door rvg 29 jan. 2014 om 22:01
Geldzaken & recht

Is stichting SMCO betrouwbaar?

In het Eindhovens Dagblad stond gisteren een advertentie van SMCO met als titel: "Erf- of Schenkbelasting betaald? Laatste kans om die terug te eisen!"
Dat leek me wel wat en ik keek op hun website "collectiefonrecht.nl". Halverwege het invullen van het formulier stond dat ik minimaal € 495,- moest betalen om de terugvordering te starten. Toen ben ik maar gestopt met invullen, want hoe zeker kan ik zijn van dat ik het geld van de erfbelasting daadwerkelijk terug ga krijgen.........
Ik hoop dat jullie mij kunnen vertellen of ik via deze site wel of niet opgelicht wordt.

9624 14 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

pi
door pieterwolters - 29 jan. 2014 om 22:09
3610 Antwoorden / 0 Vragen
0

Gezien de ervaringen met andere terugclaimstichtingen zou ik erg terughoudend zijn hiermee. Zolang de erfbelasting volgens de wet is berekend en geincasseerd acht ik de kans erg klein om iets terug te krijgen. Tenzji je kunt aantonen dat de Tweede Kamer, Eerste Kamer en de Raad van State grove fouten hebben gemaakt.

door tijger1 - 29 jan. 2014 om 22:28
40688 Antwoorden / 21 Vragen
0

Het is niet zozeer een kwestie van oplichting, maar ze hebben alle processen in Nederland verloren en zij willen nu gaan procederen bij het Hof voor de rechten van de mens in Europa.

Persoonlijk zou ik er geen dubbeltje aan verspillen. Zij verliezen uiteraard helemaal niets, want worden vorstelijk betaald.

door aurora1 - 30 jan. 2014 om 01:06
15067 Antwoorden / 6 Vragen
0

Tik de naam anders ook nog even bovenaan in het zoekvakje in.
Zou ik niet mee in zee gaan, kost je alleen maar geld naar mijn indruk.

door hutch - 30 jan. 2014 om 01:34
4380 Antwoorden / 29 Vragen
0

Leest u * * ook eens.

Veel geschreeuw en weinig wol.
Trap er niet in !! Kost u alleen een hoop geld. En ook dat woordje wat zij gebruiken: 'donatie'. Belachelijk. Waarschijnlijk ook een poging om slachtoffers zand in de ogen te strooien.

En als zij zo zeker zijn van hun zaak, zouden zij dat ook op 'no cure no pay' basis kunnen doen. Maar dat doen zij dus niet. En u mag 1x raden waarom niet........

kl
door klamboe - 7 feb. 2014 om 13:41
2 Antwoorden / 0 Vragen
0

[quote=tijger1 schreef op woensdag 29 jan 2014, 22:28]Het is niet zozeer een kwestie van oplichting, maar ze hebben alle processen in Nederland verloren en zij willen nu gaan procederen bij het Hof voor de rechten van de mens in Europa.

Persoonlijk zou ik er geen dubbeltje aan verspillen. Zij verliezen uiteraard helemaal niets, want worden vorstelijk betaald.

door tijger1 - 7 feb. 2014 om 16:58
40688 Antwoorden / 21 Vragen
0

@klamboe

Waarom quote u mijn reactie?

kl
door klamboe - 7 feb. 2014 om 18:06
2 Antwoorden / 0 Vragen
0

Sorry, tijger1, was niet de bedoeling.

door tijger1 - 7 feb. 2014 om 18:35
40688 Antwoorden / 21 Vragen
0

@klamboe

Geen probleem, maar de site doet de hele dag al raar, daarom vroeg ik er naar

sm
door smitcons - 11 feb. 2014 om 14:39
2 Antwoorden / 0 Vragen
0

Op 7 februari jl (2014) heeft het 2e Kamerlid Mei Li Vos de volgende schriftelijke vragen over de collectieve claimactie van SMCO aan minister Kamp gesteld:

2014Z02270
Vragen van het lid Mei Li Vos (PvdA) aan de minister van Economische Zaken over de
stichting collectief onrecht (ingezonden 7 februari 2014)
1
Heeft u kennisgenomen van de advertentie “Erf- of schenkbelasting betaald? Laatste kans om
die terug te eisen!” 1) en kent u de website www.collectiefonrecht.nl/erfbelasting_welkom?
2
Dienen particulieren, die menen aanspraak te kunnen maken op teruggave van erf- of
schenkbelasting, zich bij de Stichting Meldpunt Collectief Onrecht te melden om “hun rechten
daarop” niet te verliezen, zoals op de genoemde website wordt beweerd? Zo ja, waar blijkt het
uit dat zij die rechten verliezen als zij zich niet bij die website melden? Zo nee, hoe oordeelt u
dan over hetgeen hierover op deze website staat?
3
Is het toegestaan om bedragen “van € 995,- en bij winst 10% succesfee” dan wel “€ 495,- en
20% succesfee” te vragen voor de door de website beloofde dienst? Zo nee, waarom niet?
4
Hoe verhoudt het feit dat bovenstaande “donaties” worden gevraagd zich tot de bewering van
de stichting dat hij werkt op basis van “no cure no pay”?
5
Bestaat er een bovengrens voor het vragen van een donatie of een voorschot bij een “‘no cure
no pay” zaak? Zo ja, hoe wordt die bovengrens bepaald? Zo nee, waarom niet?
6
Bestaat de mogelijkheid dat enkel met het aanspannen van een zaak voor het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens (EHRM), de genoemde stichting aan zijn verplichtingen heeft
voldaan ten opzichte van particulieren die bovenstaande bedragen van 995 euro of 495 euro
hebben betaald?
7
Kunt u een indruk geven van de orde van grootte van de kosten die verbonden zijn aan het
procederen voor het EHRM?
8
Indien het EHRM tot een oordeel komt dat een Nederlandse wet zich niet verhoudt tot het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), heeft een dergelijk oordeel dan
alleen gevolgen voor degenen namens wie die zaak is aangespannen of voor iedereen die met
de gevolgen van die wet te maken heeft gehad? Heeft het aansluiten bij een stichting die
particulieren vertegenwoordigt bij het EHRM gevolgen voor een eventueel recht op
schadevergoeding of teruggave van onterecht betaalde belasting die het gevolg kunnen zijn
van een dergelijk oordeel?
9
Acht u het mogelijk dat niet goed geïnformeerde particulieren op basis van de reclameuitingen
van deze stichting of de informatie op de website besluiten zich bij die stichting te
melden en de gevraagde donaties te betalen? Zo ja, acht u dit enkel en alleen de
verantwoordelijkheid van die particulieren of ziet u om vanuit de bescherming van
consumenten een taak voor uzelf of de Autoriteit Consument en Markt weggelegd? En zo, ja
welke taak is dat? Zo nee, waarom niet?
10
Overtreedt de genoemde stichting op enigerlei wijze wet- of regelgeving? Zo ja, welke?
11
Kent u de “succesverhalen” van de genoemde stichting
(www.collectiefonrecht.nl/succesverhalen )? Heeft de stichting inderdaad “voor al deze
gedupeerden vele miljoenen met succes geclaimd”? Zo ja, kunt u dan mededelen hoeveel de
Staatsloterij inmiddels heeft uitgekeerd aan degene aan wie “misleidende mededelingen” zijn
“gedaan over onder meer de winkansen, het aantal gewonnen prijzen en de hoogte van de
prijzen"? Zo nee, is deze claim op succes dan wel terecht?
12
Acht u het mogelijk dat de genoemde stichting of de natuurlijke personen die daaraan
verbonden zijn, niet alleen handelen ten behoeve van de belangen van de particulieren die
zich melden, maar ook of vooral uit eigen geldelijk gewin? Zo ja, waarom acht u dat
mogelijk? Zo ja, blijkt dat op enigerlei wijze uit de genoemde website? Zo nee, waarom niet?

door hutch - 11 feb. 2014 om 17:57
4380 Antwoorden / 29 Vragen
0

Het is niet alleen de SMCO, maar er is een heel bataljon stichtingen en B.V.'s.

Soms worden de misleidende woorden 'donaties' en 'no cure no pay' gebruikt.
En als men dan van de eigenaar, Ferdy R., een stukje leest (klik * *), waarin o.a. staat dat hij een Lamborghini Gallardo heeft, dan komen de doelstellingen van die 'stichtingen', i.c.m. het woord 'donatie' toch in een heel ander daglicht te staan.

Maar uiteraard moeten wij al die stichtingen en B.V.tjes los van elkaar zien.........

sm
door smitcons - 11 feb. 2014 om 21:44
2 Antwoorden / 0 Vragen
0

Op 23 december jl (2013) verscheen in het Haarlems Dagblad een artikel/interview met Ferdy Roet ivm een door zijn bedrijf bij het Gerechtshof Den Haag gewonnen zaak omtrent de Staatsloterij. Dat leverde hem heel veel nieuwe klanten op omdat de Staatsloterij in cassatie ging bij de Hoge Raad. En gelet op de uitspraak van het Hof willen veel mensen een graantje meepikken voor een donatie van slechts 35,- + 15% van de schadeloosstelling als hij door de Hoge Raad in het gelijk gesteld wordt. "Als" is in deze zinsnede het belangrijkste woord.

Hieronder het toch we wat onthullende artikel, dat mutatis mutandis ook opgeld doet voor de claim inzake erf- en schenkingsrecht, met dien verstande dat daar de cassatie bij de Hoge Raad verloren werd en nog slechts een rechtsgang naar het Europese Hof resteert.

Het Haarlems Dagblad van 23 december jl:

Door Roel van Leeuwen 23 december 2013 18:04 , Laatste update : 23 december 2013 18:04
Ferdy Roet weet niet van opgeven

Ferdy Roet is een bijtertje, die in zijn knalgele Lamborghini arriveerde bij een van de rechtszaken tegen de Staatsloterij. Hij heet ons welkom in het paleisachtige pand in Heerhugowaard waarin hij kantoor houdt. ,,Ze zeggen wel eens dat mijn kantoor wel wat weg heeft van het Witte Huis’’, lacht Ferdy Roet, de loodgieterzoon, die ondernemer wilde worden en partijen aanklaagt namens honderden of soms zelfs vele duizenden slachtoffers.
'We hebben alles uit de kast moeten halen'

,,Ik hou van uitdagingen. Als je namens een collectief een aanklacht indient, krijg je altijd te maken met een goede tegenpartij. Ze bestrijden je met topadvocaten omdat de belangen zo groot zijn. Dit soort zaken zijn hersenkrakers. Je moet de tegenpartij altijd een stap voor zijn.’’

Voor Ferdy Roet (33) was 2013 naar eigen zeggen een ’turbulent jaar’, het jaar ook van zijn doorbraak. Het Gerechtshof in Den Haag stelde zijn stichting in het gelijk tegen de Staatsloterij. De loterij zou jarenlang haar klanten hebben misleid door ook onverkochte loten mee te laten doen tijdens trekkingen.

Deze uitspraak en de daarmee gepaard gaande publiciteit, leidde ertoe dat de stichting Loterijverlies – die voor deze zaak is opgericht – te maken kreeg met een enorme aanwas van leden. Roet moest zelfs een callcentrum inhuren om alle vragen van de deelnemers te beantwoorden. ,,Ze hebben nu de kans om via de rechter alsnog de jackpot binnen te halen’’, zegt Roet. Voor de jurist staat er inmiddels zelf veel op het spel. Als er inderdaad een flinke schadevergoeding moet worden uitgekeerd door de Staatsloterij, gaat vijftien procent van dit bedrag naar SMCO. ,,En dit kan een flink bedrag zijn mits de kosten niet evident toenemen. Dat ik hier zelf ook flink aan kan verdienen, is een prettige bijkomstigheid’’, zegt hij eerlijk.

Volgend jaar komt de zaak voor bij de Hoge Raad en Roet zal zeker niet loslaten zolang hij beet heeft. ,,Topadvocaten hebben me deze stappen ontraden. Deze zaak was toch niet te winnen. Toen ik er in 2008 mee startte dacht ik aan vijfhonderd inschrijvers voldoende te hebben om te kunnen winnen. Maar dat werden er veel meer. En die bleek ik ook wel nodig te hebben. We hebben alles uit de kast moeten halen om deze zaak in hoger beroep te winnen. Je weet met je boerenverstand dat je gelijk hebt, maar je moet het maar eens zien te krijgen.’’
Demoniseren

De strijd met de Staatsloterij omschrijft hij als ’een loopgravenoorlog’. ,,Ze ontkennen alles en ze vechten alles aan waar ik mee kom. Ze proberen mij te demoniseren, bijvoorbeeld door te stellen dat Loterijverlies werkt volgens de ’bierviltjesmethode’.’’

,,Tot de uitspraak van het Gerechtshof hebben we zelf veel meer geld in deze zaak gestoken dan dat er binnen was gekomen. Na de uitspraak kwamen de bijdragen binnen, maar voor de mensen die zich bij Loterijverlies hadden ingeschreven heb ik gratis hoger beroep gevoerd, ik heb alleen gevraagd om een vrijwillige extra bijdrage.’’

Roet zegt zich niet te hebben laten leiden door de ’jackpot’ die hem nu mogelijk te wachten staat, maar door een gevoel van onrecht over deze zaak, dat door het tv-programma ’Radar’ aan het licht kwam. Zo heeft hij zich altijd verbaasd over het feit dat de politiek hier niet heeft ingegrepen. ,,Dat is raar als je kijkt naar het kansspelbeleid. Dat is er om de consument te beschermen en misstanden tegen te gaan, maar de Staatsloterij heeft acht jaar lang iedereen misleid. Als ik niets had gedaan, dan waren ze hiermee weggekomen.’’

De komende jaren richt Roet – die in het verleden onder meer de strijd aanbond met T-Mobile en DSB – zijn pijlen onder meer op de automobielindustrie. De auto’s zouden lang niet zo zuinig zijn in het verbruik als altijd is aangegeven. De stichting Brandstofverlies klaagt als eerste Toyota aan. ,,In de boekjes staat dat de Toyota Yaris 1 op 27 rijdt, maar in de praktijk rijdt hij 1 op 18. Dan gaat het toch voor veel mensen om een hoop geld. Als de juiste gegevens bekend waren, hadden die autokopers misschien een andere keuze gemaakt. Dan waren ze gaan carpoolen of hadden ze misschien wel een brommer gekocht.’’
Nieuwe zaken

Het zal zeker niet de laatste zaak zijn die hij voert. ,,Ik ben bezig met de opbouw van een nieuw team. Dit jaar is voor mij ook het jaar van de verandering. Ik heb afscheid genomen van een aantal mensen en heb ervaring binnengehaald op het gebied van marketing en communicatie. Bij collectieve rechtszaken is dat misschien nog wel belangrijker dan het juridische verhaal. Er valt nog heel wat te doen. We kunnen nu maximaal vijf zaken tegelijk aan, maar volgend jaar zeker vijftien. We hebben al heel veel nieuwe zaken op de plank liggen, aansprekende zaken ook, maar daar kan ik nu nog niets over zeggen.’’

Direct na zijn studie – Roet is meester in de rechten – begon hij voor zichzelf. ,,Ik heb nog wel gesolliciteerd als advocaat en was ook aangenomen, maar ik wilde eigenlijk altijd al van jongs af aan ondernemer worden.’’ Hij wordt moe van de kritiek dat hij op een ’Amerikaanse’ wijze bedrijven en instellingen aanklaagt. ,,Dat is makkelijk geroepen. In een ideale wereld zouden er geen collectieve rechtszaken zijn. Wat je nu ziet, is dat het bijvoorbeeld nog steeds loont voor bedrijven om kartelafspraken te maken. Er wordt te veel rekening gehouden met de belangen van deze partijen. In het ergste geval moeten ze nu de ’slachtoffers’ doen toekomen waar ze recht op hebben, terwijl in het Engelse en Amerikaanse rechtstelsel er veel vaker sprake is van een boete-element in combinatie met een schadevergoeding.’’

,,Je wint deze collectieve zaken alleen door deze partijen hard aan te pakken en zeker niet alleen in de rechtszaal. In veel gevallen zouden ze veel beter kunnen schikken. Als de Staatsloterij in het begin iedereen een extra Staatslot had gegeven, was het niet zover gekomen. En de DSB Bank – Roet komt op voor 250 achtergestelde depositohouders – had ook beter meteen de zaken kunnen oplossen. Misschien dat ze dan niet failliet waren gegaan.’’
Uitgescholden

,,Die overwinning in de Staatsloterijzaak bij het Gerechtshof was heel belangrijk. In het verleden ben ik wel eens uitgescholden door mensen die riepen dat we oplichters waren, maar na deze zaak heb ik van veel kanten positieve reacties gekregen. Je wordt natuurlijk ook steeds geloofwaardiger. Je moet eerst laten zien wat je kunt. Dat je niet zomaar een schreeuwclubje bent.’’ De Telegraaf vestigde echter vooral de nadruk op zijn Lamborghini waarmee hij een rechtszaak bezocht. Een auto die hij naar eigen zeggen goedkoop heeft kunnen verwerven bij domeinen en die inmiddels verkocht is. ,,Natuurlijk word ik niet blij als ik zelf als misleider wordt neergezet. Maar uiteindelijk heb ik maar om het artikel gelachen. Al probeer ik mijn privéleven wel af te schermen. Ik hoef geen BN’er te worden.’’

Zelf zegt hij dat tegenslag hem sterker heeft gemaakt. Op 19-jarige leeftijd ontsnapte hij aan de dood toen de auto waarin hij op de achterbank zat van de weg belandde en over de kop in een sloot terecht kwam. ,,Ik ben even bewusteloos geweest, maar ik kwam bij en kon de deur open krijgen. Eenmaal op de kant bleek ik mijn been te hebben verbrijzeld.’’ Hij laat de foto’s van het wrak zien die hij op zijn mobiele telefoon heeft bewaard zoals hij ook foto’s heeft van het drama bij de Love Parade in Duisburg in 2010, waarvan hij getuige was. ,,We telden op een gegeven moment elf lijken. We hebben nog geprobeerd om mensen op de kant te krijgen, maar dat lukte niet. Daar heb ik wel nachtmerries van gehad.’’ Met het been is het nooit meer helemaal goed gekomen. ,,Ik lig soms nog steeds wakker omdat het voelt alsof mijn been is geamputeerd. Hardlopen kan ik niet meer, terwijl ik met mijn tijden op de vijf en tien kilometer tot de vijftig besten van Nederland behoorde. Ook heb ik een burn-out en de ziekte van Lyme gehad. Die tegenslag maakt dat ik de zaken die ik meemaak in mijn werk gemakkelijker aan kan. Ik heb, denk ik, de mentaliteit van een topsporter heb.’’

door hutch - 18 feb. 2014 om 14:35
4380 Antwoorden / 29 Vragen
0

Klik * * of * *, dan kunt u zelf zien en horen wie en wat de persoon is achter deze......ehhh.... 'stichting'.

Wat een gladde prater, die ook nog eens onzin uitkraamt, zoals (tegen beter weten in) proberen goed te praten waarmee hij bezig is. Hij wordt er zelfs zenuwachtig van.
En, zoals al eerder aangegeven, wat voor een onzin (!) zijn 'no cure no pay' regel is.

En dan moeten zijn klanten hem nog geloven, terwijl hij de betekenis van 'no cure no pay' nog niet eens weet? Hoe kan hij dan voor de rechten van zijn klanten opkomen als hij daar al moeite mee heeft??

Wat deze 'meneer' wel vergeten te zeggen is, is dat zijn peperdure Lamborghini Gallardo ook betaald dient te worden. Dus die zogenaamde 'donaties' die komen wel 'goed' terecht.

"Ferdy R. (Loterijverlies) noemt vragen over zijn gele Lamborghini Gallardo "irritant". "

Tja..... dat begrijpt iedereen wel, waarom....!

En 'stichting'......? Het is gewoon keiharde business, dat onder naam van meerdere 'stichtingen' werkt.

"Ik heb de afgelopen jaren trouwens nooit salaris ontvangen van de Stichting Loterijverlies. Maar dat komt wel goed. Je hoeft met mij geen medelijden te hebben"

Staatsloterij kwestie: "Rest de vraag wat het spoedeisende belang van de stichting was om nu naar de rechter te stappen. Via de leden zijn er immers al miljoenen euro's binnengekomen."

Tja..... hoeveel 'stichtingen' zijn er ook alweer? En dat het goed komt, dat geloof ik zonder meer! Het is een wirwar van 'stichtingen' en b.v.tjes. Dus hij zal z'n geld wel krijgen.

NOOIT in zee gaan met SMCO, het is pure misleiding. Er wordt er maar één beter van..... en dat is NIET zijn clientèle. U bent gewaarschuwd !!

al
door alkamare - 19 feb. 2014 om 18:14
20 Antwoorden / 12 Vragen
0

De erfbelasting wordt in de regel ven het bedrag dat geerfd wordt ingehouden en doorbetaald aan de Belastingdienst. Persoonlijk heb ik de aanslag (via de notaris) van de Belastingdienst 1 jaar na afwikkeling door de notaris ontvangen. En wat blijkt? Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken ingediend worden bij de Belastingdienst. Ik heb toen het notariskantoor om opheldering gevraagd en hen verweten dat ik geen bezwaar meer kon maken als gevolg van hun nalatigheid. Er volgde allerlei smoesjes waarna ik mij rechtstreeks tot de Belastingdienst heb gewend met het verzoek mijn belastingaanslag Erfbelasting te herzien. Ik kreeg een uitvoerig antwoord en mocht alsnog een herziening aanvragen, doch mij werd geadviseerd de uitspraak van de Hoge Raad af te wachten. Voorlopig doe ik niets en mocht in de toekomst blijken dat destijds onterecht erfbelasting is betaald dan ga ik dit verzoek alsnog indienen. Deze informatie heeft mij dus dusver 0,00 eurocent gekost.

door tijger1 - 19 feb. 2014 om 18:29
40688 Antwoorden / 21 Vragen
0

Dat is niet de regel, maar alleen van toepassing als u ook de notaris de aangifte erfbelasting laat verzorgen.

Maar die herziening komt er niet.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

He
Hester - 10 aug. 2020 om 20:07
Geldzaken & recht

Aanpassen erfdienstbaarheid met wederzijds goed keuren, hoe gaat dit in z'n werk?

Sinds vorig jaar zijn wij in het bezit van een oude, vervallen woonboerderij welke wij helemaal gaan opknappen. 1 van de muren staat op de grens van het terrein met de buren. In het koopcontract staat een artikel opgenomen, dat er geen dakvensters, ramen etc geplaatst mogen worden die uitkijken op het erf van de buren. Dit is echter al een oude clausule en in overleg met de huidige bewoners, vinde ... Lees meer

Ha
Hanny - 10 aug. 2020 om 16:46
Geldzaken & recht

Blokker

Blokker laat klanten veel te lang wachten op geld. Ondeugdelijk artikel teruggestuurd en vervolgens maar wachten op je geld.

Er zijn veel klachten over Blokker, vaak dezelfde klachten, namelijk het wachten op geld dat ze maar niet storten ????

Dit is gelijk een waarschuwing!!!!!

Onbegrijpelijk dat klanten veel moeite moeten doen om hun recht te halen.
Zo'n bed ... Lees meer

Sj

Medicijnvermelding in Mijn CZ

Als ik bij mijn zorgverzekeraar CZ in mijn persoonlijke account inlog kan ik v.w.b. de medijnen niet altijd zien wélke medicijnen mij in rekening worden gebracht. Als ik daarover een vraag stel bij CZ zegt men dat dat is i.v.m. privacy. Ik heb aangegeven dat als ik inlog met mijn Digid met wachtwoord ik dan toch veilig al mijn gegevens moet kunnen zien en zeker gegevens van kosten die mij in reke ... Lees meer