Pi
door Pia.Bos 12 okt. 2019 om 22:32
Geldzaken & recht

Na 3 jaar pas een factuur ontvangen

Wij wonen in het aardbevingsgebied en ons is een subsidie toegekend van 3750,00 euro voor het aanschaffen van een Palletkachel door het SNN. We moesten dit binnen een jaar doen. We hebben de factuur netjes naar het SNN opgestuurd met het verzoek om de subsidie rechtstreeks naar de leverancier over te maken. Dit was in december 2016. Wij gingen er dus van uit dat dit netjes afgehandelt was. Nu is de zaak waar wij de kachel gekocht hebben kort geleden overgenomen door een andere eigenaar. Voor 4 weken terug kregen wij een factuur van de kachel. Deze bleek dus niet betaald te zijn door het SNN. Gemaild en gebeld naar het SNN. Zij kunnen niets meer voor ons betekenen. Deze subsudie ronde is al gesloten. Wij zitten nu met een factuur van 3750,00 euro in onze maag.

2616 12 Rapporteer
door diumenge - 12 okt. 2019 om 22:55
10697 Antwoorden / 14 Vragen
1

Dus het factuur is niet pas na 3 jaar ontvangen, maar de betalingsherinnering.

Als je bewijs hebt van de ontvangst van het factuur door het SNN én de toezegging dat zij het factuur zouden betalen, dan kan je ze er op wijzen dat ze het factuur alsnog moeten voldoen. Anders heb je wel een probleem.

Topantwoord

door tijger1 - 12 okt. 2019 om 22:57
39228 Antwoorden / 21 Vragen
11

En hebt u zelf dan wel iets voor die kachel betaald? In al die jaren niet geinformeerd of een en ander netjes was afgewikkeld? 


Maar de nota is wel verjaard. Dus laten ze maar bij SNN aankloppen. . 

Pi
door Pia.Bos 12 okt. 2019 om 23:06
Antwoorden / 1 Vragen

Wij hebben de nota in december 2016 ontvangen van de Kachel leverancier. Op zijn verzoek hebben we deze naar het SNN gestuurd met het verzoek deze rechtstreeks aan hun te betalen. Tot voor 4 weken terug niets meer gehoord en wij gingen er daarom van uit dat het netjes afgehandelt was. Ik kreeg toen het verzoek alsnog te betalen omdat de factuur niet betaalt was door het SNN.

door tijger1 12 okt. 2019 om 23:18
39228 Antwoorden / 21 Vragen

Nota is verjaard.

door panter22 13 okt. 2019 om 09:14
3242 Antwoorden / Vragen

De winkelier is geen partij voor SNN

door panter22 - 13 okt. 2019 om 09:13
3242 Antwoorden / Vragen
2

De regeling is deze?:
https://www.snn.nl/sites/default/files/2018-02/stcrt-2017-15110.pdf

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moesten jullie nog een aanvraag indienen en de rekening meesturen?
En die aanvraag is zoekgeraakt en jullie hebben geen ontvangstbevestiging gekregen?
Dan heb je geen bewijs dat je subsidie hebt aangevraagd. 
Of hebben jullie een beschikking van de SNN gekregen dat de subsidie toegekend is en alleen de rekening nog moest worden opgestuurd? Dan had SNN jullie een berichtje moeten sturen om de factuur zsm op te sturen. Dan ben je niet te laat geweest voor de subsidie. 

De winkelier heeft veel te laat gereageerd. Tijger1 schreef het al. De rekening is met 2 jaar verjaard. Info:
http://www.advocaten.nl/wanneer-verjaart-een-vordering-de-verjaringstermijn/

door panter22 13 okt. 2019 om 11:16
3242 Antwoorden / Vragen

Op welke naam heeft SNN gezocht. Op die van jullie of van de winkel? 
Is er niet toch een ontvangstbevestiging ipv naar jullie maar naar de winkel gestuurd.
Het is vreemd dat een rekening 3 jaar is blijven liggen.

Pi
door Pia.Bos 14 okt. 2019 om 10:46
Antwoorden / 1 Vragen

Volgens advocaten.nl mag een leverancier gewoon wachten met het versturen van een betalingsherinnering. Daar is geen termijn aan verbonden. Ook al is het bijna 3 jaar geleden en zou ik de factuur gewoon moeten betalen.

door tijger1 14 okt. 2019 om 11:53
39228 Antwoorden / 21 Vragen

@pia

Natuurlijk mag dat bedrijf wachten met het sturen van een betalingsherinnering, maar als hij dat te laat doet, dus meer dan twee jaar later dat de termijn van de factuur, is hij gewoon te laat en is de factuur verjaard. 


Dus u hoeft de factuur niet te betalen. 

door panter22 14 okt. 2019 om 15:26
3242 Antwoorden / Vragen

KIjk eens op de site van het juridisch loket. Dat is duidelijker. Je kunt daar ook informatie vragen:
https://www.juridischloket.nl/voorbeeldbrieven/voorbeeldbrief-verjaarde-rekening/

va
door vanlotjegetikt - 13 okt. 2019 om 10:36
94 Antwoorden / Vragen
0

Als ik het stukje Staatscourant lees in artikel 8 moest er een betaalbewijs worden meegeleverd om in aanmerking te kunnen komen voor deze subsidie.
Er wordt dus niet aan de gene betaald  die de kachel geleverd heeft en gezet maar aan degene die de subsidie heeft aangevraagd en de nota gewoon heeft betaald.
De leverancier moest dus door u betaald worden en dat heeft u verzuimd. Lijkt dat dit geen nota is na al die jaren maar een betalingsherinnering.


door heremietkreeft - 13 okt. 2019 om 10:55
10523 Antwoorden / 163 Vragen
0

Re-edit: Ik gaf zojuist een uitgebreide reactie. Ik zie nu echter ook de reactie van @VANLOTJEGETIKT en als het inderdaad zo is dat voor het verkrijgen van de subsidie u zelf een betaalbewijs had moeten inzenden bent u zelf in verzuim gebleven. Ik ga er nu ook vanuit dat de info die @VL geeft in deze juist is.

Hoe dan ook is dan aan de orde dat zoals ook @TIJGER1, PANTHER22 en ikzelf al aangaven  dat de vordering is verjaard. Het lijkt mij toch zinvol om in deze kwestie advies te vragen bij uw rechtsbijstandsverzekeraar (als u die heeft) of evt. bij www.juridischloket.nl  Dat kan hoe dan ook van belang zijn als u binnen twee jaren na de ontvangst van de factuur en minder dan twee jaren geleden al een betalingsherinnering zou hebben gekregen. 
Als dat inderdaad het geval is kan er sprake zijn van niet verjaard zijn.

Heeft u bewijs dat de kachelleverancier aan u heeft gevraagd om de factuur voor betaling naar SNN te zenden zoals u in een reactie aan @TIJGER1 aangeeft? Zo ja, dan is die vraag een foute geweest en dat kan door u worden aangevoerd. Zij het dat in ons land 'van iedereen wordt verwacht dat hij/zij de relevante wet en regelgeving kent en dus in deze casus de voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie als gemeld in de Staatscourant.

 

Pi
door Pia.Bos 14 okt. 2019 om 10:21
Antwoorden / 1 Vragen

De subsidie was al toegekend. De kachel leverancier gaf aan dat we de factuur ook naar het SNN konden sturen met het verzoek om deze rechtstreeks aan hun te betalen. Dat hadden al meerdere mensen gedaan. Dus de factuur is per mail naar het SNN gestuurd. Daar is het ergens mis gegaan. De subsudie is ingetrokken en ons per mail meedegedeeld die we niet hebben ontvangen. Als de kachelkoning binnen de 12 maanden had gereageert dat de factuur niet betaald was, hadden we nog actie kunnen ondernemen.  Omdat wij verder niets hoorden, ook geen herinering dat de factuur niet betaald was, gingen we er van uit dat het afgehandelt was. Tot dat we eind september een brief kregen van de kachel leverancier dat de factuur niet betaald was. Bijna 3 jaar later.

door panter22 14 okt. 2019 om 15:36
3242 Antwoorden / Vragen

-

door panter22 14 okt. 2019 om 16:10
3242 Antwoorden / Vragen

Ik zie net verderop dat je al contact hebt gehad met Consuwijzer. Die verjaring zit wel goed.
Maar het is sneu voor die kachelsmid hoe dit verlopen is. €3750 is niet niks. 
Misschien heeft de SNN een fout gemaakt, Of je dan alsnog subsidie kunt krijgen, dat is even de vraag.
Kun je nog nagaan hoe het met die mail met rekening die je naar de SNN hebt gestuurd, gegaan is? 
Staat er iets in de berichtenbox van de overheid onder SNN.
Als de aanvraag voor subsidie ingetrokken is, omdat de rekening ontbrak, dan moet deze brief in de berichtenbox staan. 
Staat daar niets in en heb je ook geen bericht thuis gehad, dan is het mogelijk dat de SNN de aanvraag niet op de juiste manier heeft afgewezen,
Heb je alsnog een kopie gehad van de intrekking? Maar als de subsidie ingetrokken is, dan is hij toch eerst uitbetaald. De aanvraag heb je niet ingetrokken. Als ik kijk naar de voorwaarden: de onderbouwing van in het aanvraagformulier vermelde kosten, blijkende uit: 1°. een door de aanvrager aanvaarde offerte of opdrachtbevestiging van de aannemer of leverancier met daarop vermeld de datum van aanvang van de werkzaamheden, respectievelijk levering van de installatie, van maximaal twee maanden oud, respectievelijk een factuur en het daarbij behorende betalingsbewijs; Als de aanvraag niet compleet was, dan krijg je in de regel de gelegenheid om de aanvraag aan te vullen.

door marita5 - 13 okt. 2019 om 11:40
8074 Antwoorden / 13 Vragen
1

Hallo Pia Bos , 

Hoe verloopt mijn aanvraag?

  1. Ga naar www.snn.nl en dien uw aanvraag in. U ontvangt direct een bevestiging. (Duurt ongeveer 30 minuten)
  2. Een medewerker van het SNN neemt uw aanvraag in behandeling. (Duurt ongeveer 8 weken)
  3. Na goedkeuring ontvangt u de toekenning per mail. De subsidie wordt op uw rekening gestort. (Duurt ongeveer 3 weken)
  4. Binnen twaalf maanden moeten de werkzaamheden zijn uitgevoerd. (Duurt maximaal 12 maanden) 
Veelgestelde vragen , 

Kan ik mijn aanvraag door iemand anders laten indienen?

Nee, een aanvraag voor de Waardevermeerderingsregeling 2017 dient de eigenaar van de woning zelf in te dienen. Deze aanvraag wordt digitaal ingediend op de SNN website. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Uw DigiD is strikt persoonlijk.
Bij het indienen van de aanvraag kunt u wél een ander machtigen om uw aanvraag verder voor u af te handelen, bijvoorbeeld de uitvoerder van een maatregel. Het machtigingsformulier kunt u telefonisch of per mail aanvragen bij SNN. Stuur hiervoor een e-mail naar waardevermeerdering@snn.eu of bel met 050 5224 924.

Heeft u geen DigiD, of bent u uw wachtwoord vergeten, kijk dan op de website van DigiD. Let op: het kan een aantal dagen duren voordat u uw DigiD inloggegevens ontvangt.

Gr
door Graspollen - 13 okt. 2019 om 12:19
90 Antwoorden / Vragen
0

U heeft de procedure niet goed gevolgd, dus de factuur moet alsnog betaald worden.

door aurora1 - 13 okt. 2019 om 19:03
14052 Antwoorden / 6 Vragen
0

U had zelf die rekening moeten betalen. Immers u bent klant van die kachelboer en niet SNN. Vervolgens krijgt u dan het bedrag van SNN als uw aanvraag toegekend is.
Voortaan toch maar betalingen controleren?

door heremietkreeft - 14 okt. 2019 om 10:53
10523 Antwoorden / 163 Vragen
0

Als al door meerderen gemeld met verwijzing: de vordering is verjaard tenzij er binnen twee jaar na factuurdatum nog een betaalherinnering is ontvangen.
Het betreft een consumentenaankoop waarvoor de verjaringstermijn van twee jaren geldt.

Dat is en blijft een gegeven ondanks het feit dat u niet de procedure geheel gevolgd (b)lijkt te hebben.
U heeft als in de vraag gesteld wel SNN tijdig geïnfomeerd en ook een factuur toegezonden. Met had bij SNN tenminste uit zorgvuldigheidsoverwegingen m.i. moeten / kunnen melden dat de procedure niet juist was en dat men niet rechtstreeks naar de leverancier kon overmaken. Men had zelfs het gevraagde bedrag wel naar u over hebben kunnenn maken. Dat is m.i. dan toch ook een punt waarop SNN zou kunnen worden aangesproken en aangezien het een aan de overheid gelieerde instelling is m..b.t. het uitvoeren van deze subsidieregeling lijkt het mij toch ook zinvol om navraag te doen bij de Nationale Ombudsman. Dit had ik in eerste instantie ook in mijn reactie gemeld maar als gezegd aangepast na lezen van een andere reactie.

https://www.nationaleombudsman.nl/   Wie niet waagt die niet wint.  Indien de leverancier volhardt in de factuur kan het ook geen kwaad om dan toch advies in te winnen bij www.juridischloket.nl  of bij uw rechtsbijstandsverzekeraar als u die heeft.

Pi
door Pia.Bos 14 okt. 2019 om 13:30
Antwoorden / 1 Vragen

Ik had de factuur ontvangen op 23-12-2016 en de eerste herinnering dat de factuur niet betaald is op 23-09-2019. In de tussentijd geen brieven gehad. 
Zo staat het ook in de brief. 
Uit mijn boekhouding blijkt dat u factuur + nr niet zou hebben betaald. Het gaat om een levering van decemder 2016. Zie bijgevoegde rekening. Wilt u overgaan tot betaling van deze rekening. 
tot slot staat er. excuses voor deze late herinnering. 

Ik heb tenslotte gebeld met Consuwijzer. Die waren daarin erg duidelijk en hebben aangeven dat de factuur na 2 jaar verjaard is en heb van hun een voorbeeld brief gekregen die ik aangetekend moet versturen.

door tijger1 14 okt. 2019 om 13:42
39228 Antwoorden / 21 Vragen

Zoals hier dus al is aangegeven.

door heremietkreeft 14 okt. 2019 om 15:14
10523 Antwoorden / 163 Vragen

Exact, idem als @TIJGER1 en dank voor uw reactie / terugmelding.

Laat eventueel nog weten of en zo ja hoe er mogelijk nog wordt gereageerd of geacteerd door de leverancier in kwestie na de ontvangst van de brief. Wel aangetekend verzenden met ook bericht van ontvangstbevestiging/track en trace.

mo
door mof - 14 okt. 2019 om 11:30
1453 Antwoorden / 2 Vragen
0

Heeft u die factuuraangetekend verstuurd en een ontvangstbevestiging (track and trace) bewaard?
als u dat niet heeft gedaan heeft u pech.

door heremietkreeft 14 okt. 2019 om 15:11
10523 Antwoorden / 163 Vragen

@MOE, leest u de reacties niet zoals inzake de procedure en vooral het feit van de verjaring?

mo
door mof - 14 okt. 2019 om 11:47
1453 Antwoorden / 2 Vragen
0

Overigens, als de leverancier al eerder, binnen de twee jaar na factuur verloopdatum, een schriftelijke herinnering heeft verzonden, per email of papieren post, en dat kan aantonen, dan is de verjaring gestuit. Dan moet u betalen tenzij u kunt hardmaken dat u de herinnering nooit heeft ontvangen, en dat buiten uw schuld om. De bewijslast daarvoor ligt dan bij u.
verder blijft u degene die een overeenkomst met De leverancier heeft. Niet de SSN. U bent veranwoordelijk voor de betaling en de controle erop. U kunt die niet bij SSN neerleggen simpel door het verzoek mee te sturen “direct aan de leverancier te betalen”.
Dathad u moeten controleren of dit is gebeurd.

door tijger1 - 14 okt. 2019 om 17:18
39228 Antwoorden / 21 Vragen
0

Wanneer kreeg u eigenlijk bericht van de SNN dat de subsidie was ingetrokken? Want het is dus zeker dat die subsidie niet is uitbetaald?

Pi
door Pia.Bos 14 okt. 2019 om 23:42
Antwoorden / 1 Vragen

Dat hebben ons per email gestuurd maar dat hebben wij niet ontvangen. Dat was ongeveer een jaar na de aanvraag. Het SNN gaf aan dat we het niet klaar gemeld hadden en daarom de subsidie was ingetrokken. Dat hoorde ik een week geleden toen ik contact had opgenomen met het SNN. Je moet het klaar melden door de rekening te sturen van de aankoop en eventueel je eigen bankrekeningnummer. Wij hadden de rekening per mail naar het SNN gestuurd maar dat is niet opgepakt. Ook niet een bericht dat ze het geld naar ons zouden overmaken.  Vandaar dat we raar stonden te kijken.

door tijger1 15 okt. 2019 om 00:07
39228 Antwoorden / 21 Vragen

Persoonlijk vind ik dat u ook wel wat steken hebt laten vallen inzake de afwikkeling. Net zoals dat bedrijf. 


Aan de ene kant is dat bedrijf verkocht, maar ze zullen niet die vordering meegenomen hebben in de koopprijs, en heeft het oude bedrijf zitten slapen. Maar ook u hebt geen vinger aan de pols gehouden om te controleren of een en ander correct was afgewikkeld. En het gaat niet over een tientje of zo. Hoewel de rekening verjaard is, zou ik met dat bedrijf de "schade" delen. 

door panter22 15 okt. 2019 om 09:12
3242 Antwoorden / Vragen

Het komt er dus op neer dat de aanvraag niet compleet was zonder de rekening. Dan is de voorlopige toekenning na 1 jaar ingetrokken omdat je niet aan de eisen voor een aanvraag hebt voldaan. Vanaf dat moment, moest je zelf de rekening betalen.En nu is het te laat. De termijn is verstreken om alsnog een aanvraag in te dinen 
En de kachelwinkel heeft alles maar laten lopen? Nooit een berichtje gestuurd? Dan heb je geluk, een herinneringsmail van de kachelwinkel in tussentijd en jullie hadden de rekening moeten betalen.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

jo
joep.janssen@planet.nl - 21 nov. 2019 om 09:56
Geldzaken & recht

Mag CBR een 18-jarige, 21 weken laten wachten op een gezondheidsverklaring?

Probleem beschrijving: Primair: 21 weken (of meer) duurt het afgeven door CBR van een gezondheidsverklaring voor een 18 jarige!   Kleindochter van 18 jaar neemt rijlessen en is na vijftig lessen én prima score voor theorie op zak, aan afrijden toe.   Op 22 september 2019 wordt de gezondheidsverklaring ingevuld en digitaal ingediend bij het CBS. Daar mijn kleindochter in het verre verleden ... Lees meer

rebek - 12 sep. 2019 om 18:49
Geldzaken & recht

Kerkelijke scheiding annuleren

Begin dit jaar heb ik kerkelijke scheiding (rkk) aangevraagd. Van te voren in de voorwaardes gelezen dat met een klein inkomen daar een financieel afhankelijke korting voor mogelijk is. Alle gevraagde stukken heb ik ze aangetekend opgestuurd maar nu ontvang ik toch een rekening voor de volle 100%   à €800,- binnen 14 dagen te voldoen.
Kan ik de kerkelijke scheiding nog annuleren? Lees meer