01
door 010Vince010 15 feb. 2020 om 10:51
Geldzaken & recht

Moeder wil incassobureau sturen nav schenking

Goedemorgen,

Na het overlijden van mijn vader in 2016, heeft mijn moeder een deel van het erfenis geld naar mij overgemaakt als schenking / gift.
In deze periode was ik ook verhuisd, dus kon het geld toen wel gebruiken. Daarbij is nu ook het geld op.

Imiddels heeft ze een nieuwe vriend, en woont ze samen met hem.

Nu kreeg ik gister een mail van hun beide, met dat ze het totale bedrag terug willen zien, als ik niet betaal dan wordt er een incassobureau ingeschakeld.

Mag dit ?

6539 20 Rapporteer
door heremietkreeft - 15 feb. 2020 om 10:56
11573 Antwoorden / 172 Vragen
3

Een aardige moeder is dat. Gegeven blijft gegeven tenzij uw moeder heel duidelijk kan bewijzen dat er sprake is van een leenovereenkomst.

Kennlijk een kwade invloed van de nieuwe vriend. In beginsel: laat haar maar een incassobureau inschakelen want indien zij het echt terugvordert kan dat uitsluitend via een beslissing van een kantonrechter en op basis van een dagvaarding van een echte gerechtsdeurwaarder. Laat u dus niet bang maken maar vraag voor alle zekerheid advies bij www.juridischloket.nl of zoek contact met een in nalatenschapszaken gespecialiseerde advocaat die het eerste adviesgesprek gratis doet (adres ook te verkrijgen via het juridisch loket of mogelijk kent u zelf iemand.

Ps. Of het mag? Ja, proberen kan altijd met groot lef maar rechtmatig is het niet als er geen bewijs van lening is.

2e Ps: als er m.b.t. het overlijden van uw vader sprake was van een testament is het van belang om dat na te gaan. Ik neem evenwel aan dat dat er niet was en de wettelijke verdeling van toepassing ie geweest maar waarbij uw moeder het vruchtgebruik heeft verkregen. In beginsel man men dan zelf doen wat men wil en dat betekent dat men u ook een schenking kan geven. Ik kan het nog specifiek nagaan maar indien hetgeen zij aan u heeft geschonken niet meer is dan het bedraag van uw wettelijke erfdelen heeft zij m.i. ook op die basis helaaml niets te willen. 

Mogelijk heeft u ook hier iets aan indien bijv. het geschonken bedrag inderdaad uw aandeel in de nalatenschap was. Hoe dan ook blijft aan de orde: gegeven is gegeven.door tijger1 - 15 feb. 2020 om 10:58
40154 Antwoorden / 21 Vragen
7

Iedereen mag een incassobureau inschakelen, dus dat is het punt niet, maar of uw moeder iets van u kunt vorderen? Haar nieuwe vriend natuurlijk sowieso niet. 


Wat zij aan u gegeven heeft, was dat het kindsdeel uit de nalatenschap van uw vader? Dan heeft zij uiteraard geen recht dit terug te vorderen.

Heeft zij een "herroepelijke" schenking aan u gedaan? Dan moet dat vermeld staan, alsmede de gronden wanneer dat teruggevorderd kan worden. 


Maar dat zal allemaal niet het geval zijn, dus ik zou het stel maar lekker in hun sop laten gaarkoken. 

01
door 010Vince010 - 15 feb. 2020 om 11:16
2 Antwoorden / 1 Vragen
0

Dank voor de antwoorden.
Nog wat aanvullingen.

Er is geen leenovereenkomst
Er was geen testament

De transactie is overgemaakt in een bankshop met het bijzijn van een bank medewerker, en ik was toen der tijd ook gemachtigd. (Moeder was een leek in computers)

Er was geen sprake van een kindsdeel, meer spaargeld van mijn vader, en uitbetaalde overige salarissen en 40 jaar jubileum.

Ik heb het idee dat mijn moeders nieuwe vriend haar manupuleert om toch alles terug te krijgen, en dat ze beide financieel goed zitten ( Terwijl dat al zo is )

door heremietkreeft 15 feb. 2020 om 11:25
11573 Antwoorden / 172 Vragen

Herhaald, niet bang laten maken maar neem wel enige voorzorgsmaatregelen opdat (citaaat van net hiervoor) ) 'laat het stel maar lekker in hun sop laten gaarkoken' niet als gevolgd heeft dat toch wordt gepoogd het hete sop water over u heen te gieten. 

door tijger1 15 feb. 2020 om 12:09
40154 Antwoorden / 21 Vragen

Ook als er geen testament is, heeft een kind recht op een kindsdeel na het overlijden van een ouder. De achtergebleven ouder is overigens niet verplicht dat uit te betalen, maar mag dat wel doen. 


Ik weet natuurlijk niet over welk bedrag het gaat, maar als het een "gewone" schenking van uw moeder geweest zou zijn en het bedrag was hoger dan ca. € 5.000 is er dan door u aangifte van schenking gedaan? 

Dat hoeft natuurlijk niet als het het uitbetalen van een kindsdeel is. Dan is een bedrag van ca.€ 20.000 vrijgesteld van erfrecht. 


ma
door manwijf 17 feb. 2020 om 11:11
567 Antwoorden / 1 Vragen

"niet als gevolgd heeft dat toch wordt gepoogd het hete sop water over u heen te gieten"

Meent u toch niet serieus neem ik aan?

door 1paul 17 feb. 2020 om 11:12
1128 Antwoorden / 0 Vragen

als aanvulling op Tijger, als pa overlijd en er is bijvoorbeeld 20.000 te verdelen en moeder kiest ervoor dit ook te doen dan is de helft voor moeder immers dit deel is van haar als beidden getrouwd zijn en valt dus buiten de erfenis.

De rest, de andere 10.000 Euro word dan verdeelt over moeder en de kind(eren), bij 1 kind dus ieder de helft bij 2 kinderen ieder 1/3 deel enz enz...

door Shoppie - 15 feb. 2020 om 11:52
4546 Antwoorden / 3 Vragen
2

Het is mogelijk dat uw moeder van niets weet en dat de vriend zelfstandig handelt, u zou dat eens voorzichtig na moeten gaan.

01
door 010Vince010 - 15 feb. 2020 om 11:55
2 Antwoorden / 1 Vragen
1

@Shoppe,

Aan de zinsopbouw in de mail had ik al in de gaten dat dit niet door mij moeder wordt getypt.
Uiteraard ben ik voorzichtig.

Mocht ik echt een brief ontvangen dan ga ik daar zeker mee naar het Juridisch Loket.

door Magnum007 - 15 feb. 2020 om 11:58
431 Antwoorden / Vragen
1

Hallo Vince,

Het antwoord is : nee

Ik zou afwachten totdat je wordt gedagvaard.

Zoek ondertussen alvast een goede advocaat,die gespecialiseerd is in familierecht. 

Er is een grote kans,dat de rechter de zaak verjaard vindt.

Van belang is : om welk bedrag gaat het?

door hutch - 15 feb. 2020 om 12:44
4356 Antwoorden / 29 Vragen
3

'Lekkere' vent die zij aan de haak heeft geslagen. Is het niet héél toevallig een oplichter, zoals ook wel vaker bij 'Opgelicht' voor gewaarschuwd wordt?

U heeft dat geld ontvangen als gift dan wel erfenis. Daar heeft uw moeder dus nu geen recht meer op.
Misschien zou zij dat als lening kunnen beschrijven, dus dat u dat geld geleend heeft. Dat zal zij echter moeten bewijzen en niet andersom.

Als zij dat niet kan.... en er gaat een incassobureau (als dat überhaupt al gebeurt) met haar in zee, ga er dan maar vanuit dat ook dat incassobureau niet veel kan. In dat geval zal het vast en zeker een incassoburautje worden die niet aangesloten is bij de NVI(O).

Weet wel dat een incassobureau alleen maar kan dreigen en verder niets meer of minder dan wat u, ik en iedereen ook kan: de zaak voor de kantonrechter brengen. Dus laat u niet beïnvloeden door de eventuele 'bedreigingen' van zo'n bureautje.

ro
door ron503 - 15 feb. 2020 om 12:57
1113 Antwoorden / 0 Vragen
1

Als u internet bankiert kunt u de transactie nog terugvinden en als bij die transactie schenking/gift staat of helemaal niets dan hoeft u ook niets terug te betalen. Ik zie de mail als een dreiging want uw moeder zal met bewijzen moeten komen en als er niets op papier staat gaat een incassobureau de vingers er niet aan branden.

door marita5 - 15 feb. 2020 om 13:04
8654 Antwoorden / 14 Vragen
1

Hallo 010vince010 , 

als ik niet betaal dan wordt er een incassobureau ingeschakeld.

Dreigende toon

Incassobrieven kunnen zeer dreigend van toon zijn. Weet dat dit in veel gevallen bluf is. Een incassobureau kan niet zomaar dagvaarden. Is de dagvaarding per brief of per mail binnengekomen? Dan is dit geen dagvaarding. Een dagvaarding kan enkel afgegeven worden door een deurwaarder, die in persoon langskomt.

Hetzelfde geldt voor beslaglegging. Een incassobureau kan nooit beslag leggen. Voor beslaglegging moet een rechter toestemming geven. Dit gebeurt wederom via een deurwaarder. Een incassobureau kan hoogstens aangeven dat ze deurwaarder gaan inschakelen.

door panter22 - 15 feb. 2020 om 14:54
3721 Antwoorden / Vragen
1

Je had een bankmachtiging van je moeder en kon over haar geld beschikken. 
Is de reden misschien waarom je moeder het geld terugeist dat je zonder haar toestemming geld van haar rekening hebt gehaald. Misschien is het woord gestolen wel gevallen?
Je hebt het over een bankshop en een medewerker van de bank als getuige.
Heb je al met je moeder en haar vriend over de mail gesproken?

se
door selena 17 feb. 2020 om 01:04
0 Antwoorden / 0 Vragen

Volgens mij is dat juridisch gezien de enige grond waarop moeder dat geld nog terug kan eisen: als ze aannemelijk kan maken dat dochter dat geld heeft gestolen. Bijv doordat dochter misbruik heeft gemaakt van het gebrek aan computer-kennis van moeder.

Ik vind het toch wel raar dat dochter blijkbaar nog helemaal niet aan moeder heeft gevraagd wat er nou eigenlijk aan de hand is.
Ik zou na zo'n bericht direct mijn moeder opbellen om te vragen of ze misschien geldproblemen heeft en proberen haar daarmee te helpen.

dm
door dmv - 16 feb. 2020 om 16:12
63 Antwoorden / 11 Vragen
0

Logisch dat u uitzoekt wat uw rechten zijn. Wat maakt dat u uw moeder niet vraagt wat de reden is voor haar? Hoe is uw contact dat iets dergelijks via mail besproken wordt? Was uw moeder aanwezig in de bankshop? M.a.w. heeft zij ingestemd toentertijd met het overmaken van de bedragen?

Ka
door Kassagebruiker - 16 feb. 2020 om 19:47
554 Antwoorden / 3 Vragen
1

Geval van "rupsje nooit genoeg". En als die nieuwe "lover" dan zo gehaaid is dan stuurt hij geen incassoburotje wat alleen mag blaffen. Er zal toch eerst een uitspraak van een rechtszaak van een rechter moeten komen en dan nog een deurwaarder, vóórdat er sprake van terugbetalen zou kunnen komen. Laat je niet imnponeren.

Ka
door Kassagebruiker - 16 feb. 2020 om 21:19
554 Antwoorden / 3 Vragen
1

Toevoeging:

U heeft dit ontvangen in 2016, wanneer is er de 'relatie' ontstaan? Als dat ná 2016 is dan heeft 'meneer' weinig te zeggen.

Ik zou persoonlijk moeder benaderen op een moment dat u zeker weet dat 'meneer' er niet (bij) is. Of zij überhaupt bekend is met de email. Èn hoe zij erin staat als blijkt dat zij er niets van afweet.

door tijger1 16 feb. 2020 om 22:41
40154 Antwoorden / 21 Vragen

Al is die relatie eerder ontstaan, dan nog heeft mijnheer niets te zeggen.

door 1paul - 17 feb. 2020 om 11:05
1128 Antwoorden / 0 Vragen
0

een gift is een gift, een onverschuldigde betaling dus en die heeft zij zelf vrijwillig gedaan...

achteraf kan ze spijt hebben maar deze niet meer terugvorderen, een beetje als u maakt geld naar mij over en als ik deze weiger terug te betalen kun je daar niets meer aan doen...

si
door sieke - 17 feb. 2020 om 11:10
10 Antwoorden / 33 Vragen
0

L.S.
Ja dat kan als zij er een herroepelijke schenking van heeft gemaakt.

door audb - 17 feb. 2020 om 14:21
1501 Antwoorden / 5 Vragen
0

ps na het jaar 2000 is de erfrecht veranderd daar voor had u gewoon recht op uw erfdeel.

Daar komt bij dat uw kindsdeel mag blokkeren zodat uw moeder er niet aan had mogen zitten.

Maar als ze u een schenkin heeft gedaan dan heeft zij nergens meer recht op wel is he een zaak om er voor te zorgen dat haar vriend geen gebruik kan maken van uw recht op uw kindsdeel maar daar kan een goede advocaat of notaris u bij helpen.

ps wel bij de belasting aangifte gedaan van de "schenking"? 

mp
door mpbraaksma - 17 feb. 2020 om 18:29
32 Antwoorden / 0 Vragen
0

Mag ze wel maar niet gerechtvaardigd. Gegeven is gegeven.

door rebek - 17 feb. 2020 om 19:53
217 Antwoorden / 97 Vragen
0

Eens gegeven, altijd gegeven. De enigste die er aan zou mogen komen is belastingdienst oid

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

Sa
Sander de Jong - 8 apr. 2020 om 14:35
Computers & telefonie

Geachte Kassa

Heb sinds 1994 een zaak, nu na al die jaren is het dan zover dat ik een beetje hulp zou verwachten van de ING bank. Hoop en denk dat er veel zakeleijke ING gebruiks dit zullen onder steunen. Mijn vraag ik, heb uitstel gevraagd voor het aflosbedrag wat er bij hun nog open staat dat is een bedrag van € 43000,00 heb 6 maandenbetalings uitstel gekregen ik betaal € 400,00 pm af aan dat bedrag. Nu k ... Lees meer

sp
spidertje - 4 apr. 2020 om 13:55
Geldzaken & recht

Huurcontract beeindigen

Ik ben zo naief geweest om afg sep 2019 een appartement te huren in Den Haag op basis van een mondelinge toezegging dat ik deze woning na 6 maanden zou kunnen opzeggen, overigens wel 2x per mail/whatsapp ook nog eens bevestigd in oa oktober 2019 en recent in 2018.

De afspraak vd makelaar met de verhuurder/eigenaar als toevoeging op het huurcontract is dat ik na 6 maanden kan opzeggen m ... Lees meer

Io
Iommi - 8 apr. 2020 om 12:15
Winkels & webshops

Doornbosscooters.nl

Heeft u bij dit bedrijf een scooter gekocht? Kijk dan goed naar de garantievoorwaarden. Deze worden geregeld veranderd.
Zo verandert men ook geregeld van modellen. Goed mogelijk dat u er geen onderdelen meer van kan kopen.
Onder de huidige voorwaarden moet de scooter op eigen kosten brengen en ophalen als er iets mee is.
Als men de garantie tenminste nakomt.....

Lees meer