dm
door dmv 8 aug. 2012 om 23:23
Geldzaken & recht

Loondoorbetaling bij ziekte

Mijn vriendin is werkzaam bij een kinderdagverblijf. Zij werkt daar nu met vast contract van 35 uur. Per 1 september zal zij wegens prive-omstandigheden 2 dagen minder kunnen werken.
Nu heeft haar werkgever aangegeven dat zij ziekgemeld wordt voor 2 dagen in de week en dat haar contract aangepast gaat worden naar 21 uur. Dit betekent voor haar een inkomensverlies van ongeveer 600 euro.
Zij valt onder de branche Kinderopvang / Buitenschoolse Opvang.
Ik ben nu zelf op zoek gegaan naar de CAO Kinderopvang 2012, maar kom voornamelijk het "akkoord of wijziging akkoord tegen" van begin dit jaar en wordt er niet veel wijzer van.

Mijn vraag is dan ook of het überhaupt wel mag om een vast contract tussentijds te wijzigen. Want dat wordt dan een nieuw contract en dus weer tijdelijk?

Is het niet zo dat de dagen waarvoor zij ziekgemeld wordt, dat dit alsnog qua loon aangevuld moet worden naar haar normale maandsalaris van 35uur?
Ik hoop dat mijn vraag duidelijk is. Indien u mij een antwoord geeft n.a.v. de CAO, zou u dan de verwijzing of link daarbij kunnen zetten?

Overigens zet ik de vraag hier voor haar neer, omdat zij op dit moment teveel aan haar hoofd heeft dit zelf uit te zoeken.

Bedankt alvast.

2358 12 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

ve
door verwijderd - 9 aug. 2012 om 00:27
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Bij ziekte is de werkgever wettelijk verplicht om het loon 2 jaar lang door te betalen voor minimaal 70%.

Echter, je kunt nu nog niet weten dat je vriendin per 1 september ziek zal zijn... Er zal dus meer aan de hand zijn. De zaak zal iets gecompliceerder liggen dan gewoon 'ziek', want in dat geval moet gewoon 70% van het loon worden doorbetaald en is er geen sprake van het wijzigen van het contract.

ve
door verwijderd - 9 aug. 2012 om 00:31
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Ik snap even iets niet:
Begrijp ik goed datzij zelf een verzoek doet tot contractaanpassing?
In de meeste cao's staat dat een werkgever dat verzoek moet honoreren, tenzij ernstige bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten.
Een werkgever mag haar natuurlijk niet voor die twee dagen ziekmelden, dat kan ie sowiezo toch maar tijdelijk en niet jarenlang.
Twee dagen minder werken kom je volgens mij wel uit op zo'n 21 uur per week.
En ja, dat heeft een inkomensval tot gevolg...
Lijkt me voor de gemeenschap ook niet netjes dat zij minder gaat werken op eigen verzoek en toch 35 uur krijgt uitbetaald. Dat betalen wij dus met z'n allen.

Verder mag je, als beide partijen accoord gaan, wel degelijk een vast contract tussentijds wijzigen.

Als je vriendin lid is van een vakbond zou ik adviseren daar eens langs te gaan, volgens mij klopt dit verhaal niet helemaal...

ve
door verwijderd - 9 aug. 2012 om 02:16
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

emcede schreef op donderdag 9 aug 2012, 00:27: Bij ziekte is de werkgever wettelijk verplicht om het loon 2 jaar lang door te betalen voor minimaal 70%.

Echter, je kunt nu nog niet weten dat je vriendin per 1 september ziek zal zijn... Er zal dus meer aan de hand zijn. De zaak zal iets gecompliceerder liggen dan gewoon 'ziek', want in dat geval moet gewoon 70% van het loon worden doorbetaald en is er geen sprake van het wijzigen van het contract.


@emcede Ik kan me wel voorstellen dat iemand weet per wanneer ziekte ingaat, zoals b.v. een deeltijdbehandeling met een wachtlijst, waarbij men precies weet wanneer de behandeling gaat starten. Het lijkt mij dat een dergelijke behandeling, mocht daar sprake van zijn, gezien moet worden als gedeeltelijke opname, dus wel degelijk ziekte is. Er zal in dat geval ook wel medische noodzaak zijn, anders kom je niet voor behandeling in aanmerking en is het niet netjes van de werkgever het contract aan te passen. Maar zolang we niet precies weten of er sprake is van medische noodzaak is het moeilijk deze vraag correct te beantwoorden.

ve
door verwijderd - 9 aug. 2012 om 09:02
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Hallo,
Ik begrijp de constructie niet helemaal.

Uw vriendin gaat 2 dagen minder werken, dus 21 ipv 35 uur.
U geeft aan prive omstandigheden. Betekent dit dat deze aanpassing van tijdelijke aard is?

Zoals ik het nu lees, wil je vriendin op eigen verzoek minder werken. Waarom wil de werkgever haar dan ziekmelden? Als het contract aangepast wordt naar 21 uur en zij gaat die ook werken, dan hoeft er toch niet ziekgemeld te worden?

Als zij wegens een operatie oid tijdelijk minder kan werken, dan kan de werkgever haar natuurlijk (gedeeltelijk) ziekmelden, die dagen krijg je dan ook doorbetaald (% is afhankelijk van CAO)

Wanneer je vriendin tijdelijk minder kan werken wat geen gevolg is van ziekte, dan kan de werkgever haar ook onbetaald verlof geven voor 2 dagen, zodat ze later recht houd op haar 35 uur.

Overigens kan de aanpassing van het aantal te werken uren binnen een bestaande arbeidsovereenkomst, de bestaande contractduur kan dan blijven staan.
Wanneer zij bijvoorbeeld een ziek kind of ouder moet verzorgen zou ook nog gekeken kunnen worden naar de mogelijkheid van zorgverlof.


En ja, als je minder gaat werken verdien je ook minder, dat behoeft geen uitleg lijkt me. (Overigens gaat het netto te ontvangen bedrag vaak minder hard naar beneden dan het bruto bedrag, je gaat ook minder belasting betalen. )

ve
door verwijderd - 9 aug. 2012 om 12:22
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Ik kan begrijpen dat je huiverig bent om te melden wat "privé omstandigheden" zijn, maar daardoor is het onmogelijk een gefundeerd antwoord te geven. Er valt zo niet eens op te maken of die ziekmelding wel terecht is, dus ook niet de gevolgen er van.

ve
door verwijderd - 9 aug. 2012 om 12:38
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Er is geen CAO 2012 voor de kinderopvang. De werkgevers wezen in mei een akkoord af, zie: http://www.abvakabofnv.nl/cao's/Alle-Cao's/kinderopvang/

ve
door verwijderd - 10 aug. 2012 om 05:41
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Bedankt voor de reacties tot dusverre.

Op dit moment is ze ambulant in behandeling voor een eetstoornis. Het wordt haar nu allemaal teveel en ze heeft echt rust nodig, dit ook op advies van haar therapeut. In overleg met haar leidinggevende zou dat vanaf 1 september kunnen.
Het werken aan haar eetstoornis is nu in eerste instantie nodig om daarna EMDR-behandeling te kunnen starten gericht op traumaverwerking wat ook intensief zal zijn,
Er is dus wel sprake van een medische noodzaak lijkt me. Maar heeft ze dan verklaring van de desbetreffende arts nodig. Moet er contact komen met de Arbo? Want voor de ziekmelding is dit dus ook niet geweest. Enkel overleg met leidinggevende en een gesprek met directie.

ve
door verwijderd - 10 aug. 2012 om 07:21
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Hallo,

Ik denk dat het verstandig is om nog een keer aan de werkgever te vragen wat precies afgesproken is.
Het lijkt me niet dat ze haar gaan ziek melden EN het contract naar beneden aanpassen.
Want als haar contract naar 21 uur gaat en zij gaat dat ook gewoon werken, dan hoeven ze haar niet ziek te melden.

Het kan zijn dat uw vriendin een goede en welwillende werkgever heeft die haar gedeeltelijk ziek meld om haar de tijd te geven om te herstellen. Zo kan zij later weer haar normale uren werken, en behouden zij een goede werknemer.
NB de werkgever moet zelf het ziekengeld doorbetalen (kan zich er wel voor verzekeren) dus veel werkgevers zullen in zulke gevallen proberen om het contract aan te passen, dat is voor hen goedkoper.

ve
door verwijderd - 10 aug. 2012 om 11:55
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Volgens mij klopt hier iets niet. Aanpassing van dat contract betekent gewoon dat ze minder gaat werken. Ze wordt dus niet ziek gemeld, maar levert 2 werkdagen in.

Normaal gesproken zou dit ook via de bedrijsarts/arbo arts moeten lopen. Die kan haar voor 2 dagen per week ziek melden.

ve
door verwijderd - 10 aug. 2012 om 12:42
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

dmv schreef op vrijdag 10 aug 2012, 05:41: Bedankt voor de reacties tot dusverre.

Op dit moment is ze ambulant in behandeling voor een eetstoornis. Het wordt haar nu allemaal teveel en ze heeft echt rust nodig, dit ook op advies van haar therapeut. In overleg met haar leidinggevende zou dat vanaf 1 september kunnen.
Het werken aan haar eetstoornis is nu in eerste instantie nodig om daarna EMDR-behandeling te kunnen starten gericht op traumaverwerking wat ook intensief zal zijn,
Er is dus wel sprake van een medische noodzaak lijkt me. Maar heeft ze dan verklaring van de desbetreffende arts nodig. Moet er contact komen met de Arbo? Want voor de ziekmelding is dit dus ook niet geweest. Enkel overleg met leidinggevende en een gesprek met directie.In dit geval moet uw vriendin naar haar Huisarts, die zal een advies voorleggen aan een specialist uw Arbo vereniging is nog niet an zet. Het feit dat Uw werkgever al op voorhand uw vriendin planmatig ''ziek'' zal melden, kan deze werkgever op een dure sanctie komen te staan, uw vriendin kan alleen via de huisarts en evt. een specialist verzoeken om een ziekmelding toe te staan.

zie ook Klikt U maar op zoek in google
EMDR in de behandeling van jongeren met een
eetstoornis
Onderweg naar: ‘Ik ben goed zoals ik ben’

ve
door verwijderd - 10 aug. 2012 om 12:58
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

kamphuysen schreef op vrijdag 10 aug 2012, 12:42:
In dit geval moet uw vriendin naar haar Huisarts, die zal een advies voorleggen aan een specialist uw Arbo vereniging is nog niet an zet. Het feit dat Uw werkgever al op voorhand uw vriendin planmatig ''ziek'' zal melden, kan deze werkgever op een dure sanctie komen te staan, uw vriendin kan alleen via de huisarts en evt. een specialist verzoeken om een ziekmelding toe te staan.

zie ook Klikt U maar op zoek in google
EMDR in de behandeling van jongeren met een
eetstoornis
Onderweg naar: ‘Ik ben goed zoals ik ben’


Lees jij nu werkelijk hetzelfde als ik? Ze moet naar haar huisarts?
Ze is al onder behandeling en heeft een therapeut!
Een EMDR behandeling gaat een volgende stap worden. Denk je dat ze Google nodig hebben om erachter te komen wat het is?

Die werkgever zal een dure sanctie krijgen? Van wie dan?

ve
door verwijderd - 10 aug. 2012 om 13:01
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Zoals ik het lees heeft de dame in kwestie een therapeut en geen dokter, de eetstoornissen worden niet door een behandelende huisarts gevolgd, wel door therapeuten. Verder als de werkgever nu al de kwestie in de ziekte stand zet, dan al hij daarvan langs krijgen via de arbo dienst, want hij trekt namelijk ziekengeld af van zijn te betalen loonsom.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

Li
Linda_kl63 - 26 jun. 2019 om 12:46
Geldzaken & recht

BSO alleen 52 weken contract, mag dat?

Hallo,

onze school gaat per september over op een andere BSO. Nu hebben we een 40 weken contact. De nieuwe BSO biedt allleen 52 weken contracten aan. Wij hebben in de zomervakantie tot op heden geen extra opvang nodig. Mag dit zomaar?
Ook hebben we nu opvang tot 17.30 uur. Straks met de nieuwe opvangen moet het tot 18.30 uur. Terwijl we dat ook niet nodig hebben.  In ons geval is ... Lees meer

he
hehahi - 25 jun. 2019 om 15:07
Vrije tijd & tuin

Airco of ventilator?

met dit weer zou een airco óf ventilator in huis wel fijn zijn. Ik ben er nog niet uit wat beter is qua aanschaf. Wel wat duurder is (een mobiele airco namelijk). Wie heeft ervaring met een van beide producten, of allebei? Lees meer

tenormin - 26 jun. 2019 om 00:41
Computers & telefonie

Veranderen van Internet provider

Heb oudere vragen gezocht maar maakt me niet veel wijzer. Was van 2016 tot April 2019 een tevreden klant van Ziggo... tot ze veranderden van Analoge naar HD. Heb inmiddels 10-tallen (overdreven - het waren er 10 -) monteurs over de vloer gehad totdat zij het uit handen moesten geven aan hun EHBO, oftewel de BAM. Heb een alles-in-een pakket voor, nu, €67,00 en een beetje. Dus afgelopen maand verh ... Lees meer