Xs
door Xsuusx 20 apr. 2019 om 14:36
Geldzaken & recht

Ontslag na diefstal

Ik heb een vraag over wat een werkgever mag inhouden na ontslag op staande voet.

Helaas is mijn zoon na 7 jaar vast in dienst te zijn bij zijn ex-werkgever wegens het ontvremen van spullen. 
Hij heeft een verklaring bij de politie gedaan en toegegeven dat hij inderdaad spullen heeft meegenomen.

De situatie is alleen iets ingewikkelder. Hij heeft 2 weken geleden ontslag genomen omdat hij 1 juni bij een nieuwe baas begint. De loonbetaling zou tot dat punt door gaan omdat hij tegen de 300 overuur had staan. 

Nu heeft hij vandaav een brief gekregen met de mededeling dat hij op staande voet ontslagen is en alle betalingen gestopt zijn tot de schade opgemaakt is dat er geleden is door de werkgever.

Nu vraag ik me wel af of dit wettelijk gezien wel kan. Moet de werkgever de overuren en vakantie geld alsnog uitbetalen of mogen ook de overuren ingehouden worden.

Misschien belangrijke informatie is dat de overuren als tijd voor tijd gezien wordt maar van langer dan een half jaar geleden zijn. In zijn cao staat geschreven dat deze na een half uitbetaald moeten worden. Dit is door hun dus niet gebeurd.

Alvast bedankt

2093 14 Rapporteer
door diumenge - 20 apr. 2019 om 14:40
10555 Antwoorden / 13 Vragen
3

Er staat toch dat ze eerst de schade willen opmaken. Waar je zoon nog recht op heeft zal uitbetaald moeten worden, maar het lijkt mij redelijk om eerst de schade te berekenen en die vervolgens te verreken met de laatste uitbetaling.

door aurora1 - 20 apr. 2019 om 16:28
13782 Antwoorden / 6 Vragen
2

Zoonlief moet toch eerst afwachten wat de schadeberekening oplevert?
Laat hem ook maar de informatie via de link van @costnix lezen.
Hij kan m.i. ook maar beter zijn veronderstelde nieuwe werkgever inlichten over één en ander.....voordat anderen dat gaan doen.... en maar even zich niet druk maken over zijn veronderstelde rechten. Hij heeft met zijn handelen veel verspeeld.

Ka
door Kassagebruiker - 20 apr. 2019 om 17:34
349 Antwoorden / 2 Vragen
0

Wat zou u zelf doen als u door een werknemer (welke dan ook) bestolen werd?

Er is politie aan te pas gekomen, en er is bekend, dus het verhaal is duidelijk.

Het is logisch dat met de overuren de schade verrekend gaat worden. Na diefstal, het zal meer als een potlood, gummetje en schrijfblokje zijn geweest, verspeel je veel "rechten". Hij kan m.i. hooguit (vriendelijk) vragen (ik zou dat zelf per post/email doen) wanneer de ex-werkgever het een en ander heeft berekend/verrekent en een (eventueel)  restant gaat uitbetalen. Hangende de hoogte van de schade, alsmede te verrekenen uren kan hij (mogelijk) zelfs nog moeten bijbetalen.

ma
door malty - 20 apr. 2019 om 17:52
271 Antwoorden / Vragen
0

U zou in zijn cao kunen kijken of daar iets over afgesproken is of vakbond vragen.
De werkgever gaat natuurlijk geen loon meer te betalen na de datum van ontslag maar als uw zoon nog loon en overurenbetaling tegoed had vraag ik me af of hij dat mag inhouden.
Waar moet uw zoon zijn levensonderhoud van betalen als de werkgever zijn loon wat hij tegoed had mag inhouden?
Het zal aan de ernst van de diefstal liggen of uw zoon juridische hulp goed zou kunnen gebruiken.
ne
door neodutchio - 20 apr. 2019 om 18:06
2846 Antwoorden / 11 Vragen
2

Uw zoon moet de schade aan zijn ex werkgever vergoeden. Dan zijn er 2 opties, de ex werkgever betaald alles uit en uw zoon moet de schade zelf overmaken. De ex werkgever wil natuurlijk zekerheid hebben dat de schade ook echt vergoed wil en houdt de betaling achter. Vergelijk het met het huren van de auto. De borg komt daar ook pas terug als er bekend is wat het schadebedrag is als er een aanrijding geweest is.
Niets verkeerds aan, gewoon even afwachten tot het schadebedrag bekend is.

ro
door ron503 - 21 apr. 2019 om 08:11
912 Antwoorden / 0 Vragen
1

Ontslag op staande voet bij ontvreemding van bedrijfsgoederen is te verdedigen maar het inhouden van vakantiegeld en eventuele overuren die voor uitbetaling in aanmerking komen dan weer niet. Er spelen twee zaken, het uitbetalen van tegoeden bij ontslag valt onder het arbeidsrecht en het verhalen van geleden schade door diefstal onder het strafrecht. Als de werkgever op voorhand uitbetaling van de tegoeden achterhoud dan is de werkgever in overtreding en zou uw zoon een rechtszaak aan kunnen spannen. Ik heb ooit zoiets aan de hand gehad waarbij ik schade aan een bedrijfswagen gereden zou hebben terwijl dat niet waar was, de werkgever en ik hebben vanwege een ontstane onwerkbare situatie afscheid van elkaar genomen maar de werkgever hield op voorhand salaris en vakantiegeld in. Het gevolg was een langdurige juridische strijd die in mijn voordeel beslist is en de werkgever gigantisch veel geld gekost heeft. Uw zoon zou contact met een advocaat op kunnen nemen en een brief op kunnen laten stellen waarin de betaling van het ingehouden tegoed wordt op geéist. Als de politierechter later beslist dat uw zoon naast de eventuele straf ook een schadevergoeding dient te betalen dan dient uw zoon die vergoeding ook te betalen.

door panter22 - 21 apr. 2019 om 09:18
3001 Antwoorden / Vragen
0

De vordering van de werkgever tot betaling van gefixeerde schadevergoeding was opeisbaar vanaf het moment waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis (de diefstal) plaats vond en daarom was verrekening toegelaten. 
https://www.vanzijl-advocaten.nl/juridische-producten/arbeidsrecht-actueel/gefixeerde-schadevergoeding-bij-ontslag-op-staande-voet-terecht-verrekend.php

V
errekening kan dus wel. De werkgever moet wel de cao volgen. Hoe lang gaat het duren voordat de rekening opgemaakt wordt=

ro
door ron503 21 apr. 2019 om 10:17
912 Antwoorden / 0 Vragen

In deze casus ligt het toch iets anders, de zoon heeft al ontslag genomen en dan kan de werkgever hem niet nogmaals op staande voet ontslaan. Bij de politie is toegeven dat er inderdaad diefstal is gepleegd maakt nog niet dat er een strafrechtelijke uitspraak is. Iedereen is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is toch. Het arbeidsrecht dient mijns inziens toegepast te worden en pas als de strafrechter een schadevergoeding toekent dient de zoon die ook te voldoen. Het niet uitbetalen van tegoeden staat los van het strafrechterlijk onderzoek en dient alsnog door de werkgever uitgekeerd te worden.

door panter22 21 apr. 2019 om 11:00
3001 Antwoorden / Vragen

Waarom zou je een strafrechtelijk onderzoek laten doen. Zoon heeft toegegeven gestolen te hebben.
Er kan ook een vaststellingsovereenkomst worden gesloten. De tegoeden moet worden uitbetaald, maar de werkgever heeft ook een vordering, nl die van de gestolen goederen. Dat kan verrekend worden. Volgens deze uitspraak is het verbintenissenrecht van toepassing. Het is toch ook niet de bedoeling dat er salaris wordt uitbetaald en de werkgever maar moet zien of hij de waarde van de gestolen goederen dan weer terugkrijgt. In jouw geval was het anders. Je hebt niet toegegeven schade veroorzaakt te hebben. Dan is er geen vordering van de werkgever en moet hij een aparte procedure starten. Gelukkig voor jou het een positieve uitslag.

ne
door neodutchio 21 apr. 2019 om 22:30
2846 Antwoorden / 11 Vragen

Ron503, ook als zit je in je uitwerkperiode, dan nog kan je op staande voet ontslag krijgen. De arbeidsovereenkomst eindigd dan onmiddelijk en niet op de eerder overeengekomen datum.

door heremietkreeft - 21 apr. 2019 om 10:04
10057 Antwoorden / 160 Vragen
0

Zie de reactie van @COSTNIX, ik teken aan dat het aan een rechter ligt om te bepalen of het ontslag wettelijk rechtsgeldig is.  waarschijnlijk.

Nu doet zich hier het feit voor dat ik uit uw vraag opmaak dat uw zoon niet op staande voet dus direct na het ontdekken van de diefstal is ontslagen en daarmee geldt het 'op staande voet, dringende reden' niet meer. Hij is ontslagen nadat hij zelf had opgezegd.

Het staat uw zoon vrij om de rechtmatigheid van het ontslag op staande voet te betwisten bij de rechtbank (sector kanton).
Dat zal naar mijn mening en op basis van ervaring waarschinlijk betekenen dat de rechter zal beslissen dat het ontslag op staande voet onrechtatig is met gevolg dat de werkgeven mogelijk schadeplichtig is. De schade ten gevolge van de diefstal, mits de werkgever dat ook vordert, zal daar daan mee verrekend mogen worden. De werkgever kan ook vorderen dat de arbeidsverhouding alsnog als beëindigd beschouwd dient te worden om dwingende redenen. In dat geval zal de rechter de datum van einde van de overeenkomst bepalen.

Maar: er zit een hele grote adder onder het gras en dxat is de nieuwe werkgever. Stel dat die 'lucht krijgt' van de diefstal (door de procedure) en uw zoon heeft een proeftijd, dan vrees ik dat dat dienstverband niet lang zal duren.

Ik heb hierbij wel de vraag of de werkgever aangifte heeft gedaan van de diefstal of dat dan alsnog zal doen. 
door panter22 21 apr. 2019 om 10:07
3001 Antwoorden / Vragen

Misschien is hij na de ontdekking van de diefstal geschorst. In die 14 dagen zal nog wel iets gebeurd zijn

door heremietkreeft 21 apr. 2019 om 10:26
10057 Antwoorden / 160 Vragen

Als dat zo is is het gestelde in BW art 7:685 en 686 van toepassing. Het is dwingend recht en er is ook stevige jurisprudentie over. (Ontbinding gewechtige reden). Bij ópstaande voet - dringende reden idem BW art 7:678, 679, 680 maar dan moet sprake zijn van direct ontslag na constatering en dat is hier kennelijk niet het geval.

In beide gevallen is sprake van lastige procedures en mits door de werkgever goed opgetuigd meestal met succes voor de werkgever maar niet altijd als de werknemer zich goed weet te verweren als aspecten onredelijk zijn en bijv. de schade onvoldoende bewezen kan worden door de werkgever en of de rechetr vindt dat de getroffen maatregel te zwaar is. Hoe dan ook, ontslag op staande voet MOET op staande voet en dat is hier, zoals ik het lees, niet het geval.
De rechter zal dus m.i. stellen dat het onslag om dringende reden (op staande voet) onrechtmatig is. Ik lees niet over het geschorst zijn van de werknemer en ook daar zijn normaliter regels voor binnen de vigerende CAO.

Ik heb zelf helaas een redelijk aantal ontslag procedures 'moeten' voeren als werkgever  of laten voeren via een advocaat. (En ben ex. docent arbeidsrecht)

door panter22 21 apr. 2019 om 11:18
3001 Antwoorden / Vragen

Heel mooi dat je er zoveel van afweet. Veel meer dan ik natuurlijk. 
Maar ik probeer wat praktisch te denken, De zoon begint aan een nieuwe baan. Hoe los je de problemen met de oude werkgever op.Als dat op een nette manier opgelost, kan worden, zonder rechterlijke procedure, lijkt mij dat de zoon beter af is. Mogelijk met een vaststellingsovereenkomst. Maar het is verstandig om advies te vragen bij het juridisch loket en een jurist in te schakelen.

ne
door neodutchio 21 apr. 2019 om 22:34
2846 Antwoorden / 11 Vragen

Ik lees nergens dat het ontslag later is aangezegd dat het ontdekken van de diefstal. Ik lees dat de zoon eerst zijn ontslag heeft ingediend en later betrapt is en direct is ontslagen. Het maakt niet uit of de zoon ontslag had ingediend of niet, hetzelfde geldt immers voor mensen met een tijdelijk contract. Een einddatum heeft niets te maken met ontslag op staande voet bij diefstal.

door panter22 - 21 apr. 2019 om 10:15
3001 Antwoorden / Vragen
0
door heremietkreeft 21 apr. 2019 om 21:19
10057 Antwoorden / 160 Vragen

Herhaald: actie nemen tegen de mogelijke onrechtmatigheid kan tot gevolg hebben dat een grote adder onder het gras te voorschijn komt ten aanzien van de beoogde arbeidsverhouding bij de nieuwe werkgever. 
Zoals ik het begrijp, ook herhaald, zal waarschijnlijk een rechter het ontslag op staande voet onrechtmatig vinden omdat niet aan de voorwaarden is voldaan - op staande voet - maar de werkgever wel zal slagen m.b.t. dwingende reden als die daar een beroep op doet en ook nog m.b.t andere aspecten.

door heremietkreeft - 21 apr. 2019 om 11:50
10057 Antwoorden / 160 Vragen
0

N.a.v @PANTHER2 een aanvulling. Hetgeen @PANTHER2 stelt is op zich terecht. Als ik mij verplaats in de positie van de werkgever zou het best eens zo kunnen zijn dat de werkgever na het constateren van de diefstal als goed werkgever in overleg is gegaan met de zoon van Ts om tot een regeling te komen om de schade van de diefstal vergoed te krijgen middels inhouden op salaris en niet is overgegaan tot het treffen van andere maatregelen zoals bijv: ontslag dringende reden (lastige procedure).
Hoe dan ook is er wel aangifte gedaan en dat betekent wel in ieder geval een aantekening in het strafregister. Mogelijk is er in overleg met ook de werkgever afgezien van verdere vervolging. (Aannames dus) 

Als dat zo is zou ik mij als werkgever minimaal goed achter de oren krabben als ik vervolgens constateer dat deze werknemer vervolgens zijn arbeidsverhouding opzegt en ik dus kan gaan denken dat hij daarmee aan de afgesproken schadeloosstelling wil ontkomen. Wat dan te doen?

Niet alsnog op staande voet ontslaan hoewel het niet nakomen van een regeling ook voldoende dwingende reden kan opleveren. In ieder geval gaat het dan wel in de richting van dwingende reden of ook burgerrechtelijk het in gebreke blijven m.b.t. nakomen van die afspraak.

Zoon van Ts. is dus naar mijn mening helemaal niet slim geweest om zijn arbeisdverhouding op te zeggen. 

Als hij bij een niewe werkgever begint en daar geen melding heeft gemaakt van het strafbare feit dat gepleegd is, dan kan dat voor de nieuwe werkgever reden zijn om de arbeidsverhouding direct te beëindigen en heeft die werkgever als dat binnen de proeftijd gebeurt niet eenjs een reden te geven.
Na verstrijken proeftijd kan die dan een dwingende reden, verzwijging, aan voeren.
 

ma
door malty 21 apr. 2019 om 12:13
271 Antwoorden / Vragen

Niet slim om ontslag te nemen als je op 1 juni bij een andere werkgever in dienst treed (opzegtermijn)?
Je bent toch niet verplicht om aan de nieuwe werkgever strafbare feiten te melden, denk ook niet dat het niet melden een geldige reden voor ontslag zal zijn.
Zou wat zijn dat de zoon zijn kansen op een nieuwe baan weggooit door strafbare feiten te gaan melden.
Hoe komt u erbij dat de zoon strafbare feiten moet melden, dan zou een veroordeelde nooit meer aan een baan komen.

bu
door burgos - 21 apr. 2019 om 12:55
73 Antwoorden / 7 Vragen
2

Deze vraag,dat kunt u niet menen,is toch heel normaal dat de schade terug betaald moet worden.
Zou mij meer zorgen maken  over het gedrag van uw zoon.

door aspierig - 21 apr. 2019 om 21:50
1 Antwoorden / 0 Vragen
0

Ontslag op staande voet wegens diefstal zou je altijd moeten aanvechten via de rechter.

Je kan niet stellen dat doordat je iets meegenomen hebt, direct op staande voet ontslagen kan worden.
Hoe zijn de bedrijfsregels, wat heb je meegenomen. Hoe groot was de waarde. Welke afspraken heeft het bedrijf genomen tegen diefstal.
Misschien was hij niet de enige, die spullen meenam en werd het oogluikend toegestaan.
Ik kan daar geen oordeel over geven, een advocaat wel. En uiteindelijk de rechter.

Waarschijnlijk heeft uw zoon met de nieuwe werkgever een proeftijd afgesproken. Als uw zoon dit verteld zal de nieuwe werkgever hem waarschijnlijk niet in dienst willen houden. In je proeftijd kan je zonder opgaaf van reden worden ontslagen. Het is wel de eerlijkste manier.

Bij ontslag op staande voet heb je nooit recht op een ww uitkering.

In bepaalde gevallen is ook bij diefstal, ontslag op staande voet niet terecht.
Dat kan alleen een advokaat uitzoeken ( via vakbond oid.)

Gezien de datum snel een advokaat inschakelen en in verweer gaan!

Jo
door Jort van G - 22 apr. 2019 om 13:01
3 Antwoorden / 1 Vragen
0

Ontslag op staande voet betekent zoals het woord het al zegt dat het dienstverband per direct eindigt. Er is vanaf die datum geen verplichting meer voor de werkgever om uw zoon loon te betalen. Dit betekent niet dat daarmee de in het verleden opgebouwde rechten waardeloos zijn geworden. Opgebouwde overuren en vakantietoeslag tot aan de ontslagdatum dienen gewoon betaald te worden.
De werkgever kan dit wel verrekenen met de zijn "schade". Deze schade kan zijn :
a. De gefixeerde schadevergoeding die meestal gelijk is aan het loon over de opzegtermijn bij een normale beeindiging van het dienstverband.
b. De waarde van de ontvreemde goederen, tenzij uw zoon deze in goede toestand kan teruggeven.
c. Eventuele  kosten voor onderzoek om uw zoon op diefstal te kunnen betrappen.

Het zou zomaar zo kunnen zijn dat de schade hoger is dan wat uw zoon nog van de werkgever tegoed heeft.

Het heeft zeker zin om te bekijken of het ontslag aangevochten kan worden. Dat hangt helemaal van de aard van de diefstal en de cultuur in het bedrijf af.
Dit zou u met een advocaat moeten bespreken.


Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

salute - 22 sep. 2019 om 09:29
Computers & telefonie

Mijn Smartphone is geblokkeerd Samsung J3, provider BEN. reageert niet opwachtw.

kreeg een bericht van Facebook dat iemand probeert om binnen te komen, gevraagd of dat nr. van mij was.
antwoordt hierop is nee. wachtwoord moet opnieuw ingesteld worden. Helaas deze wordt steeds afgwezen.
weet iemand hier iets op? dan graag uitleg, alvast bedankt.Salute. Lees meer

ba
bartjuh75 - 22 sep. 2019 om 10:30
Huishouden & energie

Wie betaald nog kosten voor onderhoud individuele cv-ketel huurwoning

Ik heb te maken met een verhuurder H. welke onderdeel is van een nog veel groter vastgoedbedrijf.


Deze verhuurder heeft jarenlang ten onrechte geld geïncasseerd voor onderhoud van de CV installatie in mijn woning. Dit mag al sinds 2013 niet meer. Ik heb verhuurder hier tot in den treuren schriftelijk op gewezen. Uiteindelijk zijn mij de bedragen van 2015, 2016 en 2017 terugbetaal ... Lees meer

Ni
Niels87 - 22 sep. 2019 om 09:31
Voeding & gezondheid

Zijn snack a jacks gezond of niet?

Hoi allemaal,

Ik vraag dit mij al een tijdje af: of snack a Jacks gezond zijn. Ik heb weleens gehoort dat ze "dieet proof zijn', maar hoor ook veel verhalen over het hoge zoutgehalte en dat er de stof mononatriumglumaat in zit. Kan dit kwaad? 

Wie weet hier meer over? ... Lees meer