Kl
door Klaas 457 10 feb. 2018 om 14:16
Geldzaken & recht

Moet een negatieve nalatenschap vereffend worden?

Hoi beste mensen,


 


Onlangs is mijn moeder overleden. Mijn vader is 8 jaar terug overleden.


 


De nalatenschap van moeder is onverwacht negatief. Het blijkt dat de erfdelen plus de oprenting ontstaan na het overlijden van vader, niet volledig kunnen worden betaald aan de kinderen. Zo veel geld is er niet. Dat hoefde er ook niet te zijn, dat wil zeggen er behoefde door moeder geen zekerheid te worden gesteld. Ze mocht al het geld opmaken. De erfenis is zuiver aanvaard.


 


Hoe moet dit nu verder? Moet er, omdat het saldo negatief is, vereffend worden? Of moet dat niet, omdat er geen zekerheid behoefde te worden gesteld?


 


Onder dankzegging voor jullie antwoorden.


 


 


Klaas

6234 19 Rapporteer
wi
door wilhelmina59 - 10 feb. 2018 om 14:18
395 Antwoorden / 0 Vragen
1

Als u de erfenis geaccepteerd hebt (met een negatief saldo) dan zijn de nabestaanden varantwoordelijk voor de schulden.

door marita5 - 10 feb. 2018 om 14:19
6961 Antwoorden / 9 Vragen
1
door tijger1 - 10 feb. 2018 om 14:24
37102 Antwoorden / 21 Vragen
2

En met wie zou u dan willen vereffenen? Moeder had een schuld aan de kinderen ivm het overlijden van vader. Nu is moeder overleden, maar er is niet voldoende geld om die schuld met de rente te betalen aan de kinderen.

Jammer, dan krijgen ze dus minder, waar niet is, verliest de keizer zijn recht.

Kl
door Klaas 457 - 10 feb. 2018 om 15:11
4 Antwoorden / 2 Vragen
0

Hoi beste mensen,

 

Bedankt voor jullie antwoorden.

 

Nu rijst de vraag hoeveel minder ze krijgen.

Er zijn 2 erfgenamen:

Eén van de erfgenamen heeft tijdens het leven van moeder zijn kindsdeel al uitbetaald gekregen. Dat mocht. Onverplichte aflossing was toegestaan, ook in gedeelten, volgens het testament. De rente over de schuld is niet uitbetaald.

Voor de andere erfgenaam staat zoveel het kindsdeel/erfdeel als de rente hierover nog open.

 

Hoe moet dit opgelost worden?

 

Wederom heel hartelijk bedankt voor jullie hulp.

 

Klaas

Ge
door Genee 11 feb. 2018 om 13:42
1390 Antwoorden / 1 Vragen

De vraag is hoe het precies beschreven staat in uw vaders testament.
Oplossing lijkt me om een notaris te raadplegen.
Ook beter om de lieve vrede in de familie te bewaren.
Wanneer er alleen door uw vordering op de erfenis een negatief saldo is kan de notaris bepalen wat uw rechten zijn, of u, b.v. alsnog recht hebt op een gedeelte van het uitbetaalde erfdeel.

Kl
door Klaas 457 - 10 feb. 2018 om 15:26
4 Antwoorden / 2 Vragen
0

Hoi BOPPE1943,

 

Volgens jou moet er vereffend worden. Het artikel gaat over vereffening. Nu raak ik het spoor bijster.

 

Groeten,

Klaas

door tijger1 11 feb. 2018 om 13:47
37102 Antwoorden / 21 Vragen

U hebt de erfenis zuiver aanvaard, dus er hoeft helemaal niets vereffend te worden.

door sjoppie - 10 feb. 2018 om 15:37
3879 Antwoorden / 3 Vragen
0

Als de erfenis zuiver aanvaard is:
Zuiver aanvaarden erfenis

Kiest u voor zuivere aanvaarding van de nalatenschap? Dan erft u alle bezittingen en schulden, samen met eventuele andere erfgenamen.
De erfgenamen zijn ook samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. Heeft u eenmaal de erfenis aanvaard, dan kunt u niet meer op deze keuze terugkomen. Ook niet als er achteraf hoge schulden blijken te zijn.
https://www.notaris.nl/erfenis-zuiver-of-beneficiair-aanvaarden-of-verwerpen#Zuiver

Kl
door Klaas 457 - 10 feb. 2018 om 15:50
4 Antwoorden / 2 Vragen
0

Hoi beste mensen,

 

Oké. Maar hoe het probleem worden opgelost.

 

 

Groeten,

Klaas

door sjoppie 10 feb. 2018 om 16:26
3879 Antwoorden / 3 Vragen

Ten tijde dat het kindsdeel uitbetaald is aan een van de erfgenamen was er denk ik nog geen sprake van schuld, deze erfgenaam kan dat kindsdeel volgens mij houden. U kunt het beste de notaris hier verder over raadplegen.

Kl
door Klaas 457 10 feb. 2018 om 16:29
4 Antwoorden / 2 Vragen

Hoi beste mensen,

 


Dat lijkt het te moeten worden.

 

Kan iemand me zeggen of er in dit geval een verzoek bij de rechtbank om een vereffenaar aan te stellen mogelijk is?

 


Groeten,

 

Klaas

door koekeloer 12 feb. 2018 om 16:37
369 Antwoorden / 17 Vragen

Ik heb de indruk dat U er zelf niet voldoende verstand van heeft. De persoon die de erfenis gaat afhandelen (o.a. met de belastingdienst) heeft dit hopelijk wel. Anders professionele hulp inschakelen zou ik zeggen.

door aurora1 - 10 feb. 2018 om 18:01
13079 Antwoorden / 6 Vragen
0

U zou de notaris kunnen vragen die het testament opgesteld heeft.
Of bel de Notaristelefoon, in beide gevallen op de tarieven letten.
En zie de reactie van @tijger1.

door marita5 - 10 feb. 2018 om 18:15
6961 Antwoorden / 9 Vragen
0

Hallo Klaas 47 , 

Lees deze informatie eens door , klik op de rode regel .

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/richtlijnen-vereffening-nalatenschappen.pdf 


DOOR KLAAS 457 10 FEB. 2018 OM 16:29 
3 ANTWOORDEN / 2 VRAGEN

 

Hoi beste mensen,

 


Dat lijkt het te moeten worden.

 

Kan iemand me zeggen of er in dit geval een verzoek bij de rechtbank om een vereffenaar aan te stellen mogelijk is?

door tijger1 - 10 feb. 2018 om 18:28
37102 Antwoorden / 21 Vragen
2

Dus als ik het goed begrijp heeft één kind zijn erfdeel van pa al ontvangen? En is er niet genoeg geld om het kind, wat het erdeel van pa nog niet ontvangen heeft, uit te betalen? Of is daar wel genoeg geld voor?

Als er geen andere schulden dan aan dit kind zijn, en er is genoeg geld voor zijn erfdeel van pa plus rente, krijgt dat kind dus als eerste dat totale bedrag uitbetaald. 

Als daar te weinig geld voor is, moet eigenlijk de andere erfgenaam de helft van het tekort aan die ene uitbetalen/terugbetalen, want hij heeft al gehad. Hoewel van die andere ook de rente berekend zou moeten worden die hij in de loop der jaren tekort gekomen is. 

Ik begrijp eigenlijk niet wat u met een “vereffenaar” moet.  Een vereffenaar komt alleen in beeld als er beneficiair is aanvaard. En dat is trouwens meestal de executeur. De rechtbank knapt uw prive zaken niet op. 

En over welk bedrag praten we hier als erfdeel van pa?


ja
door janf43 10 feb. 2018 om 20:23
674 Antwoorden / 0 Vragen

En zo zijn er al veel familieruzies ontstaan, maar uw redenering is mijns inziens volkomen correct. Het ene kind heeft kennelijk 1/6 van de oorspronkelijke erfenis al gekregen en van het restant is er kennelijk geen 1/6 meer over. Als de verhouding tussen de kinderen goed zou zijn, zou de bevoordeelde natuurlijk moeten proberen de benadeelde te compenseren, maar in de werkelijkheid ligt het vaak anders.

door tijger1 10 feb. 2018 om 20:28
37102 Antwoorden / 21 Vragen

1/6 deel van de erfenis? Hoe bedoelt u? Als er twee kinderen zijn en moeder, en er is niets anders bepaald in het testament, erven zij alle drie éénderde deel van de nalatenschap.

ja
door janf43 10 feb. 2018 om 20:54
674 Antwoorden / 0 Vragen

Als de ouders in gemeenschap van goederen zijn getrouwd erft ma bij overlijden van pa de helft. De andere helft wordt gedeeld door ma en de kinderen; twee kinderen dus de tweede helft wordt in 3-en gedeeld. Ieder kind krijgt 1/6 (1/3 van de helft), en ma totaal 4/6.

pi
door piet987654 10 feb. 2018 om 20:58
77 Antwoorden / 1 Vragen

1/6 klopt.   Op het moment dat de vader is overleden, "erf" moeder de helft van alles, immers bij een huwelijk in gemeenschap van geld en goederen is alles van samen.  Dus met de helft van moeder gebeurde niets.  De andere helft (zijnde vaders helft) wordt
dan over 3 personen gedeeld., Moeder en de 2 kinderen. Dus ieder kind erft dus 1/6 deel van de totale waarde van alle bezittingen. 
Echter dat magg door degene die overblijft worden uitbetaald dor diegene die overblijft. 
Anders blijft er een vordering open staan, waarvan de kinderen maar moeten hopen dat er op dat moment er nog genoeg over is.
Ik kan U alleen maar aanraden een notaris te raadplegen, aangezien dit soort zaken vor vrijwel iedereen te complex is.

door tijger1 10 feb. 2018 om 21:29
37102 Antwoorden / 21 Vragen

@JAnf43

Moeder erft niet bij overlijden van pa de helft. Van de totale bezittingen van dat echtpaar is de helft al van moeder als zij in gemeenschap van goederen gehuwd zijn. 

De nalatenschap van vader is de helft van de totale bezittingen min de schulden, op zijn sterfdatum en dan ook nog verminderd met de kosten van de uitvaart. Als er niets anders geregeld is, is in de situatie van dit topic, moeder voor éénderde erfgenaam van vaders nalatenschap en die twee kinderen ook ieder voor éénderde. 
En als moeder aan één kind zijn erfdeel al heeft uitbetaald, heeft het andere kind, bij overlijden van moeder als eerste recht op zijn erfdeel van vader.
Zo complex is deze situatie dus helemaal niet.

ja
door janf43 - 10 feb. 2018 om 21:22
674 Antwoorden / 0 Vragen
0

Het lijkt me raadzaam een deskundige, notaris/erfrechtspecialist te raadplegen. U noemt geen bedragen, maar is de belasting over uw erfdeel en dat van uw broer/zus al betaald? Omdat een deel van erfenis al is uitgekeerd ligt het allemaal niet zo eenvoudig. Als de waarde van de erfenis binnen de belastingvriijstelling valt, kunt u het beste proberen het in der minne te schikken. Externen inschakelen kost alleen maar geld en dan blijft er nog minder over.

door tijger1 10 feb. 2018 om 21:33
37102 Antwoorden / 21 Vragen

Dat erfrecht zou dan door moeder al betaald moeten zijn.

ja
door janf43 10 feb. 2018 om 22:32
674 Antwoorden / 0 Vragen

Dat hangt van het testament af. Met een tweetrapsvererving is dat niet zo. Er wordt dan uiteindelijk iets meer betaald.

door tijger1 11 feb. 2018 om 00:35
37102 Antwoorden / 21 Vragen

Maar als er niets meer te erven valt, wordt er helemaal niets meer betaald.

mo
door mof - 12 feb. 2018 om 14:09
980 Antwoorden / 2 Vragen
0

Als u de erfenis heeft aanvaard heeft u ook de schulden aanvaard. Deze zult u moeten aflossen,

door 1paul - 12 feb. 2018 om 15:13
833 Antwoorden / 0 Vragen
0

het is vrij simpel, degeen die al geld gehad heeft moet dit vereffenen met de rest.

stel, er was 3000 E en 1 kind heeft al 3000 E gehad dan bestaat de totale erfenis dus 6000E, zijn er drie kinderen heeft ene ieder recht op 2000 E

degeen die al 3000 E gehad heeft moet dan 1000 E betalen trug in de pot...

rb
door rb - 12 feb. 2018 om 17:50
64 Antwoorden / 0 Vragen
0

Wie zijn de erfgenamen van moeder
In de nalatenschap van moeder staat een schuld inzake vaderserfdeel
Indien hierdoor de nalatenschap van moeder negatief is en de erfgenamen zijn dezelfde als de erfgenamen van vader dan is er feitelijk niets aan de hand Er hoeft niet vereffend te worden Alleen het positieve saldo nalatenschap moeder kan dan verdeel worden over de schuldeisers vaderserfdeel. Dan is alles af Er hoeft dan ook geen erfbelasting meer worden betaald. Echter zijn de schuldeisers anderen dan moeders erfgenamen dan zal er wel vereffend moeten worden. Zie ook www.breemans.net

door tijger1 12 feb. 2018 om 18:58
37102 Antwoorden / 21 Vragen

Daar gaat het hier helemaal niet over. Een kind heeft zijn erfdeel al gehad. En de ander wil weten hoe nu verder. Vereffenen doe je bij beneficiair aanvaarden.

Pi
door PimJoris - 12 feb. 2018 om 19:51
61 Antwoorden / Vragen
0

Dat een erfgenaam het kindsdeel van vaderscerfenis al uitgekeerd heeft gekregen, maakt het verhaal niet eenvoudiger. Wees verstandig en raadpleeg een notaris in plaats van varen op de antwoorden van velen. Iedere jurist, dus ik ook, zal u waarschuwen dat kleine verschillen in situaties juridisch grote verschillen kunnen opleveren. Bovendien, Geen erfenis is het waard dat er nu of later problemen over ontstaan met uw broer/zus. Dat is het laatste wat uw moeder zou willen.

mi
door michellekepen - 13 feb. 2018 om 02:50
22 Antwoorden / 11 Vragen
1


Allereerst wil ik op de wijze woorden van @PimJoris wijzen: "Wees verstandig en raadpleeg een notaris..."

Naar aanleiding van het linkje in de posting van @Maritas, misschien kun je (of een expert) nog iets met artikel 4:194a BW:

Een erfgenaam die na zuivere aanvaarding bekend wordt met een schuld van de nalatenschap, die hij niet kende en ook niet behoorde te kennen, wordt, indien hij binnen drie maanden na die ontdekking het verzoek daartoe doet, door de kantonrechter gemachtigd om alsnog beneficiair te aanvaarden.

door 1paul - 13 feb. 2018 om 09:09
833 Antwoorden / 0 Vragen
0

ieder kind heeft recht op een gelijk deel, als 1 kind al ge-erfd heeft en de anderen nog niet moet dit kind delen als zijn deel hoger uitvalt als dat van de rest, is gewoon de wet...

Ge
door Genee 13 feb. 2018 om 10:18
1390 Antwoorden / 1 Vragen

Hoe zit het dan met de eventuele erfbelasting, schenkbelasting en vermogensbelasting die daarover betaald is, kun je die dan terugvragen? Ik zou eerder zeggen, Die eerdere uitbetaling aan dat ene kind is afgehandeld en daar kun je niet meer op terug komen, andere erfgenamen hebben in dit geval zelfs toegestemd voor die uitbetaling.

door tijger1 13 feb. 2018 om 10:51
37102 Antwoorden / 21 Vragen

@toonder.

Schenkbelasting speelt hier niet. Als de kindsdelen groter waren dan de vrijstelling heeft moeder daar erfrecht over moeten betalen, na het overlijden van pa.  Als moeder de kindsdelen deels of geheel opgemaakt heeft, kan er geen erfecht worden teruggevorderd.

Ge
door Genee 13 feb. 2018 om 11:25
1390 Antwoorden / 1 Vragen

@tijger1
Neem aan dat de erfbelasting door de erfgenaam betaald wordt, van zijn kindsdeel af gaat.
Wanneer hij een bedrag terug moet betalen is daar al erfbelasting over betaald.
De andere kinderen betalen over het teruggegeven bedrag weer erfbelasting, dan zou hij over het teruggegeven bedrag erfbelasting terug moeten krijgen toch?
Wanneer het om grote bedragen gaat is dit toch wel belangrijk om uit te zoeken.

Door het overlijden van haar partner heeft moeder alle bezittingen in eigendom gekregen.
Het kinsdeel was niet opeisbaar, had dus ook bij een positief saldo na overlijden van moeder beschikbaar kunnen zijn.
Nu het eerder uitbetaald is, terwijl het niet verplicht was, ziet de belastingdienst dit niet mede als een 'schenking'?
Moeder had het tot haar overlijden zelf kunnen houden en zelfs op kunnen maken.
Misschien wat ver gezocht.

door tijger1 13 feb. 2018 om 11:52
37102 Antwoorden / 21 Vragen

@toonder.

Als er niets anders in het testament van pa overeengekomen is, “erft” moeder alles, waarbij zij voor de kindsdelen een schuld houdt aan de kinderen. Als een kindsdeel boven de vrijstelling uitkomt, moet moeder over dat stuk erfrecht betalen. Uiteraard vermindert dat haar schuld aan de kinderen. En verlaagt dat de vordering van de kinderen op de nalatenschap.
Dat dat kindsdeel niet opeisbaar was door het kind, maakt nog niet dat moeder niet deels of geheel tot uitbetalen mag overgaan.
In dit topic heeft moeder blijkbaar aan één kind al deels of geheel betalingen gedaan.
Als er nu, om het simpel te houden, niets meer is om het andere kind uit te betalen, zou kind 1 de helft van wat hij al ontvangen heeft aan broer moeten geven. En broer hoeft daar geen erfbelasting over te betalen, want dat heeft moeder, als dat moest, al gedaan. En broer 1 krijgt ook niets terug van de belastingdienst.
Als voorbeeld: stel dat de kindsdelen € 100.000 per kind waren, had moeder, even afgerond, voor elk kind over € 80.000 erfrecht moeten betalen. Stel dat bij overlijden van moeder er helemaal niets meer is, krijgen de kinderen ook niet dat erfrecht over die € 80.000 terug van de belastingdienst.

Ge
door Genee 13 feb. 2018 om 12:47
1390 Antwoorden / 1 Vragen

Vond dit over eerder uitbetalen erfdeel en schenkbelasting.
https://denotarissen.nl/blog/62/104/uitbetalen-erfdeel

door tijger1 13 feb. 2018 om 12:58
37102 Antwoorden / 21 Vragen

@toonder.

Dat is mij allemaal bekend. Daarom schrijf ik ook elders, afhankelijk van het testament van pa. De topicstarter geeft maar weinig informatie, dus daarom ga ik maar even van de simpelste vorm uit. Heb het zelf paar jaar geleden aan de hand gehad, navraag gedaan bij de belastingdienst, erfdelen mochten zonder problemen deels of geheel uitbetaald worden.

vo
door volanns - 14 feb. 2018 om 08:44
126 Antwoorden / 57 Vragen
0

Plotseling negatief.    Gebeurt niet zomaar .

Daarom moet een mens zichzelf nooit "rijk" rekenen omdat er geërfd zal worden.
Het komt soms voor dat mensen hun nalatenschap veranderen om verschillende redenen.

Mooi voorbeeld.
Een zeer bekende zangeres kreeg tijdens haar ziekbed , trouw bezoek van een achterneefje.
Wat hij vroeger nooit deed. Was zeer behulpzaam.  Allemaal voorbedacht, achteraf gezien.
Hij was zeer teleurgesteld dat hij niet in haar testament voorkwam. Tot heden is niet bekend aan wie ze de vele miljoenen heeft achter gelaten.
Mensen zijn ziek maar rekenen af met veel dingen voor ze sterven.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

re
rens2019 - 20 jan. 2019 om 17:20
Huishouden & energie

Helpt gevelisolatie.

Als ik mijn huis scan met een warmtescanner, zijn de muren blauw / zwart en de ramen zijn geel / rood. Deuren zijn geel en vooral de kieren tussen lozijnen en muren zijn rood.
Het dak is ook blauw. Dat is trouwens ook zo bij alle andere huizen in de straat.
Maar als ik dan op https://www.drentsenergieloket.nl/verbeterjehuis/ alles invul helpen triple ramen inplaats van enkel glas nog ge ... Lees meer

sc
scanner - 20 jan. 2019 om 14:16
Auto & vervoer

voorruitverwarming

De voorruitverwarming van mijn Ford B Max werkt maar voor de helft. De monteur van mijn garage zegt dat er niks aan te doen is, behalve een nieuwe ruit plaatsen. Ik vind dat raar. Wie weet een oplossing? Lees meer

Dj
Dj1ie - 21 jan. 2019 om 10:37
Computers & telefonie

Fotoboek

Hallo Allemaal,

Ik ben op zoek naar software voor het maken van een fotoboek.
Tot nu toe heb ik alleen nog maar software gevonden die mijn foto's automatisch bijsnijden/afsnijden.
Dit kost ontzettend veel tijd, omdat ik ze dan per foto weer op normale grootte moet uitlijnen.
Ik gebruikte eerst de software van de Hema, omdat je dan per pagina de foto's op normale grootte k ... Lees meer