Pe
door Peterarnold 7 sep. 2019 om 20:06
Geldzaken & recht

Nergens met inkomen van pgb geld kunnen let wel als zorgverlener ??

Wij proberen al enige tijd geld te lenen met PGB als inkomen, nergens wordt dit als inkomen beschouwd maar we betalen wel inkomens belasting hebben 2 budgets met WLZ indicatie.
Uitbelating via SVB en je wordt snel als oplichter neergezet of nee u ontvangt dit om zorg in te kopen nee wij zijn juist de zorgverleners.
Wie heeft een tip, volgens een artikel van een politicus moet een geld verstrekker het zien als inkomen maar helaas

2420 20 Rapporteer
ne
door neodutchio - 7 sep. 2019 om 20:17
2845 Antwoorden / 11 Vragen
1

Een PGB ontvangen is niet hetzelfde als het hebben van een betaalde baan. 
Elke bank/geldverstrekker heeft een zorgplicht. Niemand mag meer lenen dan verantwoord is. Als u verder geen inkomen heeft, dan heeft de bank geen zekerheid dat er geld terug gaat komen en loopt u het risico om in de problemen te komen.
Het heeft dus niets te maken met oplichterij, maar met de zorgplicht.

door tijger1 - 7 sep. 2019 om 21:42
38759 Antwoorden / 21 Vragen
0

Maar als degene aan wie u zorg verleent komt te overlijden, of in een instelling moet worden opgenomen, hebt u niets, en ook geen recht op WW of zo.

door aurora1 - 7 sep. 2019 om 21:46
13776 Antwoorden / 6 Vragen
1

Onverstandig om te willen lenen zonder een baan te hebben. Dat PGB is om zorg in te kopen en met uw 2 x PGB kunt u dan kennelijk heel wat zorg inkopen. Heeft u het niet nodig dan kunt u maar beter zorgen dat het stopt daar anderen, belastingbetalers, het voor u betalen? En dus niet lenen zijn mijn 2 tips voor u waar u om vraagt.

sw
door swat1500 7 sep. 2019 om 23:40
2628 Antwoorden / 0 Vragen

Aurora,  je leest verkeerd. Ts ontvangt juist een "inkomen" uit twee pgb's. Hij/zij verleent dus zorg. 
Dit is inderdaad  een te onzeker inkomen voor een bank om een lening te verstrekken.

door aurora1 8 sep. 2019 om 13:54
13776 Antwoorden / 6 Vragen

Dank, duidelijk, maar mijn mening blijft onveranderd. Mij is de reactie van @tijger1 nu ook duidelijk. 
De vraag vind ik ook niet erg duidelijk gesteld om eerlijk te zijn, maar nu die duidelijk is vind ik hem nóg verbluffender.

sp
door spikkel 9 sep. 2019 om 13:58
133 Antwoorden / 5 Vragen

Hoezo verbluffend ? TS werkt als ZZP'er in de zorg en wordt hiervoor betaald vanuit een PGB. Dit is voor een steeds grotere groep mensen die enige manier om zorg op maat te krijgen. Als TS geen lening kan krijgen zou geen enkele ZZP'er kunnen lenen ? Dat zou pas verbluffend zijn .....

door tijger1 9 sep. 2019 om 14:03
38759 Antwoorden / 21 Vragen

@spikkel

Waar staat dat de Ts als ZZP-er werkt? De zorg die verleend woont kan wel aan een gezinslid of zo zijn.

lo
door lovewinnie - 8 sep. 2019 om 08:29
645 Antwoorden / 0 Vragen
1

Pgb wordt gezien als inkomen en uiteraard betaal je belasting maar het is geen stabiel inkomen. 
En uiteraard is dat geen goede basis voor een lening. Vaak willen ze een vast contact van een werkgever zien voor ze u geld uitlenen.
Stel pgb valt weg, kunt u hun dan nog terug betalen?
Pgb kan zo afgeschaft worden als kabinet dat wil en dan is er enkel nog ZIN (Zorg in nature). Meests gemeente werken er alleen nog maar mee. Hoe wilt u het dan terug betalen?

ro
door ron503 - 8 sep. 2019 om 09:55
908 Antwoorden / 0 Vragen
0

Uw inkomen zonder toeslagen en/of budgetten is steekhoudend voor het aangaan van een lening. Toeslagen en budgetten zijn een toevoeging op uw inkomen en worden belastingvrij aan u toegewezen met als doel u in de kosten tegemoet te komen. Stel u ontvangt qua salaris of uitkering een bedrag aan inkomen dan is dat inkomen bepalend voor de leencapaciteit omdat dat dat een vast inkomen is waar van uit wordt gegaan. Als de leencapaciteit te laag wordt bevonden kunt u geen lening afsluiten.

door heremietkreeft - 8 sep. 2019 om 10:34
10047 Antwoorden / 160 Vragen
0

U heeft een Persoonsgebonden budget en u bent ook zorgverlener.
Een PGB geld als inkomen voor bijzonder situatie maar is ook belast hoewel aannemelijk is dat de belasting die u dan uiteindelijk als IB dient te betalen vooral en mogelijk uitsluitend het AOW en andere verzekeringsbestandsdeel omvat. Waarvoor ook een drempel geldt.

De vraag is dus of u wel wordt aangeslagen voor inkomstenbelasting op basis van het minimale inkomen. Ga ook na of u alle aftrek mogelijkheden bijv. bijzondere ziektekosten etc. benut of goed benut.

door tijger1 8 sep. 2019 om 10:38
38759 Antwoorden / 21 Vragen

Wat hebben de ziektekosten hiermee van doen?

door heremietkreeft 8 sep. 2019 om 11:13
10047 Antwoorden / 160 Vragen

@TIJGER!, om van te leren: https://www.zorgwijzer.nl/faq/wlz   kunnen ook (afgezien het feit van 'bijv') wel degelijk bijzondere kosten en dus kan er ook sprake zijn ook bijzondere ziektekosten aan de orde zijn.  Ik heb mijn reactie vooral gebaseerd op citaat: we betalen wel inkomens belasting hebben 2 budgets met WLZ indicatie. Of wel ik begrijp daaruit dat het wel degelijk het inklmen van Ts zelf betreft.

door tijger1 8 sep. 2019 om 11:46
38759 Antwoorden / 21 Vragen

De Ts is de zorgverlener, niet de zorgontvanger. De Ts wordt dus juist betaald voor de geleverde zorg en betaalt over die ontvansten gewoon belasting..

sp
door spikkel 9 sep. 2019 om 14:00
133 Antwoorden / 5 Vragen

TS werkt als ZZP'er in de zorg en wordt betaald uit een PGB budget.

door tijger1 9 sep. 2019 om 14:04
38759 Antwoorden / 21 Vragen

@spikkel

Oh ja? Waar blijkt dat uit?

door tijger1 - 8 sep. 2019 om 10:38
38759 Antwoorden / 21 Vragen
1

De Ts is gewoon zorgverlener die door een PGB ontvanger betaald wordt. En dat is voor hem gewoon inkomen waarover loonheffing en ZVW wordt ingehouden.

door heremietkreeft 8 sep. 2019 om 12:02
10047 Antwoorden / 160 Vragen

Als Ts geld ontvangt als zorgverlere uit andermans PGB dan is dat inkomen uit arbeid, niet meer en niet minder. Edoch: ik (en ook anderen?) lees de vraag als het hebben van een inkomsten uit eigen op basis van WLZ indicatie verkregen PGB. 
Het lijkt er op dat beiden elkaars hulpverlener zijn maar duidelijk is het niet.

door tijger1 8 sep. 2019 om 12:09
38759 Antwoorden / 21 Vragen

Ja, ja. Iemand zou zorg nodig hebben en krijgt daarvoor een PGB, terwijl hij of zij tegelijkertijd zorg verleend aan een ander die daarvoor ook een PGB krijgt? Lijkt u dat logisch? Dus de lamme helpt de blinde?

me
door mein33 - 8 sep. 2019 om 10:47
4400 Antwoorden / 24 Vragen
1
Gr
door Graspollen - 8 sep. 2019 om 11:20
44 Antwoorden / Vragen
1

Ik heb maar één tip voor u. Stel uw vraag op een forum waar mensen kunnen lezen.

ne
door neodutchio 8 sep. 2019 om 14:35
2845 Antwoorden / 11 Vragen

Een tip voor u, of geef een inhoudelijke reactie, of geen.

sp
door spikkel 9 sep. 2019 om 14:08
133 Antwoorden / 5 Vragen

Dit is een zeer inhoudelijke reactie.
TS werkt als ZZP'er in de zorg en wordt betaald vanuit een PGB. Sinds wanneer kunnen ZZP'er geen lening meer krijgen.

door heremietkreeft - 8 sep. 2019 om 11:21
10047 Antwoorden / 160 Vragen
0

N.a.v enkele reacties: Wilt u uw vraag verduidelijken? Ik heb uit uw vraag afgeleid dat u beiden inkomsten heeft uit twee op basis van WLZ indicatie PGB's en daarnaast ook zelf zorgverlener bent. U ontvangt geld op basis van PGB om zelf zorg in te kopen lees ik ook.

Hoe dan ook, nogmaals als reactie op uw vraag: ook gelden op basis van PGB gelden als fiscaal belastbaar inkmen en is onderworden aan Inkomstenbeasting en premie heffing op basis van de daarvoor geldende wet en regelgeving (tabellen, aftrekmogelijkheden etc.)

door panter22 - 8 sep. 2019 om 11:34
2996 Antwoorden / Vragen
2

Als jullie inkomen alleen bestaat uit een PGB, dan heb je geen inkomen als het PGB wegvalt. 
Dan ben je aangewezen op bijstand. 
Dat is een onzekere situatie voor een bank. 
Het is een keus die je maakt om op deze manier voor iemand te zorgen. Een moeilijke keus, dat begrijp ik wel. Maar de keus heeft tot konsekwentie dat je geen lening aan kunt gaan,
Dan zul je andere manieren moeten vinden om aan geld te komen.

Gr
door Graspollen - 8 sep. 2019 om 14:18
44 Antwoorden / Vragen
0
me
door mein33 - 9 sep. 2019 om 10:53
4400 Antwoorden / 24 Vragen
0

Zelfs de redactie heeft de vraag vanTs. blijkbaar niet goed begrepen, zoals blijkt uit de vraagstelling in de nieuwsbrief !!   ;-))

mo
door mof - 9 sep. 2019 om 13:31
1336 Antwoorden / 2 Vragen
0

Een geldverstrekker moet het misschien zien als inkomen, maar een geldverstrekker moet ook toetsen op uw kredietwaardigheid.
daarbij speelt naast hoogte van inkomen ook stabiliteit van inkomen mee. En uitgaven die u heeft.
de kredietverstrekker ziet het pgb ws als inkomen maar gaat er, m.i. terecht, van uit dat u dit pgb ook daadwerkelijk besteed aan zorg. U kunt dit dus niet aan aflossing besteden. Kunt u dit wel, dan zou u minder pgb horen te ontvangen en daarmee uw inkomen ook weer lager worden. Dat biedt te weinig stabiliteit.

door tijger1 9 sep. 2019 om 14:06
38759 Antwoorden / 21 Vragen

De Ts is de zorgverlener, niet de zorg behoevende.

door heremietkreeft - 9 sep. 2019 om 17:05
10047 Antwoorden / 160 Vragen
0

En Ts neemt niet de moeite om te reageren op de vraag om verduidelijking. Jammer!

C@
door C@$HFL0W - 16 sep. 2019 om 10:47
2 Antwoorden / Vragen
0

Lastig verhaal, logisch gezien zou je het PGB als inkomen moeten kunnen zien. Je ziet duidelijk dat verschillende organisaties dit vanuit een ander perspectief in hun eigen voordeel benaderen. Wellicht is het interessant om hier een financieel expert over te raadplegen, ik weet bijna zeker dat deze hier een eenduidig antwoord op kan geven en je evt helpen bij het verkrijgen van een lening.

 

Cr
door Craan - 17 sep. 2019 om 20:42
1 Antwoorden / Vragen
0

Een PGB is bedoeld om zorguitgaven mee te betalen en kan niet worden beschouwd als inkomen. De belastingdienst doet dat ook niet. 

Vanaf 12 november kun je overigens weer een nieuwe zorgverzekering kiezen. Om kosten te besparen helpt het om die zorgvuldig tegen
elkaar af te wegen. [edit-redactie]

door tijger1 17 sep. 2019 om 21:04
38759 Antwoorden / 21 Vragen

Lezenis blijkbaar verschrikkelijk moeilijk.

va
door vanlotjegetikt 18 sep. 2019 om 08:53
77 Antwoorden / Vragen

Een PGB is in het leven geroepen om  in de breedste zin van het woord Zorg in te kopen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Persoonsgebonden_budget.

ma
door malty - 18 sep. 2019 om 09:42
269 Antwoorden / Vragen
0

Heeft u ook bij uw gemeente gevraagd?

door tijger1 18 sep. 2019 om 20:51
38759 Antwoorden / 21 Vragen

Wat zou de Ts daar moeten vragen?

ma
door malty 18 sep. 2019 om 21:54
269 Antwoorden / Vragen

GKB

door tijger1 18 sep. 2019 om 22:39
38759 Antwoorden / 21 Vragen

Ik dek eerder KGB.

jo
door jorisw - 18 sep. 2019 om 20:14
4125 Antwoorden / 1 Vragen
0

Wees blij dat de bank je geen mogelijke molensteen om je nek wilt verkopen. Doet de bank een keer wat goed, is het weer niet goed blijkbaar.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

sn
sniekie67 - 17 sep. 2019 om 15:05
Geldzaken & recht

Is het terecht dat ik geen geld terugkrijg van rijschool?

Mijn dochter heeft 15 maanden rijles gehad bij een vrij grote rijschoolhouder uit de buurt. Ze had inmiddels haar derde instructeur die mij aangaf dat het nog wel een tijdje zou gaan duren voordat ze op examen zou kunnen. Hij stelde voor om het eens te proberen met een automaat. Omdat ik ze het voordeel van de twijfel wilde geven heb ik ingestemd. Na 3 weken was er nog steeds geen rijles gepland m ... Lees meer

Ma
Marieke0309 - 11 sep. 2019 om 11:56
Huishouden & energie

Extreem hoge gasrekening en verouderd systeem

Ik huur een flat van de woningstichting (de Alliantie) en kreeg onlangs een hele fikse extra rekening vanwege extreem hoog gasverbruik. Ik had net zoveel verbruikt als gemiddeld in een vrijstaande villa. Ik stook daarentegen helemaal niet overmatig en ben ook best vaak niet thuis. Ergens gaat er dus iets mis. 
Nou heeft mn flat een heel ouderwets gesloten-buizen-systeem. Wat inhoudt dat alle ... Lees meer

ha
hannahboem - 20 sep. 2019 om 14:26
Computers & telefonie

Verantwoordelijkheid werkend internetsignaal

Mijn vriend en ik zijn reeds gaan samenwonen in een nieuwe woning. Het betreft een herenhuis dat is opgedeeld in 4 appartementen, ons appartement zit helemaal boven. Wij proberen al ruim een maand internet te krijgen in onze woning, maar wij kregen telkens van meerdere providers te horen dat ze geen aansluiting op ons adres te zien kregen etc. Uiteindelijk contact gehad met Ziggo, die opperde dat ... Lees meer