het als voorwaarde uitdrukkelijk in het huurcontract is overeengekomen.

Vladja


ruimte zonder toestemming van de huurder te betreden de verhuurde ruimte is de ONZELFSTANDIGE KAMER en die is niet betreden ..

antwoord zie de regels in de getekende kontrakten...
ruimte is niet betreden wel de gemeenschappelijke openbare ruimte

Dus een slot zetten op de openbare ruimte deur is Kraken!

door tdehond - 24 jul. 2011 om 14:38
4744 Antwoorden / 9 Vragen
0

@ t.s.
Stuur dus een aangetekende brief met een verwijzing naar het betreffende artikel in de huurovereenkomst met het verzoek om binnen uiterlijk ..... dagen het originele slot terug te plaatsen, dan wel u een sleutel van het geplaatste slot te overhandigen.

Alleen al op grond van brandveiligheid lijkt het mij belangrijk dat u regelmatig kunt controleren of de uitgangen niet geblokkeerd worden door fietsen e.d.

Kopie brief + verzendbewijs goed bewaren.

door vladja - 24 jul. 2011 om 14:41
8293 Antwoorden / 27 Vragen
0

Als de huurder het overleg weigert te voeren om controle toe te staan, dan mag je er dus niet zonder zijn toestemming is. Dan blijft er maar 1 ding over en dat is naar de rechter stappen, zodat die oordeelt dat huurder moet overleggen en een datum af moeten spreken op straffe van een dwangsom of be-eindigen van de huur wegens het niet nakomen van het huurcontract.

Vladja

door vladja - 24 jul. 2011 om 14:49
8293 Antwoorden / 27 Vragen
0

Het zijn gemeenschappelijke ruimtes en geen gemeenschappelijke openbare ruimtes.


door bosbess - 24 jul. 2011 om 16:33
354 Antwoorden / 40 Vragen
0

Dit is weer zo'n situatie waarin alles nodeloos totaal uit de hand is gelopen. Hard tegen hard, op je strepen staan en dan heb je oorlog. Alleen de rechter lijkt nog uitkomst te kunnen bieden. Helaas brengt een gerechtelijke procedure wel een beslissing maar, als je nog verder moet met elkaar, meestal geen oplossing voor het conflict. En reken maar dat je voorlopig nog niet van je zogenaamd tijdelijke huurders af bent, tenzij je tot een vergelijk kunt komen.

Omdat de verstandhouding inmiddels helemaal is verziekt, zie ik als beste mogelijkheid het inschakelen van een mediator. Ik neem aan dat jullie als verhuurders een rechtsbijstandsverzekering hebben. Bemiddeling door een mediator wordt daar meestal door gedekt. Neem wel eerst contact met hen op. Je huurders kunnen, zonodig, een beroep doen op de gefinancierde rechtsbijstand.

Hier vind je meer over mediation.

door tdehond - 24 jul. 2011 om 16:42
4744 Antwoorden / 9 Vragen
0

@ bosbess.

Volgens mij is er nog niets uit de hand gelopen. Er is hier sprake van een m.i. terecht geïrriteerde verhuurder.

Als de aangetekende brief nog niet verstuurd is kan eerst een gesprek overwogen worden waarin om de sleutel dan wel oude slot er weer in gevraagd kan worden. ( ik ben het met u eens dat escalatie beter voorkomen kan worden!)

Lukt dat niet, dan aangetekende brief,

Lukt dat niet, dan mediation of een gang naar de rechtbank.

door bosbess - 24 jul. 2011 om 17:02
354 Antwoorden / 40 Vragen
0

Dag tdehond, hier zijn we het niet over eens. Als zonder overleg of waarschuwing het slot wordt vervangen en dit per email achteraf wordt meegedeeld; als de verhuurders aan de deur komen en aanbellen en ze worden aangestaard, maar niemand doet open; als de verhuurders tegen de wil van de bewoners het pand betreden en de huurders de politie bellen en als er tenslotte door de telefoon wordt geschreeuwd en gescholden, dan is de kans op vruchtbaar overleg tussen beide partijen vrijwel nihil geworden. De emoties zijn daarvoor van beide kanten te hoog opgelopen.

Toch is dit overleg noodzakelijk en verre te verkiezen boven een procedure om de redenen die ik hierboven heb genoemd. Daar is de mediator als bemiddelaar dé aangewezen persoon voor.

door vladja - 24 jul. 2011 om 17:16
8293 Antwoorden / 27 Vragen
0

Bosbess,

Omdat de verstandhouding inmiddels helemaal is verziekt, zie ik als beste mogelijkheid het inschakelen van een mediator. Ik neem aan dat jullie als verhuurders een rechtsbijstandsverzekering hebben.

Een rechtsbijstandverzekering is geen Haarlemmerolie, goed voor elke kwaal. Zelfs het verhuren van een kamer in je eigen huis valt niet onder de dekking. En een eigen huis is in die betekenis een huis, waar je ZELF woont. Een huis, waarin je kamers verhuurt en niet zelf woont, is een mini-kamerverhuurbedrijf en is een ZAKELIJK onderneming. Zakelijk ondernemen is nooit gedekt op een particuliere rechtsbijstandverzekering.

Jij zegt dat een rechtsbijstandverzekering dat wel dekt, misschien weet je dan wel welke verzekeringsmaatschappij deze dekking heeft. Om je vast een eindje op weg te helpen: deze maatschappijen bieden al geen dekking in geval van een hospita-kamer....

Vladja

door tdehond - 24 jul. 2011 om 18:01
4744 Antwoorden / 9 Vragen
0

[quote=bosbess schreef op zondag 24 jul 2011, 17:02]
Toch is dit overleg noodzakelijk en verre te verkiezen boven een procedure om de redenen die ik hierboven heb genoemd. Daar is de mediator als bemiddelaar dé aangewezen persoon voor.

Als enige vorm van gesprek naar uw gevoel niet meer mogelijk is ( en uiteraard naar gevoel van de verhuurder) dan kan m.i. net zo goed meteen de aangetekende brief de deur uit en als dat geen resultaat biedt naar de rechtbank.
door bosbess - 24 jul. 2011 om 18:58
354 Antwoorden / 40 Vragen
0

Maar, tdehond, dan kunnen we alle mediators wel meteen naar huis sturen!

De mediator is er nu juist voor om een uit de hand gelopen situatie, waarin de emoties te hoog zijn opgelopen, weer in juiste banen te leiden. Als onpartijdig en deskundig bemiddelaar kan hij de gemoederen kalmeren en partijen nader tot elkaar brengen, waardoor een dure en voor betrokkenen vaak zenuwslopende procedure kan worden voorkomen.

door vladja - 24 jul. 2011 om 19:22
8293 Antwoorden / 27 Vragen
0

Gezien de verhoudingen lijkt mij een mediator weggegooid geld, aangezien deze huurder op geen enkele wijze blijk geeft, dat er ook maar iets te bespreken valt. Dat geld kan je beter sparen voor een rechtszaak. Een mediator is niet goedkoop en ondertussen loopt de tijd door. Een rechtszaak gaat gauw toch ook al een maand of 6 duren, want er zijn een aantal mogelijkheden om tijd te rekken (ook bij een mediator trouwens).

Zoals tdehond al zegt: een aangetekende brief en bij geen positieve reactie gelijk een ontwerp-dagvaarding erachter aan om te laten zien dat het menens is.

Bosbess, heb je al een rechtsbijstandverzekering gevonden?

Vladja

door tdehond - 24 jul. 2011 om 19:54
4744 Antwoorden / 9 Vragen
0

[quote=bosbess schreef op zondag 24 jul 2011, 18:58]Maar, tdehond, dan kunnen we alle mediators wel meteen naar huis sturen!

De mediator is er nu juist voor om een uit de hand gelopen situatie, waarin de emoties te hoog zijn opgelopen, weer in juiste banen te leiden. Als onpartijdig en deskundig bemiddelaar kan hij de gemoederen kalmeren en partijen nader tot elkaar brengen, waardoor een dure en voor betrokkenen vaak zenuwslopende procedure kan worden voorkomen.

Ik geloof dat ik niet zo'n vertrouwen in mediation heb.
Als de gemoederen al zo hoog opgelopen zijn, dat een gesprek ( onder het motto: we beginnen opnieuw) niet meer mogelijk is, dan zou ik als eigenaar van een pand na het zenden van een aangetekende brief met eerder genoemd verzoek, mijn advocaat raadplegen om te kijken of ik grond voor een rechtsgang heb.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

di
diversion - 19 okt. 2017 om 07:56
Computers & telefonie

Firefox probeert voortdurend oude sessie te herstellen

Sinds vorige week merk ik bij het opstarten van de computer en openen van Firefox dat deze voortdurend probeert om de vorige sessie te herstellen, wat dan niet lukt, of dat deze automatisch naar de laatst geopende pagina springt en niet naar de startpagina. Ik heb onder "Opties" bij "Als Firefox start" gewoon "Uw startpagina tonen" ingesteld, dus hij zou dat niet moeten doen. Ik sluit ook Firefox ... Lees meer

BP
BPFR - 19 okt. 2017 om 20:48
Winkels & webshops

Klacht over Bol.com en BATE BVBA

Onze dochter zag een camera voor een bedrag van € 65,00 (adviesprijs € 88,95) op de website van Bol.com. Met de door haar bij elkaar verzamelde verjaardag centjes had ze precies genoeg om deze camera te kunnen kopen. Bij ontvangst van de camera hebben wij de factuur direct betaald. Bij een controle achteraf bleek de factuur echter voor een bedrag te zijn van € 88,95 in plaats van de € 65,00. Er ... Lees meer

di
dimachri@wxs.nl - 19 okt. 2017 om 09:24
Elektronica & tv

Tv scherm stof verwijderen

tv scherm trekt stof aan maar zag laatst op facebook eenvoudige truc om dit te verhelpen. wie kent dit artikel nog? Lees meer